Sayfalar

15) AŞK, KAN VE GÖZYAŞLARI !...

     ÖYKÜ   I.

   Atina kentine egemen olan Floransalı Naip zamansız ölünce, yerine genç dul eşini bıraktı. Olağanüstü bir güzelliğe sahip olan genç kadın Naip' in yeğeni Franco tarafından kıskanılıyordu.
  Venediklilerin egemen olduğu bir Yunan kentinin baş egemeninin oğlu Palmerio, ticaret anlaşmaları yapmak üzere Atina' ya yollanmıştı. Yakışıklı Palmerio ile genç dul arasında kısa zamanda bir aşk doğdu. Ancak Palmerio küçük yaşta Venedik' te evlendirilmişti. Karısı zengin bir aileye mensuptu ve Venedik' te babasının sarayında kalıyordu. Sevgilisi ile evlenmek isteğiyle kıvranan düşes, Palmerio' ya tek çare olarak karısını öldürmesini öğütledi. Venedik' e giden genç soylu bir fırsatını bulup, karısını zehirledi. Tekrar Atina'ya döndü. İki sevgilinin büyük eğlencelerle yapılan evlenme töreni halk arasında olduğu kadar, kıskanç yeğen Franco' da kuşkulara yol açtı. Franco yaptığı konuşmalarla kısa zamanda Atina' da ayaklanmalar çıkarmayı başardı..
   Düşes ve yeni eşi, Franco' yu Atina' yı terk etmeye zorladılar. O da İstanbul' a gelerek öcünü alacak birini aramaya başladı. Zaten kendisine yarı bağımlı olan bu prensliklerin içişlerine karışmak için gerekli bahaneyi bulduğuna sevinen Fatih Sultan Mehmed, o sıralar Mora ordusu kumandanlığını üzerinde bulunduran Turahan' ın oğlu Ömer' e Atina' ya girmesini, düşes ve oğlunu zindana attırmasını buyurdu.
  Düşesin kocası Palmerio, Turahan' ın eline düşmekten kurtuldu ve Franco gibi İstanbul' a koşarak, karısının suçsuzluğunu ve haklarını savundu. Fatih Palmerio' ya şikayetlerini haklı bulduğunu söyleyerek, bu sefer yasal yönetimi sağlamak için yeniden Atina üzerine yürüdü. Fakat bir yolunu bulup zindana girmeyi başaran Franco, düşes ve oğlunu öldürtmüştü. Fatih, Franco' ya Attica yarımadasında Tep kentinin bağımlı prensliğini verdi..

   ÖYKÜ   II.

  Akkoyunlular'a karşı seferlerde kendini iyice gösteren kahraman Şehzade Mustafa, Anadolu' da valilik yaptığı dönemlerde bağımsızlığa alıştığından, şimdi babasının ve sadrazamın bakışları altında ve barış içinde İstanbul' da yaşamaktan sıkılmıştı. Başardığı pek çok savaşın sağladığı kişilik ile hem halk, hem de yeniçeriler arasında bir hayli şöhret sahibi olduğundan davranışları, sözleri hatta aşkları bile daha dikkatle izleniyordu. Tahtın gerçek varisi Bayezid' e karşı bu oğlunu tercih eden 2. Mehmed (Fatih) yakınlık duyduğu şehzadesinde giderek artan görkemli bir rekabet sezmekteydi. Kendisi için hoş gördüğü pek çok aşırılıkları asla oğlunda görmek istemiyordu. Mustafa' nın her kusuru gözünde bir suç olarak büyüyordu..
  O zamanlar Doğu' da seferde bulunan bir vezirin son derece güzel bir karısı vardı. Şehzade Mustafa bu kadını görmüş, gözlerinin bakışından ona aşık olmuştu. Parayla kandırılan uşaklar ve haremağaları iki aşığın haberleşmesini sağlamıştı. Bir gün yanında nedimeleriyle birlikte hamama giden genç kadın, Mustafa' nın adamları tarafından kaçırıldı. Vezirin karısı ile sarayına kapanan Şehzade Mustafa' nın yarattığı rezalet bir anda bütün İstanbul' da duyuldu. Durumu haber alan vezir, kalkıp İstanbul' a geldi ve Fatih' in ayaklarına kapanarak bunca hizmetine karşılık böyle bir davranış beklemediğini belirtti. Bu olayın yarattığı çirkin durumu ortadan kaldırmaya karar veren Sultan Mehmed, bir gece çavuşlarını oğlunun dairesine gönderdi. Genç kadın şehzadenin kollarından zorla alınarak kocasına yollanırken, Şehzade Mustafa ise boğduruldu....

    ÖYKÜ   III.

   Başından geçen bir sürü felakete rağmen Cem Sultan, umutsuz ihtirasın yarattığı bunalımlı günlerini unutma isteğini  ister istemez aşkta arayan insanların bulunduğu yaştaydı. Henüz 27 yaşına gelmemişti. Damarlarında akan babasının ateşli kanı, hem düşünceli ve hem yiğit çehresi, iri yapısı, sürgün yaşamı, talihsizlikleri, hüzünlü duruşu, bunca serüvenden sonra O' nu Doğu' daki bir tahttan Fransa içinde bir şatoya sürükleyen yazgının acımasızlığı, Rodos Şövalyeleri' nin, Cem' in korunmasıyla görevlendirdikleri Baron Jacques de Sassenage' ın kızı Philippine Helene de Sassenage' ın yüreğine dokundu. Sürekli dairesine gelen genç kızın güzelliği, yüzünde okunan yumuşak merhamet Cem' in kalbinde yavaş gelişen, fakat önlenemeyen bir sevgi duymasına neden olmuştu. Cem Sultan genç kızın ilgisini, önceleri sürgünlüğünü bir teselli sanmış, ancak bu sevgi bütün benliğini kaplamıştı. Cem Sultan' ı gözleyen muhafızlar da iki gence hoşgörülü davranıyorlardı. Gizli bir evlilikle kurulacak bir bağdan sonra genç kızın Osmanlı tahtına çıkma olasılığı babasının kaygılarını gideriyordu.
   İki genç arasında doğan aşk uzun yıllar sürgün Şehzade' nin yaşamını renklendirmişti. O zamandan kalma tarihsel belgeler, gizli aşkın bir meyve verdiğini ve doğan erkek çocuğun güzel Philippine tarafından büyütüldüğünü ve daha sonra bu oğlanın aynı soydan aileden bir başka kızla evlendiğini yazmaktadır. Belki şimdi bile Osmanlı kanı meçhul bir Hıristiyan ailenin damarlarında akmaktadır...  

   ÖYKÜ   IV.

   Roma ile Napoli arasında sevimli bir kent olan Fondi, çevresi surlar ve kuleler ile çevrili olmasına rağmen Barbaros Hayreddin Paşa tarafından ele geçirildi ve yağmalandı. Fondi' ye yapılan gece baskını ne bir yağma, ne de bir öç amacı güdüyordu. Prens Gonzega' nın iki kızının güzelliği şairlerin şiirlerine konu olmuş ve hac ziyareti yapanların heyecanı ile İtalya' dan İstanbul'a kadar her yere yayılmıştı. Bu kız kardeşlerden biri, Jeanne d'Aragon adıyla Roma' da yaşıyordu. Genç ve daha güzel olan Giulia ise, Romalı prenslerden olan kocası Vespasıo Colonna' nın Fondi' deki sarayında oturuyordu.
   Barbaros, İtalya' nın bu en güzel kadınını Kanuni Süleyman' a armağan etmek isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Casusları aracılığıyla Giulia' nın yazın Fondi' de kaldığını öğrenen Barbaros, kalabalık bir filo ile Gaeta Körfezi' ne girdi. 700 leventi sessizce karaya çıkarttı. Zeytinliklerin altından ses çıkarmadan kayarak ilerlediler. Nöbetçileri gafil avlayarak duvarlara tırmandılar ve derin uykusunda olan kenti ellerindeki demir ve ateşle birdenbire uyandırdılar.
   Leventlerin önüne çıkan herkes ya ölüyor, ya kaçıyordu. Bu arada yarı çıplak yüzlerce kız ve kadın kılıç zoruyla kıyıya götürülüyordu. Casusların yol göstermeleri sayesinde Vespasio Colonna' nın sarayına saldıran leventlerin seslerini duyan Giulia yatağından yarı çıplak bir halde bahçeye kaçtı ve gizli bir kapıdan dışarı çıktı. Kocasının yokluğunda sarayı yönetmek ve savunmakla görevli muhafız, genç kadını bir ata bindirdi ve  hızla oradan uzaklaştılar. Söken şafakta Giulia ve kurtarıcısı tepelerin üzerinde görüldü. Fakat çıplaklığından utanan ve kurtarıcısının bakışlarından rahatsız olan Giulia, birkaç gün sonra muhafızı öldürttü. Avlarını yakalamayan leventler Fondi' yi o hırsla iyice yağmaladılar...

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK