Sayfalar

12) YARİN YANAĞINDAN GAYRI HER ŞEYE ORTAK !...

   

   15.yüzyıl başlarında Timur' un dağıttığı Anadolu karışık vaziyette ve 1.Bayezid'in oğulları taht kavgaları içindeyken halk da, ağır vergiler, haraçlar, cezalar ve baskılar altında ezilmiş ve bezmiş durumdaydı. Musa Çelebi' nin 1410' da Edirne' yi ele geçirdiğinde kazasker yaptığı Şeyh Bedreddin' in din ve toplum görüşlerinin tasavvuf yoluyla esnekleştiği, ulemanın kesin ve katı kuralları yerine dinsel ve toplumsal bölünmeler arasındaki farkları gidermeye yönelik bir şekilde geliştiği anlaşılıyor. Uç toplumunun esnekliği içinde Şeyh Bedreddin' in eşitlikçi tutumuna şaşmamak gerek. Fakat anlaşılan Musa Çelebi ve kazaskerinin, Rumeli' nin ünlü beylerine karşı belki de bu eşitlikçi görüşlerden kaynaklanan davranışları sonucunda Çelebi Sultan Mehmed Rumeli' ni ele geçirmeyi başarmıştı.Musa Çelebi' nin ölümünden sonra Bedreddin' in müridleri üzerindeki etkisi tehlikeli görüldüğünden, şeyh İznik' te göz hapsinde oturmaya gönderildi.Fakat ünü ve görüşleri Osmanlı toplumunun çeşitli yörelerinde, özellikle yeni Müslümanlaşmış ya da Müslüman olmayan halk arasında, bir de toplumun yamacında kalan Alevi Türkmen grupları içinde yayılmaya devam ediyordu.
   Şeyh Bedreddin' in baş müridi Börklüce Mustafa, böyle bir ortamda Asya' nın en batısında, antik adı Mimas olan Karaburun yarımadasına yerleşti. Burayı seçmesinin nedeni ; o dönemde buralarının geri kalmışlığı, yeni bir felsefeyle yeni bir hayat kurmak için ideal bir ortama sahip olmasıydı herhalde. Kendilerine destek olabilecek yoğun bir Hıristiyan grup da vardı. Ayrıca, karadan gelebilecek tehlikelere karşı da korunaklı bir alandı. Bölgeye girişin tek yolu olan kıstakta doğu-batı yönündeki vadinin eteğinden yükselen tepeler hem doğal bir set hem de ideal gözetleme tepeleri oluşturuyordu ve en önemlisi, başı derde girecek olursa kaçıp kendini güvene alabileceği Sakız Adası' nın çok yakın olmasıydı. O yıllarda Cenevizlilerin kontrolündeki adada Hıristiyan nüfusla hem kendisinin hem de Şeyh Bedreddin' in daha önceleri kurdukları dostane ilişkiler bu güvenceyi sağlamaktadır..
   Türkmenlere vaaz ve öğütlerinde ; kadınlar hariç, erzak, giyim kuşam, ehli hayvan, arazi gibi şeylerin hepsi, herkesin ortak malıdır diyen Börklüce, bu gibi sözlerle köylüyü ve avamı cezbedip kendi tarafına çektikten sonra Hıristiyanlar ile de dostluk kurmaya çalıştı. Yine ona göre, Hıristiyanların Tanrı' ya inandığını inkar eden bir Türkmen, dinsiz demekti.. Onun bütün fikir arkadaşları da tesadüf ettikleri Hıristiyanlara dostane davranışlarda bulunuyor ve hürmet gösteriyorlardı. Her gün Sakız Adası hükümeti ile ruhani reislerine adamlar göndererek onlara Hıristiyan akideleriyle uyuşmayan kimselerin kati surette kurtulamayacağına inandığını bildiriyordu.
   Çelebi Mehmed' in yolladığı Saruhan Valisi Sisman, 6.000 kişilik ordusuyla Börklüce' nin karşısında perişan oldu. Bu zaferden sonra, Peygamber' in adını taşıyan Börklüce Mustafa' ya ve onun manevi gücüne inanan halk büyük kalabalıklar halinde ona katıldılar. Bunlar tek parça kumaştan yapılmış giysileri ile ve başı açık gezmeye başladılar..
   Çelebi Mehmed bu kez, Saruhan Beyi Ali Bey' i bütün Saruhan ve Aydın kuvvetleriyle Karaburun' a sevketti. Bu ordu, inanmış köylü ordusu karşısında öyle bir perişan oldular ki, Ali Bey hayatını zor kurtardı.
   Sultan bu defa 12 yaşındaki oğlu Murad ve Bayezid Paşa' yı, Rumeli ordusuyla gönderdi. Anadolu' dan da takviye alan bu büyük kuvvet karşısında nihayet halkın ordusu yenildi. Büyük katliam oldu. Börklüce Mustafa da sahte keşişler tarafından tutsak edilip Ayasluğ'a  ( Efes ) getirildi. Uygulanan ağır işkenceler bile onu fikirlerinden döndürmedi. Kollarından ve ayaklarından çivilenerek bir devenin sırtına bağlanıp büyük bir alay ile şehirde gezdirildi. Kendisine sadık dervişleri gözü önünde katledildi. Bunlar " Dede Sultan iriş" nidalarıyla can verdiler.
   Müritlerinin "Dede Sultan" dediği Mustafa' nın ölümü binlerce müridinin gözü önünde olduğu halde, O' nun ölümsüzlüğe kavuştuğu söylentisinin yayılması engellenemedi..
   A.de Lamartıne' e göre ; Dede Sultan doktrini, Doğu' da bu tip akımların sonuncusu oldu. Ancak bu sefer Doğu' dan Batı' ya geçti ve orada çeşitli karışıklıklara neden oldu. Örneğin Almanya' da, Reform' dan sonra Anabaptistlerin ayaklanması, İngiltere' de Cromwell ihtilalinden sonra Fransa'da 1789 ihtilali hep kaynağını bu fikirlerden aldı...

   Bu konu açılır da, büyük şair Nazım Hikmet' in "Şeyh Bedreddin Destanı" ndan alıntı yapmadan geçilebilir mi ?..

"Sedirde al yeşil, dal dal Bursa ipeklisi,
 duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler,
 gümüş ibriklerde şarap,
 bakır lengerlerde kızarmış kuzular nar idi.
 Öz kardeşi Musa' yı ok kirişiyle boğup
 yani bir altın leğende kardeş kanıyla abdest alarak
 Çelebi Sultan Memet tahta çıkmış hünkar idi,
 Çelebi hünkar idi amma
 Al Osman ülkesinde esen      
 bir kısırlık çığlığı, bir ölüm türküsü rüzgar idi.
 Köylünün göz nuru zeamet
 alın teri timar idi.
 Kırık testiler susuz
 su başlarında bıyık buran sipahiler var idi.
 Yolcu, yollarda topraksız insanın
 ve insansız toprağın feryadını duyar idi.
 Ve yolların sonu kale kapısında kılıçlar şakırdar
 köpüklü atlar kişner iken
 çarşıda her lonca kesmiş kendi pirinden ümidi
                                              tarumar idi
velhasıl hünkar idi, timar idi, rüzgar idi
                                              ahüzar idi...                  bölümüyle başlar bu güzel destan...


(...) On bin mülhid yoldaşı Börklüce Mustafa' nın
      düşman ormanına on bin balta gibi daldı.
      Bayrakları al, yeşil,
      kalkanları, kakma, tolgası tunç
                                             saflar
      pare pare edildi ama,
      boşanan yağmur içinde gün inerken akşama
     on binler iki bin kaldı.
     Hep bir ağızdan türkü söyleyip
     hep beraber sulardan çekmek ağı,
     demir oy gibi işleyip hep beraber,
     hep beraber sürebilmek toprağı,
     ballı incirleri hep beraber yiyebilmek,
     yarin yanağından gayrı her şeyde
                                             her yerde
                                                 hep beraber !
                                                       diyebilmek
                                                                     için
    on binler verdi sekiz binini..
    yenildiler.
    Yenenler, yenilenlerin
    dikişsiz, ak gömleğinde sildiler
                                  kılıçlarının kanını
    ve hep beraber söylenen bir türkü gibi
    hep beraber kardeş elleriyle işlenen toprak
    Edirne sarayında damızlanmış atların
                                    eşildi nallarıyla....

    Aradığı, Anadolu' daki çınar gölgesini bir gün bulabilmesi dileği ile ....


Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK