Sayfalar

64) MUSTAFA KEMAL'İN DİPLOMATLARI .. (1. BÖLÜM)

   

   Saltanattan Cumhuriyete geçişte Dışişlerinde yaşananlar aslında çok dramatiktir.. Kasım 1921'de Ankara Hükumetinin Paris temsilciliğine atanan Ahmet Ferit (Tek) Bey Paris'e geldiğinde karşısında padişahın gölgesini bulur !.. Çünkü Türkiye'de iki devlet, iki hükumet ve iki baş varken, Fransa'da tek Türk temsilciliği olur mu ?!.. Babıali daha önce davranmış ve Paris'te Osmanlı temsilciliğini açmıştır bile. Şöyle de bir kılıf bulunmuştur : Sévres antlaşmasını imzalayan Osmanlı delegasyonu sanki geri dönmemiş de Paris'te kalmıştır. Onun için İstanbul Hükumetinin Paris temsilciliğine, Osmanlı Murahhaslığı (yani delegeliği) adı verilmiştir. Sévres antlaşması yürürlüğe girmediği için, İstanbul Hükumeti de hukuken Fransa ile savaşta gibi görünüyordur ve Paris'te resmen elçilik veya büyükelçilik açamıyordur. Gerek İstanbul, gerekse Ankara Temsilciliği, fiilen elçilik görevi yapıyorlardır, ama başka adlar taşıyorlardır. Biri Murahhaslık, diğeri Mümessillik...
   Ankara Temsilcisi Ferit Bey'in, aynı binada oturmak ve dış dünyaya karşı birlik içinde olduklarını gösterme teklifini İstanbul Temsilcisi Nabi Bey İstanbul'la görüştükten sonra reddeder. Ferit Bey de sadece iki yüz metre uzaklıkta, Vıctor Hugo caddesinde bir bina kiralar. Böylece İstanbul Temsilciliğini de göz hapsinde tutabilecektir. Bu yakınlığın bir başka faydası daha vardır . Yeni temsilcilik tam takır olduğu için, örneğin bir ziyafet verileceği zaman, Osmanlı Temsilciliğinin ay yıldızlı porselen yemek takımlarını gizlice yeni binaya taşıttırmakta ve ziyafetten sonra da iade etmektedir !.. Nabi Bey, bunlardan haberdar olmasına rağmen göz yumar.. Bu iki başlı temsil 1922 yılı boyunca sürer. Bu arada Kurtuluş Savaşı devam eder.. Büyük taarruzun hemen sonrası, 4 Eylül günü, Ferit Bey Fransa Dışişleri Bakanlığında Nabi Bey'e rastlar. Orada ne aradığını sorduğunda da Nabi Bey gizlemiyor ve her şeyi anlatıyor. İstanbul'dan aldığı talimat gereği, muzaffer Türk Ordusunun yürüyüşünü durdurmaları için gidip yabancılara yalvarmıştır !...
   Daha sonra Ankara Hükumeti Lozan Konferansına çağrılınca, İstanbul Hükumeti de katılmak ister ama Ankara artık bu iki başlılığa izin vermez. 1 Kasım 1922 günü saltanat kaldırılır. Ferit Bey artık Paris'te Türkiye'nin tek diplomatik temsilcisidir ve haklı olarak şimdi Nabi Bey'in kaldığı sefaret binasına taşınır...
   Zavallı Nabi Bey, birdenbire açıkta kalıvermiştir !.. Bunca devlet hizmetinden sonra şimdi gurbet ellerde, maaşsız, ödeneksiz, yolluksuz, yüzüstü bırakılıvermiştir. Geçen yıl aynı binada oturma isteğini reddettiği Ferit Bey'e gelir ve süngüsü düşmüş bir halde, işlerini toparlayana kadar on on beş gün sefarette kalıp kalamayacağını sorar. Ferit Bey izin verir...
 
   Saltanat kaldırıldığında Osmanlı Devletinin dış teşkilatı ne oldu ? Osmanlı elçilikleri, konsoloslukları, oralarda çalışan son Osmanlı hariciyecileri ne oldu ?..
   İşte bu duruma el atan, 26 Ekim 1922'de Dışişleri Bakanı olan İsmet İnönü'dür.. 5 Kasım'da Lozan Baş Delegesi sıfatıyla yola çıkan İnönü, İsviçre'de konferansın bir hafta ertelendiğini öğrenir. Fransa da onu davet etmiş olduğundan, 15-16 Kasım günleri Paris'i ziyaret eder. Bu arada, pratik bir kararla, Avrupa ve Amerika'da ne kadar Osmanlı elçiliği ve konsolosluğu kalmışsa, hepsini geçici olarak, Paris Mümessili Ferit Bey'e bağlar. Bu, Ankara Hükumetinin, Paris Mümessilliği aracılığıyla, Osmanlı dış teşkilatını teslim alıp adeta yutması demektir. Bir bakıma da ihtilaldir, silahsız ve kansız bir sivil darbedir.. Refet Paşa İstanbul'da Osmanlı merkez teşkilatını, Ferit Bey de yurt dışı teşkilatını teslim almış olur...
   İki hafta içinde tamamlanan bu devir teslimden sonra Paris Mümessilliği, kendisine bağlanan tüm birimlerden bilgiler toplar, Dışişlerine rapor eder. Eski memurlar süzgeçten geçirilir. Bir bölümü ayıklanıp açığa çıkarılır.  Ayıklayıp eleyerek bazı kişilere yeniden görev vermeye, o zamanlar, "cevaz-ı istihdam" denilir..Bu, Dışişlerindeki reformun birinci aşamasıdır. İkinci aşama, yeni cumhuriyetin Dışişleri teşkilatının kurulmasıdır. Bu da, Lozan antlaşmasının yürürlüğe girdiği 1924-1925 yıllarına kadar sarkar...
    Bu teşkilatın kurulmasında emeği olan başlıca birkaç kişi şunlardır : Yusuf Hikmet (Baydur) Bey, Ahmet Muhtar (Mollaoğlu) Bey ve Suat (Davaz) Bey...
   Yusuf Hikmet Bey 1920-23 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müdürü, sonra genel müdürüdür. "Üç dört kişiyle işe başladık" der.. Keçiören taraflarındaki bağ evlerinden Ulus'taki bakanlık binasına atla gelip giderlermiş. Bir zaman sonra, hiç değilse, bakan beyefendiye makam taşıtı olarak, bir at arabası veya bir fayton verilmesi düşünülmüş ; ama Büyük Millet Meclisi ayağa kalkmış : "Bu ne israf !.."


   
         

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK