Sayfalar

71) RÜŞVET !.. (2. BÖLÜM)

    2. Osman, ya da bilinen adıyla Genç Osman, on sekiz yaşında yeniçeriler tarafından hunharca katledildikten sonra ; Anadolu'dan başlayan ve İstanbul'a kadar ulaşan "yeniçerilere karşı isyan" havası içinde, baş suçlulardan birisi olarak Vezir-i Azam Damad Davud Paşa gösterilir.. O da kaçarak Hamza Bey adında bir sipahi subayının Eyüp'teki evinin samanlığına saklanır.. Ama yakalanır ve Yedikule'ye hapsedilir.. Ertesi gün, eşi olan sultan, cellatbaşı Süleyman Ustaya büyük bir rüşvet verir ve acele etmemesini, padişah fermanı ile onu kurtaracağını söyler. Sultandan rüşvet alan bir diğer kişi olan yeniçeri ağası da askeri toplayarak, idam için acele etmemelerini söyler.
   Fakat yeni Sadrazam Mehmed Paşa aynı zamanda merhum Padişah 2. Osman'ın taraftarlarından olduğu için hemen vezirleri toplayıp Davud Paşa'nın katledilmesi  konusunda onları uyarır.. İdam, Genç Osman'ın zindana götürülürken bir tas su içtiği çeşme önünde gerçekleştirilecektir...
   Davud Paşa çeşmenin önünde suçsuz olduğunu söyleyip yalvarırken, askerler de, rüşvet alanlar ve almayanlar olarak ikiye bölünmüş, tartışmaktadır !... Neredeyse silahlı bir çarpışma çıkmak üzeredir..
   Davud Paşa'dan para sızdırmak isteyen birkaç yeniçeri, onu bir ata bindirip Orta camisine kaçırırlar. Orada yeniçeriler tarafından sadrazam muamelesi görür. O da, askerlerden birkaçına, en yüksek kumanda mevkilerini dağıtır !..
   Sadrazam Mehmed Paşa, olayı öğrenir. Cellatbaşı ve olaya diğer karışanları bizzat sorguya çeker, zabıt tutturur ve kazaskere imzalatır. Divan dağılıp sarayına gelince, kapıcılar kethüdası Ahmet Ağa adlı subayını çağırır ve ona, ne yaparsa yapsın ama Davud Paşa'nın işini bitirsin şeklinde emir verir..
   Ahmet Ağa yanına iki yüz asker alır, Orta camisini basar ve Davud Paşa'yı tekrar Yedikule'ye götürür. Ertesi gün, 8 Ocak 1623 sabahı, gün ışırken boğdurulur ve cesedi denize atılır..
 
"Genç" 2. Osman

   Bir de 4. Murad'ın sadrazamı Nasuh Paşa var.. Padişahın henüz çocuk olan büyük kızı Ayşe Sultan'la nikahlanan fakat daha zifaf olmayan Nasuh Paşa'nın suçu, rüşvet ve nüfuz ticaretidir..
   İstanbul'daki bütün köpekleri kayıklara doldurtup Üsküdar'a salıvermek gibi garip hareketleriyle halkın sevgisini büsbütün kaybetmiştir. Bütün malları ve parası Hazineye alınır. Bıraktığı servet şöyledir : Bir buçuk milyon duka altını (yaklaşık 300 milyon dolar), 1018 mücevherli kılıç ki bunlardan yalnız birine 500.000 duka altını değer biçilmiştir.. İran ve Mısır halıları, ipekli ve sırmalı kumaş ve kadifelerle dolu mahzenler, 400'ü saf kan Arap kısrağı olan 1.100 binek atı, 40 çift altın üzengi, 1.800 deve, 4.000 yük beygiri, 6.000 sığır, 500.000 koyun, çiftlikler, saray gibi konaklar, cariyeler, antikalar...
 4.Murat

   Daha yakın dönemlerden bir örnek vermek gerekirse, şu ibret verici olayı anlatabiliriz ;
   Tanzimat dönemi yöneticileri, Avrupa ile bütünleşme yolunda, demiryollarının önemini kavramışlardı. İstanbul'u Balkanların belli başlı büyük kentlerine ve Avrupa'ya bağlayacak yaklaşık 2.000 kilometrelik bir demiryolu hattının yapımını gündeme getirmişlerdi. Uzun aramalardan sonra, Belçika'da, Macar asıllı Yahudi banker Baron Maurice de Hırsch ile irtibat kuran, Osmanlı Devleti Nafia Nazırı Garabet Artin Davut Paşa, dünya çapında bir ihale yolsuzluğunun çarklarını döndürmeye başlamıştı.
   Hırsch, demiryolunu, sermayesini de kendisi sağlayarak, yapmayı taahhüt etti. 17 Nisan 1869 tarihinde bir mukavele imzalandı. Hırsch'in avukatının son derece karışık bir hale getirdiği sözleşme, İstanbul'da büyük tartışmalardan sonra hemen hemen olduğu gibi, hükumet tarafından imzalandı. Demiryolunu yapma ve 99 yıl işletme imtiyazı verildi..
   Demiryolu inşası için, öncelikle sermaye sağlanması gerekiyordu. Baron Hırsch'in önerisiyle, her biri 400 Fransız frangı değerinde, 1.900.000 adet tahvil piyasaya sürüldü. Satış şansı açısından, tahvillerin ikramiyeli olması kararlaştırılmıştı. Hırsch bu tahvilleri hükumetten, tanesi 128,5 Fransız frangı karşılığında satın aldı ve hemen ardından, bir bankalar grubuna, her biri 150 Fransız frangı karşılığında sattı. Böylece daha işin başında, hiçbir risk almadan, 42.570.000 frank kazandı !.. Bundan başka, tahvillerin piyasaya sürülmesinden de ayrıca pay alacaktı. Nitekim tahviller 175 frank bir ortalamayla satıldı ve Hırsch buradan da kazanç sağladı..
   Aslında tahvillerin piyasaya sürülmesini devlet kendi başına gerçekleştirseydi, Hırsch'in haksız olarak elde ettiği yüksek miktardaki kazanç, devletin kasasına girecekti..
   İnşaat başladığında, Hırsch hattın kilometresi için 200.000  frank alıyordu. Fakat inşaat işini taşeron firmalara devrettiğinden, onlara kilometre başına 100.000 frank ödüyordu. Bu durumda inşaatta ve malzemede azami ölçüde tasarrufa gidiliyor ve doğal olarak, hatlar da kötü yapılıyordu . Fakat yeterli denetim olmadığından, bunlar da görmezlikten gelinmiştir..
   Neticede Hırsch, 1860-1875 yılları arasında, 2.000 km. yerine, 1.279 km. demiryolu yaparak devlete teslim etti. Devlet ise yapımını sonradan üstlendiği Balkan Dağlarını aşacak hatları bitiremediğinden, son derece önemsendiği halde, Avrupa hatlarıyla birleşme gerçekleşmedi.. Bu birleşme ancak 1888 yılında sağlanmış ve meşhur Şark Ekspresi, ilk seferini yaptığı 12 Ağustos 1888 tarihinde, Sirkeci garından hareket etmişti.
   Hırsch, imtiyazı aldığında hiçbir sermayesi olmayan ve iflas etmiş bir bankerken, bu işten yasal ve yasal olmayan yollardan kazandığı 350 milyon frank gibi muazzam bir meblağ ile, bir anda Avrupa'nın sayılı zenginleri arasına girmiştir..
 
Baron Hırsch

   Ünlü tarihçi ve devlet adamı Ahmed Cevdet Paşa'ya göre de Baron Hırsch'in icraatları, ülkemizde bu tür ihalelerde rüşvet ve yolsuzluk kapılarının aralanmasının "ilk" adımını oluşturmuştur.. Cevdet Paşa bu konuda şöyle demektedir : "Ben yıllarca hükumette ve Tanzimat Meclisinde görev yaptım. Bu tür mukavelenameler hep elimden geçti. Ülkenin imarıyla ilgili bu tarz ihalelerden para almak, ne benim ne de diğer devlet adamlarının aklına bile gelmezdi. O zaman bu çığır daha açılmamıştı. İstanbul'da bu tür şeylerden memurlara para vermeyi öncelikle Baron Hırsch başlattı. Hırsch işlerine dair, dört binden fazla evrak çıkarılıp bir yıl boyunca incelendi. Yapılan incelemeler sonucu, o kadar yanlış ve fahiş uygulamalar görüldü ki, bunlara gaflet ve hata eseridir denilemeyeceği, hepsinin rüşvet ve çalıp çırpma sonucu olduğu anlaşıldı...

   ÇOK SEVGİLİ İZLEYİCİ DOSTLARIM ; İZNİNİZLE BİR SÜRE TATİLE ÇIKMAK İSTİYORUM.. BEYNİME BİR FORMAT ATMAM GEREKİYOR !.. YA DA RESETLEMEM !.. DÖNÜŞTE YEPYENİ  VE İLGİNÇ KONULARLA BİR ARADA OLMAK DİLEĞİYLE SAYGILAR VE SELAMLARIMI SUNARIM.. ESEN KALIN..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK