Sayfalar

74) ORTA DOĞU'DA ORTA OYUNU !...( 1. BÖLÜM )

   Suriye ile ilişkilerimizdeki gel-git hareketlerinin iyice hızlandığı bugünlerde, onlarca yıldır uyguladığımız kötü dış politikanın da meyvelerini yemekte ve yemek üzereyiz.. 1516'da Yavuz Selim'in Mercidabık Savaşı'nda Memluk ordusunu yenerek fethettiği ve 402 yıl egemenliğimiz altında kalan Suriye- Filistin bölgesindeki yangın yüz yıldır bir türlü sönmek bilmedi..
   Osmanlı bu bölgeyi dört eyalete ayırmıştı : Şam, Halep, Trablus ve Sayda.. Buradaki Müslüman uluslar Osmanlı bürokrasisi içinde yükselme olanağına sahiplerdi. Eyaletleri valiler ve paşalar yönetiyordu. 1535'de Fransa'ya verilen ticari ayrıcalıkların sonradan diğer ülkelere de yaygınlaştırılması sonucu bu bölgedeki Batı etkisi giderek arttı. Bu uzun sürecin sonunda Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa bölgeye hakim oldu. Oğlu İbrahim Paşa,  2. Mahmud'un ordusunu Nizip'te yendikten sonra devreye giren ve 1840'da onun bölgeden çekilmesini sağlayan İngilizler ise uzun bir süre kaldılar veya söz sahibi oldular bu topraklarda..
   Lübnan'da 1860 yılında çıkan ayaklanmalar sonucu Lübnan Nizamnamesini kabul eden Osmanlı, Lübnan politikasına Batılıların karışmasını da onayladığını resmileştiriyordu. Osmanlı ilk defa bir eyaletinde söz konusu olan iç sorunu, Batılıları da sürece dahil ederek çözme yoluna gitmekteydi..
   19. yüzyılın sonlarında Avrupa'da ortaya çıkan milliyetçilik akımından etkilenen Lübnan Hıristiyanlarının Arap milliyetçiliği düşüncesini 2. Abdülhamid Pan-İslamizm düşüncesi ile karşıladı ve bölgedeki Müslüman topluma sağladığı haklarla destek bulmasını engelledi.. Ama 20. yüzyıl başlarındaki Jön Türk hareketi sonucu Arap milliyetçiliği de iyice güçlendi. Hareketin giderek bir Müslüman milliyetçiliğine dönüşmesinden ötürü bu defa Hıristiyan toplum soğuk bir tavır aldı bu akıma..
   1914'de, 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla beraber Mısır-Suriye-Hicaz cephesi komutanı olarak bölgeye gelen Bahriye Nazırı Cemal Paşa (gazeteci Hasan Cemal'in dedesi), uyguladığı çok katı yönetimle milliyetçilik akımlarının iyice kuvvetlenmesine yol açtı.. 6 Mayıs 1915'de gizli bir örgüt olan El-Fatat'ın çok sayıdaki üyesi ve taraftarını Şam ve Beyrut'ta idam ettirdi..
   Mekke Şerifi Hüseyin 1916 Haziranında Mekke'de başlayan ayaklanmayla güçlerini İngiliz güçleriyle birleştirmesi sonucu, 5 Kasımda kendisini Arap Ülkeleri Kralı ilan etti. Ama 16 Mayıs 1916'da İngiltere ve Fransa arasında imzalanan ünlü Sykes-Picot Antlaşması yürürlüğe girmişti bile !.. Halep, Hama, Humus ve Şam'ı da kapsayacak şekilde bütün Suriye artık Fransa' nındı.. Osmanlılara karşı savaşta yaptığı yardımların karşılığını İngilizlerden alacağını uman Emir Faysal, İngiliz mandasında kurulan Irak'ta kukla bir krallıkla yetinmek zorunda kalacaktı.
   402 yıl sonra Müslüman bir toplumun egemenliğinden kurtulan (!) Araplar ; İngilizlerin gergef işlercesine ince uyguladıkları politik oyunlar sonucu Hıristiyan egemenliğine yatay geçiş yapmışlardı !.. Masada cetvelle çizilen, milimetrik şeytani hesaplarla ayarlanan yeni ülkeler : Irak, Suriye, Ürdün, Kuveyt... 1917 Kasım ayında İngiliz Yahudi patronlarından Rotschild sayesinde çıkan Balfour Deklarasyonuyla da nur topu gibi bir kardeşleri de olmuştu : İsrail !.. (O zaman Yahudi Yurdu diye anılıyordu).. Araplar kandırıldıklarını anladılar ama çok geç kalmışlardı.. Osmanlı'ya ihanetlerinin bedelini oldukça ağır bir bedelle ödemiş oluyorlardı..
   Böylece İngiltere Filistin, Bağdat, Basra ve Musul'u da mandası yaparak Hindistan yolunun güvenliğini sağlarken, bir taraftan da petrol bölgelerini denetimine almaktaydı..
 
Sykes-Picot-1916.gif

   1920 Nisan ayında San Remo'da, Müttefikler Yüksek Konseyi toplantısında yapılan petrol paylaşımı şu şekilde olmuştu : Fransa %25 ; Anglo Persian Oil Company % 47,5 ; Royal Dutsch Shell % 22,5 ; Gulbenkıan % 5 ...
   Lozan Konferansı sırasında ABD'nin, Musul'da Amerikan şirketlerine ayrıcalık verilmesi için Türkiye nezdinde girişimde bulunması İngiltere cephesinde etkisini gösterir ve 31.07.1928'de Kırmızı Çizgi Antlaşması ile ABD, yedi şirketiyle % 23,75 hisseye sahip olur !..
 
   Fransızlar, yerli halkın bürokrasiye karışmasını engellediler ve "böl yönet" taktiğiyle, Suriye ve Lübnan'daki ulusal birliği sağlamak yerine etnik, dini ve mezhepsel farklılıkları olabildiğince derinleştirdiler..!925'de Şam ve Halep'i tek bir Suriye Devleti olarak birleştirdiler.Hama ve Humus da dahil edilmişti ve Sünni Müslümanlar çoğunluktaydı. 1946 yılında sınır bölgelerine yerleştirilen Dürzi ve Aleviler Suriye'yi istikrarsızlıklar içinde bir ülkeye çevirdi..
   Fransa, Suriye ve Lübnan'ı, merkezi Beyrut olan bir Yüksek Komiser aracılığıyla yönetiyordu. Tüm üst düzey yönetim kademelerine Fransızlar yerleştirilmişti. Daha küçük yerleşim birimlerinde ise son sözü Fransız danışmanlar söylemekteydi. Sünni Müslümanlar askeri kademelerde yer almıyordu. 1946'da bağımsızlığın kazanılmasıyla beraber askeri yapıyı ellerinde bulunduran azınlık gruplar, bunu ülkede nüfusun çoğunluğunu oluşturan Sünni Müslümanların egemenliğini kırmak için kullandıklarından,Ordunun siyasal yaşamın içine çekilmesine ve ülkede sürekli bir istikrarsızlığın egemen kılınmasına yol açıldı..

(BİRİNCİ BÖLÜMÜN SONU)  
             

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK