Sayfalar

112 ) ANNEME "YILAN" OLDUĞUMU SÖYLEMEYİN, O BENİ "ASLAN" BİLİYOR !.. ( YILANLAR ÜZERİNE BİR DENEME )

                     

   Benim "yılan" ile ilk tanışmam, bir şehir çocuğu olmam nedeniyle, atasözleri ve deyimler aracılığıyla oldu. Sinsi insanlar için "yılan gibi" denirdi ; rüyalarında yılan görenlere "bir düşmanın var" yorumu yapılırdı..Su içen bir arkadaşımızı şakayla dürtüp, suyu dökmesine neden olunca, "su içerken yılan bile dokunmaz" diye bilmiş bilmiş konuşurdu.. Çevreden birisinin başına bir şey geldiğinde üzülünür ama "bana dokunmayan yılan bin yaşasın" denirdi. O zamanlar çocuk aklımla o yılanın bir gün, er ya da geç, bana da dokunacağını düşünmezdim bile !.. Kötülüklerin büyümeden yok edilmesi gerektiğini anlatmak için, "yılanın başı küçükken ezilmeli" derlerdi.. Çaresiz bir ortamda, insanın en kötü bildiği bir şeyden bile yardım alabileceğini anlatmak için "denize düşen yılana sarılır" derlerdi. Ama çok sevdiğim şair Can Yücel, bunun aksini "Herze" şiirinde dile getirir :  "Bir yılan düştü yanıma vapurda /  sarıldım denize.."
 
   Dünya üzerinde elli altmış milyon yıldır, Antarktika dışında her yerde yaşayan, 456 cins ve 2900'ün üzerinde türü bulunan, boyu 10 cm.'den başlayıp 7,6 metreye kadar çıkabilen, hatta on beş metrelik bir fosiline bile rastlanan bir canlı..
 
   Üniversitenin ilk yıllarında kızların fala olan düşkünlüklerini saptadıktan sonra aldığım iki üç astroloji kitabı ile kendi kendime hızlandırılmış bir kurs vermiştim !.. Bu kitapların bir tanesi de "Çin Falı" idi. Bu falda gün ve ay önemli değildi. Doğum yılıma göre ait olduğum burç ise, YILAN idi !.. Benim gibi Ağustos 15' te, Aslan burcunun hem de tam göbeği sayılabilecek bir günde, doğan bir "aslan" için en az yılan kadar soğuk bir duş !..
   İşte bu bilgiye vakıf olduktan sonra, bu hayvana olan ilgim hiç azalmadı..
 
   Anadolu insanının yüzlerce yıldan beri ürete geldiği sayısız efsane içerisinde belki de en bilineni "Şahmeran" efsanesidir. Birçok farklı söylenişi olan bu efsane, özellikle Kilikya, yani Tarsus-Adana bölgesinde karşımıza çıkar. Etimolojik olarak (Şah : baş / mar : yılan ) "insan başlı yılan" anlamını taşır.
   Yılan, en ilkelinden en gelişmişine kadar, hemen her toplumda kutsalın bir parçası sayılırken, kimi toplumlarda da putlaştırılıp tanrı sayılmıştır. Sümer, Mısır, Roma, Helen ve daha birçok medeniyete ait mitlerde çeşitli şekillerde görülen yılan, Anadolu'da, başta sağlık olmak üzere yer yer ölümsüzlük ile ifadelendirilmiştir.
   Sümerlerin yaradılış efsanesinde ; gökyüzü ve yeryüzü tanrılarını yaratan Lakmu ile Lakamu, erkek ve dişi birer yılandır.. Yunan tanrılarının çoğu yılan görünümündedir..
   Yılan ; Yahudi, Hıristiyan ve İslam geleneklerinde ise Şeytanla bir tutulur. Kısacası çok tanrılı, paganist toplumlarda iyi, tek tanrılı dinlerde ise kötü olarak kabul edilir.. Çeşitli ilkel toplumların totem hayvanı da yılandır. Yılana tapma geleneği, özellikle ilk çağda, yaygındır. Toprak altında yaşayan yılanın, ölülerin ruhlarını taşıdığına inanılmıştır. Yılan, hem yeryüzünü hem de yer altını simgeler..
   M.Ö 3000'lerde hüküm sürmüş Minos uygarlığında, yılan, evlerin koruyucusu olarak bilinir. Yunanistan'da halen yılana, "evin efendisi" denilmektedir. .. Yılanın sürekli deri değiştirdiğini gözlemleyen antik çağ insanları, onun ölümsüz olduğuna inanmışlardır..
 
   Yine Can Yücel'in "Değişim" adlı şiiri tam da buraya denk gelsin bari !..
   " İnce uzun bir hayvan
     çarpıyor
     çarpıyor
     çarpıyordu kendini taşlara
     canı mı sıkılıyor
     can mı çekişiyordu yoksa ?
     'yok efendim' dedi yanımdaki adam
     'gömlek değiştiriyor yılan,
      bu hallerden anlarız' dedi 'az çok'
     'biz de sınıf değiştirmiştik bi zaman' .."
   
    Anadolu'da çok yaygın olan bir inanca göre, bir yılanı öldürüp ağaca asınca yağmur yağar.. Öldürülen yılan suya atılır ve yitip giderse, yağmur durmaz ve ortalığı seller götürür.. Bu yüzden, öldürülen yılanı bir ipe bağlar, ağaca asarlar ve sonra da gömerler... Canlı yılanın bir gözünden sokulup öbür gözünden çıkarılan iğneyi dargın eşlerden birinin yakasına takmakla, onların arasının düzeleceğine inanılır..
   Yılanın sütü sevdiği bilinen bir gerçektir. Yaylaya çıkan inekleri yılanın emdiği de bilinir. Yılan, sütünü emdiği ineği sahiplenir ve onun yanına kimseyi yaklaştırmaz. Bu nedenle onlara "sahipli inekler" denir. Karadeniz bölgesinde bu tür sahipli inekler vardır..
   Yılanın iyi-kötü niteliklerini hemen hemen birçok kültürde görürüz. Ancak bunlar arasında en önemlisi, ilk olarak "Gılgamış" destanında ifade edilen, onun ölümsüzlükle olan ilintisidir. Bir başka önemli kaynak olan Tevrat, İblisin yılan kılığına girerek Havva'yı kandırması ve Adem'in yasak meyveyi yemesini detaylıca anlatır. Adem ile Havva'yı cezalandırarak yeryüzüne gönderen Tanrı, İblise ettiği yardımlardan dolayı da yılanı yeryüzüne fırlatır. Tevrat'ta, yılanın yeryüzüne düştüğü yerin adı Nisibin olarak verilir. Nisibin, günümüz Mardin iline 30 km. uzaklıktaki Nusaybin ilçesidir. Şahmeran motifinin Mardin'de bu kadar güçlü olmasının sebebi budur... Daha da ilginç olanı ; Mardin isminin (mar : yılan / din : deli) "deli yılan" anlamına gelmesidir...
   Günümüzde tıbbın ve eczacılığın sembolünün, bir ağaca sarılı yılan olması ; yılan ve Şahmeran efsanelerinin bir sonucudur. Tüm dünyada aynı amblemin kullanılması, yılan motifinin kutsalla ilişkilendirilmesinin bir sonucudur ve buna kaynak Anadolu efsaneleridir....
    Günün birinde Asklepios'a (Bergama'daki sağlık ocağı) acılar içinde bir hasta gelir. Rahipler kendisini tedavi edemeyeceklerini çünkü ölümcül bir hastalığa yakalanmış olduğunu söyleyerek hastayı kapı dışarı ederler. Çaresiz hasta, günümüze kadar kalıntıları gelmiş olan, havuzlu çeşmede soluklanmak ister. Sinoplu Diojen gibi, sahip olduğu tek nesne olan tasını su ile doldurup başından aşağı dökerek bir an olsun serinler. Tam bu sırada bir yılanın zehrini az önce tasını doldurduğu havuza kustuğuna tanık olur. Acılarından bıkmış olan adamcağız, bu defa kendini öldürmek amacıyla, tasını tekrar havuza daldırıp hiç duraksamadan kana kana içer..  Zehrin etkisiyle kendinden geçerek olduğu yere yığılır.. Birkaç saat sonra kusarak ayılan ve kısa zamanda kendini toparlayan adam, ağrılarından kurtulduğunu fark eder... Bu olayın kısa zamanda tüm Anadolu'da konuşulması üzerine yılan ile birlikte tas, tıp ve eczacılığın simgesi olur. Hem de o günden beri tüm dünya çapında...
   

   Hekim ise elinde asa ile gösterilir. Hekimin elindeki asası şunu ifade eder : Hekimin kendisi ne kadar hasta olursa olsun, yeri geldiğinde asasına dayana dayana hastasına gitmelidir. Hekimin asasına sarılmış yılan, tıp bilimini ; tas ise, yılanla birlikte eczacılığı simgeler olmuştur..

 

   Sonra binlerce yıl geçmiş, Asklepion baraj yapımı için sular altında kalırken, zaten ortalıkta da ne Hipokrat Yemini ne de insanlık kalmıştır. Örneğin geçen haftaki şu olay..Hükumet ile doktorlar arasındaki çıkar mücadelesi sırasında, hayatının baharında, 14 yaşında bir genç kız hastane hastane kendisini ameliyat edecek doktor ararken can veriyor.. Bu ne utançtır, nasıl bir insanlık ayıbıdır ?..
 
   Yazımı, yılan ile ilgili deyişlerden en çok sevdiğim ile bitireyim : " Tatlı söz, yılanı deliğinden çıkarır"...  

    

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK