Sayfalar

114 ) SIRLARI DÖKÜLMEYE BAŞLAYAN TARİH AYNASINDA OSMANLI : ORHAN BEY..

   

   Osmanlı tarihinde adaşı olmayan sadece dört padişah var.. Orhan Bey bunlardan biri ; diğerleri ise : İbrahim, Abdülaziz ve Abdülmecid..  Bu reformcu hükümdarın başka ilginç özellikleri de var.. Örneğin ; en uzun ömürlü hükümdar olması gibi.. Yabancılarla evlenen ilk hükümdarın o olması gibi.. İlk eşi Yarhisar Tekfuru'nun kızı Holofira (Nilüfer Sultan) , ikinci eşi Bizans kara kuvvetleri komutanı Kantakuzenos'un kızı Teodora ve üçüncü eşi, Bizans İmparatoru III. Androkinos'un kızı olan Asporçe...

 Teodora

   Türk tarih kitaplarında adının geçtiği ilk tarih, Holofira ile yaptığı ilk evliliğinin tarihi olan 1298...
   "Orhan bin Osman" gibi son derece sade bir biçimde, adına tuğra çekilen ilk Osmanlı beyi.. Saltanat süresi olarak, en uzun süre tahtta kalan üçüncü hükümdar (Kanuni Süleyman ve IV.Mehmed'den sonra)..
Orhan Bey'in tuğrası

   Başta kaldığı süre içinde hiçbir yakınını ve vezirini öldürmeyen ender hükümdarlar arasında...
   1327 ile 1336 arasında birçok değişik tartışma olması nedeniyle, tarihini yazmadan, gümüş sikke bastırarak bağımsızlığını ilan eden ve "sultan" unvanını alan ilk Osmanlı beyi.. Basılan bu ilk sikkenin altında, minicik bir "v" damgası bulunmaktadır. Bu damgayı İ. Hakkı Uzunçarşılı'nın öğrencisi, tarihçi Fahriye Arık keşfetmiştir. Bu damga, Kayı aşiretinin simgesiymiş.. Osmanlı devletinin, Oğuz Türklerine bağlı Kayı aşiretinden geldiğinin tek somut belgesidir bu sikke...


   Askeri anlamda en önemli olayların ilki ; 1329 yılı Mayıs sonu Haziran başındaki Pelekanon savaşıdır. Bu savaş Bizans ve Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından birisidir. Çünkü savaştan sonra, 1331'de İznik, altı yıl sonra İzmit ; bu arada Gebze ve Hereke dahil, sahildeki tüm küçük hisarlar Osmanlı'nın eline geçecek ve böylece Anadolu tarafından Türkler İstanbul Boğazı'na dayanmış olacaklardır. Osmanlı Beyliği doğrudan doğruya Bizans'ı tehdit eden bir güç haline gelmiştir artık..
   Bir başka çok önemli olay da, Karesi Beyliği'nin ilhak edilmesidir. 1335 ile 1345 yılları arasında, Bizans ile kurduğu dostluk ve akrabalık ilişkilerine karşılık, Karesi Beyliği'ni sınırlarına katması, 1354'de Ankara'yı alması ; Osmanoğulları'nın gerektiğinde "dini ayrı olanlarla anlaşmak, soydaş ve dindaşlarla da savaşmak" ilkelerinin ilk uygulamasıdır.. Bu beyliğin toprakları olan Balıkesir, Manyas, Kapıdağı gibi yerlerin alınmasıyla ; beyliğin denizcilik tecrübelerinden de yararlanarak Osmanlı, ilk fırsatta Rumeli'ye geçti ve orada tutundu.. Eğer Karesi Beyliği dağılmayıp, Osmanlı'dan önce Trakya'ya geçip orada kalabilselerdi, belki de şimdi Osmanlı değil Karesi İmparatorluğundan bahsediyor olacaktık !..
   Diğer alanlarda da birçok yenilik Orhan Bey döneminde olmuştur.. Örneğin, bu imparatorluğu altı yüz yıl yaşatacak olan yönetim, ordu ve yargı kurumlarının ilk örgütlemesini yapmış ; Divan-ı Hümayun'un ilk çekirdeğini kurmuş, ilk veziri ( Hacı Kemaleddin oğlu Alaaddin Paşa, 1323-1340 ) atamıştır..
   Osmanlı teşrifatının ilk kuralları ; tımar ve yaya asker sınıfları ve bunların nizami giyim kuşamları da onun döneminde belirlendi..
   İlk Osmanlı medresesini 1331'de İznik'de yaptırdı ve o dönemin en ünlü İslam bilgini ve düşünürü olan Davud-ı Kayseri'yi, otuz akçe gündelikle, medresenin başına geçirdi..
   Orhan Bey'in ; Hıristiyan dünyasının ünlü kenti İznik'i bir yıl sonra başkenti yaparken, haraç ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşuluyla, yerli halka yaşamlarını sürdürme hakkı tanıması, tekfurun kentten ayrılmasına izin vermesi, kuşatma sırasında eşlerini kaybeden Rum kadınlarla evlenen askerlerini İznik kale muhafızlığına ataması, Osmanlı siyasetinin ilk uygulamalarındandır. Oysa bağnaz Hıristiyan yazarlar, Orhan'ın bu kaynaştırıcı yaklaşımını "barbarlık" olarak nitelendirmiştir !..
   1333 yılında Anadolu'ya gelen İbn Batuta, Alanya'dan başlayarak Türk beylerine yaptığı ziyaretler sırasında "Bursa Hakimi" dediği, "Osmancuk oğlu İhtiyarüddin Sultan Orhan Beg" e de konuk olur. Gezgin, Orhan Bey'i şöyle tanıtıyor : "Bu hükümdar Türkmen padişahlarının en ulu'su olduğu kadar ; toprak, asker ve varlık bakımından da onların en üstünüdür. Yüz kadar kaleye sahiptir. Çoğu zamanını onları dolaşmakla geçirir. Her kalede bir süre kalarak sorunlarla ilgilenir. Ama anlatıldığına göre, hiçbir kentte bir aydan fazla kalmaz, düşman üzerine savaşa gidermiş."..
   İbn Batuta İznik'ten ayrılıp Sakarya boyunca yola devam ederken, "bir Türk kadınının hizmetçisiyle birlikte Yenice'ye doğru gittiğini" anlatır ki bu, o dönemde Osmanlı topraklarındaki güvenliğin bir kanıtıdır..
   1350 yılından sonra uc boylarında, akıncılığa hevesli savaşçılar için en verimli yöre Rumeli olmuştu. Anadolu'ya yeni gelen, ya da diğer beyliklerde akıncılığın sönmeye yüz tutmasıyla, yeni uc beyi arayan delikanlılar için Rumeli yolu Osmanlılaşmaktan geçiyordu. Yani önce Osmanlı'ya katılacaklar, ondan sonra akın sahasına ulaşacaklardı. Karesi toplumunun Osmanlılaşması sürecinde görüldüğü gibi, çeşitli devletçikler, beylikler arasında bölünmüş Anadolu insanı için siyasal kılıf değiştirmek zor değildi. Çeşitli beyliklerden kalkıp Osmanlı iline gelen kişi ; dinini, dilini, töresini değiştirmek zorunda kalmadan, Orhan Gazi'yi "bey" olarak tanımakla Osmanlılaşmış olmuyordu. Bu yüzden uc boyu Osmanlı yönetiminde Trakya'ya geçtikten sonra Osmanlı toplumu, sadece fetihler yoluyla değil, diğer beylikler halkının da katılımıyla sürekli büyümekteydi..
                             

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK