Sayfalar

161 ) NAZİLERİN BARUT KOKAN SOLUĞU TÜRKİYE'NİN ENSESİNDE !..   1930'lu yıllarda Ankara'daki Alman Sefareti'nde gamalı-haçlı bayrak dalgalanırken, Bulgaristan ve İtalya gibi Almanya yanlısı ülke temsilcilerinin yer aldığı bulvar üzerinde de Nazi rüzgarları esiyordu. Almanların sık sık ziyaret ettiği Özen Pastanesi'nde "Lili Marlen" şarkısı yankılanmaktaydı.
   Savaşın başladığı 1 Eylül 1939'da, Türkiye'nin ithalat ve ihracatında Almanya'nın payı % 50'yi geçmişti. Yaklaşık 18 milyon olan Türkiye nüfusunun % 70'inin tarımdan geçinmesi ve köylerde yaşıyor olması Almanya' nın elini güçlendiriyordu..
   Savaşın hemen başında İngiltere'ye yirmi yıl süreyle krom madenimizin tamamını satmayı teklif etmiştik ama bu teklif kabul görmemiş ve yerine sadece iki yıllık bir anlaşma yapılmıştı. Türkiye'nin Almanya dışında bir pazar bulması olanaksızdı..
   23 Ağustos 1939 tarihinde SSCB ile Almanya arasında imzalanan Saldırmazlık Paktı, Türkiye'yi İngiltere ve Fransa ile karşılıklı yardım antlaşmaları imzalamaya iter. Bu ülkelerle kırk dokuz gündür savaş halinde olan Almanya'daki gazeteler, "Nankör Millet Türkiye" başlıklarıyla çıkar. Bir tel cambazı gibi uyguladığı denge politikası ve mekik siyaseti, savaşın bittiği günlerde Türkiye'yi, hiçbir dostuna güven vermeyen bir ülke haline getirecektir..
   Savaş bittiğinde, hesaplaşmalar başladığında Türkiye yapayalnızdır. 1947 yılındaki Paris Konferansı'nda, Oniki Ada'nın İtalya'dan Yunanistan'a geçmesi, gördüğümüz zararlardan sadece birisidir..
   Türk basınının üzerindeki Alman etkisi Türk hükumetlerini aşıyordu. Türkiye'nin en büyük ticari ortağı Almanya, Alman sermayesinin verdiği reklamları araç olarak kullandığı gibi, Türkiye'nin gazete kağıdı gereksiniminin önemli bir bölümünü sağladığı için bu da başka bir aracı oluyordu.
   Almanya'nın uyguladığı baskılar sonucu Başbakan Refik Saydam 4 Mayıs 1942 tarihinde bir genelge yayımladı : Anadolu Ajansı'nda çalışan 26 Yahudi kökenlinin işine son verilmişti. Cumhuriyet gazetesinin Alman yanlısı yazılarından dolayı, Yunus Nadi'ye "Yunus Nazi" adı takılmıştı !..  
   İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar Bulgaristan'ı işgal edince, İstanbul'daki Yahudi yurttaşlarımız ölümün kara nefesini enselerinde duymaya başlar. Alman faşistlerinin Türkiye'ye de girmeleri durumunda, 55.000 Yahudi'nin kurulacak bir toplama kampında katledileceği haberi kentteki tüm sinagoglarda kulaktan kulağa yayılır kısa sürede. Naziler, kampın İstanbul'da Yahudilerin yaşadığı bir semt olan Sütlüce'de kurulmasını planlamışlardı. Hayvanların kesildiği mezbahasıyla ünlenen Sütlüce, tarihte az kalsın, insan kasaplarının kamplarından biriyle anılacaktı !..
   Bu dedikodular sadece kuruntu değildi elbette..

  

   Haliç'in kıyısında, şirin bir semt olan Balat'ta, Yahudilere ait Or Ahayim hastanesi bitişiğindeki devlet arazisine bir fırın inşa edilir.. Biraz da Nazilere şirin görünmek amacıyla yapılır.. Bazı antisemitist kişiler de "sizi bu fırında yakacağız" diyerek korkuturlar Yahudileri.. Şu rastlantıya bakın ki, fırının etrafındaki evlerde Yahudi aileler oturmaktadır..
   İstanbul, Nazilerin, kollarında taşıdıkları gamalı haçla cirit attıkları bir kentti. Örneğin, Boğaz'ın kıyısında, şirin bir yer olan Tarabya'daki Alman konsolosluğunun bahçesinde "Hitler Gençlik Örgütü" üyelerinin toplu halde çekilen bir fotoğrafında, gamalı haçlı kolluklar takmış bir yığın genç, askeri eğitim yaparken görülür. Kendilerini "Boğaz Almanları" olarak adlandıran bu gençlerden bir kısmı Almanya'ya gidip, Hitler'le de fotoğraf çektirmiştir. Söz konusu fotoğraf, Alman basınında şu alt yazıyla yer alır : "İstanbullu Alman kızlar Führer'in yanında."   Türkiye'de Nazilerin örgütlenmesinin tarihi 1933 yılına kadar dayanır. Bu yılın 23 Ekim'inde, ülkemizde Almanların kurduğu iki dernek olan "Teuton" ve "Alemania" şu ad altında birleşirler : "Teutonia".. Tarabya'daki kamp çalışmalarını düzenleyen dernek, gençlere "ayı kovalama", "tavşan yakalama" ve "altın arama" adlı oyunlar altında savaş eğitimi vermekteydi..
   1939'da, daha savaş başlamadan, Hitler'in Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in İstanbul'u ziyaret etmesi ilginçtir. Günlerden bir gün Goebbels'in Beyoğlu'ndaki Alman Kulübü Teutonia'da vereceği bir konferansla ilgili olarak, Tünel'deki Galata Mevlevihanesi'nin içinde yer alan karakolun başkomiserine bir haber gelir. Haber şöyledir : "Çevrenizdeki esnaf arasında, Almanca bilen herhangi bir kişi Teutonia'da yapılacak konferansa iştirak etsin ve burada Goebbels'in yapacağı konuşmayı dikkatle dinleyerek, bir özetini yazarak bildirsin."
   Ancak o dönemde Türkiye Almanya ile savaşta olmadığından, Alman kolonisiyle içli dışlı olan esnaf böyle bir işe yanaşmaz. Goebbels de konferansını verir ve gider...
   Alman faşistler Türkiye'de hiç de yalnız değildiler. Kısa sürede, zorlanmadan Türk yandaşlar buldular kendilerine. Bunların kim olduklarını Hoffman ve Opperskalski adlı iki yazarın ortaklaşa yayımladıkları, Köln 1981 basımı olan, "Bozkurt" adlı kitaptan öğrenebiliriz...
   Kitapta yayınlanan tarihi belgelerden biri, Alman Devlet Güvenlik Teşkilatı Genel Merkezi'nin, Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği bir rapordur. 16 Ekim 1944 tarihli raporda tanıdık isimlere rastlayınca şaşırmayacağınızı sanıyorum :
  "Savaşı geliştirme açısından bizim için Türkiye'de pantürkist ve Almanya dostu gruplarla ilişki kurma ve koruma zorunluluğu doğmaktadır. Özellikle Türkiye bize hammadde bulmada önemli ilişkiler sağladı. Türkiye, bizim için en önemli krom kaynağıdır.. Şimdiye kadar tutumlarından dolayı aşağıdaki şahıslarla iyi ilişkilerimiz var : Alparslan Türkeş ( subay okulu mezunu ve pantürkist hareketin öncülerinden ), Tekin Arıburnu ( İngiliz askeri akademisi mezunu ve Almanya'da hava kuvvetleri ataşesi ), Sadi Koçaş ( siyasi ve askeri yetenek ).. Bu Türkler bizim desteğimizi hak ediyorlar.  Onları haber kaynağı olarak kullanmak diplomatik görevde bulunan istihbarat elemanlarının yeteneğine ve şahsi inisiyatifine devredilmelidir. Dışişleri Bakanlığı'ndan ricamız, Ankara'daki Alman Konsolosluğu üzerinden, uygun bir biçimde bu şahıslar ve gruplarla, özellikle de bu sözü edilenlerle ilişki kurmalarıdır."
   Cumhuriyet'in onuncu yılı nedeniyle CHP tarafından yayınlanan bir propaganda broşüründe, Hitler'in şu sözlerine yer verilmesi, iki ülke arasındaki yakınlığın bir göstergesidir : "Almanya ve Türkiye aynı zamanda ve aynı derecede çökmüşlerdi. Türkiye mukaddes bir hamleyle kurtuldu. Bu sonuç, Almanya'nın kurtuluşu için başlattığımız milli hareketin mutlu bir sonuç vereceği hakkında bize derin kanaat vermiştir. Türkiye'de doğan ve parlayan yıldız bize yolu gösteriyordu."..
   Türkiye'de çalışma yürüten Alman faşistlerinin en büyük destekçilerinden biri de, işten atılan ve 1933'de Avusturya'ya giderek Nazilerle işbirliği yapmaya başlayan Prof. Dr.Zeki Velidi Togan'dır. 1941'de Türkiye'ye dönen ve örgüt çalışmalarına başlayan Togan'ın yardımcısı da Reha Oğuz Türkkan'dır. Türkkan, "Türkçülüğe Doğru" adlı kitabında Hitler'i aratmayacak şu sözleri savurmaktan çekinmemiştir : "Yeni Türkçülük, ırkçı bir milliyetçiliktir. Türk milletinin kanının temizliği korunmalıdır. Türk ırkına dahil olmayan halklar ve azınlıklar kovulmalıdır."..
   Tıpkı 1914 yılında Osmanlı'yı Almanya'nın yanında savaşa sokmak için beş milyon Osmanlı lirası borç verilmesi gibi ; 5 Aralık 1942 yılında Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye'deki Alman Büyükelçisi Von Papen'e, Türkiye'deki Alman dostlarına dağıtılmak üzere beş milyon Alman markı gönderilmiş ve bu para Türkiye'de Alman yandaşlığını örgütlemede kullanılmıştı !...

    

1 yorum:

Anonim dedi ki...

HEİL HİTLER

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK