Sayfalar

165 ) ASKERİ POSTALDAN SİVİL POSTALA YATAY GEÇİŞ !..   1960 yılındaki 27 Mayıs askeri müdahalesinin hazırlattığı 1961 Anayasası, bugün bile dünya anayasaları içinde en demokratik anayasa olma özelliğini korumaktadır..
   27 Mayıs müdahalesi ; 1960 yılı Nisan ayında çıkarılan Tahkikat Komisyonu Yasası'na yani Demokrat Parti' nin yaptığı sivil hükumet darbesine, sivillerin demokrasiyi rafa kaldırma girişimlerine karşı yapılmıştı.. Aynı zamanda, dünyayı yöneten Soğuk Savaş'a uygun bir darbe değildi. Tam tersine, Soğuk Savaş'a aykırı bir darbe idi.. Çünkü gerçekleştirdiği 1961 Anayasası ile, Demokrat Parti'nin "çoğunluk diktatörlüğü"ne dayalı demokrasi yorumunun getirdiği katı ve baskıcı "anti-komünist" yapıyı sarsan nitelikler taşıyordu..
   12 Mart darbesi ise tam Soğuk Savaş'a uygun, tam bir anti-komünist darbe idi. 27 Mayıs'ın getirdiği 1961 Anayasası'na karşı yapılmıştı ; askerler, askerlerin yaptığını bozuyordu ama 1961 rejimini bütünüyle değiştiremedi, son hesaplaşmayı ileriye attı..Son hesaplaşma ise 12 Eylül 1980'de, yine askerler tarafından yapılacaktı.
   12 Mart'ta iyice kısıtlanan ve önemli ölçüde sınırlanan 1961 Anayasası ; 12 Eylül'de bütünüyle kaldırılarak, yerine baskıcı 1982 Anayasası getirildi.
   12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbelerinin amacı, Soğuk Savaş bağlamında Batı'nın Sovyetler Birliği'ne karşı savaşında, Türkiye Cumhuriyeti'nin dinci ve milliyetçi ideolojilere uygun olarak anti-komünist bir yapıda yeniden biçimlendirilmesiydi..
   12 Mart, ilk kez "Atatürkçülük" adına baskıcı bir uygulamaya da yol açtı. Daha sonra 12 Eylül darbesi ile pekişecek bu uygulama, günümüzde pek çok "ikinci cumhuriyetçi" diye nitelenen yazarın sergilediği "Atatürk düşmanlığı"nın tohumlarını attı.
   12 Mart, Soğuk Savaş yandaşlarının gözünde "Atatürkçülük" gibi "sapmalarla" yörüngesinden kaydırılmış ve bu nedenle de amacına tam ulaşamamış bir darbe niteliğine bürünmüştü. Nitekim, işkenceciler kurbanlarını salıverirken onlara, "daha sizinle işimiz bitmedi" demişlerdi.
   12 Eylül'ün amacı ; 12 Mart'la tam sonuca ulaşamamış olan "anti-komünist restorasyonu"nu tamamlamaktı. 12 Eylül yönetiminin en önemli ideolojik özelliği, tüm baskıcı önlem ve yöntemleri Atatürkçülük adına uygulamaya koymasıydı. İstiklal Marşı ve Nutuk'un cezaevlerinde zorla okutulması, Atatürk düşmanlığını körükledi ve kurumlaştırdı. Atatürk karşıtı cephede, pek çok solcu ve liberal aydının, dinci ve şeriatçı kesimlerle ya da etnik ayrılıkçılarla buluşmasına yol açtı..
   Kısacası 12 Eylül ; ülkeyi hem şeriat tehdidine açık hale getirdi, hem ideolojik ve siyasal olarak bir Atatürk ve Atatürkçülük düşmanlığı başlattı, hem de medyadaki ve siyasetteki kirli ittifak ile yolsuzlukların ve hortumculuğun tohumlarını atarak hukuk devletinin temellerini dinamitledi !..
   Gerçi 12 Eylül'ü gerçekleştirenler sadece, Türkçü ve İslamcı ögelerin de kullanılmasıyla oluşturacakları anti komünist bir yapıyla denetim altında tutacakları bir toplum amaçlamışlardı. Ama kendi ürünleri olan biri, yani Özal ; 24 Ocak Kararlarını kurumlaştırdı, yeni zenginler oluşturdu, yoksulları daha da yoksullaştırdı, ekonomiyi bütünüyle dışa bağımlı hale getirdi, ülkeyi büyük bir borç yükünün altına soktu, bu arada dinci ögelerin devlet içinde yuvalanmasını sağladı ; en tahripkar işi ise, ahlaksızlığı ve yolsuzluğu kurumlaştırmak oldu. Bunun için hem Hukuk Devleti'nin temellerini yıktı, hem de siyaset-ticaret-medya-mafya ilişkilerini kurdu ve güçlendirdi. Bu tahribatın sonuçları 1990'lu yılların sonu, 2000'li yılların başlarında ortaya çıkan orta-sağ partilerin tasfiyesine, ekonomiye 40 milyar dolar maliyeti olan bankacılık skandallarına ve pek çok medya patronunun hapse girmesine yol açtı..
 
   Sonra, dünya değişti.. Sovyetler Birliği çöktü, Soğuk Savaş bitti.. Artık anti-komünizmin bütün bu yolsuzluk ve yozlaşmayı koruyucu bir şemsiye olarak kullanılmasının olanağı kalmadı.. İşte 28 Şubat 1997 tarihli MGK kararları bu ortamda alındı. Kurulun asker üyeleri, ortadan kalkan "milli tehlike" komünizm yerine, yeni bir çözümlemeyle, irticayı ön plana çıkardılar.
   Bu andan itibaren, 12 Eylül'den beri orduya büyük destek veren ve YÖK başta olmak üzere 12 Eylül'cülerin ve Özal'ın bütün yaptıklarını alkışlayan sağcı ve dinci siyaset, bu kez tam bir tavır değişikliğiyle askerleri karşısına aldı, 28 Şubat'ı reddetti..
   12 Eylül'de büyük bir darbe yemiş olan sol ve liberal aydınların bir bölümü de hem Sovyetler Birliği'nin çökmüş olmasının getirdiği düş kırıklığı ile, hem 12 Eylül'ün yarattığı Atatürk karşıtı duygularla, hem de 12 Eylül'deki baskılara karşı ses çıkaramamanın ezikliği içinde asker düşmanlığında, sağcı ve dinci siyasette ittifak kurdular !..
   Askerler, basının tutumundan, özellikle de ayrılıkçı etnik akımlara ve siyasal İslamcılara destek veren eski solcu yazarlardan rahatsızdı.. Bu rahatsızlıklarını 28 Şubat ortamında dile getirdiler ama bu silah geri tepti, basında ünlü "andıç" olayı patlak verdi.
   Sonunda şeriatçılar, ikinci cumhuriyetçiler, etnik politikacılar, Avrupa Birliği ve Amerika koalisyonu ( ! ) ile Ordu tasfiye edildi !..
   II. Mahmud'un su gibi kan akıtarak yaptığını, bu iktidar, sadece cezaevine koyma modeliyle gerçekleştirmiş oldu ...
   Bugün ise neleri tartışıyoruz ?  Cumhuriyet resepsiyonları kaldırılıyor.. Ulusal bayramlar birer birer kaldırılma aşamasında.. Gelinen nokta, yıllardan beri oya gibi işlenen stratejinin gayet doğal sonuçları... Daha 1994 yılında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıçta ortaya koyduğu bütün temel ilkelerin laiklik, cumhuriyet, milliyetçilik gibi birçok temel ilkenin yerini daha çok katılımcı, daha Müslüman bir yapıya devretmesi zorunluluğu ve artık bunun zamanı geldiği düşüncesini taşıyorum" diyen Ömer Dinçer'in, önce Başbakanlık Müsteşarlığına getirilmesini, ardından da milletvekili yapılarak Milli Eğitim'in başına geçirilmesini bir tesadüfler zinciri olarak yorumluyorsanız, gerçekten çok safsınız demektir !..
   Yaşadığımız sürece "görerek" bakalım.. Milli Eğitim giderek "diyanetleşiyor", Diyanet İşleri Başkanlığı ise Milli Eğitim'in işlevlerini yükleniyor..Diyanet'in son yıllarda yaptıklarına bir göz atalım ; önce "kadına yönelik şiddet" konusunda Diyanet personelinin "ortak bilinç yaratması" şeklinde muğlak bir ifade çıkartıldı ortaya ; sonra pilot illerde "aile imamlığı" projesi gündeme getirildi..Diyanet İşleri ile Milli Eğitim'in bir diğer projesinde ise İmam Hatip liselerinden oluşturulacak heyetler ev ziyaretleri yapacaktı..
   Her yıl kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın geçen yıl ana teması neydi : "Cami-çocuk buluşması" ydı. İmamlar ve din görevlileri çocuk yuvaları, Çocuk Esirgeme Kurumlarını, ilköğretim okullarını ve huzurevlerini ziyaret etmişlerdi..
   Ardından sıra "mele" kadrosuna geldi. Yani "Mollalara !" İlkokul mezunu bile olmayan mollalardan yaklaşık bin kişilik cemaat kadrosu, Diyanet şemsiyesi altında Anadolu'da resmi faaliyete geçecek !..
   Son olarak Diyanet, yarı yıl tatilinde bakanlığa bağlı tüm okullarda öğrenciler, veliler ve öğretmenler için özel umre turu planladı.. 24 Ocak'ta 3.000 kişilik bu kafile yola çıkacak..
   Bunlara ek olarak, sözde 13 yıllık eğitim masalıyla 10 yaşındaki öğrencilerin imam hatip okullarına yönlendirilmesi projesini de eklersek durumun vahameti bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor.. 
   1923 Devrimi kulluktan yurttaşlığa geçiş projesinin miladıydı.. Hedef 2023 projesi de kulluğa dönüşün miladı olarak geçecektir Cumhuriyet'in kısa tarihine !..
   Türk Ordusu Kurtuluş Savaşı'nda İzmir'e doğru yürüyüşe geçtiğinde Yunanlılar neyi hissediyorsa ; siyasi anlamda sararan Türkiye'nin "kırmızı" bir bölgesinde, ben de aynı şeyi hissediyorum sanırım ve o dönemdeki gibi olağanüstü bir insanı, "Mehdi" gibi bekliyorum !..

(BU YAZI İNŞAATINDA EMRE KONGAR VE ÜMİT ZİLELİ'DEN ÇALINTI MALZEME KULLANILMIŞTIR !..)

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK