Sayfalar

196 ) ATATÜRK VE KİTAPLAR !..( 2 )   Resmi kaynaklarda adı pek geçmez ama, Atatürk'e neler okuması gerektiğini ilk öğreten ya da ona ilk olarak yol gösteren kişi, liseden sınıf arkadaşı olan Ömer Naci'dir..
   Ömer Naci şairdir. Askeri İdadi'de yatılı okurken Mustafa Kemal'e gelip okuyacak kitap istemiş, onun verdiği kitapları görünce hiçbirini beğenmemiş ve bunlar yerine başka kitaplar okumasını önermiştir. Atatürk anılarında, "Şiir ve edebiyat diye bir şey olduğunu o zaman öğrendim. Şiir bana cazip göründü.." diyecektir.
   Namık Kemal'le, "hürriyet" ideali ile ve ihtilalci fikirlerle o kitaplar sayesinde tanışır. Henüz 15-16 yaşlarında, Osmanlı İmparatorluğu' nun son zamanlarına tanık olmaktadır ve uzunca bir süre okumaya fırsat bile  bulamayacaktır..
   Atatürk'ün günlüğü incelendiğinde, onun düşünce dünyasında dönüşüm yaratan asıl kitapları, 1916 yılında Doğu cephesinde okuduğu anlaşılır. Artık 35 yaşındadır ve genç yaşta Paşa olmuştur. Bitlis'te gündüzleri cephededir, geceleri ise çadır ışığında, öksürük nöbetleri içinde kitap okur...
   Bu kitaplar arasında Alphonse Daudet'nin "Paris Adetleri" adlı aşk romanı da vardır, Mehmet Emin'in "Türkçe Şiirler"i de.. Her biri ayrı bir iz bırakır üzerinde. Örneğin iki aşk arasında sıkışmış bir kadının özgürlük tutkusunu anlatan "Paris Adetleri"ni 19 Kasım 1916 günü bitirir. Üç gün sonra Bitlis'ten Silvan'a dönerken yolda Kurmay Başkanı olan İzzettin Yarbay'la (Çalışlar) "kadınlara özgürlük verilmesi, örtünmenin kaldırılması" konularında sohbet eder..
   Kadınların sokağa bile çıkmadıkları bu uzak Anadolu köşesindeki sohbette " kadınlarla bir arada bulunmanın erkeklerin ahlakı, duygu ve düşünceleri üzerinde yapacağı olumlu etkiden" bahsedilir..

 

   Auguste Comte ve pozitivitizmle tanışmıştır artık..Dini ideolojiye karşı fen bilimlerinin yükselişinin farkına varmış, "Hayatta en hakiki mürşid ilimdir" inancının temelleri de bu şekilde atılmıştır..
   Mustafa Kemal'in 1923'e kadar olan düşünce serüveni üç aşamadan geçer.. İlk aşama "hürriyet" fikriyle donandığı 20'li, 30'lu yaşlarıdır.. 1920'lere doğru, zihninde "milli hakimiyet" fikri filizlenir..Ve nihayet Ankara'ya  geldiğinde de "cumhuriyet" fikri olgunlaşır..
   Üç yıllık bu son dönemde okuduğu kitaplar ve o kitapların Mustafa Kemal üzerindeki etkisi özellikle incelenmeye değerdir..
   O dönem Atatürk'ün başucu kitaplarından biri J. J. Rousseau'nun "Toplum Sözleşmesi" adlı kitabıdır. Fransız devrimine de kaynaklık etmiş olan bu kitap 1756'da basıldığı halde, Türkçe'ye çevrilmesi 150 yıl sonra olabilmiştir !..  Çankaya Köşkü Atatürk Kitaplığı'nda bulunan bu kitabın 156. sayfasında Atatürk'ün "müh" yani "mühimdir" işareti vardır. Altı çizili olan satırlarda şu iki cümle yazılıdır : "Egemenlik gücü basit ve tektir. Bu gücü bölmek, onu yok etmek demektir.."
   İlk Meclis'te, savaşı yönetebilmek için bütün yetkileri kendisinde toplamaya çalışan Başkumandan'ın, bu satırları neden "mühim" bulduğu da böylece anlaşılıyor..Nitekim Mustafa Kemal Meclis'te olağanüstü yetkilerle donatılmasına itiraz eden ve "kuvvetler ayrılığı" ilkesini savunan muhalefete karşı, "egemenlik gücünün bölünemeyeceği" temasını sık sık kullanacaktır..

   Aynı kitabın 169. sayfasında altını çizdiği satırlarda şunlar yazmaktadır : "Bir hükumetin kurulması için gerekli olan fiil, karmadır ; iki ayrı fiilden meydana gelmiştir : Kanun yapma ve onu uygulama fiili.."
   Şimdi de Mustafa Kemal'in 1921 yılı Aralık ayında yaptığı Meclis konuşmasına dikkat edelim : "Beyler, sorarım size, bir hükumetin kurulması için gerekli olan fiil nedir ? İzninizle tekrar edeyim : Bu fiil, kanun yapmadan ve kanunu uygulamadan oluşan karma bir fiildir.."
   Aslında Atatürk Kitaplığı'ndaki her kitabın ve bu kitaplarda altı çizilen her satırın ayrı bir öyküsü vardır. Bunlardan biri de İsmail Hakkı Babanzade'nin "Hukuk-u Esasiyye"sinde (Temel Haklar) yer alıyor.. Gazi'nin 1923 yılında, Cumhuriyet ilan edilmeden önce okuduğu bu kitabın 119. sayfasında Montesquieu'den bir alıntı yapılmış. Altı çizili satırlarda şunlar yer almakta : " Cumhuriyet ve demokrasileri yaşatan genel kural, siyasi fazilettir."  Bugün ülkenin dört bir yanına asılı "Cumhuriyet Fazilettir" sözünü de herhalde bu alıntıya borçluyuz.. Bu kitapta Atatürk'ün el yazısıyla düştüğü küçük bir not daha var ; not değil de bir hesap bu...Kitabın kenarına eski Türkçe olarak alt alta "1923" ve "1789" sayıları yazılıp çıkarma işlemi yapılmış. Sonuna da "134 yıl önce" notu düşülmüş.. Bu küçük hesap, Türk devriminin, Fransızlarınkine göre, 134 yıl geciktiğini belgeliyor..
   Hep okuduklarından bahsettik, bir de yazdığından bahsedelim.. 1936-37'de, Dolmabahçe Sarayı'nda yazdığı bir geometri kitabı bu : "Geometri Öğretmenlerine Kılavuz" ... 1937 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Devlet Matbaası'nda bastırıldı. Yazarın adı ise belirtilmedi..
   Atatürk'ün en son okuduğu neydi ?..
   15 Ekim 1938..Günlerden cumartesi.. Atatürk o gün kendisini iyi hissetmektedir. Profesör Afet İnan'ı çağırıp Tarih Kurumu çalışmaları hakkında bilgi ister.. Kendisine sunulan belgeleri dinledikten sonra Tarih Kurumu tarafından çıkarılmakta olan "Belleten"'i görmek istiyor.
   İşte, Atatürk'ün en son gördüğü ve okuduğu yapıt, Belleten'in 5/6 sayılı nüshasıdır...
 

( Can Dündar'ın "Atatürk neler okudu" yazısı ve Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi'nden alıntılar yapılmıştır.)

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK