Sayfalar

213 ) TARİH BOYUNCA İZMİR'DE NÜFUS ...   İzmir'in ilk kuruluş yıllarındaki nüfusunu tahmin etmek çok güçtür ; fakat tiyatro, stadyum gibi genel yapıların büyüklüğüne bakacak olursak, İzmir'de 60 bin civarında bir topluluğun bulunduğu tahmin edilebilir..
   16. yüzyıl başlarında bu nüfusun en fazla 5.000 civarında olduğu söylenebilir. 16. yüzyıl başlarında İzmir'e bir çok gelen Piri Reis'in çizdiği İzmir haritasında iki kale dışında herhangi bir yerleşim yeri görülmüyor. Herhalde İzmir halkı bu iki kalenin yani Kadifekale ve Liman Kalenin içinde kalıyordu.
   David Goffmann'a göre İzmir'in 1580 yılındaki nüfusunun % 80'i Türk'tü. Küçük bir Rum toplumu da vardı. Ermeni ve Musevi yoktu. Ermeni ve Museviler, küçük toplumlar halinde dağınık bir şekilde Kuşadası, Manisa, Aydın, Sakız Adası ve Çeşme'de bulunuyorlardı.
   İzmir'in çevresi köylerle çevrili değildi. İç bölgelerde dağ geçit bekçileri, göçebelerin oluşturduğu pirinç yetiştiricileri, kanun kaçakları, Arap deve sürücüleri İzmir şehri dışında yaşayan nüfusu oluşturuyorlardı. Arap deve sürücüleri nakliyeyi temin ediyorlardı. 1516-17 yıllarında tuz taşımak için bu bölgeye gelmişler, kısa bir süre sonra tuz taşımayı bırakıp develerini bu bölgeye gelip giden malların taşınması için tüccarlara kiralamaya başladılar.
   O dönemlerde, örneğin 1570 yıllarında İzmir, bağlı olduğu Aydın vilayetinin küçük kentlerinden biriydi.. Nüfusu Denizli ve Manisa'dan az, kasaba görünümlü bir şehirdi. Denizden gelen ticaret bakımından da tek liman değildi. Çeşme, Urla, Kuşadası, Foça ve Seferihisar limanları da İzmir limanı kadar deniz trafiği olan limanlardı..
   1605 yılında İzmir'de 10 Musevi ailesi bile yokken, yirmi-yirmi beş yıl sonra büyük bir Musevi topluluğu oluştu. Tavernier, 1631 yılında İzmir'de 7.000 Musevi olduğunu yazar.. İzmir'e göçlerin bir nedeni, burada alınan vergilerin diğer yerlere göre daha az oluşuydu. Bu arada, daha az sayıda fakat daha etkili Ermeni bir toplumu, Halep ve İran'dan gelerek İzmir'e yerleşti.. Ermeniler daha ziyade ipek ticareti için gelmişlerdi ve İzmir limanının çok kısa zamanda Çin'den Amsterdam'a kadar uzayan ipek ticaretine bağladılar..
   1580 ile 1640 arasında İzmir'de Türk olmayanların nüfusu on misli arttı ve İzmir şehrinde karışık etnik gruplardan oluşan, değişik dinli, değişik dillerde konuşulan bir toplum meydana geldi. 1640-41 yıllarında yapılan bir sayımda İzmir'de 47 Ermeni, 265 Rum ve 92 Musevi ailesi vardı.. 1662 yıllarında İzmir'e gelen Pére Pasifique, bu yıllarda Türkler kadar Rum ve Yahudi olduğunu yazar.. 1676 yılında gelen Spon ve Wheler nüfusu 55.000 olarak tahmin ediyorlardı. Türkler 30 bin, Yahudiler 12-15 bin, Rumlar 9-10 bin civarındaydı.
   1688 yılındaki depremden sonra gözle görülür şekilde azalan nüfus, 18. yüzyılın ikinci yarısında en az üç misli artmıştır. Avusturya-Macaristan'ın İzmir Başkonsolosu K.von Scherzer'e göre, 1870 yıllarında şehrin nüfusu 155.000 kadar olup bunun 75.000'i Rum, 45.000'i Türk'tür..
   İzmir 1899 İl Yıllığı'na göre, 1894 yılında İzmir il merkezi nüfusunun dökümü şöyleydi :  Müslüman : 89.000, Rum : 52.000, Musevi : 16.000, Yunanlı : 25.000, Ermeni : 5.628, İtalyan : 6.400, Avusturyalı : 100, Rus :85, Fransız : 1.000, İngiliz : 980, Alman : 512, Acem : 200, Amerikalı : 20, Hollandalı : 300, İspanyol : 12...
   Paul Lindau, "1900'lerde İzmir" adlı eserinde, bu yıllardaki İzmir'in nüfusunu 200.000 olarak göstermekte ve dağılımı aynen yukarıdaki gibi vermektedir..
   Dr. Orhan Kurmuş'a göre Rum toplumunun ekonomik ve sosyal gelişmesi diğer etnik gruplarınkinden çok daha hızlı olmuştu. 1864-1890 arasında İzmir'deki Osmanlı ve Yunan uyruklu Rumlar'ın sayısı 75.000'den 107.000'e yükseldi. Bu yıllarda iç bölgelerdeki Rumlar'ın sayısının 168.000 olduğu tahmin ediliyor. Rum okullarının sayısının 12'den 28'e ve bu okullardaki öğrenci sayısının 2.550'den 8.100'e yükseldiği görüldü..
   Türk nüfusun fazla artmamasının en büyük nedeni, savaşlardı. Eldeki belgelere göre 1853 yılında Aydın vilayetinden Kırım Savaşı'na 45.000 er gitmiş ve çok azı geri gelebilmişti... 1877 yılında Rus savaşına giden Egelilerin sayısının 100 bini bulduğu tahmin ediliyor. 1880 yılı Kasım ayında Rumeli'ye 6.000 er gitmişti. 1881 yılının Şubat ayında ise yeniden 18.000 er Rumeli'ye gitti. 1885 yılında Selanik'e gönderilen 90.000 erden sadece 15.734'ü geri dönebildi. 1891-96 arasında Girit ve Yemen'e gönderilen 27.930 erin 23.700'ü cephede kalmıştı. 1897 Yunan savaşında ise 17.000 Egeli erin şehit olduğu tahmin ediliyor..
   Kısacası elli yıldan az bir süre içinde Ege'den savaş bölgelerine giden ve oralarda kaybolan genç Türkler'in sayısının 200.000 civarında olduğu tahmin ediliyor...
   Türkiye'de ilk ciddi nüfus sayımı olan 1927 sayımında İzmir'de bulunan 153.924 kişiden 132.656'sının aynı şehirde doğmuş olduğu görülüyor ki bu sayı, 1919 yılında Türkler'in sayısının en az 110 bin olduğunu gösterir.


         

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK