Sayfalar

226 ) OSMANLI'DA İLK AT YARIŞLARI !..   İzmir'de at yarışlarının özel bir yeri vardır. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli kentleri içinde, at yarışlarının başlatılması şerefi de İzmir'e aittir..
   At sporunun özel yarışlar şeklinde İzmirli yabancılar arasında yayılması, hayli erken olmuştur. 1840'larda her çeşit yarışın, belli bir program olmaksızın, akla geldikçe ya da kararlaştırıldıkça, boş arazide yapıldığı anlaşılmaktadır. Özellikle Buca, Bornova gibi yabancıların kalabalık olduğu yerleşmeler yakınındaki  düzlüklerde o dönemde zaman zaman böyle yarışlarla karşılaşılır. Halkapınar yöresindeki düzlük, bir yandan mesire yeri niteliğini korurken, bu çeşit sportif etkinliklere de sahne olmaktadır. Daha sonra programlı ve düzenli at yarışlarının Türkiye'de ilk başladığı kent olma özelliğini kazanacak olan İzmir'de bu olayın hazırlanışı "İzmir ve Havalisi Asarıatika Muhipleri Cemiyeti, 1934" tarafından şöyle anlatılır :
  "1849 yılında, Sultan Abdülmecid, Sultaniye vapuruyla İzmir'e geldiği zaman at üstünde büyük bir alayla şehri dolaşmış, şerefine yapılan koşularda hazır bulunmuş, İzmir'de Whittall ve bunun gibi yabancılar arasında yapılan programlı koşuları çok beğenmişti. Kendisine, arkasından hediye olarak İngiliz ve Arap atları gönderilmiştir.
   İzmir'de ilk programlı koşular 1856'da başlamıştır. O yıl, 23 Eylül'de, Aydın demiryolunun kurulması şerefine, direktör Mösyö Purser tarafından bir koşu düzenlenir ve aynı gün, şimdiki koşu yerinde, beşi Arap atlarına, üçü de İngiliz atlarına mahsus olmak üzere sekiz koşu yapılır...
   İzmir'deki yabancılar 'Resis Kulüp' adıyla bir kulüp açarlar ve İngilizlerin meşhur Jokey Kulüp nizamnamesinden alarak bir program yaparlar. Bu koşullarda, kazanan atların ikramiyelerini bu kuruluş vermektedir. O günlerdeki taassup gereği Türkler bu koşulara katılmazlar..
   1853 yılında, Abdülmecid, Mısır seyahatinden dönerken, yine İzmir'e uğrar ve bir hafta kadar misafir kalır. Sultana yaranmak isteyen yabancılar, şerefine büyük bir koşu daha düzenlerler. Yerli Arap ve İngiliz atlarını ayrı ayrı koştururlar, kazananlara da büyük ikramiyeler verirler. Abdülmecid, o zaman vali olan Kayserili Ahmet Paşa'ya 'Bu koşuları kim yapıyor ?' diye sorar. 'Yabancılar' yanıtını alınca kızar ve her yıl İzmir koşuları için Hazine'den yirmi altın verilmesini emreder. Bu tarihten itibaren programlara bir de 'Sultan Koşusu' eklenir. Bu koşu Osmanlı Hanedanının yıkıldığı güne kadar devam eder.."   1856 yılından itibaren daha organize bir biçimde düzenlenmeye başlayan İzmir at yarışlarının yalnız kent gazetelerinde değil, İstanbul gazetelerinde de aynı ilgiyi görmesi son derece ilginçtir..
   At yarışlarının İzmir'de erken yıllarda, yılda bir kez ve çoğunlukla Nisan ayında yapıldığı biliniyor. Bu tarihin, kentteki yabancıların Paskalya şenliklerine bağlı olarak saptandığı tahmin ediliyor. Daha sonraki yıllarda ise, koşu sayılarının artırıldığını ve sonbahar aylarında da yarışlar düzenlenmeye başladığını görüyoruz.
   Ayrıntıları dönemin gazetelerinden izlenebilen 1879 yılının at yarışları da, Nisan ayının 22'sine rastlamıştır. Buca'da bir gün öncesinden çadırlar hazırlanmış ve tenteler gerilmiştir. Yarış günü, her sınıftan ve her milletten büyük bir kalabalık ; trenlerle, atlarla, eşeklerle ve arabalarla  yarış mahalline gelmiştir. Hiç abartısız olarak, kalabalığın, dokuz bin kişi kadar olduğunu ve yarışları seyre gelenler arasında Vali Hamdi Paşa'nın da yer aldığını 23 Nisan 1879 tarihli "Le Matin" gazetesinden öğreniyoruz. Aynı gazeteye göre ; yarışlara o dönemin özellikleri de dikkate alınarak ve katkıda bulunan kuruluşlar da dikkate alınarak çeşitli adlar verilmesi gelenek halini almıştır.  Örneğin 1879 yılında, birinci yarış "Rıhtım Şirketi Koşusu", ikincisi "Banliyö Koşusu", üçüncüsü "Sultan Kupası Koşusu", dördüncüsü "Direktörler Koşusu", beşinci koşu "Aydın Demiryolu Koşusu", altıncısı "Kasaba Demiryolu Koşusu" ve yedinci yarış ise "Teselli Koşusu" diye adlandırılmıştır..


   22 Nisan 1880 tarihli "Stamboul" gazetesi de ; 1880 İzmir at yarışlarının Mayıs ayı içinde, Sultanın ve Mısır hıdivinin himayeleri altında gerçekleştirildiğini yazar.
   Buca'da, o zamana kadar yılda bir kere yapılmakta olan at yarışlarının çok yetersiz kaldığı görülerek 1880' lerin sonlarına doğru sonbahar aylarında ikinci bir yarış daha programlandığı anlaşılmaktadır. "Hizmet" gazetesinin 11 Ekim 1890'daki haberine göre ; bu da yeterli görülmemiş, Vali Halil Rıfat Paşa, hem at yetiştirenlere bir hizmet, hem de ıslahhaneye bir gelir sağlamak üzere, bir koşu daha düzenletmiştir. Bu at yarışlarına, yerli at neslinin ıslahı amaçlanarak, İngiliz atları kabul edilmemiştir...
   10 Mart 1891 tarihli "Hizmet" gazetesinden ; 1891 İlkbahar at yarışlarının normal olarak Paskalyanın üçüncü günü yapılması gerekirken, o tarihin ramazan ayının 27. gününe rastlaması nedeniyle bayramın ikinci gününe ertelendiğini ve bu vesileyle yarışların düzenleyicilerinden Aydın Demiryolu Şirketi Müdürü Mr. Purser'e teşekkür edildiğini öğreniyoruz..
   5 Temmuz 1895 tarihli "Ahenk" gazetesi haberine göre ; Mısır'da yapılan at yarışlarına İzmir'den gönderilen bir at orada birincilik kazanmış ve bundan cesaret alınarak ilerideki yıllarda, kentte terbiye edilip yetiştirilmiş atlardan daha çoğunun Mısır yarışlarına katılması düşünülmektedir..
   6 Kasım 1897 tarihli "Ahenk" gazetesi de ; 7 Kasım günü, Buca'da sonbahar at yarışlarının ikincisinin koşulacağı haberini vermektedir. Bu haberden, o tarihlerde sonbahar yarışlarının da artık birkaç kez tekrarlandığını anlıyoruz.
   Bu yarışların gazetede yayımlanan programı şöyle :
Saat 11:30 ..Ticariye Koşusu.. 6 at koşuyor.. İkramiye : 1.500 kuruş
Saat 12:00..Buca Koşusu..     5 at koşuyor.. İkramiye : 3.000 kuruş
Saat 12:30..Sonbahar Koşusu..5  "    "     ..        "       :  3.000  "
Saat 14:00..Komiserler  "        6   "    "     ..        "       :  4.000  "
Saat 14:30..Süvari         "    ..  -----------          "       :     500  "
Saat 15:00..Kulüp         "  ...    5 at koşuyor..     "       :  8.000  "
Saat.15:30..Sporting Club...    7  "       "             "       :  2.500  "

   "Süvari Koşusu", bir çeşit centilmenler koşusu olarak, profesyonel jokeylerin katılmadığı bir yarış olduğu için, katılacak yarışçıların sayısı açık bırakılmıştır..
   9 Kasım 1897 tarihli "Ahenk" gazetesinden de sonuçları öğreniyoruz. Bu bilgilere göre, "Sporting Club" koşusunu jandarma binbaşısı Mustafa Efendi'nin "Ateş" adlı atı kazanmıştır. Diğer kazanan at sahiplerinin ise tümü yabancı kökenlilerdir..
   İzmir dışında ; 1895 yılında Tepeköy ve Manisa'da at yarışları düzenlenmiştir. 1901 yılında, Kurban bayramının üçüncü gününde, Tire'de de bir at yarışı düzenlenmiştir. 1903 yılında da Söke'de...
 (RAUF BEYRU, "19. YÜZYILDA İZMİR" )

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK