Sayfalar

233 ) VE SON !..

 

   Osmanlı Hükumet erkanı toplanmış, kabine üyeleri umutsuzca Almanların Fransa topraklarından çekilmesinin ne anlama geldiğini çözmeye çalışmaktadır. Savaşın başlangıcındaki ilk merminin atılışından o ana kadar olan bitenden birinci derecede sorumlu olan Enver Paşa, Almanların Fransa'dan çekilmesinin Müttefikler'i kapana sıkıştırmak için bir savaş hilesi olduğuna, kabine üyelerini inandırmaya çalışmaktadır. Fakat Batı cephesinden ve Filistin'den gelen haberler kötüleştikçe, Türkiye'nin de Almanya'nın da artık sonunun yaklaştığını aklı eren herkes anlamaya başlamıştır. Aslında gidişatın iyi olmadığı veya olmayacağı, Amerika'nın 6 Nisan 1917'de İtilaf Devletleri safında savaşa girmesiyle kendini belli etmeye başlamıştır. Fakat Osmanlı devlet erkanı buna inanmak istemez..
   Almanya gidişatın iyi yolda olmadığını fark etmiş, yol yakınken ve her şeyi tamamen kaybetmeden bu işi bitirelim düşüncesine kapılmıştır. İşte bu yüzden gerek Almanya, gerekse de Avusturya 1917 Temmuzundan itibaren barış yapmak için el altından girişimlerde bulunmaktadır. Barış şartları üzerinde anlaşma sağlanamadığı için ateşkes süresi uzadıysa da, sonunda 14 Eylül 1918'de Avusturya-Macaristan, 25 Eylül'de Bulgaristan, 5 Ekim'de de Almanya barış şartlarını sorarlar ve mütareke isteğinde bulunurlar..
   Memlekette büyük bir kıtlık vardır. Halkın ülkeyi savaşa sürükleyenlere karşı öfkesi her geçen gün artmaktadır. İngiliz esirler İstanbul sokaklarında rahatça dolaşmakta, karşılarına çıkan Alman askerlerle alay bile etmeye başlamışlardır. Halkın hem asker, hem sivil tüm Almanlara karşı bakışı değişmiş ve ülkenin içine düştüğü buhrandan onlar sorumlu tutulmaya başlanmıştır. Gidişatın iyi olmadığını fark eden Alman elçisi, Alman bankalarındaki altınları gizlice elçilik kasalarına taşır. Elçi yalnızca halktan değil, bankaların hesapları konusunda soruşturma açması muhtemel olan gelecek yeni hükumetten de çekinmektedir..
   Enver Paşa hala ümitlidir. Fakat kabine arkadaşlarının gittikçe kendisinden uzaklaştığını fark etmektedir. Bir zamanların kudretli Osmanlı Devleti, gözlerinin önünde dağılmaktadır. İslam'ın en kutsal toprakları olan Mekke ve Medine ile Suriye, Mısır, Filistin, Sina, Ürdün ve Irak'ın büyük bir kısmı İtilaf Devletleri'nin elindedir ve savaştan sonra büyük olasılıkla da elden çıkacaktır. Nitekim 1 Ekim 1918'de Şam, Arapların İtilaf Devletleri ile işbirliği yapması üzerine elden çıkarken, hemen ardından Beyrut ve Halep de kaybedilir..
   Bulgaristan'ın teslim olduğu haberlerinin İstanbul'a ulaşması üzerine ağır bir darbe yenilmiş olur. Çünkü Almanya ile karadan bağlantı kopmuştur. Nitekim Bulgarlar, İtilaf Devletleri ile Selanik'de 29 Eylül'de imzaladıkları bir mütareke ile savaştan çekilirler..
   

   Almanların, Osmanlı Devleti'ni idare eden kendi yandaşı İttihatçıların imdat çığlıklarını duyacak durumu yoktur. Hem içeride, hem dışarıda onlar da oldukça kötü durumdadırlar. Berlin, Hannover ve Köln sokaklarına ihtilalciler hakim olmuştur. İmparator, olası bir ihtilal girişimine karşı orduya iç savaş için hazır olmalarını emrettiğinde, generaller İmparator'un yüreğini ağzına getiren bir yanıt verirler : "Ordu artık arkanızda değildir !"...
   Alman Genelkurmay Başkanı Feldmareşal von Hindenburg, ülkesinin kaderini eline almış ve Kayzer Wilhelm'e tahtı derhal terk etmesini söylemiştir. Nitekim Başbakan Max de Bade, İmparator'a danışmadan II. Wilhelm'in  tahttan çekildiğini 9 Kasım 1918 günü ilan eder ve başbakanlığı sosyalistlerden Ebert'e bırakır.  Aynı günün akşamı Ebert, Reichtag merdivenlerinde Alman Cumhuriyeti'ni ilan eder. Kargaşa o kadar büyüktür ki, ortada bir hükumet olup olmadığı bile belli değildir. Ertesi gün Kayzer Wilhelm, bir ihtilalci mahkeme önünde yargılanıp öldürülme endişesi üzerine komşu ülke Hollanda'ya sığınır.
   Almanya ile İtilaf Devletleri arasındaki mütareke, Fransa'nın Compaigne Ormanında 11 Kasım 1918'de sabahın saat beşinde bir tren vagonunda imzalanır ve Almanlar, Rethondes'da mütarekeyi imzalayarak teslim olurlar. İmzanın üzerinden tam altı saat geçtiğinde cephelerdeki tüm toplar sustu. Bu mütareke, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erdiğini resmen belgelemiş olur..
   Bu imzayla yaklaşık on üç milyon insanın yaşamına mal olan savaş, aradan geçen dört yılın ardından, sona ermiş olur. Yapılan hesaplara göre, galip tarafın ölü sayısı karşı tarafın zayiatından bir milyon fazladır !.. Silahlar susar, aç ve sefil milyonlarca kişinin çığlığı susmaz.. Savaşın ortaya çıkardığı açlık, sefalet ve bitkinlik, bünyeleri zayıflatmış, cılız bedenler sarsılmıştır.. Savaşın hemen ardından Avrupa'yı saran bir grip salgını ise, tam yirmi milyon kişinin ölümüne neden olur..
 
   Hükumet, 8 Ekim'de istifa eder. Osmanlı Devleti'ni I. Dünya Savaşı boyunca idare eden hükumet üyeleri istifalarının ardından günlerinin sayılı olduğunu anlayarak bir Alman savaş gemisiyle kaçarlar. Hükumeti kurmakla görevlendirilen Tevfik Paşa kabineyi kuramayınca, hükumeti kurma görevi Ahmet İzzet Paşa'ya verilir. İzzet Paşa, 14 Ekim 1918'de hükumeti kurar ve esir İngiliz generali Townsend'in aracılığıyla İtilaf Devletlerine mütareke teklif ederek görevine başlar. Teklifi kabul edilir..
   Yeni hükumetin iş başına gelmesinin ardından Meclis-i Mebusan'ın 16 Ekim 1918 tarihli toplantısında bir konuşma yapan Kurmay Nuri Bey acı bir gerçeği kürsüden şöyle dile getirir :
"Bir buçuk milyon askere karşılık, Osmanlı topraklarının savunması için yalnız yetmiş iki bin tüfek var. Memleketimizin hiçbir noktasını savunacak yeterli kuvvetimiz yok. Bir avuç eşkıya ile bile memleketin istila edileceği duruma geldik.."

  

( OSMAN ÖZSOY'UN "KURTULUŞ SAVAŞI" ADLI KİTABINDAN ALINTIDIR )

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK