Sayfalar

235 ) OSMANLI VE ARAPLAR ! ...

 

   Portekizliler 1500'lü yıllardan başlayarak Hindistan- Ortadoğu ticaretini baltaladılar ve bu ticareti kendi tekellerine almak için mücadele ettiler. Bu ticaretin Yakındoğu'ya iki büyük yolu vardı ; birincisi, Basra Körfezi, öteki Kızıldeniz.. Vasco de Gama gelmeden önce bu ticaret, Ortadoğu'nun servet kaynağıydı. Avrupa ; baharatı ve diğer Hint eşyalarını Kahire, İskenderiye, Beyrut, Tripoli gibi şehirlerden alırdı. Bu şehirler çok gelişmiş şehirlerdi. Mekke ve Medine'ye Hindistan'dan, Endonezya'dan, Sumatra'dan Müslüman hacılar geliyor ; Portekizliler bu ticareti baltalamak için Müslümanlara ait gemileri zapt ediyorlardı. Hacıları yakalayıp, burunlarını ve kulaklarını kesip çuvallara dolduruyor, sonra da bunları Kahire'ye, Arabistan'a gönderiyorlardı ; dehşet vermek için...

 
   Portekizlilerin "Karavel" denilen yüksek bordalı gemileri vardı. Müslüman gemiler o gemilere ve ateşli silahlara karşı koyamıyorlardı.  Portekizliler kıyılarda küçük kaleler yaparak, her kaleye de 50-100 kişi yerleştirerek bütün Hint Okyanusunu kendi kontrolü altına almışlardı. Lizbon, Avrupa- Hint ticaretinin merkezi haline gelmiş, kuzeyde Anvers yoluyla tüm Avrupa'ya bu malları gönderiyordu. Lizbon da, Anvers de, büyük ticaret merkezleri olarak yükselmişti.
   Böylece Portekizliler, Kızıldenize de girmek için her yıl saldırdılar. 1509'da Basra Körfezinde Hürmüz'ü aldılar.. Kızıldeniz'e de girdiler, Cidde'yi alıp Medine'ye girmeyi, orada Hazreti Muhammed'in mezarından kemiklerini alıp, Kudüs'te St.Spulcure yani Hazreti İsa'nın mezarı ile takas etmeyi bile düşündüler.. İslam dünyası işte o zaman, ateşli silahlarda dünyada en ileri milletlerden birisi olan Osmanlı'dan yardım istedi..
   Memluk Sultanı, II. Bayezid'e "Donanma ve ateşli silahlar gönderin" diye yalvardı. Böylece Türkler, daha Yavuz Sultan Selim Kahire'ye girmeden, 1509 yılında, Süveyş'te tersane kurdu, bir donanma oluşturdu.. Osmanlı denizcileri Hamid Reis, Selman Reis, Süveyş'te faaliyette idiler ; Irak'ta, güneyde, Basra Körfezinde isyan halinde olan Şiiler de Osmanlı'dan tüfekli, paralı asker edinmek için girişimde bulundular. Osmanlı askeri RUMİ adıyla ( Al-Rum, Anadolu demek) Arap ülkelerinde, Hindistan'da ateşli silahlar kullanan özel asker olarak hizmete gittiler.
   Yani, İslam dünyası Portekizlilere karşı himaye için gözlerini Osmanlılara çevirmişti. Modern Araplar tarihlerinde bunlardan hiç bahsetmezler !.. Aksine Türk devri bir sömürü ve baskı dönemi olarak okutulur.
   Arapların tekrar eski zenginliğine kavuşması Osmanlı zamanında olmuştur.. Osmanlılar Suriye, Mısır ve Basra'ya hakim olunca Avrupa'nın baharat tekelini kırdılar ve Hint Okyanusunda gemileriyle Ortadoğu- Hint ticaretini ihya ettiler. Osmanlı yılda 30.000 kantar ( yaklaşık 1600 ton) baharat ithal edip dağıtıyordu.
   Bugün Araplar ders kitaplarında, Osmanlı'nın gelip, onları geri bıraktığını yazarlar. Aslında Osmanlı'nın bu ticareti ihya etmesi sonucunda Kahire, Halep, Şam gibi eski Arap şehirleri nüfus ve ihtişamını devam ettirmişlerdir ama Araplar bunu görmezler ya da görmezden gelirler..
 
   Arap dünyası Sultan Selim geldiğinde kollarını açarak karşıladı Osmanlıları. Biliyorlardı ki Hıristiyan dünyasının saldırılarına karşı İslamı koruyabilecek yegane Müslüman devlet Osmanlılardır.. Hiç isyan olmadı. Kahire'de bazı yeniçerilerin uygunsuz davranışları yüzünden biraz direniş oldu o kadar, yayılmadı.. Osmanlı, bugünkü Irak'ta olduğu gibi, bir direniş ve isyanla karşılaşmadı. Çünkü İslam dünyasının koruyucusuydu. Selim'in unvanı HADİMÜL HAREMEYNİ'Ş-ŞERİFEYN ( Mekke ve Medine'nin hizmetkarı, koruyucusu) idi..
   Halife unvanını çok sonradan aldı, padişahlar.. Okul ders kitaplarında yazdığı gibi merasimle, camide Abbasi Halifesinden Halifeliği devralması gibi bilgiler yanlıştır, hurafedir..
   Asıl Kanuni Süleyman almıştır, bütün İslam dünyasının koruyucusu sıfatını..
   "HALİFE MİN KUREYŞ" yani, "Halife, Hz. Muhammed'in kabilesi olan Kureyş'tendir" diye bir hadis vardır. Gerçek Müslüman olarak Osmanlılar, bu hadisi çiğneyemezlerdi.. Gazi sultanlar olarak hilafete başka bir şekil verdiler ve "Bütün İslam dünyasının koruyucusu" sıfatını benimsediler..
 
   27 Kasım 1914'de, Fatih Camii'nde okunan, hatta orada bile kalabalık bir dinleyici kitlesi bulunmayan Cihad-ı Mukaddes, aslında hiçbir Müslüman çevresinde duyulmayacak, hiçbir Müslümanın kılı kıpırdamayacaktı. Hindistan gibi, Cezayir gibi İslam ülkelerinden ise dalga dalga gelen gençler, egemen ulusların bayrakların bayrakları altında ve onların verdikleri silahlarla, Halifenin ordusu üzerine yürüyeceklerdi.

( HALİL İNALCIK VE ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR'DEN ALINTILAR YAPILMIŞTIR )

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK