Sayfalar

321 ) SINIRLAR VE ONLARI ÇİZENLER !..

     Bartolomeo Minio

   Osmanlı ve Venedik toprakları arasındaki sınırlar çok tartışmalıydı. 1479-80'de Venedik yetkilisi (provveditore) Bartolomeo Minio, Osmanlı Devleti'nin gönderdiği bir temsilcinin bölgedeki sınırları belirlemek için Nauplion'a ( NE Peloponnesus) vardığını bildiriyordu. Minio'nun raporları Osmanlı emininin (temsilcisinin) ve mahalli eşrafın tartışmalı topraklarla ilgili kendi haritalarını çizdiklerinden bahsetmektedir. Bu döneme ait elimizde çok az sayıda Osmanlı haritası olduğu için bu, önemli bir bilgidir ve Minio'nun raporu bunun, bu tip sınır haritalarının çizilmesinde ortak bir yol olabileceğini akla getirmektedir..

   Sultan'ın gönderdiği "emin", "doğru" sınırları belirlemek için belgelerden, "yaşlı tanıkların" şehadetinden ve vergi kayıtlarından faydalanmıştı. Daha sonra onun emrindeki komisyon kıyılar, dağlar, su kaynakları, kaleler ve manastırlar gibi fiziksel ve sosyal unsurlara dayanarak sınırları çizdi. Bölge esas olarak şatolar ve onlara bağlı tarımsal topraklar temelinde tarif edildi..
   Osmanlılar, daha küçük bir ölçekte, mülkün sınırlarını tanımlamak için "sınırname" denilen tapu senetlerinden faydalanmışlardı.
 1681'de Osmanlılardan ve Polonya-Litvanya Birliği temsilcilerinden oluşan ortak bir bir komisyon, Minio'nun raporunda bahsedilenlere benzer doğal ve yapay unsurlardan yararlanarak, bir dizi sınır çizdi. Doğal yapılar sınırları belli etmeye yetmediğinde tümseklerden faydalanıldı !..
       

   Toprağı bölmek ve egemenlik alanının sınırlarını belirtmek için bu tip fiziksel işaretler kullanılmış olmasına karşın, Osmanlı İmparatorluğu'nu "Avrupa"dan veya "Hıristiyan Dünyası"ndan ayıran hiçbir düz hat yoktur. Bunun yerine, sınır komisyonunun da işaret ettiği gibi ; kentler, kaleler, nehirler, kıyı kordonları ve geçmiş ayrımların nasıl yapıldığına dair hatıralar söz konusudur. Haritalarda sınırları belirleyen çizgiler savunulabilir alanı ifade eder ; devletleri, yani sınır çizme zorunluluğunun baskısını üzerinde hisseden siyasal birimleri gerektirir...

    
   Dönemin Cermen gravür sanatçıları çoğu zaman Türklerle Latin Hıristiyanları aynı "tarafta" yer alan güçler olarak birlikte grupladılar. Reform'dan yana güçler, Türkleri ve Katolik din adamlarını benzer bir şekilde imansızlar ve tecavüzcüler olarak gördüler ve dünyevi devletler arasında değil, Cennet ile Cehennem arasında bölünmüş olan ortak bir mekanda onlarla savaştılar..
  Bu tasvirlerde esas olan toprak veya egemenlik alanı değildir. Burada mekan, vaizlerin üzerlerinde maddi ve manevi egemenlik kurabilecekleri ruhlarla meskun bir yeryüzü parçası olarak hesaba katılır. Sadakat ve ihanet kavramları temelinde çizilmiş bu tip "haritalar"da Osmanlı ile Avrupa arasında hiçbir belirgin sınır söz konusu değildir. Nitekim Osmanlı mekanı, basbayağı kurtarılmaya ihtiyaç duyan bir tarihsel Hıristiyan mekanı olarak tasavvur edilebilmektedir. Bu durum, Osmanlı' nın 1516'dan 1918'e kadar sıkıca elinde tuttuğu Kutsal Toprak ( Terra Sancta ), Kudüs ve çevresi için bilhassa geçerliydi. Orta Çağ, Avrupa haritalarında genellikle dünyanın merkezi olarak kabul edilen bu bölge, haritalarda aynı anda hem "Kutsal Toprak", hem de Osmanlıların egemenlik alanı olarak gösterilebiliyordu...
     16. yüzyıl haritacılarının çalışma nesnesi sınırları belli uluslardan ve hatta hükümdarlıklardan oluşan bir arazi değildi ; onların malzemesi halklardan, tarihsel hatıralardan, kutsal yerlerden, seyahat mecburiyetlerinden ve ilerleyen ordulardan oluşan bir araziydi. Haritalar seyahati ( hac yolculuğu dahil ) ve seyahat hayalini kolaylaştırmak için oluşturulmuş tarihlerdi. Fetih planları ve fetih kutlamalarıydı. İlle de harfi harfine anlaşılması gerekmeyen gerçekliğe ilişkin yorumlardı.
   Osmanlı egemenliğinin ve sınırları belli devletlerin erken modern haritalarda belirmesi ancak peyderpey ve yer yer gerçekleşti. 

 

   Venedikli haritacı Giacomo Gastaldi'nin, 16. yüzyıldaki Osmanlı topraklarıyla ilgili çizdiği haritalarına bakanlar ; büyük ölçüde, sadece fiziksel şekilleri, bölgeleri, alanları ve kentleri görürler. Arada sırada yolculuk yaparken ihtiyaç duyulacak şeyler ve hac yerleriyle ilgili bazı bilgiler verildiği de olur. Örneğin Mısır ve Arabistan haritalarında, Mekke civarındaki toprakların üzerinde bir açıklama notu bulunmaktadır :
"(Hz.) Muhammed burada gömülüdür." gibi.. Bu tür açıklama notları, aynı zamanda gezginlere yönelik olarak da yazılmış olabilirler...
   Gastaldi'nin haritalarında Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsedilmemektedir ; Osmanlı egemenliği bu haritalara hiçbir şekilde yansımamıştır.
   16. yüzyılın sonuna doğru Avrupa haritalarında sınırlar farklı bir şekilde çizilmeye başladı ; sınırlar genellikle noktalarla veya renkli çizgilerle gösteriliyordu. 17. yüzyıl haritalarının tipik özelliği, bölgesel ayrımlar üzerinde durmaları ve toprağı egemenlik alanlarına göre sınıflandırmalarıydı. Bu sınıflandırma, bir Türk varlığını ve bunun sürekliliğini kabul ediyordu. 18. yüzyıla gelindiğinde toprağın bölünmesinde ve sınırların tayin edilmesinde temel standart, devletler olmuştu..

 
  1554'ten 1562'ye kadar Osmanlı topraklarında kalarak Osmanlı'nın işleyişine epey aşina olan, Habsburgların Osmanlı elçisi Ogier Ghiselin Busbecq ; İstanbul'a kara yoluyla giderken dağ geçitlerinden, konaklama yerlerinden, şehirlerden, kalelerden ve Tuna'da kayık gezisinin ne kadar güvenli olduğundan bahseder.
   Busbecq, Belgrad'a ulaştığında buradaki Antik Roma yapılarını tasvir eder ve Avrupa'daki hükumdarlar onları durduracak kadar enerjik olmadıkları ve bu yönde örgütlenemedikleri için, dizginlerinden boşanan Osmanlı'nın askeri gücü üzerinde durur. Mekanı ; Osmanlı'nın ele geçirmiş olduğu ve ele geçirebileceği topraklar olarak ikiye ayırır.. Belgrad ayırıcı bir hattır ve tüccarların antik paralar ( Roma dönemine ait ) teklif ettiğine şahit olduğu ilk yerdir. Bu paraların geçerli oluşu Osmanlı topraklarına girildiğinin bir işaretidir, ki Busbecq'in küçümseyerek anlattığına göre bu topraklar rahat bir şekilde para saçmaya gönüllü olanlar dışındaki yabancılara kapalıdır !..
   Padişah egemenlik alanını karalar, denizler, itibar ve itaat temelinde ölçüyordu. O, "İki denizin ve kıt'anın hakimi, alemin sığınacağı yer" ( Alempenah ) idi.. Bu unvan ile padişahın geniş otoritesi ve gücü anlatılıyordu...
  

      
      1626'da yapılmış, Osmanlı İmp. ve Pers Krallığı haritası
(  VIRGINIA H. AKSAN VE DANIEL  GOFFMAN'ın editörlüğünde çeşitli bilim insanlarının makalelerinden oluşan, "Erken Modern Osmanlılar" adlı kitaptan ; PALMİRA BRUMMETT'in, "Erken Modern Osmanlı Mekanını Tahayyül Etmek" adlı makalesinden derlenmiş bir yazıdır )   

 

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK