Sayfalar

339 ) AMAN DOKTOR, DERDİME BİR ÇARE !..

     

   1942 yılı ara seçimlerinde Denizli milletvekili seçilen Dr. Behçet Uz, Birinci Şükrü Saracoğlu kabinesinde kendine yer bulur. Üç yeni bakan gelmiştir kabineye.. Dışişleri'ne Numan Menemencioğlu ; Tarım Bakanlığı'na, adı sonradan Toprak Kanunu ile çok duyulacak olan, Şevket Raşit Hatipoğlu ve Ticaret Bakanlığı'na da Dr. Behçet Uz...
   Behçet Uz'un adı hemen işitilmeye başlanır..Çünkü o göreve, rahmetli Refik Saydam'ın başına dert açan mal darlığına çare bulsun diye getirilmiştir..
   Gerçi mesleği hekimliktir, çocuk doktorudur. Ama milletvekilliğinden önce İzmir'de on yıl süreyle başarılı bir belediye başkanlığı yapmıştır. Şehrin yeniden yapılandırılmasında ve İzmir Enternasyonal Fuarı'nın  oluşturulmasında büyük katkısı vardır. 1942'de henüz 49 yaşındadır. Denizli milletvekili olmasına rağmen İzmir'de oturmaktadır. Oradaki muayenesini daha kapatmamıştır.
   Bu göreve nasıl getirildiğini, çok sonra yaptığı bir televizyon söyleşisinde şöyle anlatmıştır :
"İzmir'deydim. Beni telefonla buldu Saracoğlu. 
-İnönü'nün yanından telefon ediyorum, dedi, seni bakan yaptık..
Ben şaşırdım. 'Ne bakanı' dedim. 'Ticaret Bakanı' dedi. 'Ne münasebet' dedim, 'nasıl Ticaret Bakanı olurum ?'  'Yok',dedi, 'sen İzmir'e imzasını atmış adamsın. İzmir Fuarı gibi bir eserin var. Ticaret Bakanlığı sana ağır mı gelir ?'.. Sonra da şöyle devam etti : 'İnönü diyor ki, lafı fazla uzatmasın. İlk vasıtayla gelsin.' "
   Uz bu talimatı alınca İzmir'deki muayenehanesini kapatır. Denizli üzerinden Ankara'ya doğru yola çıkar. Artık aklına hep yeni görevinde uğraşacağı sorunlar gelmektedir. Muayene ettiği son hastalardan işittiklerini de, o açıdan değerlendirmektedir. Bu değerlendirmelerin sonucunun ülkedeki etkileri çok tartışmalı olacaktır. Bunların, ünlü Varlık Vergisi'nin çıkarılışında da rolü olacaktır. 
   Uz, televizyon söyleşisinde şunları anlatır :
"Muayenehaneme bir çocuk getirmişlerdi. Babasına, 'Birkaç gün pirinçle pirinç suyundan başka bir şey vermeyin' dedim. Adam çocuğu aldı gitti, bir süre sonra dönüp geldi ve dedi ki : 'Pirinç bulamadım. Bari hükumete söyleyin de, hastalar için eczanelerde satsınlar pirinci !'.. Gıda maddelerinin yokluğu bu derecedeydi. Buğdayın beş kilodan fazlasının bir yerden başka bir yere nakli yasaktı. Jandarmalar bunu görürlerse müdahale ediyorlardı. Köylü de malını evinde saklıyordu. 
 Bunları düşünerek Denizli'ye geldim. Denizli milletvekili olduğum için beni karşıladılar. Osman Çiftçi adındaki bir arkadaş, benimle konuşmak istedi. Mahsul niçin saklanıyor, anlattı. 'Peki sen ne düşünüyorsun ?' dedim. 'Milli Korunma Kanunu'nu kaldırırsanız, bu sıkıntılar ortadan kalkar' dedi.."
   Doktor Uz, Ankara'ya Osman Çiftçi'nin önerisini benimseyerek gelir. Ticaret Bakanı olduğu ilan edilir edilmez, Milli Korunma Kanunu uygulamasını en azından hafifletmek, fiyatları da bir ölçüde serbest bırakmak istemektedir. Bunun için bir kararname taslağı hazırlar ve hükumete getirir. Başta Maliye Bakanı Fuat Ağralı, bazı bakanlar buna itiraz ederler. Ama Uz, İnönü'nün desteğini almıştır. Bunu şöyle anlatır :
"Bu münakaşayı dinledikten sonra İnönü dedi ki : 'Ben Doktor'a hak veriyorum. Siz hükumetsiniz. Önleminizi ona göre alın. Ben gidiyorum..' Ama kapıdan çıkarken, işaret etti, beni dışarı çağırdı. Kenara çekerek, ' Doktor, sen politikada daha acemisin. Bunların elinden imzayı almadan işi bitirdiğini sanma'.. Ben içeri girdim ve ısrarımı sürdürdüm.Kararnameyi çıkarttık.."
   Kararname çıkar, ekonomik hayattaki fiyat kontrolü hafifletilir. Fakat bu defa da, Maliye Bakanı'nın tahmin ettiği gibi, fiyatlar baş döndürücü bir şekilde yükselmeye başlar.. 
   İki durum da birbirinden beterdir. Fiyat kontrol sistemi, Milli Korunma Kanunu'ndaki cezalara rağmen, karaborsacılığı önleyememektedir, ihtiyaç maddelerinin piyasaya çıkmasını sağlayamamaktadır. Fiyatlar serbestleşince de pahalılıkla baş etmek mümkün olamamaktadır..
   "Pahalılık" sözünü kullanmamızın nedeni, "enflasyon" sözünün o zamanlar kullanılmamasıdır. Ama, tabii, şu bilinmektedir : Türkiye'deki üretim, ne devletin savaş sırasında artan ihtiyaçlarına yetmektedir ; ne de halkın en vazgeçilmez ihtiyaçlarına...
   Ekonomi diliyle, "arz", "talep"in çok gerisinde kalmaktadır.. Doğal olarak, bu arz-talep dengesizliğinden faydalanarak zenginleşenler de az değildir.. "Harp zengini", "istifçi", "karaborsacı", "muhtekir/vurguncu"... Bunlar, İkinci Dünya Savaşı döneminin en sık kullanılan sözlerindendir. Birinci Dünya Savaşı sırasında da aynı şeyler olmuştur. O zaman da bunların saptanıp cezalandırılması istenmiş, fakat bunun kolay olmadığı görülmüştür..
   Refik Saydam yönetimindeki Milli Korunma Kanunu uygulamalarıyla kanıtlanan "istifçilik" olayları devede kulaktır. Bununla karaborsacılığın tamamen caydırılması mümkün değildir. Fakat o önlemlerin kaldırılması halinde de, istifçilikle sağlanan haksız kazançlar yasal hale gelmektedir. Her iki halde de bunun sıkıntısını halk çekmektedir ve bu sıkıntı giderek artmaktadır..
   Fiyatlarda devlet kontrolü mü ? .. Sınırlı da olsa piyasa ekonomisi mi ?..
   Savaş koşulları altında ikisi de başarısız kalınca, başka çareler aranmaya başlanır.. Varlık Vergisi işte bu arayışın sonucudur...   

   

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK