Sayfalar

382 ) SARAYDA GİZLİ BİR TOPLANTI !..


   Londra konferansı sona ermeden kısa bir süre önce Padişah, İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold'a (solda aşağıda) özel bir mesaj göndererek onunla görüşmeyi dilemişti. Bunun üzerine Rumbold, Mondros Mütarekesi  koşullarına uyarak Fransız ve İtalyan temsilcilerinin de Padişahı görmelerini sağlamış ; 23 Mart'da her üç temsilci ayrı ayrı huzura kabul edilmişlerdi. Rumbold, Padişah ile yapmış olduğu görüşmeyi aynı gün Lord Curzon'a gönderdiği gizli yazıda şöyle anlatıyordu : 

"Padişah beni iki saat bir çeyrek meşgul etti. Salonda Sultan, ben ve yardımcım Andrew Ryan'dan başka kimse yoktu. Sultan, kendi tercümanını salıverdi ve Ryan'ın tercümanlık etmesini buyurdu ; sonra da, Londra'da yapılmakta olan konferansla ilgili olarak Mustafa Kemal'den Tevfik Paşa'ya gönderilmiş olan üç telgrafa değindi ve Ankara'nın, kendi tahtını tehlikeye düşürmek ve kendi yetkisini kırmak amacı güttüğünü söyledi ; şunları ekledi : 'Anadolu'daki durum şöyledir : Bir avuç haydut, orada, iktidarı ele geçirmiştir. Sayıları azdır, ama tüm olarak halkın boğazına ilmeği geçirmişlerdir ve halkın itaatkar, korkak ve yoksul olmasından yararlanmaktadırlar. Onların gücü, tek kaygıları kendi çıkarları olan 16.000 subayın desteğine dayanır.. Ankara önderleri bu ülkede gerçek çıkarları olmayan, ülkeyle kan veya başka ilişkileri olmayan kişilerdir. Mustafa Kemal, kökeni bilinmeyen Makedonyalı bir asidir. Onun kanı Bulgar, Yunan veya Sırp kanı olabilir. Türk olmayan, Arnavut, Çerkez olan hepsi de birbirlerine benzemektedir. Onlar arasında tek bir gerçek Türk yoktur. Buna rağmen, ben ve hükumetim, onların önünde güçsüzüz. Onların kıskacı o kadar etkindir ki, propaganda vasıtası ile bile Türklere ulaşmak olanaksızdır. Gerçek Türkler merkeze sadıktır, ama tehdit ediliyor veya aldatılıyorlar. Bu adamlar bana boyun eğdirmeye çalışıyorlar ve dıştan, Bolşeviklerden yardım sağlamaya uğraşıyorlar. Bolşevikler şimdi Türk hududuna yaklaşmıştır. Ankara önderleri onlarla hala entrika çeviriyor..' "  
   Rumbold, yazısını şöyle sürdürüyordu :
"Padişah, Ankara önderleri Halifeliği İstanbul'dan kaldırmaya yeltenirse bunun Avrupa için çok tehlikeli olacağını vurguladı. Onların, Londra'da yapılmış olan önerileri kabullenmeleri ümidinin olmadığını ekledi. Maceraperest olarak nitelendirdiği bu önderlerin gerçekte bir uzlaşmaya varılmasını istemediklerini, onların gerçek amacının iktidarı ellerinde tutmak olduğunu, tahta karşı tutumlarından ve kendisine karşı olan düşmanlıklarından kaygılandığını belirtti. Padişaha, İngiltere'nin Londra konferansında oynamış olduğu iyi (!) rolden söz ettim. Ona, konferansta öne sürülmüş olan önerilerin, uzlaşmaya varılmasına olumlu bir zemin hazırlamış olduğunu anlattım ; yeter ki, iyi niyetli tüm Türkler Padişahın önderliği altında birleşsin ; makul bir barış yapılması fırsatından yararlansın ve İngiltere'nin eski dostluğunu kazansın ; ama, aşırı eğilimliler aşırı taleplerde direnirse, bunun sonucu olarak kararsızlık ve olaylar çıkmasından kaçınılamayacağını anlattım. Padişah beni büyük bir dikkatle dinledi ve bana teşekkür etti ; ancak, iç durum onu çok meşgul ediyor.."
                                                                                                             
Bu söyleşi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda ilgiyle izlenmiş ; yetkililerden Francis Osborne, 26 Mart'da şu yorumu yapmıştı :

"Bir Kralı (Yunan Kralı Konstantin) Atina dışında tutamazsak bir Padişahı İstanbul'da tutabileceğimiz çok kuşkuludur. Açıkça, Ulusçuların Londra konferansındaki inkar edilemez başarıları İstanbul'da tehlike duygusuyla karşılanmış ve hoşa gitmemiştir. 


Ancak, Ankara önderleri yurtsever maceraperestlerdir ve Londra'da onlarla yapmış olduğumuz görüşmelerden sonra onlara karşı Padişahı kullanamayız. En çok yapabileceğimiz, iki yanı birleştirmeye çalışmaktır ve her fırsattan yararlanarak bunu yapmalıyız... Padişaha gelince, kendisi birkaç kez istifa etmekten söz etmiş, ama, onun yurtseverliğine değinerek ve ona sempati göstererek, tahtta kalmaya inandırılmıştı. Bu usule yine başvurabiliriz ve ona, şu anda istifa etmesinin kendi halkına karşı ihanet gibi görüleceği söylenmeli ve kendi adına ulusçular üzerinde etkimizi kullanabileceğimiz bildirilmelidir. Ancak, onlara (Kemalistler) saldırmak üzere olan Yunanlıları finanse ettiğimiz söylenemez."

  Rumbold, Curzon'a aynı gün gönderdiği özel ve gizli yazıda şunları ekliyordu :

"Padişah, kendi kişisel durumu hakkında oldukça içtenlikle konuşmuştur. Kendisine miras kalmış olan şeylerin, Ankara önderlerinin taleplerine boyun eğmesini olanaksız yaptığını vurgulamıştır. İngiltere'nin desteğinden kesinlikle emin olursa görevine devam edeceğini ; aksi halde durumunu sürdüremeyeceğini ve istifa edeceğini söylemiştir. Dilediği yardımı sağlayamazsa iyi niyet gösterisi ona yardımcı olamaz.İngiltere dünyada en yüce İslam gücü olduğu için ondan yardım dilemesinin kendisince hakkı olduğunu ; bu reddedilirse, imkansız olan görevini bırakacağını ; bu olursa, kendi kişisel özgürlük ve rahatlığının sağlanmasını dileyeceğini belirtmiştir."

   Padişah, Ankara'nın Londra uzlaşmasını kabulü için hiçbir ümit olmadığını ; oradaki önderlerin akımlarını sürdürmeyi yeğ tuttuklarını eklemişti. Bundan sonra, Ulusçuların Anadolu'ya muhalif bir Halife, hatta Padişah atamaları kaygısını belirtmişti. Rumbold yazısını şöyle sürdürüyordu :

"Onu (Padişahı), aceleyle davranmamaya inandırmaya çalıştım, ama Padişah görüşlerinde direndi. Ona, bu konuda size (Curzon'a) danışmaya söz verdim. Padişah bu korkularında haklıysa, istifa eder veya tahtından indirilirse, İngiliz yönetiminin, onun kişisel güvenliğini sağlamaktan başka ne yapabileceğini görmek güçtür. Padişahın dilediği yardım, uzlaşmaya çalıştığımız Kemalistlere karşı tüm gücümüzle Padişahı desteklemektir. Maalesef, aşırı eğilimliler hala iktidardadır ve aklı başında unsurların tahtın etrafında toplanmalarına olanak yoktur.."

   Bu konuyla ilgili olarak İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda bazı yorumlar yapılmıştı. Bakanlık yetkililerinden Heathcote-Smith, 31 Mart'da kaleme aldığı çıkmada şöyle diyordu :

"Bu görüşmede, Padişah, Ankara'nın küstah ve tehdit edici tutumu dolayısıyla, kendi durumu ve Halife olarak yetkisi konularında gerçekten kaygılarını beyan etmiştir. Onun sözleri, kendi ulusunu gayet iyice anladığını göstermektedir. Mustafa Kemal ile ilgili söyledikleri, Türkiye'de yapılacak devrimlerin tüm güçle yabancılar tarafından sürekli, daimi ve yerinde yapılmasının gerektiğini göstermektedir. Aksi halde, Türk, kendi eski tipine döner ve devrimler değersiz olur.."

   Francis Osborne adlı yetkili ise şöyle bir yorumda bulunmuştu :

"Kendi görüşümce, onuru incinmiş olan Padişah, durumu, ulusal açıdan değil, kişisel açıdan görüyor. Onun durumu, hiç kuşkusuz güçtür ; ancak ulusal akımı, ülkede çıkarı olmayan ve Türk olmayan haydutların zulmü olarak göstermesi saçmadır. (İtalya'nın ulusal önderi ve çete başı) Garibaldi gibi, Mustafa Kemal de haydut ve yurtseverdir ve ona saygı göstermemek ve hayran kalmamak güçtür.."

KAYNAKÇA :

İngiliz Devlet Arşivi, FO 371/6467/E 3665 : Rumbold'tan Curzon'a gizli telgraf, 23.03.1921 ;
İngiliz Devlet Arşivi, FO 371/6468/E 3765 : Rumbold'dan Curzon'a gizli yazı, İstanbul 23.03.1921
SALAHİ R.SONYEL, "Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdeddin ve Kurtuluş Savaşı", 128-132
                                          
   

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK