Sayfalar

411 ) SANATKAR BİR PADİŞAH...

  

   Çok yönlü ve ilginç kişiliğiyle tarihimizde yerini almış bir hükümdar.. Ekşi Sözlük'te onun için söylenmiş bir cümle dikkatimi çekmişti : "Döneminin Ecevit'i.." !.. Bugün, onun zamanındaki siyasi olaylara fazla değinmeden, sadece sanatsal yönünü tanımaya çalışalım istedim.. Bunu da, blogumla aynı adı taşıyan facebook grubumuzdan bir üyemizin, sevgili Berke Özkaran'ın arzusuyla yapıyorum.. Şimdi siz aşağıdaki bestesini dinlerken ben devam edeyim.. 
   Yukarıdaki videoda dinlediğiniz suz-i dilara bestenin başlangıç beyti şöyle :

Ab-ü  tab ile bu şeb haneme canan geliyor
Halvet-i ülfete bir şem-i şebistan geliyor..

   Benim naçizane tercümem ile ; 
Güzelliği ve parlaklığıyla bu gece haneme sevgili geliyor
Tenhalarda muhabbet için bir gece mumu geliyor..

   Buradaki anlam, sultanın aynı zamanda bir Mevlevi olduğunu ve Şeyh Galip Dede ile dost olduğunu da düşünürsek, tasavvuf düşüncesi olarak, kulun Allah huzurunda, O'nun ile halleşmesi, manen sohbet etmesi şeklinde alınmalıdır sanıyorum..     Müzik aleti çalan, beste yapan, şiirler yazan, sanatkar dostu ve koruyucusu bir padişah.. Daha şehzadeliği döneminde musikiye heves edince, amcası Birinci Abdülhamid ona Kırımlı Ahmed Kamil Efendi'nin ses bilgisi dersleri vermesini sağlamıştı.. Şehzade Selim sonradan tahta geçtiğinde, Ahmed Efendi'yi saraya 2. İmam olarak tayin etmiştir. ) Bu derslerin ardından tambur çalmaya merak salmış, Ortaköylü meşhur İsak'tan tambur dersi almıştır.. 
   Musiki tarihinde bir devir, bir tarz olarak (III.Selim Ekolü) anılır. Bu ekolün en büyük bestekarları Sadullah Ağa ve Küçük Mehmed Ağa'dır. 

   Abdülbaki Dede'ye ebcet harfleriyle bir nota sistemi de yaptırmıştır. Abdülbaki Dede "Tahririye" adlı eserinde, ebcet notası ile, Padişahın birkaç bestesini yazıp ona sunmuştur.. 

   III.Selim'in diğer bir merakı yeni yeni mürekkep makamlar yapmaktı.. Türk Musikisine, terkibini yaptığı şu on dört makamı armağan etmiştir :

   Acem-buselik, arazbar buselik, evcara, gerdaniye kürdi, hicazeyn, hüseyn-i zemzeme, isfahanek-i cedit, neva kürdi, neva buselik, pesendide (yukarıdaki ikinci videoda icra edilen), rast-ı cedit, suz-i dilara, şevkefza ve şevk-i dil..
   Bunların arasında en çok suz-i dilara'yı terkip etmekle şöhret kazanmıştır. Çünkü, bu makamdan bir Mevlevi ayini bestelemiştir..
   
   Dini müzik olarak ; ayin, durak, nat ve ilahi formunda ; din dışı (ladini) müzik olarak da ; kar, beste, semai, şarkı, köçekçe, peşrev ve saz semaisi bestelemiştir..
   62 eseri bugün, notaları ile elimizdedir ; diğerleri unutulmuştur..   Sultan Üçüncü Selim'in, bestekarlığı kadar olmasa da, bir de şair yönü vardır.. İlhami mahlasıyla şiirler kaleme almıştır.. Bunlardan bir örnek :

"Kimdir ol kim ki mey-i şadiyle olup şiringam
 Ona hambaze-i gam olmaya arız encam
 Mesti-i sahba-yı meserret olanın hali budur
 Gah peymane çeker gah humar-ı alam" 

  Yani : 
"Sevincin şarabıyla sızacak gibi olan
 kaygıdan boşalıp da günlük sevinçle dolan
 kadehini neşeyle dolduran bir gün gelir
 hiç farkında olmadan gam zehri içebilir"..

   Rivayete göre, bu dörtlüğü bitirince altına, "kelamım hatmoldu" (sözüm bitti) kelimesini yazıvermiş.. Sonradan ebcet hesabıyla hesaplamışlar ki, tahttan indirildiği tarih olan H. 1222'ye tekabül ediyor !..

   Naaşı yıkanmak üzere elbiseleri çıkarıldığında, cebinden aşağıdaki beytin yazılı olduğu bir kağıt çıkmış :

"Kendi elimle yare kesip verdiğim kalem
 fetvayı hunu na hakkımı yazdı iptida"

Yani ;

"Kendi elimle ucunu açıp sevdiğime verdiğim kalem
 önce benim kanımın haksız yere akması kararını yazdı"...

   

   "Düzülmez yüz bin, bir ipliğe bamya gibi
     arslandır o, arabayla gezer lahana.
    Hiçbir zevk ve mutluluk, anlaşıldı, olmazmış onsuz
   olur mu helva söyleşileri, olmasa eğer lahana
   layıktır ona, İlhami ne türlü övgüler yazsa
   lahanacım, lahanacım, lahanacım, lahana.."   

   III. Selim'in Türkçeleştirilmiş bu şiirinde bahsi geçen Bamya ve Lahana, o dönemin ünlü cirit takımlarıdır. Anlaşıldığı üzere, III.Selim Lahana'yı tutmaktadır. Bamyalar kırmızı, Lahanalar ise yeşil renkte giysi giyerlermiş.. Sıkı bir Bamya destekçisi olan II. Mahmud döneminde, ekonomik nedenlerle bu takımlar kapatılmış !..


   İki güzel video ile bitiriyorum.. Saygı ve sevgilerimle..


 KAYNAKÇA :

NECDET SAKAOĞLU, "Bu Mülkün Sultanları" ; CEVDET PAŞA TARİHİ, C.2 ; 
TAHSİN TUNALI, "Hayat Tarih Dergisi", S.1, Şubat 1965 ; Vikipedia ve Youtube..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK