Sayfalar

417 ) ÇERKESLER ÜZERİNE !...

   

   Eski devirlerde "Çerkesler", kabileleri belirlemeye yarayan adlar olarak bilinmezdi ; Abazalar, Şapsığlar, Natuhaylar, Bjeduğlar veya Kabartaylar ve "Adige" dilini konuşanların hepsine "ADİGELER" denirdi.
   Çerkesler, etnograflar tarafından iki gruba ayrılırlar :
1. Kafkasya Savaşının sonuna kadar sıradağların kuzey eteklerinde, Terek'in doğusunda oturan güçlü bir kabile olan Kabartaylar ; 
2. Hepsi aynı adı konuşan birçok kabilenin oluşturduğu Adigeler..
   Türkçesi "Çerkes" olan "adige" terimi, bazı yazarlara göre, Tatarca'da "yol kesenler" demek olan iki sözcükten geliyordu. Ama bu sözcüğün, Çerkeslerin Abhazlar ile birlikte Karadeniz kıyısında oturan en eski halklar arasında bulunan atalarına verilen Yunanca "Kerketay" adından gelmesi daha olasıdır..
   Çerkes kökenli tarihçi Nogmov'a göre Adigeler, Hazar Denizine dökülen Kuma nehrine uzanan ovalarda, Karadeniz kıyılarında, Azak Denizi kıyılarında yaşayan bir halktı ve güçlü bir Yunan etkisi altında kalmışlardı.
   Bazı Çerkes ailelerinin Sarmatlardan geldiğini, bazılarının 3. Yüzyılda İskandinavya'dan inen Gotlar tarafından etkilendiğini, bazılarının da Hunlarla karışmış olduğunu iddia eden Nogmov'a göre ; bazı Çerkes aileleri de Mısırlıların soyundan gelmektedir. Gerçekten de bir zamanlar Karadeniz'in doğu kıyısında Arap ve Kopt kolonilerinin kurulduğunu ve bunların bölgedeki Çerkesler ile karıştığını öne süren bir tez de vardır..
   İlk kez 6. Yüzyılda, Justinyen döneminde Hristiyanlaştırıldıkları söylenen halklar, 11. ve 12. Yüzyılda ise Gürcistan Kraliçesi Tamara'nın etki alanı altında kalırlar. Bizans yıkılıp, bu topraklara piskopos gönderilmesi kesilince inançları zayıflayan bu topluluk tekrar eski inançlarına geri döndü..
   16. Yüzyılda Kırım hanları Bizans döneminden kalan kiliseleri yıktı, egemenliklerini kabul ettirdi ve böylece Şapsığ kabilesi, İslamiyet'i benimseyen ilk Çerkes kabilesi oldu. Diğer kabileler daha uzun süre dayandılar..
   1717'de Sultan Dördüncü Murad, tüm Kafkas kabilelerine "İslamiyet'i demir ve ateşle yayacağına" yemin etti. Kırım hanları, Şapsığların da yardımıyla bu dini Çerkeslere benimsetmeye giriştiler ama hiçbir zaman tamamen boyun eğdirmeyi başaramadılar..

   

   Çerkes dili batı ve doğu dillerinden çok değişiktir. Ne Avrupa, ne Sami ne de Turan dillerinden değildir. Ancak ender de olsa Yunanca, Slavca, Latince ya da Tatarca kelimelere rastlanır. Hem gırtlaktan çıkan, hem keskin hem de hışırtılı özellikle şarkı söylenirken hüzünlü seslere sahiptir. 
   Türkiye ile Çerkes ilişkilerine ait yıllıklardan çıkarılan bir anekdot vardır : 
   Sultanlardan biri elçilerinden birini bu dili öğrenmesi için Çerkeslerin yanına gönderir. Bu temsilci birkaç zaman sonra görevini başaramamış olarak geri dönüp efendisinin huzuruna çıktığında, elindeki çakıl taşı dolu torbayı sallar ve bu halkın konuştuğu dilin bu torbanın çıkardığı sesten daha iyi taklit edilemeyeceğini söyler !...

  

   Bir Çerkesin lüksü sahip olduğu silahların sayısı ve güzelliğiyle ölçülürdü. Kalkar kalkmaz onları temizler, sonra da evinin en önemli odasının duvarına, simetrik olarak asarlardı. 
   Çerkeslerde en pahalı silah Kincal / Kancar idi. Bu, yanlarından hiç ayırmadıkları, adeta kutsal bir silahtı. İki tarafı keskin ve çeliğine çok iyi su verilmiş 4 cm. genişliğinde, 45 cm. uzunluğunda, kurbanın kanının akmasını sağlamak için her iki tarafında birer oluk bulunan bir hançerdi.. Dar kabzası işlenmiş gümüşten çiviler veya şeritlerle süslü olurdu. Şefler onu siyah kakmaları olan savatlanmış gümüş bir kına koyarlardı. Kıncal, gümüşle süslü deri bir kemerin ortasına takılırdı. Büyük bir beceriyle kullandıkları bu hançere su verirken, ölümcül yaralar açması için, zehirli bir madde kattıkları da söylenir..
   Çerkesler kemerlerinde "kıncal" dışında, işlenmiş kabzalı ve kırmızı maroken bir kılıfa yerleştirilmiş "şaşka" adı verilen bir kılıç taşırlardı. Bu donanım bir çift tabanca, bir kamçı ve uzun iple tamamlanırdı. Bu iple hayvanları veya baskınlarda kaçırdıkları kişileri bağlarlardı..
   Giysilerinden biri koyun, kurt veya tilki kürkünden, göz hizasına kadar inen ve papak denilen bir kalpaktı. Gümüş şeritle süslü siyah kumaştan bir pantolon, gri veya siyah ince kumaştan dik yakalı, düz, dizlere kadar inen bir tunik giyerlerdi. Bu tuniğin üstünde, göğsün her iki tarafında, çifte fişeklik bulunurdu. Ayaklarına sivri uçlu, pençesiz, eldiven kadar yumuşak çizmeler giyerlerdi. Şefler yüksek topuklu, gümüş tellerle nakışlı, kırmızı veya siyah maroken potinler giyerlerdi..   "Köyümüzde sayısız güzel genç kız vardır. Geceleri gözlerinde yıldızlar parlar. Onları sevmek tatlıdır, çünkü aşk bizim yangımızın bir parçasıdır. Altının varsa dört kadın alabilirsin ama ateşli bir savaş atına değer biçilemez. Steplerde fırtınadan hızlı gider, her zaman sadıktır ve asla seni terk etmez.."
   Çoğu zaman kadınlardan üstün tutulan atların güzelliği ve değeri Kafkasya şiirlerinde ve anılarında önemli bir yer tutar. Çerkesler mükemmel binicilerdi va başlıca tutkuları hem güzel, hem dik başlı, hem hızlı, hem de dayanıklı bir ata sahip olmaktı. Çok güzel at cinsleri ürettikleri birçok haraları vardı. Hemen hemen her prens ailesi özel bir cins yetiştirmekle övünürdü ve bir atın soyluluğu kalçasında bulunan gerçek bir arma biçimindeki özel dövmeden anlaşılırdı. Çerkesler bu işarete büyk bir güven duyarlardı ve üzerinde yapılacak her türlü hile ölümle cezalandırılırdı..
   Çerkes atları çok tutulurdu. 1830'da yapılan tahminlere göre, Tiflis pazarında her yıl 20 bin adedi satılıyordu..

   Çerkesler saklıya adı verilen küçük evlerde otururlardı. Evler bir duvarları dağa ya da başka bir "saklıya"nın duvarına dayanmak üzere, fazla sıkışık olmayan bir biçimde, kapak taşlarından inşa edilirdi..

   Kafkas kabilelerinde bilinmeyen bir tarihten beri egemen olan adat yani geleneksel hukuk üç ilkeye dayanırdı :
1. Konukseverlik uygulaması,
2. Yaşlılara saygı,
3. İntikam hakkı..

   Rus, İranlı, Türk veya Gürcü yöneticilerin çabalarına karşın "Kanlı" yasası yani, "Kana kan" veya "kısas" yasası hiçbir zaman kaldırılamayan bir töre olarak kaldı..
   Akan kan, kan akıtılarak geri alınmayı gerektirir. Ana babalar kendi ana babalarının, ev sahibi ise konuğunun intikamını almak zorundadır. Bunu yapmamanın cezası ise korkaklıkla suçlanmaktır. Bu "görevini" yerine getirmeyen kişi eskiden kabileden kovulurdu.. 
   Bu, intikam alma zorunluluğu kuşaktan kuşağa aktarılarak bir ailenin tüm bireylerinin ortak malı haline gelirdi. Suçlu bir başka nedenden ölse bile kan borcu ortadan kalkmazdı.Bu durumda kan borcunu ödemek ölenin en yakın akrabasına düşerdi..
   İntikam, bu konuda acımasız olan prenslerin ve soyluların uzlaşmayı asla kabul etmeyecekleri asli bir görevdi. Kanı ancak kan geri alabilirdi.  Bununla birlikte ve çok seyrek görülen istisnai durumlarda kan davası çok tuhaf bir gelenekle engellenebiliyordu : Örneğin katilin, öldürülenin ailesinden bir kızla evlenmesi bunu sağlayabilirdi. Aynı şekilde katil,kurbanın ailesinden genç bir erkek çocuğunu eğitmek üzere gizlice kaçırıp onun atalığı yani bir nevi üvey babası olursa, bu da onu düşmanın takibinden ve intikamından ömür boyu kurtarırdı. Çocuk büyüyünce kaçıran kişi ona bir at, güzel giysiler ve silahlar verir, belli bir törenden sonra ailesine teslim ederdi. O andan itibaren iki aile arasında sonsuza kadar barış yapılmış olurdu..
   Savaş dönemlerinde tüm kan davaları geçici olarak durdurulurdu. Savaş sırasında bu kuralı çiğneyip öcünü almaya kalkışan kim olursa olsun, şefin onu öldürme yetkisi vardı..

ALEXANDRE GRIGORIANTZ' ın "Kafkasya Halkları" adlı kitabından derlenmiştir..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK