Sayfalar

445 ) YÜZ OTUZ İKİ YIL ÖNCE, SARAY BAHÇESİNDE BİR ÇADIR MAHKEMESİ !...

     
                          Tuna Valisi iken

   Midhat Paşa, 1840 yılında Babıali'de memuriyete başladı. Başarılı hizmetlerinden dolayı sırasıyla, Niş Valiliği'ne, Şurayıdevlet Başkanlığı'na, Bağdat Valiliği'ne getirildi. Daha sonra da ; Padişah Abdülaziz, beklenmedik şekilde, Midhat Paşa'ya sadrazamlık görevini verdi.
   Düşüncelerini açıklamakta temkinli davranmayan Midhat Paşa, bir konuşmasında Padişah'a sarayın israfından söz edince sadrazamlığı üç ay sürebildi. 
   Beşinci Murad'ın yerine İkinci Abdülhamid padişahlığa getirildi. Midhat Paşa bu olayda birinci derecede rol oynadı. Tahta getirilmesi koşullarının görüşülmesini Abdülhamid ile kendisi gerçekleştirdi. Anayasanın kabulü ile meşruti yönetime geçilmesi ve Abdülhamid'in Beşinci Murad'ın iyileşmesine kadar tahtta kalması kabul etmesi asıl koşullardı. Abdülhamid, Midhat Paşa'ya bu konulara ilişkin yazılı bir belge verdi. 
   Midhat Paşa sadrazam oldu. Meşrutiyet idaresine geçildi. O aralar Paşa çok güçlüydü. Padişah kendisini büyük bir baskı altında hissediyordu. Bu yüzden Midhat Paşa'dan kurtulmak için güçlü bir kadro oluşturmaya çalışmaktaydı..
   Osmanlı-Rus Savaşı, İngiltere'nin Abdülhamid'e destek vermesi sonucunu doğurdu. Devleti eline geçiren Sultan, Midhat Paşa'yı azlederek, Avrupa'ya sürgüne gönderdi. 

    

   Bu arada İkinci Abdülhamid, Abdülaziz'in öldürüldüğü iddialarını incelemek üzere soruşturma açtırdı. Bazı kimseler de bu süreçte tutuklandı..
   Padişahın tahta çıkartılmasında baş rolü oynayan Midhat Paşa, kendisi için bir kötülük yapılacağına dair kuşku duymaya başlamıştı. 1881 yılında, korktuğu, İzmir Valiliği sırasında başına geldi.. Bir gece tutuklandı (bunun ayrıntıları http://tarihtenanekdotlar.blogspot.com/2013/02/326-izmir-valisi-midhat-pasa.html  başlıklı blog yazımda görülebilir) ve vapurla İzmir'den İstanbul'a getirildi. Yolda on bir saat sorgulandı, cinayete yardım etme suçunu reddetti. İstanbul'da Çadır Köşkü'nde nezarete alındı. Burada da on gün boyunca sorgulandı..
   Bu arada saraydan verilen işaret üzerine, Tercüman-ı Hakikat gazetesinde, adaşı Ahmet Midhat Efendi tarafından, iftira edici makaleler yazdırıldı ;   aleyhinde bir kamuoyu oluşturmak amacıyla.. 
   Soruşturmalar tamamlandı, hazırlanan iddianame Padişah'a sunuldu. Heyetler tarafından bir durum değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, Yıldız Sarayı Malta Karakolhanesinin yakınında kurulacak özel bir mahkemede yargılamanın yapılmasına karar verildi. 19 Haziran 1881 günü, Midhat Paşa'ya tebliğ edildi..
   Malta Karakolhanesi yakınında bulunan boş bir alana, büyük bir çadır kuruldu. Yargılama burada yapılacaktı. Mahkemenin ismi, İstinaf Cinayet Mahkemesi idi. Böylece bu mahkemeye birinci derecedeki mahkemeler ile Temyiz Mahkemesi arasında bir özel statü veriliyordu. Mahkeme Başkanı, Midhat Paşa'nın suistimalleri nedeniyle görevden uzaklaştırdığı Sururi Efendi, ikinci başkan Hristas Foridas Efendi (Babası Yunan İsyanı sırasında,İkinci Mahmud tarafından astırılmıştı ) idi.. Savcı ise, yine bir Midhat Paşa düşmanı olan Latif Bey idi !..

    

   Mahkemenin ilk celsesi, 27 Haziran 1881 günü başladı. Dinleyiciler, mahkeme çadırına biletle giriyorlardı. Sanki mahkeme salonu, bir tiyatroya benzetilmek istenmişti !..
   Duruşmada Hacı Mustafa ve Pehlivan Mustafa isimli sanıklar, Abdülaziz'i öldürdüklerini itiraf ettiler. Sanki ezberletilmiş gibi, olayı iddianamede yazıldığı şekilde, aynen tekrarladılar. Ancak sonra, Pehlivan Mustafa birden ayağa kalktı ve "Bana ve iki arkadaşıma yapmadıklarını komadılar. Bizi zorla, bu işi yaptık dedirttiler. Yalandır. Biz efendimize kıymadık" diye haykırdı. Mahkeme, duruşmaya ara verdi. Duruşma tekrar başladığında, Pehlivan Mustafa, sanıklar arasında bulunmuyordu !.. Cinayeti gördüklerini söyleyen üç arap hadımağası sanki iddianameyi tekrar ediyormuş gibi açık ve belirli bir ezbercilikle Abdülaziz'in nasıl öldürüldüğünü anlattılar.
   Mahkeme Başkanı, Midhat Paşa ile aralarında geçen bir olay nedeniyle, şüphelere yer bırakmamak için davadan çekildiğini bildirdi. 
   Midhat Paşa, sorgusunun başında Abdülaziz'in intihar ettiğinin hukuken sabit olduğunu, öldürülmesi iddiasının yalan olduğunu söyledi. Bu konudaki kanıtlarını bir bir saydı. Belgeler olduğunu, şahitleri bulunduğunu, özellikle Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Sultan'ın şahadetine ihtiyacı olduğunu belirtti. Eğer bu şahit Abdülaziz'in öldürüldüğünü mahkemede ve kendi yüzüne karşı söylerse, suçu kabul edeceğini söyledi.. Bu, haliyle gerçekleşmedi. Paşa, kendisini itham edenlerin, sanıkların kendi önünde yeniden sorgulanmalarını istedi ; o da kısmen kabul edildi. Pehlivan Mustafa tekrar geldi ve suçu kabul ettiğine dair aynı ifadesini tekrarladı. Paşa'nın ona soru sorması engellendi.        Böylece uzun saatler geçti. Bir ara Mahkeme Başkanı Hristo Efendi sözünü kesmek isteyince, şunları söyledi : "Efendi, savunma hakkı ya vardır, ya yoktur. Ben seni eskiden beri tanırım. Bu iddianamenin sadece başındaki besmele ile sonundaki tarih doğrudur. Neden  Sultan Aziz'in vefatını, merhumun annesinden sormuyorsunuz ? Çünkü ciğerparesi olmasına rağmen vicdan ve Allah korkusu olan herkesin yalan söyleyemeyeceğini biliyorsunuz. Zihinler, yönünü kaybederek şeytana ve iftira atılmasına karar verdikleri zaman, beni insanlar içinde öyle çıkarır ki, bizzat şeytanın yüzü bile kızarır. Bu mahkemeye ne gerek var ? Tanık dinlememek, delil ve belgeleri incelememek, bilirkişilere önem vermemek, kanunları ayak altına aldıktan sonra mahkemeye ne gerek var ?.. Bazı mahkemeler vardır ki, şeklen biter. Aslında devam eder. Sanıklarla mahkeme heyetinin yer değiştirdiği vaki olan bu safhada, hakim, tarih olacaktır. Ben sizleri, cümleten, bu büyük hakime tevdi ediyorum.."
   Dokuz saat süren bu savunmadan sonra bir saat ara verildi ve karar okundu : Midhat Paşa, Abdülaziz'in öldürülmesi olayında faillerden idi.. 
   Ertesi gün, 29 Haziran 1881 günü, mahkemenin son duruşması açıldı. Daha önceki günlerde, duruşmalara katılan elçi ve konsoloslar bugünkü duruşmaya, protesto nedeniyle gelmemişlerdi. Mahkeme Başkanı, Midhat Paşa'ya "Oy çokluğuyla idama mahkum edildiniz" dedi. Paşa, "Teşekkür ederim" diye cevap verdi..
   İkinci Abdülhamid kararın infazının sorumluluğunu yalnız başına üstlenmek istemedi. Şeri usullerle onaylanmasını denedi, başarılı olamadı. Bunun üzerine, özel bir heyet oluşturarak, konuyu onların önüne getirdi. Heyetteki 15 kişi mahkeme kararının aynen uygulanmasını, 12 kişi de hafifletilmesi yönünde oy kullandı. Yabancı devletlerin de baskıları sonucunda, cezalar hapis ve sürgün cezasına çevrildi. Bu şekilde Padişah da şefkatli bir hükümdar rolünü oynamış oldu..            

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK