Sayfalar

447 ) OSMANLI'YI "MOSKOF"A MUHTAÇ EDEN PAŞA !..

   

   Sultan İkinci Mahmud döneminde isyan eden Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa, 30 bin askeriyle Konya'ya kadar ilerlemiş, orada Serdar-ı Ekrem Reşid Paşa'nın komutasındaki 60 bin kişilik Osmanlı ordusunu ; karışıklık, düzensizlik ve kararsızlık yüzünden mağlup edebilmiş ve bu yenilgi Reşit Paşa'nın da esirliği ile sonuçlanmıştı. Bu darbe İstanbul'da pek üzücü bir etki uyandırmıştı..
   Bunun üzerine ; Fransa, İngiltere ve Rusya elçileri yardım önerisinde bulundular. Bunların arasından Rusya'nın, Mehmet Ali Paşa saldırısını İstanbul'dan uzak tutmak için, koşulsuz sunduğu hizmet önerisi Osmanlı Devletini ürkütüyordu..
   Fransa da, Rusya'nın bu şekilde işe karışmasını kıskanarak, Babıali'yi doğrudan doğruya Mısır ile anlaşmaya razı etmeye çalışıyordu. Aslında Fransa ne Osmanlı'yı ne de Mısır'ı düşünüyordu ; sadece Rusya'nın bu kargaşalıktan yarar sağlamasına engel olmak istiyordu..
   İngiltere ise bu konuda Fransa'dan ayrılmak istemiyor, Doğu'daki menfaatleri açısından Fransa ile ittifakı uygun görüyordu..
   Fakat Konya'da alınan yenilginin dehşeti, Padişah'ı Rusya'nın birçok kez önerdiği yardımı, Rus Elçisi Botanief'ten istemeye götürdü. Bu gelişme üzerine Morayef adlı komutan, Sivastopol donanmasını İstanbul'a getirmek üzere, St.Petersburg'tan yola çıktı..
   Fransa Elçisi Varenne işin bu durumu almasına üzülerek, Babıali katında etkili girişimlerde bulundu. Mehmet Ali Paşa'nın eski düşmanı Hüsrev Paşa'nın konağında büyük bir meclis toplandı. Mehmet Ali Paşa hakkında yayınlanan kovulmuşluk ilanının hükmünün devlete itaati koşuluyla iptali, istediği Şam valiliğinin kendisine verilmesi, Halil Paşa'nın da barış görüşmeleri için görevlendirilmesine karar verildi..

   Bu gelişmeler üzerine Fransa Elçisi Varenne, Mısır ordusunun Anadolu'daki komutanı İbrahim Paşa'ya bir mektup gönderdi.. Bu mektupta, Babıali barış görüşmeleri için Halil Paşa'nın İskenderiye'ye gönderildiği, daha da ilerleyerek bu görüşmeleri bozmaması yolunda ihtarda bulunuluyordu.. 
   Fakat İbrahim Paşa ; Konya galibiyetinden sonra ; artık babasının önceden önerdiği koşullarla barış yapmaya razı olmadığını ve kendisinin Bursa üzerine ilerlemesini emrettiğini bildiriyordu..
   Bu yanıt üzerine Padişah ; Rusya'nın yardımı gereğini yeniden ve daha inanışla düşündü. Hele Konya'dan harekete geçen Mısırlıların İstanbul'a, o günün şartlarında, beş günlük uzaklıkta bulunan Kütahya'ya kadar gelmeleri sonucu ; Sultan, Rusya'nın yardımını acilen istedi ; bunun için de Sivastopol'a bir gemi gönderdi..
   Geminin yola çıkışından sonra İbrahim Paşa'dan Fransa Elçisine bir mektup geldi.. Babasından Kütahya'da durması buyruğunu almış olduğunu bildiriyordu. Elçi derhal Padişah'a başvurarak onu, Rusya'dan yardım isteme talebini geri çekme konusunda ikna etti. Ama Sultan'ın mesajını götüren gemi, İstanbul'a doğru hareket eden Rus filosuna rastlamayacak bir rota izlediğinden, Rus filosu 20 Şubat günü İstanbul Boğazı'na ulaştı !..
   Tam da bu sırada, yeni Fransa Elçisi Rosenne de İstanbul'a varmıştı. Bu yeni elçi, Rus donanmasının yardım amacıyla gelişinin Osmanlı Devleti'nin siyasi egemenliğini ortadan kaldırmış olduğunu ve bu nedenle de artık başkentte bir Fransız elçisinin bulunmasının gereksizliğinden söz ederek ülkesine döneceğini Babıali'ye bildirdi. Babıali yanıt olarak, Mısır ordusu geri çekilir ve önceden önerilen koşullar içinde Mısır ile barış yapılması konusunda güvence verebilecekse, Rusya'nın bu yardımına gerek kalmayacağını bildirdi..
   Elçi Rosenne bunu tereddütsüz taahhüt ederek imzasını attı ve Mehmet Ali Paşa'ya ; Akka, Kudüs, Trablusşam ve Nablus sancaklarının kendisine verileceğini ve bu koşullarla Babıali ile barış yapmasını önererek, kendi selameti için bu öneriyi kabul etmesini, çünkü eğer gerekirse Fransa'nın böyle bir barışı silahla gerçekleştirmeye çalışacağını bildirdi. Elçi, eğer bu öneri reddedilecek olursa, Fransız uyrukluların Mısır'ı derhal terk etmesi için yazdığı bir buyruğu getirecek olan yaverinin Mısır'a hareket edeceği tehdidini savurmayı da ihmal etmedi..
   Mehmet Ali Paşa, bir siyasi ölüm anlamına gelen bu önerileri kabul etmektense ; şan ve şerefle ölümü yeğleyeceğini elçiye bildirdiği gibi ; Babıali'ye de bir ültimatom vererek, bütün Şam vilayeti ile Adana'nın kendisine verilmesi için beş gün süre verdiğini, bu sürenin bitiminde ordusunun İstanbul'a doğru hareket edeceğini bildirdi..
   Bir yandan Fransa Elçisi durumu berbat bir hale getirirken ; diğer yandan Rusya delegesi Morayef büyük bir incelik göstererek ; Babıali ile ilişki kurduktan sonra ; İskenderiye'ye giderek Mehmet Ali Paşa ile görüşmüş ve tam bir anlaşma yapılmasını sağlamıştı. Bu arada İbrahim Paşa'ya da durma emri verilmiş ve kırk günlük bir mütareke olması da sağlanmıştı..
   Fakat Rus donanması bir türlü İstanbul Boğazından çekilip gidemiyor, Babıali'nin bu konuda Rusya elçisine yazdığı tezkireler günlerce yanıtsız kalıyordu. Daha sonra gelen yanıtlarda da, donanmanın elverişsiz hava şartları nedeniyle yola çıkamadığı bildiriliyordu !..  Sonra nihayet havalar düzeldi ve bu mazeret de geçerliliğini yitirdi. 
   Ama bu defa da İzmir'de çıkan bir olay, Rusların geri dönüşlerini ertelemesine neden oldu. Bu olayı Kamil Paşa, "Tarih-i Siyasi-i Devlet-i Ali'ye-i Osmaniye" adlı eserinde şöyle anlatıyor :
"Daha önce Konya'nın düşmesinin civar illere dehşet vermesi üzerine Mehmet Ağa adında bir serseri ; İbrahim Paşa'nın vekili süsü ile, dört arkadaşıyla birlikte İzmir'e gelip Mısır Valisi adına hükumeti ele geçirmiş ve yerel memurları kovmuştu !.. 
"Bu olay Babıali'yi şüphelendirmişti. Fransa Elçisi durumu İbrahim Paşa'ya bildirerek, düşmanca niyetini gösteren bu eylemin tehlikeli sonuçlarını ihtar etti. Bu arada elçi, bandırasının indirilmesi konusunda İzmir konsolosuna emir vermiş, İngiltere konsolosu da aynı işlemi yapmış olduğundan ; bu gösterinin etkisiyle 'geçici hükumet' (!) çekilip asıl memurlar yerlerine dönmüşlerdi.
"İbrahim Paşa da Fransa Elçisi Rosenne'e verdiği yanıtta ; İzmir olayının kendi bilgisi dışında olduğunu bildirmişti. Rusya Elçisi Botanief de bu yanıtın geldiği 20 Mart gününe kadar beklemişti.. Bu yanıttan sonra artık Rusların geri dönmesi için bir engel kalmamıştı.."

   Nihayet 14 Mayıs 1833 tarihinde ; Kütahya'da Mısır ile yapılan barış antlaşması üzerine ; Rus donanması da İstanbul'dan çekilip gitmişti..
   Aslında Rus donanması Kütahya Anlaşmasından sonra bile İstanbul'u terk etmek istememişti.. Ancak ; Lord Ponsonby adlı İngiltere Elçisi, ayrıca İngiltere ve Fransa savaş gemilerinden bazıları, bir gösteri niteliğinde, İzmir'e gelince ; bu, Rusları geri dönmeye zorlayan bir etken oldu !...  RAİF NEZİHİ'nin "İzmir'in Tarihi" adlı kitabından derlenmiştir..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK