Sayfalar

660 ) OSMANLI'DA DEBDEBE...

    

Şenlikler ve kutlamalar her devirde insanların hayatlarını çok daha güzelleştirmiş, kısa bir süre için de olsa, dertlerini unutturup mutluluklarını artırmıştır..
Sultan İkinci Selim de, hükümdarlığı sırasında, şehirde düzenin korunması için şölenler ve şenliklerin gerekli olduğunu ve halkın eğlenmesine imkan sağlamak gerektiğini fark etmişti. Selim, şehir halkının eğlendirilmesini, başarılı bir saltanat için, atalarının da önem verdiği, vazgeçilmez bir gereksinim olarak görüyordu. 
Selaniki'nin aktardığına göre, sadrazama, "İnsanlar doğası gereği sürekli zapturapt altında tutulmaya dayanamaz, zaman zaman rahatlamayı isterler" diyen Katip Feridun Bey de, padişahın bu fikrini destekliyordu..
Şehir sürekli bir gürültü bombardımanı altındaydı. Ya saraydaki bir doğum, ya bir sünnet ya da tahta çıkışı haber vermek için, sürekli toplar patlatılıyordu. Gemiler Topkapı Sarayı önünden geçerken top atışıyla selam veriyor, kazanılan zaferler ya da Ramazan vesilesiyle de top atışı yapılabiliyordu. Üçüncü Ahmed, 1704'de ilk çocuğu Fatma Sultan'ın doğumu şerefine günde üç kez top atışı yapılmasını emretmiş ve çıkabilecek olayların korkusuyla, şenlikleri gündüz saatleriyle sınırlamıştı.. Birinci Abdülhamid'in oğlu İkinci Mahmud'un doğumunun ardından üç günlük top atışları olmuştu. Padişah Üçüncü Mustafa'nın oğlu Şehzade Mehmed'in doğumu da, yine padişahın emriyle, imparatorluğun dört bir yanında top atışlarıyla karşılanmıştı. Abdülmecid 1839'da tahta çıkışının şerefine topların atılmasını emretmiş, 1566'da da İkinci Selim tahta çıkarken Tophane-i Amire top sesleriyle ünlenmişti..
Kimi padişahlar, Üçüncü Mustafa gibi, donanma-yı hümayunun Karadeniz'e gitmek üzere şehirden ayrılışını Yalı Köşkü'nden atılan toplar eşliğinde izler ya da İkinci Mahmud gibi, donanmanın Beşiktaş açıklarında kendisine sunduğu gösteriyi izleyerek top atışlarının keyfini çıkarırdı.Top atışlarının bazen de keyifleri kaçırdığı oluyordu. 1595'de Mısır'dan dönmekte olan iki kalyon toplarını ateşleyince, Üçüncü Murad'ın oturmakta olduğu kasrın camları inmiş, padişahın üzerine cam kırıkları yağmıştı. Tarihçi Naima'ya göre, devasa kalyonlar her daim toplarını ateşleyip, deprem olurcasına yerleri titrettikleri halde, böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. Telaşlanan padişah, bunu kötü bir kehanet addedip, bir daha kasra gelemeyeceğine dair bir işaret olarak yorumladı.
Top atışının muhtemel olumsuz etkilerinden haberdar olan Üçüncü Mustafa, şiddetli patlamaların düşüğe yol açabileceği korkusuyla, hamileliği ilerlemiş cariyesi doğum yapana kadar top atışını yasaklamıştı. Topkapı Sarayı önünden geçen ticari ya da askeri hiçbir gemi top atışı yapamayacaktı. Aynı yasaklamayı Sultan İkinci Mahmud da 1812'de kendi hamile cariyesi için sergilemiş, Tunus'a giden bir geminin Beşiktaş Sarayı önünde top atışı yapmasını engellemişti..
Bu top atışlarının dışında, şehirde bir de sık sık gökyüzünü aydınlatan, doğum, sünnet, evlilik ya da genel kutlamalar için atılan havai fişeklerin gümbürtüleri ve vınlamaları yankılanıyordu..

       

Saray kutlamaları için yapılan havai fişek gösterilerinin beğeni toplaması gerekiyordu. 1784-85'de, saray ahalisi Şehzade Mahmud'un (II.) doğumunu müjdelemek için Beşiktaş Sarayı açıklarındaki sallardan atılan havai fişeklerden memnun kalmadığı için, gösterilerden sorumlu devlet görevlileri işlerinden kovulmuştu. Sonraki hafta, sallar Tophane'ye getirildi ve yeni bir gösteri sergilendi. Bu gösteri çok beğenildi ve sorumlu kişi terfi ettirildi..
Sultan Üçüncü Ahmed'in üç oğlunun sünneti için yapılan eğlencelerde, güreş müsabakaları, dans eden ve ayılarla güreşen çingeneler, akrobatlar, hokkabazlar, direğe tırmanma müsabakası, kuklacılar, dansçılar ve geceleri Karagöz temsilleri yer aldı ve bunların hepsi Ok Meydanı'nda yüz binlerce insan tarafından izlendi. Müzisyenler ve dansçılar, Tersane Köşkü karşısında denize açılmış, fenerlerle aydınlatılmış salların üzerinde gösteri yaptı. Kutlamaların  on dördüncü gününde, suyun üzerinde sergilenen ve Padişahın Aynalı Kavak Köşkü'nden izlediği büyük bir gösteri oldu. Olayın o dönemde Seyid Vehbi tarafından yapılan tasvirine göre, gösteriyi izlemeye öyle çok sayıda kayık geldi ki, bunlar suyun yüzeyini kapladılar ve küreklerini oynatamaz hale geldiler. Bu kutlamalara, ayrı ayrı günlerde yabancı elçiler davet edildi. Bunlar armağanlar getirdiler ve şereflerine, Avrupa usulüyle, altın ve gümüş tabaklarda sunulan yemeklerle ziyafetler verildi..  

    

1809'da, İkinci Mahmud'un kızı Ayşe Sultan'ın doğumu için yapılan şenlikler de, Padişahın tebdil-i kıyafet bir gezisi sırasında Boğaz'daki kayıklardan, kıyılardan ve hatta Beşiktaş üstlerindeki Maçka Sarayı'nın önünden havai fişekleri izleyen kadınlar olduğunu görmesi üzerine kısa kesildi. Kutlamaların birkaç gün daha sürmesi planlandığı halde, Mahmud, bunca kadının geceleri dışarı çıkıp etrafta gezinmeye devam etmesi halinde sorunlar yaşanabileceği korkusuyla, bunları iptal etti..
İstanbul, debdebeden geçilmiyordu. Resmi geçitler ve tören alayları sokakları dolaşıyor, zenginlik ve güç gösterileriyle hayranlık ve itaat uyandırıyordu. Padişahlar, düzenli olarak halk içine çıkmakla yetinmeyip, ayrıca bunu en gösterişli şekilde yapıyordu. 
Dördüncü Murad'ın Bağdat Seferi'ne çıkışı için yapılan hazırlıklar öyle şaşaalıydı ki, Peçevi'nin tabiriyle, tarifi zordu.. Buna tüm şehir ahalisi, gerek ordunun yollanması için yapılan devasa geçit törenlerinin parçası olarak, gerek seyreden, tezahüratta bulunan ve başarı duaları eden seyirciler olarak iştirak etti. Hocalar ve softalar dualar ettiler. Öyle bir izdiham yaşandı ki, birçok kişi ayaklar altında kalıp ezilerek öldü..
İngiliz gezgin Sanderson'ın, "Travels" adlı kitabında yazdıklarına göre ; "Padişah bizzat sefere gideceği zaman, devlet ricalinin ve hayvanlarının şehirden çıkarken ona eşlik etmeleri adettendi. Ve seferden dönüşünde, küçük büyük tüm kadınlarının onu peçesiz karşılamaları caiz idi.."Gösterişli askeri törenler, yalnızca şehir halkını etkilemeye değil, aynı zamanda yabancı elçiler ve diplomatlara mesaj vermeye de yarıyordu. 
Padişahın geçit töreninin apaçık bir güç mesajı verdiği, Üçüncü Murad'ın hekimi Domenico'nun da gözünden kaçmamış, padişahın Safevilere karşı savaş hazırlığı içindeyken kalabalık bir atlı heyeti eşliğinde şehirde at üstünde gezmesi üzerine, onun bundan faydalandığına dikkat etmişti :
"Bunu Farsilerin o sırada orada olan sefirine gözdağı vermek için yapmıştı.. Gran Turco (Büyük Türk) Murad, paşalarından birine, bu sefire, gördüğü tüm bu atlıların sırf kümesteki tavuklar olduklarını ve kümesin dışında pek çok yerde daha nicesinin bulunduğunu dikkate alması gerektiğini söylemişti.."

"Kümes" aynı zamanda çok zengindi de.. Şehirde görülen şeylerin çoğu ihtişamlıydı ve İstanbul'un şanından olan gösterişli tören ve gösterilerin hepsinde zenginlik ve lüks apaçık göze çarpıyordu. Padişahın giysileri, maiyetinin kıyafetleri, atının süslü koşumlarına kadar, hepsi para ve gücün ifadesiydi..KAYNAKÇA : 

ABDÜLKADİR ÖZCAN, "Anonim Osmanlı Tarihi" ; TAYLESANİZADE TARİHİ ; ÇEŞMİZADE MUSTAFA REŞİD, "Çeşmi-Zade Tarihi" ; AHMET REFİK, "Hicri On Üçüncü Asırda İstanbul Hayatı" ; SELANİKİ TARİHİ ; STEPHAN GERLACH, "Türkiye Günlüğü" ; CABİ TARİHİ ; NAİMA TARİHİ ; PEÇEVİ TARİHİ ; SEYİD VEHBİ, "Surname" ; TOPÇULAR KATİBİ TARİHİ ; DOMENİCO, "İstanbul" ; EBRU BOYAR-KATE FLEET, "Osmanlı İstanbul'unun Toplumsal Tarihi" 

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK