Sayfalar

671 ) ANKARA'YA SUİKAST İÇİN GELEN BİR CASUS !...

    

İngiliz casuslarının kol gezdiği İşgal İstanbul'unda bir Hintli casus, Mustafa Sagir, Hint Müslümanlarının topladığı milyonlarca altınlık yardımı Anadolu'ya ulaştıracağını söylüyor... Ankara'ya gidip Mustafa Kemal'e bir "kutsal emanet" ile bir mektup sunacağını söylüyor.. İlişki kurduğu kimi Türklere güven vermeyi başarıyor ; hatta, "Türk-Hint Muhadenet (Yardımlaşma) Cemiyeti"nin kurulmasına önayak oluyor..
Bütün bunlardan sonra Mustafa Sagir, İttihatçılar tarafından kurulmuş olan ve Anadolu ile ilişkileri gizlice sürdüren Karakol Cemiyeti'nden güven mektubu almayı becerdi. İnebolu'ya geçti. Orada kendisini Erkan-ı Harb Miralayı (Kurmay Albay) Kemaleddin Sami Bey (sonra Berlin elçisi Kemaleddin Paşa) karşıladı. Çankırı'ya gelişinde de törenler düzenlendi. Ankara'ya vardığında, Türkçe bilmesine karşın, Bahriye Mülazım-ı Sanisi (Deniz Teğmeni) Mehmed Ali Bey, tercümanlığını yapmak ve özel hizmetlerini yerine getirmekle görevlendirildi..
Ankara'da da törenle karşılanan Mustafa Sagir, Hürriyet Oteli'nin üst katında konuk edildi. Bakanlarla, milletvekilleriyle, gazetecilerle, hemen her kesimle insanla ilişki kuruyor ; Hindistan'da Ankara hareketine yardım için toplanan altınları yakında Ankara'ya getirteceğini söyleyerek güven ve saygı uyandırıyordu..
Mustafa Sagir, Mustafa Kemal Paşa'yı da ziyaret ederek Hintli Benam-ı Alem Ebülfazl Abdülmennan Efendi'nin gönderdiğini öne sürdüğü bir sancak ile bir mektup verdikten sonra milyonlarca altın tutarındaki Hindistan yardımı öyküsünü anlattı ; durumu ve gereksinimleri yerinde görüp bunların hepsinin Müslüman dünyasından karşılanmasına aracılık edeceğini söyledi..
Mustafa Kemal, bu adamdan kuşkulanmıştı. Kısa bir süre sonra onu yargılayacak olan İstiklal Mahkemesi'nin başkanı Topçu İhsan (Eryavuz) Bey, Mustafa Kemal'in şu sözlerini aktarıyor :
"Kendileri, evvela İstanbul'a geliyorlar. İngilizler bu seyahatten haber alamıyorlar. Sonra, hayırlı bir tesadüf eseri, İstanbul'daki gizli teşkilatımıza mensup subaylarımızla temas kuruyorlar ; yine hayırlı bir tesadüf, kendisini, bizim teşkilatımızın merkezlerinden birisinin karşısındaki eve misafir ediyor. Biz kendisinin İstanbul'a teşrifini bu yoldan öğreniyoruz. Doğrudan doğruya, İnebolu yolundan Ankara'ya gelmekte tehlike görüyorlar. Bulgaristan'a geçiyorlar, Varna'dan İnebolu'ya doğru yola çıkıyorlar, fakat ilk defa aksi bir tesadüfle, yolda bir Yunan torpidosu kendisini yakalıyor, İstanbul'a getirip İngiliz makamlarına teslim ediyor. İngilizler, Hint Hilafet Komitesi'nin bu 'çok mühim' şahsiyetini tanıyamıyorlar ve serbest bırakıyorlar !.. Kendileri de bu defa , doğrudan doğruya İnebolu'ya geçiyorlar. Kemaleddin Sami Bey de bu mühim şahsiyetin yol arkadaşlığını yaparak Ankara'ya getiriyor. Şimdi, bütün bu güzel 'tesadüflerin' sonucu, aramızdadırlar. Bu kadar çok ve birbirini takip eden güzel tesadüflere sen ne dersin ?.. 
"İhsan Beyefendi, bu zat suspect'tir (şüpheli kişi). Zannediyorum ki neticede mahkemenizin önüne çıkacaktır.."Alınan bir ihbar mektubu üzerine, Mustafa Sagir'in yazışmaları gizlice inceleniyordu. İstanbul'daki Ramiz Bey adına, "İleri" gazetesi yazarlarından Ferid Cavid eliyle mektuplar gönderen Mustafa Sagir, bunlarda havadan sudan söz ediyordu. Bir kimyagerin yaptığı işlemler sonucu, mektuplarda gizli mürekkeple yazılmış bölümler bulunduğu saptandı, bunlar okundu.. Ve casus olduğu anlaşılan Mustafa Sagir tutuklandı..
İstiklal Mahkemesi Başkanı İhsan (Eryavuz) Bey (üstte) şunları anlatıyor :
"İlk tahkikatı Polis Müdürlüğü Siyasi Şube Müdürü Mehmetçe Bey yaptı. Mustafa Sagir Efendi, bu kesin ve inkar kabul etmez kanıtlar karşısında suçunu, güç inanılır bir soğukkanlılıkla itiraf etmişti. Fakat hemen anladım ki, bu itirafta da özel amaç varmış. Çünkü dosya bize ulaştığı gün, İstiklal Mahkemesi başkanlığını yürüten benimle 'özel bir görüşme' istedi..
"Önümde mektupların gizli satırları ve soruşturma dosyasının suçu gün ışığına çıkaran itiraflarını sıralayan dosya, kendisini kabul ettim. Aldığı son mektupta İngilizler kendisine şunları soruyorlardı
"-Şeyh Sünusi Ankara'da mıdır ? Kendisinin orada şeyhülislamlık katına getirileceğini haber aldık, doğru mudur ? Bağdatlı İzzet'ten haber alamadık, kendisi nerededir ? Mustafa Kemal Paşa'nın şoförü hangi millettendir ? Irkı nedir ? Nerelidir ? Ara sıra gezmeye çıktığında hangi yolu izler ? Bindiği otomobilin markası ve modeli, projektörlerinin gücü nedir ?..
"Sorular öyle devam ediyordu ki, bunlar ancak bir suikast için gerekebilirdi. Mustafa Sagir, kendisine sorulan bir soru üzerine de, Afgan Emiri'ne uygulanan ve başarıyla sonuçlanmış bir öldürme planını da bizzat hazırladığını söylemişti. Bu deneyimini Ankara'da tekrarlamak için gelmişti. Mektuplar, bu sonuca doğru nasıl güvenli adımlarla gittiğini hiçbir tartışmaya gerek bırakmayacak kadar açıklıkla kanıtlıyordu.."Mustafa Sagir'i yargılayan İstiklal Mahkemesi'nin üyelerinden Kılıç Ali de anılarında, Hintli casusun geçmişi üzerine şu bilgileri veriyor :
"1910 yılında Mısır'a gönderilerek orada Mısır milliyetçilerinin durum ve eylemlerini incelemekle görevlendirilmiş. Kendine, oraya Arapça öğrenimine gelmiş bir Hintli Müslüman sıfatı vererek, birtakım yapay ve safça tavırlar takınarak, İstanbul'da yaptığı gibi, Mısır'da da milliyetçilerin arasına girmeyi başarmış ve hatta reisleri Ali Fehmi Kamil ile de dostluk kurarak bunların bütün içyüzlerini ve amaçlarını anlayıp raporla İngiliz hükumetine bildirmiş..
"Genel savaşta Hindistan'ın durumu önem kazandığı zaman, oraya gönderilen bu melun adam Genel Vali'nin maiyetinde bir süre çalıştıktan sonra Hindistan Başkanlığı Mali İşler Genel Müdür Lord Radstock'un tavsiyesiyle Genelkurmay İstihbarat Şubesi'nde görevlendiriliyor ve Londra'ya geliyor.. Bu adamın sorgusunda, Genel Savaş (1. Dünya Savaşı) içinde çok önemli roller oynamış ve çeşitli ülkelerin casusluk ve propaganda örgütleriyle uğraşmış olduğu görüldü. Özellikle İsviçre'de görevlendirildiği zaman orada bütün savaş süresince (kendisine) Hint bağımsızlığı için çalışan Hintli bir vatandaş süsü verdiğini, birçok Türk ve Almanı aldatmayı başararak onların felaketine yol açtığını anlamıştık.."İstiklal Mahkemesi 5-6 oturum sonra, 23 Mayıs 1921 günü karara vardı : Mustafa Sagir asılarak idam edilecekti..    
Sanıklardan Ferid Cavid, Hintlinin gerçek görevini eski İstihbarat Komisyonu Reisi Binbaşı Rıza Bey ile TBMM Reisi Mustafa Kemal Paşa'ya bir mektupla bildirdiği için, yaşam boyu kürek cezasına çarptırıldı. 
Mustafa Sagir, Bağdat eski Belediye Başkanı İzzet'in de İngilizler tarafından casusluk amacıyla Ankara'ya gönderildiğini söylemişti. Onunla ilgili kanıt bulunmadığından aklanmasına, davranışları kuşku verici bulunduğundan ulusal savaşın sonuna kadar hükumetçe uygun görülecek bir yere sürgün edilmesine karar verildi. Deniz Teğmeni Mehmed Ali casusluk suçundan aklandıysa da, "kendisinin milli davanın izlenmesi için dirençli bir karaktere sahip olmadığı anlaşıldığından" İstanbul'a geri gönderilmesi kararlaştırıldı..

İstiklal Mahkemesi'nin kararında, yalnızca "casusluk" suçlaması yer alıyordu ve bu, o dönemde idam cezasını gerektiren bir suçtu. Yayımlanan bütün anılarda, Hintli casusun Mustafa Kemal'e suikasta hazırlandığı, bunun için yaşayışıyla ve parayla elde etmeyi düşündüğü yakın çevresiyle (yaverleri vb.) ilgili bilgiler topladığı belirtilmektedir..

Mustafa Sagir, kararın ertesi günü, 24 Mayıs 1921 sabahı Karaoğlan Çarşısı'nda idam edildi..ALPAY KABACALI'nın "Yakın Tarihimizden Büyük Dönemeçler" adlı kitabından alıntıdır..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK