Sayfalar

692 ) TARİH SAYFALARINDAN BİR "YANDAŞ" GAZETECİ..

    

Babıali'de "Baba Tahir" lakabıyla anılan Mehmet Tahir Bey (1864-1912) Şehzadebaşı Direklerarası'nda çaycılık yaparak başladığı hayatına, "Servet-i Fünun" sahibi Ahmed İhsan ile kurduğu ilişki sayesinde "Vakit" gazetesinin Direklerarası muhabiri olarak yeni bir yön verir. "Tercüman-ı Hakikat", "Saadet" gibi gazetelerde habercilik yapan Baba Tahir 1883 yılında "Bahar" isimli bir dergi çıkarmış, 1895'de kendisine büyük şöhret kazandıracak olan "Malumat" dergisini kurmuş, 1903 yılına kadar, 423 sayı, yönetmiştir. Kendisine "Malumatçı" lakabının verilmesine neden olan bu süreli yayın bol resimli, kaliteli kağıda basılan, reklam, nota gibi ilave sayfaları ve Fransızca bölümü bulunan çok önemli bir yayındır..
Sultan İkinci Abdülhamid'i hemen her sayısında öven, padişahın doğum, tahta çıkış günlerinde, kandil, bayram gibi dini vakitlerde padişaha övgüler, şiirler, naatlar, hayır dualar ile kapakları süslenen "Malumat", yayınladığı notalar, içeriğindeki fotoğraflar ile günümüzün en önemli kaynak eserlerindendir. Yönettiği süreli yayınlar, sahibi olduğu matbaa ile Türk basınının en önemli şahsiyet ve ekollerinden biri olarak kabul edilen Baba Tahir, basın ile devlet ilişkisi açısından üzerinde durulması gereken bir kişiliktir. Çıkardığı gazeteler ile sürekli iktidarın ve padişahın yanında yer alan Baba Tahir hakkında meslektaşlarının yazdığı hemen hemen hiçbir iyi yazı yoktur...
Mehmet Tahir'in hayatı 1903 yılından itibaren inişe geçer. Padişahtan rütbe alma, sahte nişan üretme işinde uzmanlaştığı kabul edilen Mehmet Tahir 1903 yılında yargılanır, önce eski Mehterhane'deki hapse oradan da 15 yıl kürek cezasıyla Sinop'a gönderilir. Bu durumu Münir Süleyman Çapanoğlu, 
"Baba Tahir nişan ticaretini o kadar artırdı ve işi azıttı ki Abdülhamid'den kopardıklarıyla kalmadı, kalpazanlığa başladı. Bir İtalyan hakkak (oymacı) bularak taklit nişanlar yaptı, beratını bastı, Avrupalılara sattı. Ve nihayet yakalanarak mahkemeye oradan da Mehterhane'ye gönderildi" diye anlatır..
İkinci Abdülhamid devrinde paye almak, Nişan sahibi olmak, göğsü nişan ve madalyalarla dolu fotoğraflar çektirmek moda halini almıştı. Bu talebi iyi okuyan Baba Tahir, "Malumat"ın da gücü ve forsuyla hem kendisi birinci rütbelerden nişanlar aldı hem de devletin nişanını taklit ederek bazı hevesli yabancılar ve şuna buna para karşılığı satmaya başladı..
Baba Tahir'in elinde bulundurduğu basın-yayın gücünü bir çıkar tezgahına çevirdiği, dönemin iktidarının da teşvikiyle ticari bir alana dönüştürdüğünü bütün kaynaklar doğrulamaktadır. Bu paye alma, nişan takma hırsını Baba Tahir ve bu konuda çok istekli olduğu bilinen Ahmed Midhat Efendi'nin şahsında Şair Eşref bir hicvi ile çok keyifli anlatır :
"Can vermeden etme heder (ziyan)
Sanma hayatı muteber (güvenilir)
Dünyada rahat yok meğer
Nadan (cahil) ve ahmak olmalı !

İnsan isen ümidi kes,
Yükselmeye etme heves,
Balalık (yücelik) isteyen teres
Gayetçe alçak olmalı !.."

     

Cezasını çekmekte olduğu hapisten 1908 affıyla çıkan Mehmet Tahir tekrar yayıncılık yapmak istemişse de başarılı olamamış, 31 Mart olaylarına karışarak Trablusgarp'a sürülmüştür. Oradan Napoli'ye kaçan ve daha sonra Paris'e yerleşen "Malumatçı" 1912 yılında orada ölmüştür..

Gelelim Baba Tahir'in dilden dile dolaşan en ünlü hikayesine.. 1900'lerin başı.. İstanbul'da Terkos Sular İdaresi Fransızların kontrolünde. Bir gün şirketin başına Fransa'dan yeni ve sert bir müdür atanır. Müdür ilk iş masraflarda kısıntıya gitmek ister. Muhasebecisini çağırıp maaş listesindeki bir ismi sorar : "Tahir Efendi-Gazeteci ?".. Muhasebeci zaman zaman şirket lehine haberler yapan faydalı bir gazeteci olduğunu söyler. Müdür serttir. "Kesin bu maaşı !" diye emreder. Maaş kesilir. Baba Tahir bir iki ay bekler, maaş gelmeyince nedenini öğrenir. Hiç ses etmez, matbaasına gider.. Gazetesi "Malumat"da manşetten bir haber patlatır : "Yaralı domuz Terkos gölüne düştü" !.. Habere göre avcılar tarafından vurulan bir domuz koşarak göle düşmüştür. Haber araştırılmaktadır. O dönemde İstanbul'un tek suyunun Terkos'tan geldiğini de anımsatalım !..
Ertesi gün kızgın bir kalabalık Fransız Terkos İdaresi'nin kapılarına dayanır. İdare paniktedir. Olayın Saray'a yansıyıp büyümesinden endişe ederler. Yeni müdür durumu anlar. Baba Tahir çağrılır, rica minnet "geciken maaşı" verilmek istenir. Baba Tahir eski kulağı kesiklerdendir. Bunu yemez ! Ancak maaşı dörde katlanınca razı olur..
Ertesi gün "Malumat"da, "Domuz göle varamadan telef olmuş, gölde görülen eski kütüklermiş" haberi yer alır. Ahali yatışır !..   

Ünlü yazar Hüseyin Rahmi de Baba Tahir'in hışmına uğrayanlar arasındadır. 1901 yılında Hüseyin Rahmi'nin "Alafranga" adlı romanı "İkdam" gazetesinde tefrika edilmeye başlar. Ancak Baba Tahir "Malumat" gazetesinde romanın ilk bölümünde geçen "haşerat" ve "mikrop" sözcüklerinin Abdülhamid'in hafiyeleri anlamına geldiğini öne sürer. Sansür Kurulu bunu ciddiye alır. Roman yasaklanır. Hüseyin Rahmi (Gürpınar) bu olaydan sonra Mehmet Tahir için "Basın haydudu" diyecektir..
Bu arada Baba Tahir'in bir dönem kendi matbaasında o zaman yasak olan çeşitli yayınları ve bildirileri bastırarak, Abdülhamid'e bunları Mısır'dan gelmiş ihtilalci yayınlar diye gösterip para ve ödül kopardığını da eklemeden geçmeyelim. Belki de bu yüzden daha sonra 1909'da Abdülhamid'in hafiyelerini anlatan "Mahmud" imzalı bir broşürde Baba Tahir için "istibdat döneminin bile havsalasına sığmayacak işler yapan kişi" tanımı yapılacaktır..

1908 yılında II.Meşrutiyet ile birlikte ilan edilen genel af sonucu Mehmet Tahir hapis cezasından kurtulur. Bundan sonrasını Abdülhak Şinasi'den okuyalım :
"Baba Tahir'in kız kardeşi, kendisi gibi ilkel fakat etkin ve girişimci bir kadın, kardeşinin hapishaneden çıktığı anda 300 mecidiye ile bir kısmı hapishane kaçkınları olan 300 adamı hazırlatmış, onlar sokaklarda davul zurna ile gezerek ve güya Meşrutiyet taraftarlığı ile yine 'Padişahım çok yaşa !' avazesini nakarat edinerek ve arada 'Yaşasın Baba Tahir !' diye haykırarak, şiddetle el çırparak ve kendisini omuzları üstünde tutarak, hapishaneden kendi evinin önüne kadar onu bir hürriyet kahramanı gibi taşımışlar..#tarih dergisinin Kasım/2015 sayısında, Kerem Çalışkan ve Emin Nedret İşli yazılarından bir derlemedir..

       

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK