Sayfalar

719 ) ERMENİ KARTIYLA OYNAYAN RUSYA !..

    

Ocak 1946'da, Stalin'in savaş sonrası emellerini sezen ABD Başkanı Truman, Dışişleri Bakanı Byrnes'e şunu bildirmişti :
"Sovyetler Birliği'nin Türkiye'yi istila ederek Boğazlar bölgesini ele geçirmek istediğine kuşkum kalmadı. Bu gidişle yumruğumuzu vurup dur demezsek yeni bir savaş çıkacaktır.."
Bu sırada ABD yönetimi, Washington'da ölen Türkiye Büyükelçisi Münir Ertegün'ün naaşını "Missouri" adlı zırhlıyla (altta), Sovyet Rusya'ya karşı bir güç gösterisi olarak, İstanbul'a göndermiş ve o sırada Sovyet tehdidi altında bulunan Türkiye bu davranışı coşkuyla karşılamıştı.. Yine ABD, 19 Ağustos'ta Sovyetler'in Boğazlar ile ilgili olarak 7 Ağustos'ta Türkiye'ye verdiği ve örneklerini ABD ile İngiltere'ye gönderdiği notaya karşılık olarak Sovyet yönetimine 19 Ağustos'ta verdiği yanıtta, Boğazlar rejiminin yalnız Karadeniz devletlerine ilişkin bir sorun olmayıp, ABD ve öteki devletleri de ilgilendirdiğini ve Boğazlar'ın savunulmasında başlıca sorumlunun Türkiye olması gerektiğini bildirmişti..

    

Ancak Ruslar, kendi emellerine ulaşmak için Ermenileri kullanmayı sürdürüyor, dış ülkelerdeki Ermenilerin Sovyet Ermenistan'ına dönmeleriyle ilgili Erivan yönetimi projesini destekliyorlardı. Gerçi sonuçta bu proje başarısız olmuş, batıdaki rahat yaşamlarını yitirmek istemeyen Ermenilerden pek azı Ermenistan'a dönmüştü.. Türkler, Sovyet-Ermeni taleplerine karşı sert tepki göstermişlerdi. Türk Başbakan Kars, Ardahan ve Artvin'i Ermenistan'a vermek yerine, bu bölgeler için savaşacağını sert bir dille belirtmiş, İngiltere ve ABD'den yardım talep etmişti. Bu konuda kendi çıkarlarını düşünen İngiltere ile ABD Türkiye'yi desteklemiş, bunun üzerine Rusya bu talebinden vazgeçmişti. 1947 yılında ortaya atılacak "Truman Doktrini" de bu konuda Türkiye'ye yardımcı olacaktı..
Öte yandan Bulgar basını, 1947 Nisan ayında Türkiye üzerinde bazı toprak iddialarında bulunmuş ve Başbakan Corcief, 21 Mayıs'ta verdiği söylevde, Doğu Trakya'yı istediklerini kamuoyuna duyurmuştu..
Bu sıralarda, son büyük savaştaki Alman işgalinin sıkıntılarından kurtulmaya çalışan Yunanistan'ı, Bulgaristan ve Yugoslavya'daki üslerinden beslenen Yunan komünist gerillalarının sürdürdüğü bir iç savaş yangını sarmıştı..
Böylece Türkiye, batı ve kuzeyden yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalmıştı..
Bu arada, Ecmiyatzin Ermeni Katolikosu VI. Kevork Çörekçiyan, Sovyetler Birliği Halk Komiserleri Başkanı Jozef Stalin'e, ABD Başkanı Harry Truman'a ve İngiltere Başbakanı Clement Atlee'ye gönderdiği dilekçede, Ermeni sorununu çözümlemeye çağırmış, Osmanlı yönetimi altında çekmiş oldukları baskılardan söz etmiş, tutsak durumuna düşürülmüş olduklarını, Hristiyan dinini koruduklarını ve Türkiye'deki Ermenilerin yok edilmiş olduğunu iddia etmiş, şunları eklemişti :
"Bugün Türkiye'de bulunan 100 bin kadar Ermeni çok kötü koşullar altında yaşıyor. Türkler 1920 antlaşmasını (Sevr) bozarak Ermenilere saldırdılar ; Kars, Ardahan, Artvin ve Sürmeli'yi ele geçirdiler. Sovyetler, Ermenileri ölümden kurtardılar. Ermeni toprakları Ermenilere geri verilmelidir. Bu topraklar Sovyet Ermenistan'ına katılmalıdır. Türkiye'nin eski Osmanlı Devletinden bir farkı yoktur ve Türklerin sözüne inanılmamalıdır. Dolayısıyla, Doğu Anadolu Sovyet Ermenistan'ına katılmalıdır.."
Bu dilekçe, Ermeni Katolikosu'nun geçmişteki olaylarla ilgili bilgisinin ne kadar kıt olduğunu ve gerçekleri tahrif ettiğini açıkça göstermektedir..
Yine bu sıralarda Lübnan'da 100 bin kişilik bir Ermeni örgütü kurulmuştu. Rusya Büyükelçisi Solod, Moskova'ya eğilimli Ermeni Hrant Devyan başkanlığında bir komünist partisi ve Şam'da "Ermeni Dostları Derneği"ni kurmuştu. Bu derneğin komünist üyelerinin amacı, bağımsız bir Ermenistan kurarak Doğu Anadolu'yu Sovyetler Birliği'ne bağlamaktı. 1946 yılının Ocak ayında Beyrut'a ulaşan bir Sovyet diplomatı, Lübnan ve Hatay Ermenilerinin temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmüş ve onlara Sovyet Rusya'nın amacını bildirmişti. 
26 Şubat'ta Moskova'daki Politeknik salonunda Ermeni delegelerince Ermeni İlimler Akademisi üyelerinden Cinevof'a bir konferans verdirilmişti. Konuşmacı, Ermenistan'ın sınırları içinde Van, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Sivas ve Trabzon illerinin de bulunduğunu iddia etmiş, Ermenilerin toptan öldürüldüklerinden söz etmiş ve güçlü Avrupa devletlerinin bu olaylara müdahale etmediğini, seyirci kaldıklarını söylemişti. Civenof, Rusların Ermenilere gösterdiği ilgiyi övmüş, Sevr Antlaşması'nda Ermenilere verilmiş Doğu Anadolu illerinin daha sonra Türklerin saldırısına uğradığını ve Daşnaksutyun komitacıları tarafından imzalanan Gümrü Antlaşması ile Türklerin eline geçtiğini eklemişti..
Lübnan Ermeni komitesi de 16 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir telgraf göndererek, "bir buçuk milyon Ermeni'nin öldürülmesiyle sonuçlanan olaylar sırasında Türklerce istila edilen topraklarımızın, zorla alınan mallarımızın Sovyet Ermenistan'ına iadesini istiyoruz" demişti.. Aynı yılın haziran ayında, Paris'te bulunan Ermenistan Savunma Komitesi, Fransa Dışişleri Bakanlığı ile öteki dört güçlü devletin dışişleri bakanlığına birer not göndererek Kars ve Ardahan'ın Sovyet Ermenistan'ına katılmasını istemişti..
15 Ağustos'ta da Türk-Ermeni Sorunu Komitesi, Birleşmiş Milletler'deki 21 ülkenin delegelerine mesaj göndererek, Sovyet Rusya'daki Ermeni Cumhuriyetine Van, Bitlis, Erzurum ve Trabzon'la birlikte Kars, Ardahan ve Sürmeli bölgelerinin geri verilmesini istemiş, Ermeni sorununun BM gündemine alınmasını dilemişti. Ancak Ermeni aşırılarının bu dilekleri dikkate alınmamıştı..
1947 yılında Recep Peker Hükümeti istifa etmiş, yerini Hasan Saka yönetimi almıştı. Bu sırada, savaş sonrası siyasalarını etkileyecek "Soğuk Savaş" dönemi başlamıştı. Soğuk Savaş'ın başlangıcında Sovyet Rusya, Ermenileri Türkiye'ye karşı kışkırtmayı sürdürüyordu. Bu siyasa, Truman Doktrini'nin açıklandığı tarihe kadar sürmüştü. Bu doktrine göre ABD, Sovyet Rusya'nın olası genişlemesine karşı yakın doğuyu koruma sorumluluğunu üstlenmişti.. Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK