Sayfalar

735 ) İTTİHATÇI EKONOMİK POLİTİKANIN LİBEROSU !..Cavid Bey'in biyografisi birkaç satıra sığmaz.. Çünkü o gerçekten "yaşamıştı"... Mülkiye'yi 1896'da "Pekiyi" derece ile bitirmiş ve ilk üç derece içinde yer almıştı.. Selanik tüccarlarından Recep Efendi'nin oğlu Mehmet Cavid için rakamlara hükmetmek hiçbir zaman zor olmamıştı. Babadan gelen ticarete aşinalık ile Mülkiye'den gelen bilgi birikimi birleştiğinde ortaya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan bir "Cavid Bey ekonomisi" çıkacaktı..
Aklı sadece savaşa ve seferberliğe uzanmış "fütühatçılar" karmasında her ne kadar tartışılsa da, ekonomik bir politikanın "libero"su olmak kolay değildi. Üstelik "Üç Silahşörler" Enver, Talat ve Cemal Paşalar arasında "ortayolcu" olmamak ve "Harbi-i Umumi" karşıtlığını haykırmak gibi bir "çıkmaz sokak" içinde yürümüştü. Yeşil çuha üzerinde tabanca ve Kuran'a el basılarak edilen "İttihat yemini" öyle kolay bozulmazdı ki..
"Para"yı meslek edinmedeki ilk pratiğini 300 kuruş aylıkla Ziraat Bankası'nda yapmış, ardından Mekteb-i Fevziye'nin müdürlüğü sırasında da meşrutiyetçiler arasına katılmıştı.
Selanik'te bulunduğu dönemde Birinci Dünya Savaşı'nda İran ve Afganistan'ı ayaklandırmak gibi büyük eylemler koyabilen ve bu uğurda can verenlerle birlikteydi. Ömer Naci gibi İttihat fedaileriyle teşrik-i mesaide bulunmak, onun yumuşak yüreğini asla sertleştirmemişti. 
Pratiği olmayan ve karıncayı bile incitmekten çekinen bu "hoca", "Selanik İttihat Grubu"na hem ekonomi hem de hürriyet dersleri verecekti. Meşrutiyet'in ilanından sonra onu Mülkiye'de "İlm-i İktisad" dersinin müderrisliği bekliyordu. Meclis-i Mebusan'a İttihatçı Selanik mebusu olarak girmek ve Milliye Nazırlıkları yapmak, tesadüflerin veya talihin ona sunduğu bir "milli piyango" değildi.. Bilerek, isteyerek ve sorumluluklarını hep üstlenerek giymişti Osmanlı'nın o ateşten gömleğini..Enver, Talat ve Cemal Paşa karşıtlarının Birinci Dünya Savaşı sonrasında geliştirdiği olumsuz tavırdan payını, hem İttihatçı hem de sorumlu hükümet üyesi olarak alacaktı. Oysa başta Rauf Orbay ve Hüseyin Cahit Yalçın olmak üzere o dönemleri yaşamış olanların ifade ettiği gibi savaşa hep karşı çıkmıştı.
Bu yüzden tepedeki İttihatçıların hedefi haline gelmiş ve "milli ve vatani duygulardan mahrum olmak"la suçlanmıştı. Oysa maliye nazırlığına, Talat Paşa'nın deyişiyle, rica ve ısrar üzerine gelmişti.. Diyordu ki Paşa :
"Büyükada'ya giderek Cavid Bey ile temas ettik. 'İstemem, artık usandım, aleyhimde söylenmedik söz kalmadı' diye itiraz etmesine rağmen, kendisine vaziyeti anlatarak rica ve ısrarda bulunuşumuz üzerine maliye nazırlığını kabul etti.."
Hükümet üyesi olmasına karşın muhalefet yapar ve bu muhalifliğini her fırsatta ortaya koyup belli etmeye çalışırdı. Cemal Paşa'nın Suriye'deki sert yönetimine, Enver Paşa'nın tüm icraatına ve Talat Paşa'nın programsızlığına hep direnmişti. Yahya Kemal'e göre, "gururun kadehini, taşırmamak şartıyla dolu bulunduruyordu.."
Düzenli bir maliye müessesesi kurmak yolunda ilk adımı "kör topal" değil, bilerek atmıştı. Fransa, Almanya ve Rusya ile mali anlaşmaları gerçekleştirmiş, Avrupa'nın adını bellediği bir ekonomist olmuştu. İstiklal Mahkemesi duruşmaları sırasında sürekli olarak ona şunu sormuşlardı :
"Peki o zaman niye İstanbul'da saklanıp, İsviçre'de kaldınız ?.. Neden Anadolu'ya geçip Kuvayı Milliye saflarında yer almadınız ?.." 
Cevap hayli ilgi çekicidir :
"Burada müddeiumumi (savcı) Bey bana ahlaki bir cürüm (suç) tevcih ettiler (yönelttiler). Siz ilk kurşunu atarken, İstanbul kaldırımlarında dolaşanların bazıları Ferid Paşa kabinesinde aza bulunuyordu. Kimi de o zaman mantar gibi biten fırkalara (partilere) girip çıkıyordu.. Artık namusuma tevdi edilmiş bir şey olmakla beraber söyleyeceğim. Bir akşam tanıdığım bir zattan aldığım tezkerede 'yarın İstanbul murahhası (delegesi) olarak Sivas'a gider misiniz ?' deniyordu. O zatı aradım bulamadım ; Nakiye Hanım'ı (milletvekili) çağırdım, 'şöyle bir tezkere aldım, gideyim mi, gidebilir miyim ?' diye sordum ve bu işlerle meşgul olan Adnan Adıvar Bey'le Halide (Edip) Hanım'a gönderdim. Ertesi gün aldığım cevapta 'bu işlerle meşgul olan çevreler sizin murahhas olarak gitmenize müsbet (olumlu) bakmamaktadırlar' denildi. Ben de iki gün sonra kaçtım.. Bilahare Ferid Paşa kabinesi beni Ermeni Tehciri ile alakadar görerek mahkum etti.."
Burada iki ilginç yön var. Birincisi Cavid Bey'in Anadolu'ya geçemeyişine getirdiği gerekçedir. Bu gerekçeye bakılırsa İstiklal Mahkemesi'nin Nakiye Hanım ile Adnan ve Halide Hanım'ı da dinlemesi gerekirdi. Böylece Cavid Bey gibi bazı kişilerin Anadolu'ya geçmesini istemeyenler ortaya çıkacaktı. 
Olayın bir diğer yönü ise, Cavid Bey'in İstanbul Hükümeti tarafından mahkum edilişidir. Hem İstanbul hem de Ankara için başağrısı olan Cavid Bey iki tarafa da yaranamamıştı..Cavid Bey, Atatürk'e suikast girişimini 20 Haziran 1926'da, kurban bayramı arifesinde öğrenmişti. O sırada Büyükada'daki evinde, bitirmek üzere olduğu "Mali Lügat"ın son çalışmalarını yapıyordu..   
Ertesi gün bayramdı. Görevliler saat 8'de onu almaya geldiklerinde Aliye Hanım 1,5 yaşındaki yavrusuna sarılmış ağlıyordu. Cavid Bey :
"Her yerde yanlışlık olur. Birkaç gün sonra her şey anlaşılır ve düzelir" derken geri döneceğinden son derece emindi...
İzmir'de başlayan duruşmalarda, İstiklal Mahkemesi'nin pek yumuşak olmayan kimlik tespiti sırasında ilk sürtüşmeler yaşanmaya başlamıştı. Ayağa kalkarak cevap veren Cavid Bey'i kastederek, mahkeme üyesi Reşit Galip Bey'in reise hitap eden sesi duyuldu : "Elini cebinden çıkarsın !.." Sonra da oturmasına izin vermediler.. Ayakta dinlemeler daha sonraki Ankara duruşmalarında da devam edecekti. Ne kadar dil döktüyse de Şişli'deki evinde yapılan konuşmaların "hükümeti devirmeye yönelik" olmadığını kabul ettirememişti. (2.08.1926)  
Mahkemenin Cavid Bey konusunda "peşin yargılı" olduğuna ilişkin iddiaları da belirtmek gerekir. Bu iddiayı ortaya atan Hüseyin Derer (Bektaşi), Ali Çetinkaya'nın Ankara'daki komşusudur :
"Ankara'da Şengül Hamamı'nın yanındaki evde otururdum. Ali Bey de karşımızdaki evde kiracı idi. Bir müddet sonra aynı yerde kendisine bir ev yaptırdı. Bu evin yapılması sırasında komşuluk sebebiyle elimden gelen yardımı esirgemedim. Bu yüzden yakınlığımız ve samimiyetimiz arttı. Hemen her gün karşılaşır ve görüşürdük."
Hüseyin Bey Anadolu'ya geçen İttihatçılardan biriydi. O da İstiklal Mahkemesi emriyle tutuklanacak, ancak 29 gün sonra mahkemeye çıkmadan bırakılacaktı. Tutuklanması üzerine karısı Sara Hanım doğru Ali Çetinkaya'ya koşacak ve "ne yaptın, nasıl yaptın Ali Bey ?" diyecekti. Hüseyin Derer'in söylediğine bakılırsa, Ali Çetinkaya, Sara Hanım'a şöyle demişti :
"Merak etme Sara Abla. Sakin ol. Hüseyin Bey'i bırakacağız.. Amma Cavid Bey'i asacağız.."KAYNAKÇA :
ERGUN HİÇYILMAZ, "Baş Verenler Başkaldıranlar" ; YUNUS NADİ, "Ankara'nın İlk Günleri" ; SELAHADDİN GÜNGÖR, "Atatürk'e Kafa Tutanlar" ; KILIÇ ALİ, "Kılıç Ali Hatıralarını Anlatıyor" ; KANDEMİR, "Siyasi Dargınlıklar" ve "İzmir Suikastinin İçyüzü" ; AZMİ NİHAT ERMAN, "İzmir Suikastı ve İstiklal Mahkemeleri" ; ERGUN AYBARS, "İstiklal Mahkemeleri" ; KILIÇ ALİ, "İstiklal Mahkemesi Hatıraları"

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK