Sayfalar

740 ) ÜÇÜNCÜ SELİM ZAMANINDA BİR CASUSLUK ÖYKÜSÜ..Osmanlılarda casusluk imparatorluğun ilk kuruluşu ile başlamıştı. Araştırmalar, devletin kurucusu Osman Bey'in, beyliği çevresindeki bey ve tekfurlara karşı casus kullandığını göstermektedir.
Osmanlı döneminin istihbarat örgütü sadece haber alma ve değerlendirme ile yetinmez, karşı tarafın önemli kişilerini de kaçırırdı.
Kanuni veya İkinci Selim'e verildiği tahmin edilen raporda bir Türk, İspanya, İtalya, Sicilya ve Akdeniz'deki bütün düşman adalarına gitmiş ve beraberinde bir yetkiliyi de getirmiştir. Bu kişi İspanyoldur. Raporu veren ajan, gerekirse Messina düşman donanmasında görevli bir denizcinin de İstanbul'a getirilebileceğini ifade etmektedir.. 
Konuya ilişkin olarak padişaha verilen sadrazam raporunda casusun edindiği önemli bilgiler yer alır. Düşmanın sahip olduğu gemilerin sayısı kadar inşası devam edenler de bu bilgiler arasındadır. Düşmanın 112 kadırgaya sahip olduğu ve 40 geminin dört aydır kızakta bulunduğu da bu raporda belirtilir..
Ajan, İspanya Kralı'nın, "Eğer İslam donanması bu tarafa gelmezse ya Cezayir ya da Trablus üzerine giderim," dediğini bile duyabilme hassasiyetine sahiptir..
Ajan, Messina'daki kadırgaların katibinden söz etmekte, arzu edilirse onun da Osmanlı hizmetine gireceğini belirtmektedir. Rapor, daha çok, donanmayı ilgilendiren istihbarata yer vermektedir. Raporun dikkat çeken yanı, yapılan istihbaratın ihmallere değil, kesin bulgu ve rakamlara dayanmasıdır..

Buna karşılık Avrupa devletleri İstanbul'da kurdukları istihbarat teşkilatları ile gizlilik tanımıyorlardı. Mesela Kaptan Paşa'nın bile çağrılı olmadığı önemli ve gizli bir saray toplantısını, Avrupa gazetelerinden takip etmek mümkündü !. (Cevdet Paşa, Cilt 8, S.119)
Durumun ciddiyeti Sultan Üçüncü Selim zamanında anlaşılacak ve Avrupa'ya yetkin elçiler gönderilerek, istihbarat ön plana alınacaktı. Bu konuda verilmiş örnek bir çabayı 1797 yılında görüyoruz. Viyana Elçisi Afif Efendi, Avusturya ile Fransa arasındaki anlaşmayı zamanında İstanbul'a bildirmiş, Babıali de durumdan henüz haberi olmayan Avrupa devletlerinin elçiliklerini bir tebliğ ile bilgilendirmişti. Bu yenilik Avrupa devletlerini hayrete düşürmüştü..
Osmanlı İmparatorluğu'na diplomat, yazar, arkeolog veya Türkolog görünümlü hayli ajan gelmişti..
Pierre Joubert de bunlardan biridir. Paris Doğu Dilleri Okulu'nda Arap ve Fars dillerini öğrenmiş, 1798'de Mısır'daki resmi müzakerelerde tercüman olarak görev yapmıştı. 1804'de ise Sultan III. Selim'in tahta çıkışını tebrik için İstanbul'a gönderilmişti..
Joubert'in İstanbul'a gelişi aslında başka bir sebebe dayanıyordu. İran tahtına 1797'den itibaren Kaçarlar hakimdi ve Fath Ali Şah (üstte) hükümdar koltuğunda oturuyordu. Ali Şah'ın Fransa ile dostluk kurma ve işbirliği isteği Paris'te hayli önemsenmişti. Ancak tüccar olduğunu söyleyen bir Ermeni'nin İstanbul'daki Paris sefaretine teslim ettiği mektubun araştırılması gerekiyordu.. İran'la, Osmanlı'ya karşı bir anlaşma yapmak, en azından bunu İstanbul'a karşı bir baskı unsuru olarak kullanmak için, bir ajanın İran'a gitmesi gerekecekti. Bu ajan da, Ortadoğu'ya vakıf, Pierre Joubert'den başkası değildi..
Fransa'nın endişesi sadece Osmanlı İmparatorluğu değildi. Bu seyahatin tehlikeden uzak geçmesi ve gizli belgelerin Şah'a ulaştırılması için İngiliz ve Rus ajanlarının varlığını da dikkate almak gerekecekti. Fransa'nın İran üzerinde kuvvetlenmesi, üç ülkenin de işine gelmeyecekti..
Joubert, Paris'ten hareketinden 35 gün sonra İstanbul'a gelmiş ve Sultan III. Selim'in huzuruna çıkarak görünen görevini tamamlamıştı. İstanbul'da mektubu getiren Ermeni aracı ile görüşen Joubert, yanında bir rehber ve iki muhafızı olduğu halde 1805'te Karadeniz'e açılmıştı..
Trabzon'da Fransa Konsolosu Dupre'ye yaptığı müracaatın cevabını hayli geç almış ve Erzurum'a geçiş iznini zorla koparmıştı. Osmanlı yetkilileri bu yolculuğu dikkate değer bulmuş ve daha iyi izleyebilmek için ajana vize vermişti. Kafile 19 Haziran gecesi Erzurum'a gelmişti. Bir süre sonra Erzurum'dan çıkması için ona bütün kolaylıklar gösterilecek ve firarı da sağlanacaktı. Ancak daha sonra, ajan ve arkadaşları Doğu Beyazıt'da ele geçirilip kaleye hapsedilmişlerdi. İzlenimleri dört aylık tutsaklık ve veba salgını ile son bulduğunda, Joubert mektubunu bir aracı vasıtasıyla İran Şahı'na iletmişti. 
19 Şubat 1806'da Yusuf Paşa'nın Beyazıt'a kadar gelen silahtarı ile şehirden ayrılmış ve İstanbul'a dönerken yolunu değiştirerek bu defa Malazgirt Ahlat yolu ile Van'a gelmişti.. 
Joubert'in Anadolu-İran seyahati, seyahatnamesinde anlatığı gibi normal bir gezi olmaktan çok uzaktır. Gittiği her yerde isyanlar çıkması ve İran'da beklenenin dışında gayet soğuk karşılanması dikkat çekicidir. 
Osmanlı İmparatorluğu'nun diplomatik hüviyeti de olsa kişilere "şüpheli" muamelesi uygulaması, Trabzon'dan Erzurum'a geçişi bile izne bağlaması, istihbarata verdiği önemi göstermektedir..    

    

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK