Sayfalar

798 ) İNGİLİZLER FİLİSTİN'İ TÜRKİYE'YE Mİ BIRAKACAKTI ?!..

    

Georgia Institute of Technology'de İngiltere tarihi profesörü olan Jonathan Schneer'in 2010'da yayımlanan kitabı, Büyük Britanya'nın I. Dünya Savaşı sırasında yürüttüğü gizli görüşmeler konusunda bomba etkisi yarattı. Kitap, "The Balfour Declaration / Balfour Bildirisi" adını taşıyor ; yani İsrail'in kuruluş öyküsündeki, Dünya Siyonist Örgütü'nün ortaya çıkıp, yaratmak istediği Yahudi devletinin yeri olarak Filistin'de karar kılmasından sonraki en önemli dönemeci anlatıyor..
Kitabın bomba etkisi yaratmasının nedeni ise Büyük Britanya'nın, söz konusu bildiri yayımlandıktan, yani Birleşik Krallık Hükümeti'nin Siyonistlere Filistin'de bir Yahudi yurdunun kurulması için çaba sarf edeceğine ilişkin söz verdikten sonra bile, Osmanlılarla temaslarda bulunarak Filistin'in Osmanlı yönetiminde kalabileceğini ileri sürmüş olması..
Bilindiği gibi I. Dünya Savaşı 1914 Ağustos'unda patlak verdiğinde herkes savaşın birkaç hafta içinde biteceğini sanıyordu. Evdeki hesap çarşıya uymayınca, Noel'e kadar bitmiş olacağından dem vurulmaya başlandı. Bunun da hüsnü kuruntu olduğu ortaya çıkınca, İngiliz devlet adamları savaşı mümkün olduğu kadar erken bitirmenin yollarını aramaya başladılar. Bu yollardan biri, Siyonistlere Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması isteklerinde destek olarak dünya Yahudilerinin sempatisini kazanmak, böylece ABD'nin savaşa girmesini ve özellikle Şubat Devrimi'nden sonra, Rusya'nın savaşa devam etmesini sağlamaktı.
Nitekim Rusya'nın 1917 Mart'ından sonra savaştan çekilmeyi tasarlaması, İtilaf Devletleri'nin Fransa cephesinde daha çok Alman askeriyle boğuşmak zorunda kalacağı anlamına geliyordu. Bu yüzden Siyonistlerle olan görüşmelere 1917 yılında hız verildi. Siyonistler de birçok İngiliz devlet adamını, biraz daha gecikirlerse Filistin'de bir Yahudi devleti kurma planlarının Almanya tarafından destekleneceği konusunda ikna ettiler. Sonuçta Birleşik Krallık Hükümeti, 31 Ekim 1917 tarihli toplantısında, Filistin'de bir Yahudi yurdunun kurulmasına destek verme kararı aldı. Dışişleri Bakanı Arthur Balfour da kararı, 2 Kasım 1917 tarihinde Büyük Britanya Yahudilerinin sözcüsü konumundaki Baron Rothschild'a (aşağıda, sağda) yazdığı mektupla duyurdu. "Balfour Bildirisi" olarak adlandırılan hükümet kararı, bir hafta sonra basında da yer aldı. Aynı gün Osmanlılar Kudüs'ü bırakıyorlardı.. (aşağıda solda)

    

Savaşı erken bitirme çabalarından biri de, Osmanlı Devleti'ni müttefiklerinden ayırarak tek başına yapacağı bir barışa ikna etme girişimleridir. Ancak, birçok İngiliz devlet adamının bu tür bir girişimde bulunma fikrini çok erken tarihlerde bile dile getirmiş olması, savaşın ilk yıllarında herhangi bir ciddi sonuç vermemiştir. O sıralarda Büyük Britanya için asıl önemli olan, Rusya'nın kendi safında savaşmayı sürdürmesiydi. Bunu sağlayan en önemli şey de Rusya'ya verilen, sonunda İstanbul'u topraklarına katabileceğine ilişkin sözdü. Ama Rusya, Şubat Devrimi sonrasında bu isteğinden vazgeçmişti. Dolayısıyla, Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesindeki en önemli etken olan Rusya korkusunun kalkması, İngilizleri Osmanlılarla ayrı bir barış yapma konusunda cesaretlendirdi. Bu da, Siyonistlerle olan görüşmelerin hızlandığı bir sırada, Osmanlılarla da görüşülmesi sonucunu doğurdu..
Osmanlıların ayrı barış yapma konusunda ne düşündüklerini ve ne yaptıklarını az çok biliyoruz. Maliye Nazırı Cavit Bey, anılarında Enver Paşa'nın hemen Mart 1917'de İsviçre'de başlayan ilk nabız yoklamalarını, büyük olasılıkla Gazze'de kazanılan başarıların da etkisiyle, ciddiye almadığını ve bunları İngilizlerin zayıflığına yorduğunu söyler. Ancak aynı günlerde İngilizler Bağdat'ı ele geçirmişlerdi. Dolayısıyla, her ne kadar Hüseyin Cahit Yalçın, "Tanin" gazetesinde 26 Nisan 1917 tarihindeki bir başyazısında Osmanlılar için müttefiklerinden ayrı bir barışın kesinlikle sözkonusu olamayacağını söylemişse de, havanın pek de öyle olmadığını ve Talat Paşa'nın önderliğinde bir grup İttihatçının ayrı barış fikrini ciddiye aldığını biliyoruz. Bu yöndeki arayışların, en azından Talat Paşa cephesinde, Mustafa Kemal Paşa'nın Talat Paşa ile Enver Paşa'ya Eylül ayında yolladığı rapordan sonra güçlendiğini de söyleyebiliriz. Nitekim İsviçre'deki görüşmelerin sürdüğünü bildiğimiz gibi, bu yüzden ayrı barış fikrine muhalif olan Enver Paşa'nın hazırladığı bir darbe için başkentte askeri yığınak yaptığını da biliyoruz..
İşte Jonathan Schneer'in kitabının önemi de burada ortaya çıkıyor. Zira İngilizlerin Osmanlıları ayrı bir barışa ikna etmek için yaptıkları görüşmeler, savaşı erken bitirme isteğinin tetiklediği Balfour Bildirisi ile mutlaka çelişmeyebilirdi. Bu olasılığın, Kudüs'le birlikte Filistin'in büyük bir bölümünün İngilizlerin eline geçmesinden sonra daha da güçlendiğini düşünmek abartılı olmaz..
Ama Schneer'in kitabından öyle anlaşılıyor ki, Osmanlıların Rusya ile Brest-Litovsk Bırakışması'nı imzaladıkları Aralık ayında bile İngilizler, Osmanlılarla ayrı barış için Filistin'den vazgeçmeye razıdırlar. Bunu, o ay İsviçre'nin başkenti Bern'de toplanan, sakat savaş esirlerinin değiş tokuşuna ilişkin konferansta Birleşik Krallık Hükümeti'ni temsil eden Lord Newton'ın Londra ile yaptığı yazışmalardan öğreniyoruz. Söz konusu kişiye verilen talimatta, Osmanlı Devleti'ni temsil eden Büyükelçi Ahmet Muhtar Bey'le yapacağı görüşmelerde, Osmanlı bayrağının Filistin'de dalgalanmaya devam edebileceğini söylemek de var. Talat Paşa ile temasta olduğunu öğrendiğimiz Ahmet Muhtar Bey'in Mart 1918'e kadar İsviçre'de kamış olması da, görüşmelerin bir hayli uzadığını gösteriyor.Schneer'in kitabı bununla da bitmiyor. Osmanlı tarihçilerinin pek önemsemeyecekleri, ama kitabın konusu açısından, yani İngilizlerin hâlâ Filistin'den vazgeçebilecek durumda olduklarını göstermesi açısından gayet önemli birkaç sayfa daha var kitapta. Abdülkerim isminde ve kim olduğunu belirleyemediğimiz bir kişi, 20 Kasım-12 Aralık 1917 tarihleri arasında yaptığı görüşmelerde, Başbakan Lloyd George adına iş gören meşhur silah tüccarı Basil Zaharoff'u (üstte) Enver Paşa'nın ayrı bir barış konusunda görüşebileceğine ve anlaşmayı kesinleştirmek için 26-31 Ocak 1918 tarihlerinde gizlice İsviçre'ye gelebileceğine ikna etmiş !.. Bunun üzerine Lloyd George'un, hükümetinin onayı olmaksızın, Zaharoff'a yolladığı talimat çok ilginç : Boğazların açılması ve İngiliz kuvvetlerinin bazı noktaları işgal etmeleri karşılığında 10 milyon Amerikan doları ödenecek ; Osmanlı ordusunun Hayfa-Deraa demiryolu hattının kuzeyine çekilmesi karşılığında 2 milyon Amerikan doları ödenecek ; çekilme sırasında Osmanlı askerlerine karşı herhangi bir harekatta bulunulmayacak ve Filistin herhangi bir biçimde Britanya İmparatorluğu'na dahil edilmeyecek. 
İnanılması zor ama, kitabın yazarı Enver Paşa'nın Cenevre'ye geldiğine inanmış. Gerçi Zaharoff'la Enver Paşa yüzyüze görüşmemişler ; Abdülkerim ikisinin otelleri arasında mekik dokumuşmuş. Ama ertesi gün Enver Paşa da Abdülkerim de sırrı kadem basmışlar ; Zaharoff da bu önemli işi sonuçlandıramadığı için gerçekten çok üzülmüş.
Bilindiği gibi Osmanlı Devleti 12 Şubat 1918'de Doğu Cephesi'nden ileri harekata başlamıştır. Önce savaşta Ruslara kaybedilen yerleri Ermenilerden geri almak, sonra da 1878'de yitirilen toprakları ele geçirmek için girişilen bu harekat, önemli hazırlıklar gerektirmişti. 3. Ordu yeniden yapılanmış, yerine I. ve II. Kafkas Kolorduları kurulmuştu. Enver Paşa'nın, bu harekatın başlamasından yalnızca iki hafta önce, bırakınız tarafsız bir ülkede macera peşinde koşmasını, Almanya'ya bile gidebileceğini hayal etmek saflık olur. Ayrı bir barış fikrine darbe yapmayı tasarlayacak karşı olduğunu da biliyoruz zaten. Ancak, Schneer'in gözden geçirdiği belgeler de uydurma değil. Bu durumda, belki de Enver Paşa'nın, aynı günlerde sürmekte olan Talat Paşa'nın girişimleri konusunda bilgi edinebilmek için bir Teşkilat-ı Mahsusa operasyonu tezgahladığını veya Abdülkerim adlı kişinin bulanık suda balık avlayan, bağımsız bir maceraperest olduğunu düşünebiliriz..

AHMET KUYAŞ'ın NTV TARİH dergisinin Aralık / 2010 sayısındaki yazısından alıntılanmıştır. 

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK