Sayfalar

824 ) TAPINAK !...İlk tapınağı Amazonların kurduğu ve tanrı diye ağaç kütüğüne (xoanon) tapındıkları söylenir. Kallimachus, Amazon Kraliçesi Hippo'nun kurbanlar sunuşunu ve diğer Amazonların da kalkanlarıyla dans edişlerini tasvir eder.. Pausanias, Amazonların aslında tapınak hizmetkarları olduğunu yazar..
İlk taş yapı, İ.Ö. 652'de dikilmiştir. Bu yapının duvarları yoktu ama kutsallığı ve tanrıçanın varlığı, bekçisi oluyordu. Ne var ki sonradan kutsal oluşunun sağladığı koruyuculuk yetmez oldu. 
Lidya Kralı Ardys'in (İ.Ö. 652-625) yönetimi sırasında, Batı Anadolu barbar olan Kimmerlerin Lygdamis önderliğindeki akınlarıyla sarsılmıştı. Bunlar Lidya'nın başkenti Sart'ı ele geçirip Magnesia'(Manisa) yakıp yıkmışlar, sonra Efes'e gelerek Efes tapınağını yağmalayıp yıkarak yerle bir etmişlerdi..
İ.Ö. 564-546'da büyük çapta bir yapıma başlandı. Yapılan bu büyük, etkin ve zengin tapınağın tasarımı Knossoslu Mimar Chersippon ve oğlu Metagenes eliyle hazırlanmış ; yapımına da yine kendileri başlamıştı. Lidya Kralı Kroisos (Krezüs), Efes'i ele geçirdiğinde tapınak henüz tamamlanmamıştı. Kroisos, kendisi de tapınağa sütunlar yaptırarak armağan etti.
Tüm Asya'nın katkılarıyla yapım aralıksız sürmüş ve Artemis'in hizmetkarı Mimar Demetrius ile Efesli Peonius'un çalışmaları ile 220 yılda tamamlanmıştır. Genç Pliny'ye göre bu görkemli yapı 190 metre boyunda, 55 metre genişliğinde idi ve 127 sütunundan 36'sı kabartmalı idi. Her bir sütun 15 metre yüksekliği buluyordu. Tapınak, dipteros tarzında (çift sıra sütunlu) ve hem önden, hem de yanlardan sekizgen stilinde idi. Parthenon'dan dört kez daha büyük ve bir bakıma da devrim yaratmış bir yapıydı. Bu nedenle, "Dünyanın Yedi Harikası"ndan biri sayılıyordu..
İ.Ö.450 yıllarında tapınak yanarak tamamıyla yok olma tehlikesi atlattı, restore edildi..Pliny'ye göre Artemision yedi kez yerle bir olmuştu (onun yaşadığı devir olan İ.S. 2. yüzyıla kadar).. Pliny sonraki kuruluşların tarihlerini vermez. 
Efes'e gelen en göz yıldırıcı saldırgan Xerxes olmuştur. Ama tapınağa el sürmemiştir. Ondan sonra Efes'e yürüyenler de hep onun gibi yapmışlar ve tapınağa dokunmamışlardır. Tarih olayları içinde tapınak böylece zarar görmeden kalmıştır. İ.Ö. 356 yılında, Büyük İskender'in doğduğu gece, Herostratus adında bir çılgının, adı tarihe büyük bir olayla geçsin diye, tapınağı ateşe verip yaktığı söylenir. Aslında tek bir adamın, hatta birkaçının bir arada tapınağı yıkıp yakabilmesi olası görünmez. Tapınak çevresini at üstünde dolanan kolcular vardı, ayrıca içinde de koruyucular hazır durumda bulunuyordu. Tapınağın hemen tümü taş yapıydı. Pek az bir bölümünü oluşturan ahşap işçilik yalnızca kapısını, merdivenlerini ve tavanının az bir bölümünü kapsıyordu. Mermer sütunların her biri 15 metre yüksekliğindeydi. Herostratus'un tapınağı ateşe verebilmek için elinde bir meşale ve bir de merdivenle gelmesi gerekirdi. Sonra, çıkan dumanın koruyucuların ya da tapınağın yakın çevresinde oturan halk tarafından görülmemesi olanaksızdı. Rahiplerden bazıları tapınağın mücevherlerini çalıp yangın çıkarmış, sonra da bu kıyımın suçlusu olarak savunmasız bir deliyi göstermiş olmalıydı. Tapınağın Herostratus eliyle yakılmasının, 2300 yıldan bu yana tartışma götürmez bir tarihsel gerçekmiş gibi kabul olunması şaşılacak şeydir. Bu durum, 1933 yılındaki ünlü Reischtag yangınının bir önce geleniydi sanki.. 
Efesliler, rahiplere tanrıçanın tapınağı neden korumadığını sorduklarında tanrıçanın o gece orada bulunmadığı, Büyük İskender'in doğumunda yardımcı olmak üzere Makedonya'da olduğu yanıtını aldılar !.. Bu düzmecenin kendisi de pek çok şeyi açık etmektedir zaten..

     

Otuz yıl kadar sonra Efesliler, öncekilerden çok daha görkemli, yeni bir tapınak yapmaya koyulmuşlardır. Ayakta kalmış bölümlerinden yararlanarak Kheirokrates ve Dimokrates adlı mimarlar (mimarların adlarını çeşitli kaynaklar başka başka verirler) yapım işini üstlenmişlerdir. Büyük İskender'in Anadolu'ya girdiği İ.Ö. 334'de tapınak daha tamamlanmamıştı. Büyük İskender, Artemision'a değerli armağanlar sunarak Kroisos'un yaptığı gibi yardım etmek istemiştir. Tapınak alınlığına adı oyularak yazılırsa tüm yapım giderlerini üstleneceğine dair de söz vermiştir. Gururlu Efesliler öneriyi, bir tanrının diğer bir tanrı adına tapınak dikmesinin uygun düşmeyeceğini öne sürerek nazikçe geri çevirmişlerdir. Efesli kadınlar mücevherlerini bağışlamışlar ve tapınak böylece Efeslilerin kendi çabalarıyla yeniden kurulmuştur..
İ.Ö. 300'de Antigonous'un oğlu Demetrius Poliorketes, zengin hazinesi nedeniyle tapınağı neredeyse yağmalayacaktı ama askerlerinin gözünden düşme çekincesi onu alıkoydu. Sonradan tapınak hazinesi İmparator Neron'un buyruğuyla yağmalandı. İ.S. 363'de tapınak, öfkeli Gotlar tarafından yerle bir edildi. 
Son yok oluşundan ise Hristiyanlar sorumlu tutulur.. Daha önceleri kıyıma uğrayan Efesli Hristiyanlar, imparatorluk buyruklarıyla da yüreklenerek tapınağa saldırdı. İ.S. 406'da tanrıçanın ünlü heykeli, Demeas adında deli bir Hristiyan tarafından parçalanmıştır. Tapınak, Konstantinopolis (İstanbul) Patriği Nestorius tarafından yıkılmıştır. İmparator Jüstinyen zamanında da mermer taş ocağı olarak kullanılmıştır. Jüstinyen, Konstantinopolis'teki yapılarda işe yarayacak ne varsa hepsini buradan kente taşıttırmıştır, ki Ayasofya'nın sekiz yeşil renkli porfir (billurlu) sütunu da böylece gelmiştir. Tapınağın mermerleri, Efes'teki St. John bazilikasının yapımında da kullanılmıştır..
Efes Tapınağı, ayrıca, dünyadaki en zengin "yatırım bankası" idi. Yatırım yapma hakkından yararlanabilen vatandaşlar, para ve değerli eşyalarını buraya koyarlardı. Senet karşılığı, ödünç para da dağıtılırdı. Bir çeşit Papa olan Megabyzos ve onun emrindeki bir grup rahip, tanrıçanın varlığını yönetirdi. Efes'in bir adı da "Genel Asya Bankası" idi. İşte böylece Artemision, bir yakarı yeri ve el emeği güzel şeylerin üretildiği pazar olmaktan başka aynı zamanda bir kredi kuruluşuydu ki, uluslararası niteliği ile de bu tür kuruluşların ilkini oluşturuyordu.Bugünkü bankacılığın öncüsüydü yani..
Jüstinyen devrinden sonra tapınağın zeminin bataklık bürümüştür. Birkaç yüzyıl boyunca bulunduğu yerle kimse ilgilenmemiş, 17. ve 18. yüzyılllarda arkeologlar yerini bulmak için boşa çıkan çabalar harcamışlardır. Sonunda, British Museum'un bir delegesi olan M. Wood, orada burada kazılar yaparken, beş metre toprak altındaki Artemision mermerleriyle karşılaşmıştır. Bulunan kalıntılar hep Londra'daki British Museum'a götürüldü (üstte). Üzerinde Kroisos'un adını kısmen taşıyan sütun da oradadır. 
"Bir Antika Meraklısının Yaşamındaki Kazalar" adlı kitabında D.G.Hogarth, tanrıça heykelinin kaidesinde pek çok mücevher, heykelcik vb. bulunuşunu anlatır...
Hiçbir şey yerinde kalmamış, dört bir yanı toprak yığıntısıyla çevrili bir toprak çöküntüsü görünümündeki bu yere "İngiliz Çukuru" adı kondu. Kış geldi mi yağmur suyu ile dolar, içinde kurbağalar vıraklayıp kaplumbağalar yüzer. Yaz geldi mi kurur. İç acıtan bir görüntüsü vardır. Bir kıyısında durup bir zamanlar bu yerin Dünyanın Yedi Harikasından birinin yükseldiği ve ölümsüz Efesli düşünür Herakleitos'un düşüncelerini kaleme aldığı yer olduğunu düşünüyor insan..
"Panta reyi".. Gün gelir her şey ilerler,değişir, geçip gider..HALİKARNAS BALIKÇISI'nın "Altıncı Kıta Akdeniz" adlı kitabından derlenmiş bir yazıdır.. 

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK