Sayfalar

877 ) BİR TÜRK YAYI GİBİ EĞİLMEK !..

    

ÖZLEM KUMRULAR ve MEHMET PERİNÇEK'in, "Zaman Treni" adlı kitaplarında, MURAT ÖZVERİ ile "Okçuluk Tarihi" üzerine yaptıkları söyleşiden derlediğim bir yazı.. 

"Don Quijote"nin içinde çok ilginç bir bölüm vardır. Cervantes, "Bir Türk yayı gibi eğiliyor," derken aslında Türk yaylarını över...
Osmanlı'nın Balkanlar'da ilk genişlemesinden sonra hep Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle savaşılıyor ve burada, yanlış hatırlamıyorsam bir Amerikalı tarihçinin "Ottoman Common Zone" dediği bir bölge oluşuyor. Bu bölgede Osmanlı'dan çok miktarda askeri teknik teçhizat alınıyor. Osmanlı da alıyor, bir bakıma karşılıklı bir etkileşim. Osmanlı'nın "Wagenburg Sistemi"nin (Osmanlı'nın Macarlardan aldığı, "Tabur Cengi" denilen bir savunma düzeniyle arabalar, birbirlerine zincirlenmiş toplar ve arkebüsler ile atlılara karşı mükemmel bir savunma) taktik kullanımını alması gibi. Dolayısıyla karşılıklı etkileşim içinde, en azından Batı'nın entelektüelleri, Osmanlı'nın silah, teçhizat ve taktiğine aşina oluyor..
Mesela Cervantes'in, en başta bahsettiğimiz şekilde, böyle bir benzetme yapması buna bağlı. Habsburg Hanedanının meşhur elçisi Busbecq'te var bu. "Türk Mektupları" başlıklı kitabında o da yayların methini duyuyor, bir yay ediniyor ve diyor ki : "Bu yayı, Türkler kadar geremiyorduk." Yani, "Yayın kirişiyle yay arasına bir para konduğunda, bu para düşecek kadar bunu çekemiyorduk" diyor. Yayların sertliğine, kuvvetli yaylar olmasına gönderme yapıyor..
Kuvvetli yaylar, çok uzağa okun gönderilmesiyle eşanlamlı. Sadece yayın sertliği değil, yayın verimi, yayın enerji depolama kapasitesi önemli. Yani siz, herhangi bir cismi büktüğünüzde bunda bir enerji biriktirirsiniz. Yay kollarında bir enerji depolanıyor. Kirişi bıraktığınız zaman bu potansiyel enerji kinetik enerji formlarına dönüşüyor. Bunun bir kısmı kirişin titreşimlerinde, bir kısmı yay kollarının kütlesini ileriye taşımak için kullanılıyor. Bu enerjinin ne kadarının oka aktarılabildiği yayın verimiyle ilgili. Türk yaylarında enerji depolama kapasitesi aynı kuvvetteki bir Batılı yaya göre daha yüksek. Ayrıca, enerjiyi aktarma yüzdesi de yüksek..Bir de "Kompozit Yay" (üstte) var. Mezopotamya'dan çıkmış. Asurluların ilk mucitleri olduğu düşünülüyor. Bir Asur mühründeki yayın ilk kompozit yay olduğu sanılıyor. Çünkü bu yaylar çok bükülebiliyor. Cervantes'in verdiği örnek de o sebeple verilmiş bir örnek. Şimdi şöyle düşünün, herhangi bir cismi belirli bir yere kadar bükerseniz bu bir elastik deformasyon sergiler. Büktüğünüz yerden geri döner. Biraz daha bükerseniz, plastik deformasyon meydana gelir. Yani büktüğünüz yerde kalır, geri dönmez. Daha da bükerseniz kırılır. Bu, bütün cisimler için böyledir. Demir de olsa elinizde, lastik de olsa.. Ama farklı miktarlarda.

    

Şimdi siz İngiliz uzun yayındaki gibi sadece ağaçtan bir yay yaptığınız zaman elastikliği düşük olduğu için çok bükemezsiniz. Onun için uzun yaparsınız ki, aynı çekiş mesafesine getirdiğinizde yay kolları fazla bükülmesin. Kompozit yayda ise boylar kısadır. Sebebi ise Asur, Hitit, Mısır'da insanlar daha ata binmeden, atın koşum hayvanı olarak kullanıldığı dönemde savaş arabaları üzerinde yay kullanıyor. Daha sonra da atın binek hayvanı olarak evcilleştirilmesiyle atın üzerinde kullanmaya başlıyorlar. Hem savaş arabası, hem atın üzerinde sizin küçük bir yay kullanma mecburiyetiniz var. Yeriniz dar, altınızda at var. Dolayısıyla kısa yaya ihtiyaç var. Yani kısa bir yay ihtiyacı savaş arabaları ve at üzerinde kullanma zorunluluğundan doğmuş olabileceği gibi, o bölgede uzun gövdeli ağaçların olmadığını söyleyen araştırmacılar da var. Ama her nedense bir şekilde küçük yay yapma teknolojisini geliştirmek zorunda kalıyorlar..
Boynuz gibi olan bu yayı çektiğiniz zaman iç tarafta sıkışma, dış tarafta çekme kuvvetleri meydana geliyor. İç tarafı tendon ile destekliyorlar. Çünkü çekme kuvvetleri var burada ve tendon çekme kuvvetlerine ağaçtan daha dayanıklı. Bir sandviç gibi düşünün ; sinir, boynuz ve arada ağaç var. Ağaç her iki kuvvete de, sıkışma ve çekme kuvvetine belli bir yere kadar dayanıklı. Siz bu şekilde ağacı kuvvetlendirmiş oluyorsunuz ve daha küçük bir yayı, daha büyük bir kavisle bükebiliyorsunuz. İşte Cervantes'in "Don Quijote"de bahsettiği "Bir Türk yayı gibi büküldü" dediği şey bu..Hakkında bilgi edindiğimiz ilk Türk yaylarında yine bu kompozit / Bileşik yapı var. Kullanılan boynuz başka, sinir başka bir hayvandan gelebiliyor. Bunları birbirine yapıştırdıkları tutkallar başka yerden gelebiliyor..
İlk yay, 7-8. yüzyıla ait bir yay. Biçimsel olarak Selçuklulara ait tasvirlerde gördüğümüz yaya benziyor. Osmanlı yayının bir önceki etabı denilebilir. Osmanlı yayında kabza düz gelir. İki kavisin ortasında birleşir. Selçuklu ve öncesindeki yaylarda içeriye doğru giriş olur. Buna İngilizcede "set back" denir. Kabza içeriye doğru girer. Osmanlı yaylarında, kolların ucu üçgen bir kalınlaşma yapar, buna "kasan" denir. Erken dönem yaylarında bu yoktur. Yay kolunun ucunda bu kalınlaşma yerine yekpare ahşaptan müteşekkil ve "kulak" diye tabir edilen bir uzantı olur. 
Her ikisi de çekişin sonlarına gelindiğinde kuvveti okçunun lehine değiştirecek bir manivela etkisi yapar. Fakat Osmanlı, Pers ve Memlûk yaylarında "kasan" formu, daha erken dönem yaylarda "kulak" formu vardır. Yani baktığınız zaman biçimsel anlamda ayırt edebilirsiniz...
Osmanlı 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra bu formu, artık nihai formu olarak görür. I. Selim'in İstanbul'a Memlûk yaycılarını da getirdiği bilinmekte. Dolayısıyla yay morfolojisi ve teknolojisi bakımından bir adım atılır ve bu hâle gelir. Malzeme seçiminde o kadar titiz davranırlar ki, -mesela ağaç, tendon ve boynuzu-, birbirine organik dokudan elde edilen tutkallarla yapıştırırlar. Bu sinir, -yani yine tendon-, kaynatılarak elde edilebilir. Ama Osmanlı yayının yapımında Mersin Morinası denilen bir balığın, hav kesesi ve damak mukozası kaynatılarak elde edilen tutkallar kullanılıyor. Yani yüzyıllar, binyıllar içinde kompozit yay, çok eskiye dayanmasına rağmen o kadar mükemmelleşmiş ve bugün hemen hemen görüş birliğine varılmıştır. Herkes hemfikirdir ki Osmanlı yayı bu işin tepe noktasıdır. Geleneksel malzemeler içinde organik malzemeyle yapılmışların en gelişmişidir Osmanlı yayı. Teknolojik ve balistik açıdan..
Gelelim yayın kaplanmasına.. Yayın tendon kaplı yüzeyini nemden korumak için bu bölüm huş ağacı kabuğuyla kaplanır. Buna Osmanlı kaynakları "kayın ağacı kabuğu" diyor. Kayın, Türk mitolojisinde çok kutsal bir ağaç. Kayın ağacının kabuğu yok aslında, kullandıkları huş ağacı fakat zaman içinde huş, kayın dedikleri ağaç haline geliyor..Yayı anlattık. Ok konusuna gelirsek.. Bizde 14. yüzyıla kadar kamış oku kullanılıyor. Örneğin Kore oku bir Türk okunun kopyası. Her ikisi de bambudan yapılmış. Kaynaklarda "kamış" diye geçen şeyin bambu olma ihtimali yüksektir. Çünkü Türkçede saz ve kamış İngilizcede de olduğu gibi çok belirgin bir şekilde ayrılmıyor. Dolayısıyla kamış dedikleri muhtemelen bambu kamışı. Bu, çok sağlam bir malzeme. Elde kalmış Memlûk ve Babür okları hep bambudan.. 
14. yüzyıldan sonra ise çam kullanılıyor... Fakat çam Osmanlı yaylarının vuruş kuvvetine uygun evsafta odun vermiyor. Bunu verebilen iki türlü çam var. Birincisi "pinus nigra"dır, diğeri ise "pinus sylvestris"dir. Pinus nigra için "Toros karaçamı" diyebiliriz. Bu mu kullanıldı, bilmiyoruz. Ağaç türüyle yapılmış çalışma yok henüz. Çam diye başka bir ince yapraklı ağaçtan da söylüyor olabilirler. Çünkü bugün endüstriyel olarak üretilen çam, Türk yaylarının vuruş kuvvetine dayanmıyor, atış sırasında kırılır. Ama kitapta "çam" diye geçiyor. Üzerinde araştırma yapılması gereken klişe bir bilgi..


     

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK