Sayfalar

887 ) CIA CASUSU TÜRK !..Yıl 1954, yer Mekke, aylardan eylüldü, hac zamanıydı..
Sovyetler Birliği'nde Stalin devri, Stalin'in iki yıl önceki ölümüyle kapanmış, onun yerine kapitalist Batı ile rekabeti öne çıkarmak isteyen Nikita Kruşçev geçmişti. Kruşçev'in yumuşama vitrininde, dini özgürlüklere saygı gösterdiğini sergilemek de bulunuyordu. Uzun yıllardan sonra Sovyet coğrafyasından hacca gitmek isteyenlere izin verildiğinin duyurulması da bu propagandanın bir parçasıydı..
Moskova'dan yola çıkan, çoğunluğu Sovyet Orta Asyası'ndan Türki kökenli ama hepsi rejime sadık 21 hacı adayını taşıyan otobüse Orta Asya görünümlü iki kişi daha bindi. Onlar da Türki kökenliydi. Ama sonradan binenler, daha otobüs hareket eder etmez "Siz Müslüman değilsiniz" diye bağırarak diğerlerinin üzerine yürümeye başladılar ; "Siz komünist propagandacılarsınız. Moskova'daki allahsızların hizmetindesiniz.."
İki kızgın hacı adayı diğerleri tarafından otobüsten apar topar indirildiler ama Sovyet kafilesini tacize Mekke sokaklarında da devam edeceklerdi. Fotoğraflarını duvarlara yapıştırıp teşhir ettikleri Sovyet hacı adaylarının üzerine çürük domates fırlatıp tecrit etmeye çalışacaklardı. Kâbe yolundaki bu anti-komünist eylem o dönem Batı dünyasında epey yankı bulacaktı..
27 Eylül 1954 tarihli "Time" dergisinde yer alan bu manzaranın ayrıntılarını, "Münih'te Bir Cami" kitabında aktaran yazar Ian Johnson'a göre, dönemin Sovyet büyükelçisi bu durumu Kral Suud'un dikkatine sunup şikâyet etmek istemişti. Ancak ABD Büyükelçiliği devreye girmiş ve Suud görüşme talebini dahi kabul etmemişti..
"Time" dergisi bu olayı, Rusya'daki esaretten Batı'ya kaçmış Müslümanların samimi isyanı olarak duyurmuştu. Ancak yıllar sonra bunun CIA'in Sovyetler'e karşı Müslümanlar üzerinden başlattığı ilk açık, örgütlü operasyon olduğu anlaşılacaktı. Kolay değil, 250 bin kadar bildiri basılmıştı bu "samimi bireysel eylem" için..
ABD'nin İslam üzerinden Sovyetler'e karşı giriştiği bu ilk örgütlü propaganda eylemine katılan iki CIA ajanından birisinin adı Hamid Raşid, diğerinin ise Ruzi Nazar idi..

ruzi nazar in 1954 ile ilgili görsel sonucu

Ruzi Nazar, Özbek asıllıydı. Lenin önderliğinde Bolşeviklerin Rus Çarlığı'nı devirip Sovyet iktidarını ilan ettiği 1917'de Fergana Vadisi'ndeki Margilan şehrinde doğmuştu. Fergana Vadisi o yıllarda hem komünist hem milliyetçi hem de İslamcı hareketlerin faaliyette olduğu bir merkezdi.. Genç Ruzi'nin kişiliği bu akımların içinde gelişti ; aklında tek bir hedef vardı, o da Türkistan'ı işgal eden Ruslardan ve bağımsızlığını vermeyen Sovyetler'den intikam almak..
Taşkent Üniversitesi'ne yazıldı, orada ekonomi ve kimya okudu, kimya mühendisi olacaktı.. 
Hitler 1941'de Stalin'le anlaşmasını bozup Barbarossa Harekâtı ile Sovyetler'e saldırı başlatınca o da askere alındı ve topçu birliğiyle birlikte Ukrayna Cephesi'ne gönderildi. Burada hayatının akışını değiştiren bir şey oldu.. Ukraynalı bir kızla tanıştı, arkadaş oldular. Kızın babası Ukraynalı milliyetçilerden idi ve bunlardaki Rus nefreti o derece yoğundu ki, "düşmanımın düşmanı" mantığıyla işgalci Nazi kuvvetleriyle işbirliği yapıyorlardı. Ruzi bunlardan çok etkilendi, düşmanla mücadele için her yolu mubah sayma fikrini Ukrayna'da edindi..
Besarabya Cephesi'nde Nazilerle savaşırken yaralandı, birliğinden koptu, ona yine Ukraynalı milliyetçiler baktı ve işgalci Alman ortaklarına onlar takdim etti..
Nazilerin Sovyet etkisi altındaki azınlıklardan kurdukları cephe gerisi sabotaj birlikleri arasında bir "Türkistan Lejyonu" da vardı..
Naziler, Ukrayna örneğinden hareketle Sovyetler'deki etnik grupları, Rus milliyetçiliğine karşı örgütleme siyaseti gütmeye başlamışlardı. Nazi askeri istihbaratının Doğu Cephesi sorumlusu Reinhard Gehlen yalnız Orta Asya değil, Kafkaslar ve Ortadoğu'ya da uzanan bu projenin kilit isimlerindendi..
Türkiye de bu hareketlenmeye kayıtsız değildi ; hem resmi, hem özel girişimler vardı. Resmi planda Berlin Büyükelçisi Hüsrev Gerede Alman Dışişleri Müsteşarı Ernst von Weizecker ile konuşuyordu. Gündemde Kızıl Ordu'da savaşırken Nazilere esir düşen askerler arasındaki Türk kökenlilerin hem korunması, hem de Sovyetler'e karşı kullanılması vardı..

   ruzi nazar in 1954 ile ilgili görsel sonucu

Bu arada, Enver Paşa'nın kardeşi, "Bakü Fatihi" olarak anılan Nuri Paşa  İstanbul Sütlüce'de bir silah fabrikası kurmuştu. Nuri Killigil bir dosya hazırlayarak Ankara'ya geçti. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, I. Dünya Savaşı'nda Türklerle birlikte savaşmış olan Franz von Papen'e bu dosyayı sundu. Bu dosyada Nazilerin Orta Asya ve Kafkas Türkleri ile -Sovyetler yıkıldığında Türkistan'ın kurulması şartıyla- işbirliği yapabileceği teklifi vardı. Alman kayıtlarında bu görüşmelerin Eylül 1941'de yapıldığı bilgisi var.. Von Papen de raporunu Von Weizecker'e gönderince iki proje birleşti. Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Ali Fuat Erden ve eski İttihatçılardan emekli Tümgeneral Hüsnü Emir Erkilet Berlin'e gittiler. Adolf Hitler de dahil olmak üzere önemli kişilerle görüşmeler yaptılar. Gerçi Nazilerin, özellikle Kırım meselesindeki tutumlarından Orta Asya coğrafyasındaki Türkleri sadece savaşta öne sürmek için istediklerini anlayınca Ankara bu işbirliğinden uzak durmaya başlamıştı..Ankara'da Cumhurbaşkanı İnönü, Genelkurmay Başkanı Çakmak, Dışişleri Bakanı Menemencioğlu ve Ali Fuat Erden'in katıldığı altı saatlik bir toplantıdan çıkmıştı bu karar..
Ankara uzak dursa da, Nazilerin, Türk ve Müslüman kökenli Sovyet savaş esirleri arasından kurduğu ünlü "Türkistan Lejyonu" fikrinde, Nuri Killigil'in ortaya attığı önerinin payı oldu. Naziler Nuri Paşa ile çalışmak istememişlerdi ama fikirlerini uyguluyorlardı..
Ruzi Nazar, Rus nefretiyle büyümüş pek çok Orta Asya Türkü gibi Ukrayna milliyetçilerinin etkisiyle Kızıl Ordu üniformasını çıkardı, Wehrmacht üniformasını giydi ; artık Türkistan Lejyonu subayı olmuştu..

ruzi nazar in 1954 ile ilgili görsel sonucu

Ruzi, 1941'de giydiği Alman üniformasını dört yıl kadar taşıdı, hemen hemen her cephede bulundu, Türk kökenli askerlerle irtibat görevleri üstlendi. Nazi devletinin çöküşü, onu görevli olarak gittiği Kuzey İtalya'da bir kasabada buldu. Silah arkadaşı Hüseyin İkram ile birlikte Alman sınırını geçerek bir dağ köyüne sığındılar. Kısa süre sonra kendilerine yeni kimlik belgeleri edindiler..
Ruzi, dağ köyüne yakın, Münih'te konuşlu ABD işgal komutanlığı birimlerinin de konakladığı Rosenheim kasabasında bir kır gezisi sırasında, ileride eşi olacak Emerlinda Roth, kısaca Linda ile tanıştı. Linda'nın babası yüksek askeri hâkim idi. Soruşturma sonucunda Nazi Partisi'ne üye olmadığı için tutuklanmamıştı. Müstakbel damadını Amerikalılara takdim eden de o oldu..
Almanya yenilince Amerikalılarla işbirliği yapan başkaları da vardı. Hitler'in Askeri İstihbarat Başkanı Reinhard Gehlen, Orta ve Doğu Avrupa, Rusya, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkaslar'daki bütün casusluk teşkilatıyla birlikte ABD saflarına geçti.. Gehlen'in yaklaşık 4 bin kişilik ajan-muhbir ağı ve Sovyetler hakkında tutulmuş eşsiz istihbarat arşiviyle birlikte ABD saflarına geçişi 1947'de CIA'in kurulmasında önemli rol sahibi oldu. Gehlen daha sonra Alman dış istihbaratı BND'nin başına geçti..
Ruzi'nin, Gehlen teşkilatından ABD saflarına geçen önemli Türkçülerle, örneğin Veli Kayyum ile bağlantısı hiç kopmamıştı zaten. Sovyetler'e karşı Avrupa'da kurulan bütün yeraltı çalışmalarının içindeydi.
Ruzi, Türkistan Lejyonu ile de irtibat içinde olmuş bir başka Özbek Türkü, Baymirza Hayıt ile Orta Asya Türkçesi ile "Azatlık Radyosu" dedikleri kurumun işletilmesinde aktif görev aldılar. Mesai arkadaşları arasında ilerideki yıllarda Türkiye'de CIA istasyon şefliği yapacak olan Paul Henze de vardı. Ruzi Nazar artık New York'ta yaşıyor, Columbia Üniversitesi kadrosunda görünüyor, makaleler yazıyor ve CIA tarafından kurulan radyoda hem metin yazarlığı hem spikerlik yapıyordu..
Bir süre sonra Ruzi başkente, Washington'a alındı. Artık sadece radyo değildi işi. İşte, yazının başındaki Mekke eylemi o yılların ürünüydü..

murat yetkinin yeni kitabı ile ilgili görsel sonucuruzi nazar in 1954 ile ilgili görsel sonucu
        

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK