Sayfalar

892 ) BİR UÇTAN DİĞERİNE SAVRULAN MACARİSTAN !..

   

Avusturya-Macaristan, Habsburg Hanedanı tarafından yönetilen ve Orta Avrupa'da hüküm süren bir ikili imparatorluktu. Monarşi ile yönetilen bu imparatorluğun içerisinde bulunan Avusturya ve Macaristan ülkeleri iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde ise Habsburg Hanedanı tarafından yönetilen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na bağlılardı.. Bu iki ülkeden Macaristan'ın ekonomik büyümesini ivmelendiren en önemli etken, sanayi ile tanışması oldu..
1910 yılına gelindiğinde Macaristan'a göçüp ülke nüfusundaki oranlarını % 5'e çıkaran Yahudiler, bölgeye kurdukları fabrikalarla, işletmelerle ve gerçekleştirdikleri ihracatlarla Avusturya-Macaristan'ın ekonomik konumunu bir anda yükseltmişlerdi. Nüfusun geride kalan % 95'lik kesimi ise genellikle eğitimsiz bırakılmış birer işçi olarak ya Yahudilerin fabrikalarında ya da asilzadelerin tarlalarında çalışıyorlardı..
Macaristan, eski Macar Prensliği'ni kuran kabilelerin şeflerinin çok büyük oranda topraklara sahip oldukları, yönetimde söz sahibi oldukları ve bu eski kabile şeflerinin ayrıcalık tanınan birer asilzadeye dönüştüğü bir ülkeydi. "Magyar" (Macar) kabileleri olarak adlandırılan bu kabilelerin asilzadeleri ise topraklarında çalıştırdıkları Macar köylülerinin meyve ve sebze üretiminden başka bir şeyle uğraşmasını ve ülkeye eğitimin gelmesini istemiyordu, hele ki topraklarının olduğu bölgede eğitim diye bir şey söz konusu bile değildi. Kısacası Magyar asilzadeleri, Türkiye'deki toprak ağalarının daha ayrıcalıklı ve doğrudan yönetimde sözü geçen versiyonlarıydı. Bu asilzadeler 1918'e gelindiğinde bile halkın % 33'ünü okuma-yazmadan uzak tutmayı başarmışlardı..

  

Nüfusun sadece % 5'ini oluşturan Yahudiler, 1904'e gelindiğinde Macaristan'daki tarıma elverişli toprakların % 37,5'unu ellerine geçirmişlerdi. Öte yandan 1910'a gelindiğinde Macaristan'daki tarım işçilerinin sadece % 0,1'i, sanayi çalışanlarının ise % 7,3'ü Yahudi iken ; avukatların % 50,6'sı, iş adamlarının % 53'ü, doktorların % 59,9'u, finansçıların ise % 80'i Yahudi idi. Yani nitelikli ve para getiren hemen tüm işlerde Yahudiler varken, vasıfsız ve düşük gelirli tüm işlerde de halk vardı.. Bu durum haliyle Yahudi burjuvazisinin politik gücü elinde bulundurması ile sonuçlanıyordu. Bu % 5'lik kesim ülkeyi ya yönetiyor ya da yönettiriyordu..
Macaristan'da Magyar asilzadelerinin etki edemediği topraklarda eğitim de doğru orantılı olarak gelişiyordu. Özellikle eğitime oldukça fazla önem veren Yahudi ailelerin çocukları dünya standartlarında eğitim alıyorlardı. Fakat, engellenmesine karşın, gelişen eğitimin ve dolaylı olarak oluşan ekonomik makasın da etkisi ile Yahudiler ile diğer halk arasındaki keskin fark giderek daha da belirginleşmeye başlıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru belirgin şekilde ezilmiş bir işçi sınıfı oluşmaya başlamıştı bile.Magyar asilzadeleri ve Yahudiler işçi sınıfının bu durumundan memnunlardı. "Bu insanlar eğitimsiz oldukları için karşılaştırma yapamazlar, o nedenle de yakın gelecekte bize karşı ayaklanamazlar" diye düşünüyorlardı. Fakat gözardı ettikleri çok önemli bir nokta vardı, bu insanlar eğitimsiz olsalar da onları örgütleyebilecek bazı eğitimli kişiler her an gün yüzüne çıkabilir ve sayıca fazla olan bu sınıfı yönetime karşı örgütleyebilirdi. 
Nitekim gözardı ettikleri şey gerçek oldu. Ocak 1918'de Ulusal Konsey tarafından düzgün bir şekilde örgütlenen yarım milyon işçi, ezilen işçi sınıfının haklarını aramak için grev yaptı. Bunu hemen hemen aynı katılım oranında gerçekleşen Haziran grevi takip etti. Sonbaharda ise artık sokaklarda askerler, öğrenciler ve işçiler beraber bulunuyorlardı. Devrim adeta "Geliyorum !" diyordu..1918 yılının Ekim ayı sonlarına doğru sokaklarda gerçekleşen devrimle (altta) birlikte ivedi bir demokratik reform beklentisi oluşmaya başlamıştı ve en sonunda ip inceldiği yerden koptu. Kral, saraya yürüyen işçilerin baskısına dayanamayarak devrimi yöneten Ulusal Konsey'in lideri Karolyi Mihaly'ı (üstte) başbakan olarak atamayı kabul etti ve Kral'ın izni altında, Karolyi Mihaly'ın başında olduğu yeni bir hükümet kuruldu..Halkın desteğini de fazlasıyla arkasına alan Mihaly 11 Kasım 1918'de Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesini de fırsat bilerek 16 Kasım 1918'de Macaristan'ın bağımsızlığını ilan etti ve ilk Macaristan Cumhuriyeti'ni kurdu. Avusturya-Macaristan ikili monarşisi çok hızlı bir şekilde resmen dağılmıştı. Artık Macaristan, Avusturya'dan ayrı ve bağımsız bir ülkeydi. Karolyi Mihaly'ın rüyası gerçek olmuştu..
Fakat Mihaly'ın yaşadığı Macaristan rüyası o kadar kısa sürmeyecek, hatta kâbusa dönecekti. İtilaf Devletleri yenilmiş bir ülkenin başına geçen yeni bir lideri rahat bırakır mıydı ?. Bu yeni hükümetin kanını emmek üzere çalışmalara başlamışlardı bile.. ABD ve İngiltere gibi "pazarlık ustası" ülkeler Mihaly'ı hemen masaya oturttular. Yaptıkları baskı ve doğan savaş tazminatları neticesinde Mihaly, halka bekleneni verememeye başladı. İtilaf Devletleri yine bir ağacı yaşken eğmişlerdi !..

Hungarian revolution in 1918 ile ilgili görsel sonucu

Karolyi Mihaly Hükümeti depresyon ile boğuşurken onları köşesinden izleyip bunalımı fırsata dönüştürme hayalleri kurarak ellerini ovuşturan birisi vardı ki hükümete bir tekme de o atacaktı. O kişi Lenin'in öğrencisi Bela Kun idi.. Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra, 20 Kasım 1918'de Rusya'dan dönen esirlerin Bela Kun (üstte) önderliğinde kurduğu Macaristan Komünist Partisi fırsattan istifade edip hükümete karşı atağa geçerek memnuniyetsiz halkı örgütlemeye başlamıştı bile.. Mihaly Hükümeti hem dıştan hem de içten baskılarla iyice köşeye sıkışmıştı..
İşçiler ve öğrencileri arkasına alan Bela Kun, gittikçe dahada popüler oluyordu. Cumhuriyet'in henüz dördüncü ayında, 21 Mart 1919'da, Macaristan Cumhuriyeti, Bela Kun tarafından yönetilen kanlı eylemler zinciriyle birlikte Macaristan Sovyet Cumhuriyeti haline getirildi. Tabii, başına da Bela Kun geçti (altta)

Hungarian revolution in 1919 ile ilgili görsel sonucu   Hungarian revolution in 1919 ile ilgili görsel sonucu

Kun'un komünist rejimi gelmişti gelmesine ama halk aslında farkında olmadan yağmurdan kaçarken doluya tutulmuştu. Kun gelir gelmez şiddet içerikli sadist yargılamalara başlamış, ardı arkası kesilmeyen bir idam kampanyası başlatmıştı. Önüne geleni kıyıma uğratıyor, bir korku imparatorluğu yaratıyordu. Bir kesim hariç : Yahudiler..
Kun'un başında olduğu komünist sistemin yöneticileri ve memurları da onun gibi Yahudilerdi. Bu nedenle kendileri gibi Yahudi olanları güvende tutuyorlar, olan yine orta kesime oluyordu. Macaristan halkı yine kandırılmıştı !..
Kandırılan halk daha fazla dayanamadı. Kendisinden önceki rejim gibi komünist rejim de dikiş tutturamadı, sendelemeye başladı. Ülke adına hiçbir iyi gelişme olmamış, aksine yüzlerce insan komünizm ideolojisine karşı çıktı diye idam edilmişti.. Başarısız komünist rejimi ile birlikte halkın Yahudilere olan öfkesi daha da artmış, çoğu yöneticisi Yahudi olan komünist rejimi yıkmak için yola çıkmışlardı.

nicholas horthy in 1919 ile ilgili görsel sonucu

Sonbahar geldiğinde komünist rejim tamamen devrilmiş yerine faşist Amiral Nicholas Horthy gelmişti. Horthy (üstte), 16 Kasım 1919'da, kendinden emin bir şekilde, arkasında duran yeni milli ordu ile birlikte, "Avrupa'nın ilk faşist rejimini kurmak üzere" beyaz atıyla Budapeşte sokaklarını geziyordu.. Komünizm gitmiş yine bir uç rejim olan faşizm gelmişti..   
1 Mart 1920'de Millet Meclisi, yeniden Macaristan Krallığı'nın kurulmasına karar verdi. Bu kadar çok rejim değişmesinden yılmışlardı artık. Yeniden monarşiye dönmek istiyorlardı.. Fakat Macaristan artık o kadar radikal kararlar alabilecek bir durumda değildi. İtilaf Devletleri, "Dur bakalım, nereye monarşi getiriyorsunuz ?" dedi. İşin aslı, İtilaf Devletleri, Macaristan'da Habsburg Kralı IV. Charles'ın (altta) adını yeniden duymak istemiyorlardı..
Bunun üzerine Millet Meclisi yeni bir Kral naibi seçmek durumunda kaldı ve Meclis Horthy'i 131 oyla başa getirdi. Artık Macaristan faşist bir lidere emanetti..

first fascist system in hungary-1920 ile ilgili görsel sonucu

Komünistlerin kızıl terörü, hüküm sürdüğü dönem boyunca 500 kişiyi idam ettirerek Macaristan'ı kana bulamıştı ama çözüm olarak gördükleri Horthy rejiminin beyaz terörü  Macaristan'ı kana bulamakla kalmadı, Macaristan halkının yapısını bir daha düzelmeyecek şekilde deforme etti. Çoğu sadistik bir şekilde işkencelere maruz bırakılmak üzere beş bin kişi öldürüldü, on binlerce Yahudi ise sürgüne gönderildi. 
Antisemitizmi yasalaştıran faşist rejim 1920'de "Macaristan'daki her ırk, her millet kendi nüfus oranı doğrultusunda üniversitelere katılabilir" şeklinde bir yasa çıkardı. Yasaya karşı gelenlerin veya ayaklananların sonu ise sadistik bir şekilde gerçekleştirilen kanlı bir idam oluyordu.
Bu yasa doğrudan şu anlama geliyordu : "Macaristan'ın nüfusunun % 5'i Yahudi ise o halde üniversitedeki oranları da % 5 olmak zorunda".. Bu da neredeyse % 100'ü üniversiteye giden Yahudiler için Macaristan'da artık kendilerine bir gelecek kalmadığı anlamına geliyordu. Öte yandan başını alıp giden antisemitizm dalgası ile birlikte Yahudilerin artık can güvenlikleri de yoktu..
Faşist yönetimin getirdiği köklü değişimler nedeniyle, Von Neumann (altta solda) gibi 20. yüzyılın en önemli bilim adamları Macaristan'ı genç yaşta terk edip Almanya'ya, özellikle de Berlin Üniversitesi'ne kabul edilebilmek üzere yola çıktılar. Bunlardan birisi de sonraki yıllarda atom bombası çağını başlatacağından habersiz olarak Macaristan'ı terk eden genç Leo Szilard (altta sağda, Einstein ile) idi..

von neumann-youth ile ilgili görsel sonucu   leo szilard-youth ile ilgili görsel sonucu

ATAKAN BÜYÜKDAĞ'IN "KAVGAMIZ / YAHUDİ BİLİM ADAMLARI HİTLER'E KARŞI" ADLI KİTABINDAN DERLENMİŞ BİR YAZIDIR..


Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK