Sayfalar

906 ) OSMANLI TOPRAKLARINDA ALMAN GÖÇMENLERİ !..19. yüzyılın başı..
Almanya'nın birliğini sağlamasına daha on yıllar vardı. Yani Prusya, Bavyera, Saksonya gibi düklükler, krallıklar, beylikler birleşmemişti..
Bu topraklardan ilk göç dalgası 1815 yılında başladı. Sebebi kuraklığın getirdiği yoksulluktu. Alman yoksulları bu tarihte özellikle iki ülkeye akın ettiler ; Amerika ve Rusya..
İkinci göç dalgası 1830'da başladı. Sebep aynıydı ; ekonomik kriz, siyasi bunalımlar, salgın hastalıklar..
Başta Hamburg Limanı olmak üzere bölgedeki tüm limanlardan binlerce yoksul, aç, hasta Alman, Amerika ve Rusya'ya göç ediyordu. Göçmen sayısının fazlalığı üzerine -ki sayı yaklaşık beş milyondu- Amerikan Kongresi, Almanların gelmemesi için kısıtlayıcı kararlar aldı. O tarihlerde "Almanlar Dışarı" sloganı doğdu Amerika'da.. Rusya da parasız pulsuz göçmen istemiyordu ! Zaten vize uyguluyordu..
Rusya ve Amerika'nın katı tutumu yüzünden Almanlar yeni yerleşim yerleri aramaya başladı. Osmanlı toprakları, Balkanlar ve Anadolu çok cazipti Alman için..Balkanlar'da ilk, Kuzey Dobruca'daki Türk köyü Akpunar'a yerleştiler. Osmanlı yönetimi Almanlara karşı hoşgörülüydü. 1848'de Babadağ Kaymakamlığı yerleşmeleri için Almanlara bölge tahsis etti. Toprakların tapusunu verdi. Kilise açmalarına izin verdi. Almanların kurdukları bu yerleşim yerinin adı "Atmagea" (altta sağda) idi. Bunu "Malkoci" ve "Kataloi" gibi Alman yerleşim yerleri takip etti.
Balkanlar'a fazla sayıda Alman gelmedi. Bunun nedeni bölgede milliyet ve din çatışmalarının yoğun olmasıydı. Göçmen Almanlar, Rumeli'ndeki var olan devlet düzeninin sürekli olarak korunamayacağını düşünüyorlardı.

  

Almanlar için yeni hedef Anadolu idi..
Alman arkeolog Ludwig Ross "vatandaşlarına" Akdeniz kıyılarına yerleşmelerini öneriyordu. Almanlar özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Anadolu'ya gelmeye başladılar..   
Alman Türkolog, aynı zamanda Bedri Rahmi ve Sabahattin Eyüboğlu'nun eniştesi, Dr. Robert Anhegger'e göre, 1860'larda İzmir bölgesinde Alsaslı, Bademli'de Alman kolonileri kuruldu. Bazıları ise Burgaz'a yerleşmişlerdi..
Osmanlı yönetimi Alman göçmenlerin gelmesinden memnundu. Çünkü Anadolu'daki taşra nüfusu giderek azalmaktaydı. Özellikle 1839'daki veba salgını binlerce insanın canını almıştı. Anadolu'nun acilen nitelikli işgücüne ihtiyacı vardı. Bakir topraklarının işletilmesi gerekiyordu..
Osmanlı yönetimi çok sayıda göçmenin Anadolu'ya gelmesi için göç yasası çıkardı. 9 Mart 1857'de "Journal de Constantinople" adlı gazetede Osmanlı yönetiminin göçmenlerle ilgili çıkardığı yasa yayımlandı. Habere göre, yasa göçmenlere her türlü kolaylığı sağlıyordu. İşte Osmanlı'nın göç yasasından bazı başlıklar :
-Göçmenler çiftçi ve zanaat sahibi olacak,
-İsterlerse Osmanlı uyruğuna geçebilecek,
-Tam bir din özgürlüğü olacak,
-Devlete ait topraklardan uygun olanlar göçmenlere verilecek,
-Rumeli'nde 6, Anadolu'da 12 yıl vergi alınmayacak,
-Rumeli'nde 6, Anadolu'da 12 yıl askerlik yükümlülüğü olmayacak,
-Devlet tarafından verilen araziler 20 yıl sonra göçmenler tarafından satılabilecek,
-Göçmenler sabıkasız olacak,
-Başlangıç sermayesi için 1.300 Fransız Frangı getirilecek,
-Ülke içi taşıma masraflarını Osmanlı yönetimi karşılayacak..

osmanlı göç yasası-1857 ile ilgili görsel sonucu

Aynı gazetede, Sadrazam Mustafa Reşid Paşa'nın (yukarıda) başta Polonyalı olmak üzere Avrupalı göçmenlere kendi çiftliklerinde yerleşmeleri için çağrı yaptığının haberi vardı. Sadrazamın sadece Tesalya bölgesinde 17 çiftliği vardı !..
Osmanlı Devleti'nin göçmen yasası Avrupa'nın diğer ülkeleri gibi Almanya'da da hayli yankı buldu..
Bu arada, 12 Nisan 1857'de, "Allgemeine Augsburger Zeitung" gazetesinde Osmanlı topraklarına göç etmek isteyen Almanlara öğütler veren makale çıktı. Ama makale biraz alaycı bir üslupla yazılmıştı :
"Osmanlı'ya göç edecek Alman, gecelik takkesi ile içki şişesini Almanya'da bıraksın. Tütünü de bıraksa iyi olur.. Her türlü taassuptan kaçınsın, ancak hem kendi hem de diğer insanların dini inançlarına saygı göstersin. Göçecek olanlar aralarındaki anlaşmazlıkları toprağa gömsün. Komünistler, ateistler Osmanlı'dan uzak dursun ; onların öğretilerine kimse kulak asmaz.. Koşullar ne olursa olsun, yerli kadınlarla uygunsuzluğa kalkışmasın.. Ermenilerle asla para ilişkisine girişmesin.. Ölçülü olmayı ve temiz yaşamayı kendine alışkanlık edinsin.."

Osmanlı'nın çıkardığı göçmen yasası her ne kadar iyi niyetle çıkarılmışsa da Anadolu'ya gelen Alman sayısı beklendiği kadar çok olmadı. Ama sayıları az olsa da gelenler oldu. Bursa'daki bir iplik fabrikasında çalışan Alman işçiler, Ankara'da hekim olarak çalışan Alman doktorlar gibi..Anadolu'ya gelen Almanların en başarılısı, Hristiyan sosyalizminin öncü savaşçısı olarak bilinen Karl Christian Mez idi..
Karl Mez, 1840 yılında Amasya'ya geldi. İyi cins ipek sağlamak amacıyla bir işletme kurdu. Şirketi kısa sürede çok büyüdü. Almanya'dan işçi getirmeye bile başladı. Sayıları zamanla o kadar çoğaldı ki, Mez 1858'de Almanya'dan Protestan bir papazla bir öğretmeni de Amasya'ya getirdi..
Şirketin müdürü Georg Krug'un evi "misyon evi"ne dönüştürüldü. Aynı zamanda misyonerlik çalışması yapan Mez'in amacı, bu küçük Alman kolonisinin örnek yaşam tarzıyla yerli halkın takdirini kazanmasıydı.. Onun öngördüğü "Tanrı'nın buyrukları doğrultusunda uygun davranışta" bulunmayan Alman işçiler geri gönderildi.. Fakat Mez'in misyonerliği şirketi kadar başarılı olamadı. Özellikle o ölünce oğulları ve kolonideki diğer ikinci kuşak heyecanını yitirmişti. Koloni, dışarıdan evlenmeler, Almanya'ya geri dönmelerle, zamanla çok küçüldü.
Amasya'daki papazın ölümüyle buradaki Protestanların dini işleri İstanbul Alman Protestan cemaatinin papazı tarafından yürütüldü.
Amasya'daki Alman kolonisi I. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar varlığını sürdürdü. Savaş sonrasında Müttefiklerin talimatıyla Mihver Devletler'in yurttaşı olan herkesin Türkiye'den ayrılması istenince Amasya'daki koloninin varlığı son buldu.. 

(Alttaki fotoğraf : Osmanlı dönemi Amasya'sı..)

eskiden amasya ile ilgili görsel sonucu

SONER YALÇIN'IN "SİZ KİMİ KANDIRIYORSUNUZ !" ADLI KİTABINDAN DERLENMİŞ BİR YAZIDIR..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK