Sayfalar

917 ) DELİL !...

İlgili resim

1800'lü yılların sonları, 1900'lerin başlarında, Ramazanlarda -ayın 15'inden önce- bir gece babam ev halkını, emektar dadılara ve gedikli evlatlıklarla bunların çocuklarına kadar, yanına çağırırdı. Odada otuz kişi kadar toplanırdık. 
"Getirin şu Sürre hurçlarını !" derdi.  Ortaya yumuşak yeşil meşinden, iki tarafına siyah iplikle birtakım yazılar nakşedilmiş iki eşit çanta koyarlardı. Daha ziyade bir heybenin tek tarafına benzeyen ve ağzı yine meşinden bir kaytanla örtülen hurçlar.. Neye yarardı ?..
Her zaman Sürre Alayı ile biri Mekke'ye, öteki Medine'ye gider, hac sonu yine İstanbul'a dönerdi. Bir şeyi mi götürürler, bir şeyler mi getirirlerdi ?
Elbette..
Hurçların bir tarafında kılaptan (metal sırmalı pamuk ipliği) tarzı iplikle babamın adı ve memuriyeti işlenmişti. Arka taraflarındaki isimlerin biri Mekke'de, diğeri Medine'deki iki yerliye aitti.. 
Kimdi bunlar ?..
Bunlar bizim ailenin "delil"leriydi. "Delil" de nedir ? "Kılavuz" anlamındadır, yani ve eğer aileden biri ya da birkaçı, Allah nasip eder de hacca gidecek olursa o adamların arkasına takılacak, onlara misafir olacak, onların hareketine ayak uyduracak, ne derlerse yapacak, hac âdab ve erkânını onlardan öğrenecekti..
Belli başlı ailelerin iki mukaddes şehirde böylece, önceden tayin edilmiş "delil"leri bulunması ve kendileriyle münasebetin devamlı surette sürdürülmesi eski bir âdetti. Kim bilir ne zamandan beri biz bu âdeti bırakamamıştık. Aile reisi vefat ettiğinde en büyüğü onun yerini alır, hurçlar onun namına gelir, giderdi. Deliller için de aynı şey..
Hurçlar ortaya konduktan sonra babam esas yerleri matbaada basılmış, yalnız bazı yerleri açık bırakılmış bir deste kağıttan birini eline alır, boş kısımları doldururdu. Mesela kendi ismini, bir de (...kuruş) yerine bir rakam yazardı. Yazdıktan sonra o parayı kağıda, kağıdı da bir zarfa koyar, kapatır, hurca atardı.
Tabiidir ki her şahıs ve fert için aynı rakam yazılmaz, aynı para yollanmazdı. Aile erkân ve efradı bir tür bareme tabiydi. Heybenin en yükseğini aile başkanı gönderir, kadın başkan ikinci derecede kalır, sırasıyla oğulların, kızların, gelinlerin, sonra yaşlarına göre de iş görenlerin nakdi hediyesi asgariye, örneğin bir mecidiyeye kadar düşerdi..
Zarflar tamamlandı mı hurçlar kapatılır, meşin kaytanın uçları da kırmızı balmumuyla mühürlenir, emniyet altına alınırdı. Nihayet bir uşak bunları götürüp Sürre işiyle meşgul olan Evkaf Nezareti'ne teslim ederdi..

sürre alayı-1900 ile ilgili görsel sonucu

Şu var ki bu tören esnasında hepimiz pek ciddi, manevi bir temkin ile gönüllerimizde dini bir rahatlık duyarak adeta namazda niyazda gibi hareket ederdik. Düşünürdük ki o hurçlar bizim gidemediğimiz kutsi iki beldeye, Kâbe ile Peygamberimizin nur içinde yattığı kabrin mübarek toprağına erişecek..    
Derken günün birinde -aradan aylar geçtikten sonra- hac dönüşü hurçların geri geldiğini öğrenirdik.. O akşam yine bir tören yapılır, ev halkı yine salonda birleşirdi. Doğrusunu isterseniz bu seferki toplantı daha meraklı, daha eğlenceli idi. Odanın havasına sıcak iklimlerin havası sinecek, bazı baharat ile oda az çok bir Mısırçarşısı kokusu alacaktı..
Mühür fekkedilir (açılır), kaytanlar çekilir ve hurç açılırdı. Babam herkesinkinden önce kendi zarfını açardı. Galiba klişe selam, sena ve dua yazılı kağıtla beraber hediyesi çıkardı. Sonra sıra bizimkilere gelirdi..
Hediyeler nelerden ibaretti ? Pek tabiidir ki gönderilen paraya uygun ve paranın herhalde dört beş misli ucuzu değerinde hiçten şeylerdi. Erkeklere misvak, kokulu kurs, ödağacı, nihayet en pahalısı bir tespih gönderilmiş olurdu. Kadınlara sürmedan, sürme, kına..
Maviye çalar süt rengi, ağzı siyah meşinle sımsıkı kapanmış şişelerdeki "zemzem" de bu hurçlardan çıkan bir hediye miydi, yoksa hacca gidenler mi bize getirirdi, hatırlayamıyorum..

sürre alayı-1900 ile ilgili görsel sonucu

Misvakları kullanmaz, dağıtırdık. En iyisinden olduğu söylenen sürme ve kınadan da bir kısmı ötekine berikine verilir, pek makbule geçerdi. Ödağacı ile kokulu "kurs"ları, yani hap biçimi buhurları babamla anam, kandil akşamları Yâsin okurken odada yakarlardı. Kurban Bayramlarında da koyunlar kesildiği sırada taze kan kokusunu bastırmak için yine ödağacı yakılması ihmal edilmezdi..
Ben ne Medine'deki ne de Mekke'deki "delil"lerimizi görebildim. Fakat bir yaz Erenköyü'ndeki köşkün kapısından içeriye, elinde gayet sevimli bir maymunla, başında Hicaz şehirlisine mahsus sarılı beyazlı, işlemeli takke, ufak tefek bir Arap girdi. Mekke'deki yaşlı "delil"imizin oğluymuş ; maymunu da bize, daha doğrusu bana hediye getirmiş. Bütün mevsimi selamlıkta geçirdi ve ikinci yaz maymunun yerine daha sevimli bir mahlukla, bir insan yavrusu ile, oğlu ile geldi ; tam bir sene kaldı !..  

sürre alayı-1900 ile ilgili görsel sonucu

REFİK HALİD KARAY'IN, "AKŞAM" GAZETESİNDE, 10 AĞUSTOS 1947'DE YAYIMLANAN YAZISINDAN DERLENMİŞTİR..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK