Sayfalar

930 ) SAVAŞI DURDURAN GÜZEL SES !..

atatürk ün yaveri cevat abbas ile ilgili görsel sonucu

Anafartalar Cephesi'nde bir kilit noktası denecek kadar taktiksel önemi, muharebeleriyle askerî tarihimize geçmiş bulunan Damakçalık bayırında Kayacıkağıl tepesi ; düşmanın her an elimizden ne pahasına olursa olsun almak istediği bir mevkide bir mevziydi..
Kitchener ordusu da buraya sahip olma şerefini kazanmak için çok uğraşmış, bol cephane israf etmiş ve çok kan dökmüştü. 
Lakin düşman ordusu anayurdun bu parçasından çekilip gittiği güne kadar Kayacıkağıl siperlerine 20-30 metre mesafeden fazla yanaşamadı. Kayacıkağıl huzurundan, onun tepesinde daima dimdik durmuş olan Türk kahramanlığı karşısında en nihayet gıpta eden hasretleriyle ayrıldı. 
Kayacıkağıl tepesini, Türk dilaverleri, Mustafa Kemal emrinde olarak Anafartalar'ın birinci günü gözlerimiz önünde süngü hücumuyla geri almışlardı.. Yine bu kahramanlar düşmanın karadan ve denizden ateş kusan toplarına, her biri bir yanardağ feveranıyla havalanan lağımlarına ve sık sık değişen Yeni Zelandalı, Avustralyalı, Hintli kıtalarının süngülerine fütursuzca göğüslerini germişler, bileklerini kullanmışlar, canlarını feda etmişler, Anafartalar muharebelerinin son gününe kadar oraya düşman ayağı bastırmamışlardı.
Yeni Zelandalılarla  Avustralyalıların kusursuz ve çetin taarruzları, ağır fedakarlıklara mal olan müdafaalarımızla durduruluyordu..

atatürk ün yaveri cevat abbas ile ilgili görsel sonucu

Başlangıçta Almanların karşısında harp ettiklerini zanneden ve büyük hücumlarla inatçı taarruzlarda buluna ve dinlenmek, ateş kesmek nedir bilmeyen Hintliler, kahraman 7. Fırka'nın bu mevzideki bölüklerine istirahat imkânını vermemekteydiler.
Halbuki insanların her günlük doğal ihtiyaçlarının teminine imkân bulmak ateş hatlarında da zaruridir. Fakat izah ettiğim bu sıkı temas erlerimize sıkıntılarını gidermeye vakit bırakmıyordu. Nöbetleşme taburların bölükleri arasında ancak yapılabiliyordu.
Bir gün işittik ki bu sabır, tahammül ve metanet timsalleri kahramanlarımızın süngüleri kadar keskin zekâları, sıkıntılarının hafiflemesine imkan bulmuştu. Nefes aldırmayan ateş kasırgalarının önüne "güzel ses ile" geçmişlerdi..
Kayacıkağıl yiğitlerinin buluşlarını kumandanım işittiği vakit büyük bir haz duymuş, bu Türk'e has cevheri sonsuz takdirlerle karşılamıştı..
Hatırımda kaldığına göre Kasımpaşalı Kara Küçük Ahmet namında bir erimiz, taburunun ağırlığında hizmet ediyordu. Doğuştan güzel sesi, tınılı olduğu kadar da büyüleyiciydi. Ruhları dinlendirici ve gergin asabı gevşetecek kabiliyette idi... 
Ahmet ses talimini gramofon plaklarından talim etmiş, öğrenmişti. Yanlış kelimelerle bellediği şarkı ve gazelleri bile düşman kıtalarının ateşlerini kesmeye kafi geliyordu. İşte bu sesle, mevzii bırakma iki taraftaki hasımların beyaz bayraklı, gözleri bağlanmış delegelerine lüzum gösterilmeden külfetsizce  her gün bir defa yapılıyordu..
Ahmet'in başlayan gür ve güzel sesiyle iki taraf muharebelerine ara veriyorlar ve mütarekenin devamı Ahmet'in gırtlağının kuvvetine bağlı kalıyordu.
Kara Ahmet silahsızdı. Fakat bölüklerine yaptığı hizmetin pek büyük olduğunu takdir ettiğinden, ses ve musikiyi çok seven kumandanım, Ahmet'in bu vazifesinden uzaklaşmaması için onu görmek bile istememişti..
Ahmet'in vakti ağırlıklı olarak taburda geçtiğinden siper muharebelerine pek alışkın değilmiş. Sesinden istifadeyi düşünen arkadaşları önceleri onun kum torbalarının mazgallarında devamlı kalmasını sağlamak için çifte nöbetçi ile bekleşirlermiş..

kasımpaşalı küçük kara ahmet-1915-çanakkale ile ilgili görsel sonucu

1916 yılı ilkbaharında, Kafkas Cephesi'nde Mustafa Kemal'in teftiş etme istikameti olan Lice-Hani-Hızra yolu üzerinde yürüyüşte bulunan bir kıta ağırlığına bir gün tesadüf etmiştik. Kıta kumandanı Atatürk'e vazifesini ve kıtasının mevcudunu söylemişti. Huzurundan geçenler arasında sevimli Küçük Kara Ahmet kumandanımın nazarı dikkatini çekmiş ve kıta kumandanından Ahmet hakkında bilgi almıştı.. Öğrendik ; Ahmet, "Anafartalar'ın Ahmet'i" idi. 
Ahmet vesilesiyle biz de ufak bir molaya kavuştuk..

atatürk-kafkas cephesi-1916 ile ilgili görsel sonucu

Atatürk'ün ; "Ahmet anlat bakayım," emrine karşı Ahmet ; sesinin ilk titreyişlerini düşman efradının kulaklarına işittirinceye kadar pek sıkıntı çektiğini söyledi ve : "Elimde silahım yok Paşam. Sesim yüzünden doğrusu kurban olmak istemezdim Paşam. Fakat arkadaşlarımın bir müddet sesimle istirahate ihtiyaçları, ürkekliğime üstün gelirdi. Artık hiçbir şey düşünmeden okumaya başlardım. Hey heyimin Hintlilere ateşkes kumandası gibi tesir ettiğini gördükten sonra açılır, rahat bir nefes alır ve bölüğümüzün mütarekesini uzatmak azmiyle aralıksız denecek surette  okurdum Paşam."  
Kumandanım gülümseyerek : "Bu vaziyete ne kadar dayanabiliyordun ?" 

"Bazen bir saat, bazen de birkaç dakika fazla sürerdi. Bölük arkadaşlarım ihtiyaçlarını görürler, derlenir, toplanırlar, sesim kısılmaya başlayınca erlerateş yerlerine geçerler ve ben mazgaldan bitkin bir halde çekilirdim Paşam.."
Şirin yüzlü, plak taklitçisi Küçük Kara Ahmet'i dinleyen Atatürk :
"Bu cephede siper muharebeleri olmadığı için bölüğünün sana ihtiyacı kalmamıştır. Seni karargâhıma alayım, fakat önce bir gazel oku !.." buyurdular. Kilometrelerce yayan yürüyen yorgun Ahmet "Mehtaba bakamam, yar gelir hatırıma" gazelini okumaya koyuldu.
Bu gazel, derin nefeslerle ağır ağır çektiğimiz sigaralarımızın dumanları, dimağımızdan birbiri ardınca devrederek kaybolan tatlı hayallerimizi yaşattı durdu..
Lice-Hani yolunu çevreleyen korkunç ıssız dağların yumuşak akisleri, kalplerimizde Ahmet'in güzel sesine kandıra kandıra içecek yer bulmuş, gönüllerimizi neşelendirmiş, yorgun vücutlarımızı dinlendirmiş, molamızı mütareke müddetine ulaştırmıştı.
Atlarımıza binerken Atatürk, Ahmet'i bir gün yine lazım olur düşüncesiyle arkadaşlarına bırakmışlardı..

atatürk ün yaveri cevat abbas ile ilgili görsel sonucu
               

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK