Sayfalar

952 ) İTTİHATÇI AMA YAHUDİ BİR EMNİYET AMİRİ !...Oğlu Isaac Israel'e göre 1880, bir diğer kaynağa göre 1877 yılında Alanya'nın bir köyünde doğdu Samuel Israel (1934 tarihinde kabul edilen Soyadı Kanunu sonrası "İzisel" soyadını aldı).. 1890'lı yılların sonuna doğru bütün aile Rodos'a taşınacaktı. Samuel, önce Rodos İdadisi'nden mezun oldu sonra da Fransızca eğitim veren "Alyans" (Allience) okuluna kaydoldu. Samuel'in okuldaki eğlencesi, sınıf arkadaşı olan posta müdürünün oğluyla birlikte sansür idaresi tarafından girişi yasaklanan koli ve mektupları açmaktı. İki arkadaş Paris'te Jön Türkler tarafından yayınlanan ve gizlice yurda sokulan "Mechveret" gazetesine (altta, 15 Ağustos 1897 tarihlisi) rastladıklarında başka bir dünyanın mevcudiyetinin farkına varacaklardı. Samuel, "Mechveret"teki yazarların çoğunun Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyye'de (Tıp Fakültesi, altta sağda) okuduklarını öğrenince kaydını buraya yapmak üzere Rodos'tan ayrılıp İstanbul'a gitti, ancak kayıtlar sona ermişti..    

mechveret gazetesi ile ilgili görsel sonucu    mekteb-i tıbbiye-i mülkiye ile ilgili görsel sonucu

Direklerarası'nda Rodoslulara ait bir otelde kalırken "Cumhuriyet" gazetesinin kurucusu Yunus Nadi ile yıllarca sürecek dostluğu da burada filizlendi. Nadi, bir gün ona bugünkü "Le Monde" gazetesinin atası olan "Le Temps" gazetesini uzatıp başyazısını tercüme edip edemeyeceğini sordu. Cevap olumlu olunca da, "İşte sana iş, hayatını kazanır, Hukuk Fakültesi'ne de devam edersin.. Hadi göreyim seni," sözleriyle Samuel'i cesaretlendirdi..
Samuel'in Mekteb-i Hukuk-ı Şahane'deki sınıf arkadaşlarından biri, geleceğin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya idi. Mezun olduktan sonra, 31 Ocak 1907'de, 322 bin kuruş maaşla Siroz / Serez Sancağı Bidâyet (Asliye) Mahkemesi üyeliğine atandı. Bir sonraki görev yeri, 31 Aralık 1908'de çalışmaya başladığı Selanik Merkez Bidâyet Mahkemesi üyeliği oldu. Samuel, işte burada bulunduğu sırada İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne (altta solda, arması) katılacaktı..
31 Mart İsyanı'nın başlaması üzerine Selanik'ten İstanbul'a gelen Hareket Ordusu'nun ardından Samuel de İstanbul'a geldi. 14 Eylül 1909 tarihinde 500 kuruş maaşla Beyoğlu Merkez memurluğuna (Emniyet Amirliği) tayin edildi. 19 Aralık 1909'da Tahrirat Müdüriyeti muavinliğine atanan Samuel, 23 Ocak 1913 tarihinde cereyan eden ve Kâmil Paşa Hükümeti'nin devrilmesiyle sonuçlanan Bâb-ı Âli baskınına da katılacaktı.. 
Samuel'in tarihe mal olmasına neden olan olay ise, 11 Haziran 1913 günü bir suikast sonucu katledilen Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın katillerini yakalamasıydı (altta sağda, Enver Paşa ile).. 
Galib Vardar olayı şöyle anlatmakta (Semih Nafiz Tansu / yazan, Galib Vardar / anlatan, "İttihat ve Terakki İçinde Dönenler", İnkılâp Kitabevi, 1960) :  
"Cuma günü öğle vakti Pire Mehmet Sokağı'na açılan bütün yolların köşeleri tutulmuş, ev zabıta kuvvetleri tarafından kuşatılmıştı. Bütün bu kuvvetlere Muhafızlık Yaveri Hilmi, Babıâli Jandarma muhafız zabitlerinden Resne'li Mehmet Ali beylere, polis müdüriyeti merkez memurlarından Komiser Samuel Efendi kumanda ediyordu. Sokağın bu 1 numaralı evi hakikatte İngiliz tebaasından bir kadının işlettiği kumarhane idi. Evi kuşatanlar kapıyı kırmak ve eve girmek istemişler, fakat şiddetli bir kurşun yağmuru ile karşılık görmüşlerdi. İlk kurşunları Yaver Hilmi Bey yemiş, kanlar içinde cansız yere serilmişti. Bu sırada Merkez Memuru Samuel Efendi de bacağından ağır şekilde yaralanmıştı.." 
Bu çatışma sırasında katiller yakalanıyor, bacağından yaralanan ve bundan ötürü ömür boyu topal kalacak olan Samuel başarısına karşılık madalya ile taltif ediliyordu. ("Mükâfat", "Tanin" gazetesi, 17 Haziran 1913)
Samuel hastanede iken ziyaretine gelen Dahiliye Nazırı Talat Bey, "Geçmiş olsun," dedikten sonra, "Samuel, ben Yahudilerden peygamber çıkar zannederdim. Meğerse kahraman da çıkıyormuş" sözleriyle gönlünü alıyordu (İhsan Birinci, "İttihat ve Terakki Devri İle İşgal Yıllarının Polis Müdürü Samuel Efendi", "Hayat Tarih Mecmuası", Nisan 1976, sayı : 4)...     

     

Samuel hiç boş durmuyordu. Mesela, tamamen şahsi çabaları sonucunda, Rum okullarının müfredatına iki saat Türkçe dersi konuluyordu. Bu başarısından sonra Samuel, Üsküdar Mutasarrıflığı emrinde Polis Amirliği ve Deniz Merkezi'ne tayin edildi. Bu görevinde iken Dahiliye Nazırı Talat Bey'in şifahi emriyle Galata rıhtımından hareket edecek Rus bandıralı bir gemide bulunan, siyasi açıdan sakıncalı bir kadını olaysız bir şekilde gemiden indirdi..
Samuel'in bir sonraki görevi 14 Ağustos 1914 tarihinde beşinci kol faaliyetlerine karşı ilk defa kurulan "Kısm-ı Siyasi Müdürlüğü"ne (Birinci Şube) birinci sınıf polis amiri derecesi ve 3.000 kuruş maaşla atanmasıydı. 
Galata Deniz Polis Merkezi'nde İşgal Kuvvetleri tarafından azaltılan Türk nüfuzunu yeniden tesis eden Samuel'in daha sonraki bir diğer görevi, Pontuslu Rumlarla ilgiliydi. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması üzerine Karadeniz'de yaşayan Pontuslu Rumlar bir muhtemel misillemeden korkarak gemilerle Yunanistan'a göç etmeye başlıyorlardı. Onların İstanbul'dan geçişleri sırasında karaya ayak basmaya girişecekleri haberi üzerine Samuel, mültecilerin bu muhtemel girişimini başarıyla önledi..
O, kendisini tanıyan gazeteci Burhan Felek için, "..Rumeli'den İttihatçılarla birlikte gelmiş, onlara inanmış, bir Osmanlı milliyetçisi idi. İttihatçı olduğu için hizmette de fedakâr idi..."KAYNAK KİTAP : 

  


Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK