Sayfalar

955 ) YUNAN UYGARLIĞININ KAYNAĞI OLAN HİTİTLER !...


   

Hitit İmparatorluğu birtakım küçük krallıkların birleşmesinden oluşmuş bir konfederasyondu. Burada ilginç olan bir nokta şudur : Diğer Önasya memleketlerinde krallar ve Mısır firavunu tanrı oldukları halde, Hitit imparatoru tanrı değildi. "Başrahip" sıfatıyla tanrılara kurban törenlerine başkanlık ederdi. Bu bakımdan denebilir ki tanrı ile ulusu arasında bir rolü vardı. Hitit imparatorunun durumu bizim padişahların "Zillullah" (Tanrı'nın gölgesi) deyimini andırıyor. Hitit imparatoru kendi arazisini bazı soylu kişilere tımar olarak verirdi. Tımar mülkiyet değildi. İntifa hakkıydı. Bu tımar sahibi, imparatora savaşlarda asker ve savaş arabası sağlamakla yükümlüydü. Hatta ordu savaşa giderken belli yerlerde durur ve yakın bölgelerden o imar sahiplerinin sağladığı askerlerle, arabalarla buluşur, böyle çoğala çoğala, büyüye büyüye giderlerdi. Bizim Osmanlı ordusu da hep böyle gitmiştir. Yani bir yerden kalkıp bütünüyle hareket etmemiştir..
Hititler arabayı çok geliştirmişler. Başlangıçta dört tekerlekli idi arabaları. Sonradan iki tekerlekli ve savaş arabası oldu. Eski Helen uygarlığının savaş arabalarını Hititlerden aldığı artık anlaşılıyor. Yani arabanın içinde iki savaşçı duruyor. Önce üçtü sonra iki kaldılar. Onlar soylu kişilerdi. Demek iki tekerlekli arabayla savaş alanına gidiyorlardı. Şimdi bu araba tekerlekleri başlangıçta tek parçaymış. Bu görülüyor, anlaşılıyor. Yani bu bizim kağnıdır. 4000 yıl boyunca kağnı Anadolu'da kullanıldı, yaşandı. Hititlerden kalma idi..

hititler ile ilgili görsel sonucu  Ä°lgili resim

Tabii bunlarla bitmiyor. Hititlerin en önemli yanları hukuklarıydı. Şimdiye kadar dünyada hukukun kurucusu olarak Romalılar biliniyordu. Halbuki şimdi Hitit tabletleri okundukça Hititlerin hukukunun buradan Roma'ya geçtiği anlaşılıyor. Bu hukuk, eski deyimiyle dört başı mamur bir hukuktu. Ceza hukuku var, veraset hukuku var, medeni hukuk var. Medeni hukuk alanından bir örnek vereyim : Evlenme..
Şimdi, evlenecek olan adam bir kız istiyorsa o kızın babasına bir ağırlık verirdi. Buna bizde "başlık" diyorlar. Yani kızı, babasından parayla satın alırdı. Bu âdet Anadolu'da hep sürüp gitmiştir. Eğer kızı bu sırada, daha evlenmeden önce başkası kaçırırsa, o kaçıran adam, ilk adamın, ilk adayın ödediği ağırlığı ödemek suretiyle bu sorun çözüme bağlardı. Burada kız kaçırmaya geliyoruz. Kız kaçırma yasaldır. Hitit'de de öyleydi, bizde de öyledir. Hatta oyun olarak bile kız kaçırma vardır. Kız kaçırmak suretiyle evlenme sağlanır. Bunlarda çok benzerlikler var. Fakat bence daha önemli tarafı Hitit edebiyatı ve sanatında. Şimdi edebiyat denince Hitit'de şiir yok, şiir bulunamadı. Şiire benzer bir-iki şey var, veba duası gibi. Bir de ilk yaz için tanrıya yalvarmaları var, onlarda bir şiir havası var, fakat efsanelerde, yani mitoslarda, asıl onlar üzerine durmak istiyorum. Mitoslarda bizim Yunan mitolojisinde öğrendiğimizin masalların aynıları var. Yani bunların da kaynağı Hititler !..

ağlayan kaya niobe efsanesi ile ilgili görsel sonucu

Örneğin bir Nyobe efsanesi var Yunan mitolojisinde.. Bu bizim Manisa Dağı üzerinde, bir kayada kabartma, oyma bir kadın başı var. Bu kadının gözlerinden sular akıyor. Yani ağlayan kadın. Bu kadın on çocuk doğurmuş ve bununla o kadar mağrur olmuş ki, tanrıça Hera ile alay etmiş. "O, çocuk doğuramadı" demiş. Tanrıça da bunun üzerine kızmış, on çocuğu birden yok etmiş, öldürmüş. Kadın bu felakete dayanamamış, taş kesilmiş. Ama hâlâ ağlıyor, gözlerinden yaşlar akıyor. Bu masalın, bu mitosun bir Hitit mitosu olduğu anlaşıldı. Halbuki biz bunu Yunan mitolojisinden öğreniyorduk ve üstelik de kalkıp Avrupa'ya gidip öğreniyorduk. Halbuki bu bizim toprağımızın bir masalı. Çocuğu olmayan kadınlar "Ağlayan Kaya"ya gidip adak adıyorlar bugün..

    theogonia ile ilgili görsel sonucu

Bir masal daha söyleyeyim. "Kumarbi efsanesi" diye bir efsane var Hitit'de. Bu, göklerin tanrılarca pay edilmesi (üstte). Bu efsane tıpkı Hesiodos'un "Tanrıların Yaradılışı" kitabında, yani "Theogonia"daki gibi.. Oradaki masallara tıpatıp uyan masallar var Hitit'de. Tanrılar birbirleriyle dövüşüyorlar, göklere egemen olmak için. Yunan mitolojisinde Zeus, babası Kronos'u indirir tahtından ve onun yerine geçer. Bu masal Hitit'de aynen var. Hatta ayrıntısıyla var. Zeus babası Kronos'un erkekliğini keser. Hitit masalında da aynen böyle. Yani bunun bir rastlantı olması söylenemez, değil mi ? Efsanenin buradan gittiği anlaşılıyor..
Başka bir mesele daha var. Sanatlara gelince, bilhassa mimarlık üzerinde durmak istiyorum, Hititlerin tapınak mimarlığı. Yunanistan'a yine buradan geçmiştir denebilir. Buna "Bithilani" (altta) diyorlar. Bithilani, Asur dilinde "dikdörtgen hol" anlamına geliyor. Dikdörtgen bir bina, önünde sütunlar var. Yapının içinde, ortasında da tanrıya ait bir oda var. Bu tapınak tipinin ilk olduğu, yani buradan Yunanistan'a geçtiği anlaşılıyor. Yalnız şunu hemen eklemek istiyorum, Hititler bu uygarlığa damgalarını vurmuşlardır ama bunu kendileri yapmamışlardır. Sümer'den aktarılmş bir uygarlık bu... Demek ki Sümer'den aktarılmış bu uygarlık, buradan da bugün Yunanistan dediğimiz ülkeye geçmiştir..

Ä°lgili resim

Yani, bugün bütün dünyanın "Yunan uygarlığı" dediği uygarlık, kökünü Sümerlerde ve Hititlerde bulan bir uygarlıktır. Ama politik nedenlerle herhalde öbürlerinin sözü edilmiyor. Bütün dünya uygarlığın temelini Yunanistan'da arıyor. İstersen "Yunan" kelimesi üzerinde de duralım.. Çünkü biz yanlış kullanıyoruz bu sözcüğü. Yunan demek, İyonya demektir. İyonya demek, Batı Anadolu demektir. Yani İzmir'den Çanakkale'ye kadar olan bölge Eolya'dır. İzmir'den daha aşağı, Milas'ı da içine alan bölge İyonya'dır. Şimdi, Pers ordusu buraya geldiği zaman "İyon" diyemiyorlar, kendi dillerinde "Yunan" diyorlar. Yunan lafı oradan kalmadır. Halbuki karşı tarafta, bugün bizim "Yunanistan" dediğimiz ülkede oturanlar hiçbir zaman Yunan adını almamışlardır. Mesela Homeros'ta onların adı Akaylılar, Argoslular diye geçer. Sonra "Helen" lafı ortaya çıkar. Bu kelimede daima bir yanlışlık oluyor da onun için bu açıklamayı yaptım. Ama senin deminki sözüne bir şey daha eklemek istiyorum. "Politik nedenlerle" sözü tamamen doğru değil. Şimdi için, belki bugünler için doğru ama bunun ortaya çıkışı tamamen politik değil. Çünkü o zamanlar Sümer ve Hitit uygarlıkları bilinmiyordu. Daha doğrusu arkeoloji Sümer ve Hitit uygarlığını ortaya çıkarmamıştı. Hitit uygarlığının yazıları okunmamıştı.

charles texier ile ilgili görsel sonucu   Ä°lgili resim

Hitit uygarlığı şöyle bulunuyor ilk defa. 1830'larda Charles Texier (üstte) diye bir Avrupalı geliyor, burada eski bir kenti, Tarium'u arıyor. Kızılırmak havzası içine giriyor, orada büyük bir kentin harabesini buluyor. O kadar şaşırmış ki, Texier, "Tarium'u bulamadığımı anladım," diyor, "fakat bu büyük şehir hangi ulusundu ? Hangi ulus kurdu bu büyük şehri ?" Tarihçiler hiç böyle bir ulus bilmiyorlar, tanımıyorlar. Charles Texier, "Bu şehir (Bugün bizim Boğazköy dediğimiz Hattuşaş, alttaki resim) Atina'nın en parlak devrindeki kadar büyük bir şehirdir," diyor. Atina'nın en parlak dönemi MÖ 5. yüzyıldır. Yani Perikles dönemi. Demek ki Hititler Perikles döneminden 1500 yıl daha önce, o kadar büyük bir şehir kurmuşlar. Bunlar bilinmiyordu. Şimdi ortaya çıkıyor. Ortaya çıkınca da artık bilim alanında Yunan mucizesi diye bir şey kalmamıştır.. 
         
Ä°lgili resim

Hıfzı Topuz'un, "Gülümseyen Anılar" adlı kitabında, 5 Nisan 1975'de TRT'de, Melih Cevdet Anday ile Hititler üzerine yaptığı söyleşiden derlenmiştir..   

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK