Sayfalar

961 ) ATATÜRK'ÜN "B" PLANI VE YAHYA KAPTAN !...


atatürk 1919 istanbul ile ilgili görsel sonucu

Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı gün ; Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç tarihidir. Ancak Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gizlice geçebilmek için aylar önceden hazırladığı ve son aşamasına getirdiği bir başka planı vardı..
Paşa, Samsun yolu ile Anadolu'ya ayak basma olanağını bulamamış olsaydı, Anadolu'ya gizlice Kocaeli üzerinden geçecekti. Ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı Samsun'da değil Kocaeli'de atılmış olacaktı. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve Anadolu coğrafyası üzerindeki yayılışı ise çok daha farklı bir biçimde yazılacaktı. Onun Samsun'da başlattığı ve İzmir'de noktaladığı kurtuluş yolumuzun haritası da yurdumuzun değişik yörelerinden geçerek İzmir'e ulaşacaktı. 
Atatürk'ün başyaveri Cevat Abbas Gürer'in gün ışığına çıkan hatıraları ; Kurtuluş Savaşı ile ilgili -bugüne dek yayınlanmış- hiçbir kitapta bulunmayan çok ilginç ve farklı bilgiler içeriyor. Ve karanlıkta kalmış bir döneme ışık tutuyor, aydınlatıyor. Bu anılarda Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçebilmek için padişahın vereceği vazifeye muhtaç olmadığını da çok açık bir biçimde görüyoruz..

atatürk 1919 istanbul ile ilgili görsel sonucu

Her hareketini bir plan ve program doğrultusunda yapan Atatürk'ün elbette ki Anadolu'ya geçmek için yedek bir planı vardı. Ve bu plan son anda iptal edilen ve Cevat Abbas Bey'in açıklamış olduğu "Kocaeli üzerinden gizli geçiş planı" idi..
Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmadan aylar önce Anadolu'ya gizlice geçebilmek için planlar yapmış ve Kocaeli üzerinden Anadolu'ya emniyetle geçebilme olanaklarını araştırmıştı. Cevat Abbas Bey'e, Kocaeli bölgesinde küçük silahlı müfrezeler oluşturulmasını emretmişti.
Cevat Abbas, Paşa'dan aldığı emirle harekete geçerek Kocaeli bölgesinde görevlendirilmek üzere, bir Kuva-yı Milliye örgütü kurmuştu. Yahya Kaptan liderliğindeki bu milis kuvvetler kısa bir zamanda faaliyetlerine başlamıştı. Yahya Kaptan ve arkadaşlarının görevi, Kocaeli yarımadasında asayişi temin etmek, Türk köylerine tecavüzlerde bulunan Ermeni ve Rum çetelerinin cinayet ve soygunlarına engel olmaktı. Ayrıca Yahya Kaptan'ın bilmediği çok önemli bir görevi daha vardı ; Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da güvenli bir bölgeye ulaşıncaya kadarki seyahati sırasında, gereken güvenliğini sağlama ve koruma görevi için düşünülen Kuva-yı Milliye Müfrezesi, Yahya Kaptan'ın milis kuvvetleriydi. Yahya Kaptan, kendisine verilen emir gereği her an göreve hazır durumdaydı ve Mustafa Kemal Paşa'nın emrini bekliyordu...

atatürk ve yahya kaptan ile ilgili görsel sonucu

Peki, Mustafa Kemal Paşa ve yaverinin kendilerine koruma olarak seçecek kadar güvendikleri Yahya Kaptan kimdi ? Bu konuda tarihçi Ziya Şakir (Soko) Bey'in yazdıklarına göre ; "Yahya Kaptan, Köprülü'lüdür. Ve kendini bildiği günden itibaren de hayatını silaha bağlamış, bütün Türk düşmanlarına karşı mücadeleden mücadeleye atılmış, Bulgar ve Sırp çetelerine kan ağlatmış, kendi muhitinde ; ağlayan çocukları, 'Yahya geliyor !' denildiği zaman susturacak kadar nam almıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Teşkilat-ı Mahsusa'nın Osmancık Taburu ile Irak'a gitmiş, bu taburun çöküş ve dönüşüne kadar İngilizlerle savaşmış, İstanbul'a dönüşünden ve mütarekeden sonra da -İstanbul'un aldığı vaziyet içinde yaşamayı gözüne kestiremeyerek- Edirnekapı haricinde bir köye çekilmişti. İşte Mütareke devrine kadar, Yahya Kaptan'ın mücadele hayatının özeti.." 

atatürk ve yahya kaptan ile ilgili görsel sonucu


Anadolu'ya Kocaeli yoluyla gizlice geçebilmek üzere bütün hazırlıkların tamamlandığı ve Kocaeli ormanlarındaki ağaçların yapraklanmasının beklendiği bir sırada, o ana kadar hiç hesapta olmayan bir gelişme olmuştu. Cevat Abbas Gürer'in akrabası olan, Harbiye Nâzırı Mareşal Şakir Paşa kullanılarak, Padişah Vahdettin'in onayı alınmış ve Mustafa Kemal Paşa'ya Üçüncü Ordu Müfettişliği görevi verilmişti. Bu görev Samsun yoluyla Anadolu'ya çıkabilme olanağı sağladığı için, aylar öncesinden gizlice hazırlanan "Kocaeli üzerinden Anadolu'ya gizlice geçme planı"na da gerek kalmamıştı.. 
Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın Yahya Kaptan ile daha işi bitmemişti...

"İzmit merkezi vasıtası ile Kuşçalı telgrafhanesinde
Yahya Efendi'ye  
Bulunduğunuz havalide kuvvetli bir teşkilat yapınız. Adapazarı Kaymakamı Tahir Bey vasıtasıyla bizimle tesis ve temini irtibat eyleyiniz. Şimdilik hazır bulununuz..
Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi
Mustafa Kemal"

Fakat bir süre sonra Yahya Kaptan'ın başarıları, İstanbul'da Kara Vasıf'ın kurduğu Karakol Cemiyeti'nin bazı mensupları tarafından kıskançlıkla karşılandı. Mustafa Kemal Paşa'nın askeri rütbesi bulunmayan Yahya Kaptan'a doğrudan emir vermesi, İstanbul'daki bazı kişilerin hiç hoşuna gitmedi. Yahya Kaptan kendisine en yakın destek ve ilgiyi göstermesi gereken İstanbul'daki milli teşkilatla, bir kıdem ve kıskançlık meselesi nedeniyle bir türlü ilişki kuramıyordu. Ve onlardan gereken destek ve yardımı alamıyordu. Onun tek destekçisi, kilometrelerce uzakta bulunan ve taparcasına inandığı Mustafa Kemal Paşa'ydı ve kendisi yalnızca ondan emir alıyor ve onu dinliyordu. 
Yahya Kaptan bir süre sonra işgalcilerin ve onlarla işbirliği yapan İstanbul'daki hükümetin yok edebilmek için büyük çabalar sarf ettiği bir hedef haline gelmişti. Ve sonunda Yahya Kaptan 7 Ocak 1920 tarihinde işbirlikçi İstanbul hükümetinin adamları tarafından tuzağa düşürülerek şehit edildi. Ve bu alçakça cinayet bütün Tavşancıl ve civar köylerden gelen halkın gözleri önünde meydana geldi. 
Cevat Abbas Bey, Yahya Kaptan'ın şehit edildiği günlerde mebus olarak İstanbul'da bulunuyordu. Olay meydana gelmeden önce Yahya Kaptan'ın yok edilmek istendiğini Mustafa Kemal Paşa'ya telgrafla bildirdi ve önlem alınmasını istedi. Ancak ne yazık ki işbirlikçiler ellerini çabuk tuttular ve Yahya Kaptan'ı şehit ettiler..
Mustafa Kemal Paşa bu olayın peşini bırakmadı. Bu cinayete neden olan sorumlulardan tek tek hesap sordu. İstanbul'daki milli teşkilat Yahya Kaptan'ı korumak yerine onun öldürülmesine seyirci kalmış ve olaya engel olmamıştı. Olayın hesabını veren İstanbul'daki sorumlular Yahya Kaptan'ın başına buyruk olduğu ve hiç kimseyi dinlemediğinden şikayet etmişler ve bu nedenle öldürülmüş olabileceğini iddia etmişlerdi.
Mustafa Kemal Paşa ise gerçeği biliyordu ve yıllar sonra "Nutuk"ta bu konuyu şu cümlelerle açıklamış ve olayı aydınlatmıştı :
"Merhumun hiç kimseyi dinlememesinin tenkiline, katline sebep olarak gösterilmesi asla doğru olamaz. Şehid-i merhum, beni dinliyordu. Benden emir alıyordu. Verdiğim emre göre hareket ediyordu. Başka bir makam ve eşhasa merbut olduğunu, onlardan emir alması lüzumunu kendisine emretmemiştim.."  

atatürk ve yahya kaptan ile ilgili görsel sonucu    atatürk ve yahya kaptan ile ilgili görsel sonucu

Mustafa Kemal Paşa böyle diyerek Yahya Kaptan'ın doğrudan doğruya kendisine bağlı olarak görev yaptığını açıklamış, ona ve şerefli hatırasına sahip çıkmıştı. Büyük Önder, sadece karanlıkta kalmış bir tarihi aydınlatmakla kalmamış ; ayrıca gerçeği belgeleriyle ortaya koyarak ve tertemiz bir yurtsever bir insana sürülmek istenen bir lekeyi de silerek vicdani bir sorumluluğu da yerine getirmişti..
Yahya Kaptan ve arkadaşları, 1919 yılının daha ilk aylarında silahlanmış ve örgütlenmişti. Kocaeli bölgesinde faaliyetlere başlayan bu "İlk Kuva-yı Milliye Örgütü" Yunan Ordusu'nun İzmir'i işgalinden çok daha önce kurulmuştur ; Milli Mücadele'nin önderi olan Mustafa Kemal Paşa'nın doğrudan verdiği emirle kurulmuş olmasının anlamı ve önemi çok büyüktür..

atatürk'ün yaveri cevat abbas gürer ile ilgili görsel sonucu

  
   

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK