Sayfalar

10) OSMANLI' YA DEĞİL, OSMANLI' DA YABANCI OLMAK

   Galata, iş merkezi olmasının yanı sıra aynı zamanda bir keyif merkeziydi. Paskalya' dan önce gelen perhiz dönemleri karnaval havasında geçerdi : "İnsan kendisini bir İtalyan kentinde sanır," diye yazmıştı Marcantonıo Pignafetta. Boğaziçi' nin kıyılarında servet sahibi olan pek çok Batı Avrupalıdan biri de Alvise Gritti idi. Babasının Venedik Baliosu olarak görev yaptığı İstanbul' da doğan Gritti, gayrimeşru bir çocuk olması nedeniyle Venedik' te barınamamış olmasına rağmen, Galata' da dört başı mamur bir yaşam sürüyordu. Galata' nın Türkçe adı olan Beyoğlu' nun, onun babasının Venedik Baliosu olmasından geldiği söylenir...
   İstanbul tam bir milletler ve diller mozaiği idi. Bir Fransız gezgin olan Yvelis Bernard' a göre 1542 yılında sarayda, "özellikle yeniçeriler arasında yaygın olması nedeniyle... en çok kullanılan" dil " Sklavonya"  ( Sırp - Hırvatça ) idi...
   20. yüzyılın başlarına kadar İstanbul'da yaşayan bir diğer Slav grup da, imparatorluğun ahırlarında çalışan Voynuklar, ya da Bulgar seyisleri ve doğancıları idi. Geçimlerini sokaklarda bir tür tulumlu zurna eşliğinde dans ederek sağlarlardı..
   2. Mehmed yani Fatih, gerçekten de çok ilerici, kendisinden önceki sultanlara göre Batılılara ve kültürüne çok daha yakın ve meraklı bir padişahtı. Kendi camisinin yanında kurdurduğu okula ani ziyaretler yapmayı ve verilen dersleri dinleyerek öğretmenlerle öğrencileri sınamayı seven 2. Mehmed, Müslüman alimleri ve ilahiyatçıları himayesi altında bulundururdu. Kendisi de aynı zamanda bir Yunan felsefesi öğrencisi, İtalyan Rönesans madalyonculuğunun en büyük ve yegane hamisi ve İtalyan sanatçılarını takdirle karşılayan ilk Müslüman hükümdardı. İstanbul'a davet edip iş verdiği sanatçılar arasında Riminili Matteo di Pasti, Dubrovnikli Maestro Paoli ve madalyon yapımcısı Costanzo da Ferrara bulunuyordu..
  
   Aslında Batı Avrupa için Avrupa kolonisi İstanbul' da, Avrupalı diplomatlar Galata'da potansiyel bir beşinci kol oluşturuyorlardı. Bu sadece bir istihbarat ve kar kaynağı değil, aynı zamanda Yüce Devlet' e karşı entrika kaynağıydı. Sultan'ın şehre girişini izleyen günlerde, eski Ceneviz Podesta' sı Galata' dan Ceneviz' e gönderdiği bir mektupta ( 23 Haziran 1453) , "İstanbul' un fethinin Fatih' in yok oluşunun başlangıcı olması" nı umduğunu yazmıştı.. Venedik, 14 kez Sultan' ı zehirlemeye teşebbüs etmişti.

   Osmanlı, matbaa ilk icat edildiğinde, ağırlıklı olarak İslami nedenlerden, belki biraz da halkın uyanmasını istemediklerinden bu icada hoşnutsuzluk gösterdi ama gayrimüslimler bunu pek paylaşmadılar. 1493 yılında, David ve Samuel Nahmias tarafından, içinde, "Burada, büyük İstanbul' da, büyük Kral Sultan Bayezid' in Müslüman yönetimi altında, ömrü ebedi olsun, Tanrı yardımcısı ve hükümranlığı yüce olsun," ifadesinin yer aldığı ve "Dört Sütun" adını taşıyan İbranice bir Yahudi kanunnamesi basıldı.. Osmanlı İmparatorluğu' nda basılan bu ilk kitabı, Yahudi hukukuna dair diğer eserler ve dini tefsirler izledi..

..Esas olarak tören zamanlarında kullanılan kaftanların, Osmanlı onursal sisteminde, şövalyeliğin İngilizler için olduğu kadar önemi vardı. Sefirler, İstanbul'daki ağırlıklarını, saraydan hediye edilen kaftanların sayı ve niteliğine göre değerlendirirlerdi. 17. yüzyılda Fransız sefirinin genellikle 24, İngiliz' in 16, Venedikli ve Felemenklinin 12 kaftanı olurdu. Öte yandan, 1775 yılına gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu öylesine zayıflamıştı ki, Rus sefiri 100 adet kaftan almıştı !.. Sefirler uşaklarını göndererek yan odada makul sayıda kaftanın kendilerini beklediğini öğrenmeden, Vezir-i Azam' ın Divan' ından taht odasına geçmezlerdi. Daha sonra, Sultan'a bir saygı işareti olarak kendi Batı giysilerinin üzerine kaftanı giyerlerdi..

   Fatih devrinde tam bir liberal hava hakimdi. 1476 yılında Gelibolu ve Galata rıhtımları, aralarında son Bizans İmparatorunun soyun Paleologos hanedanının iki mensubunun da yer aldığı bir Rum konsorsiyumuna kiralandı. Konsorsiyum, peşin 450.000 duka altını ( Osmanlı altınına yakın bir değer, Venedik altını ) ödeyerek ihalede Müslüman rakiplerini geride bırakmıştı. 1477 yılında ise iki Rum, 1.000.000 akçe karşılığında ( 1 altın, yaklaşık 30 akçe ) şehre ithal edilen buğdayın gümrük hakkını satın aldı..
   İstanbul' da bir Rum tacirini bekleyen avantaj ve tehlikeler, Mihail Kantakuzenos' un kariyerine bakıldığı zaman anlaşılabilir. 1514 yılında doğan Kantakuzenos, kızı Teodora' yı ikinci Osmanlı sultanı Orhan' la evlendiren Bizans İmparatoru Ioannes Kantakuzenos' un soyundan geliyordu. Hem sultanın kürkçüsü hem de Sokollu' nun yakın dostuydu. Alman Gerlach' ın İstanbul' da kendisini gördüğü kadarıyla, "..ehli keyif, yaşlı bir adamdı. Baştan aşağı siyah kadife donatılmış atıyla şehirde dolaşır, önünde 6 kişi yürür, daha mütevazı giyimli bir kişi de arkalarından gelir." 1571 tarihindeki İnebahtı yenilgisinin ardından Osmanlı Donanması için cebinden 20 kadırga yaptırmıştı..
   İhtirası nedeniyle Türkler ona "Şeytanoğlu" derdi.Rumlar ise onu bir dalkavuk ve hırsız olarak görürdü. 3 Mart 1578 tarihinde Sultan tarafından, bir rahiple görüşmesine ya da vasiyetini hazırlamasına bile izin verilmeden, taşradaki sarayının girişinde asılması emredildiğinde herkes çok memnun oldu.
   Kantakuzenos' un malları saray duvarlarının önünde satışa çıkarıldığı zaman, alıcılar, "neredeyse sonsuz sayıda ipek, kadife, sırma işli ve altın çerçeveli yakut ve firuze düğmelerle süslü elbiseler, muhteşem samur kürkleri ve 20 tanesini Sultan' ın kendisi için ayırttığı cins atlar, " arasında seçim yapmıştı. "Kantakuzenos satışından aldım" sözü günlük konuşma diline girdi. Tübingen Üniversitesi ve Aynaroz Dağı' ndaki Ortodoks manastırlar, onun biriktirdiği eski Yunanca el yazmalarına sahip olmak için yarıştı...

  ..1550'lerde Süleymaniye Camii' nin yapımında çalışan 3.523 zanaatkarın % 51' i Hıristiyandı.
  ..1681 yılında başkentte yaşayan 331 kasabın 215' i Müslüman, 70' i Hıristiyan, 46' sı ise Yahudi idi..
  ..1700' lerde ameliyat yapmalarına izin verilen 28 cerrahın 12' si Rum, 8' i Yahudi, 4' ü Müslüman, 2' si İngiliz, 1' i Fransız ve 1' i de Ermeni idi...

...Yahudilerin kısa zamanda çoğunluk durumuna geldiği ve "Yeni Kudüs" olarak adlandırılan Selanik Limanı, Osmanlı Yahudiliğinin kalesiydi. 1535 yılında İstanbul' daki Yahudi ailelerin sayısı, 1477 yılına göre beş kat artarak 8.070' e ulaşmıştı. İstanbul bir çifte kimlikler şehriydi. Bu şehrin sokaklarında yeni bir dil duyulmaya başlamıştı : Ladino (yazı dili olarak) ya da Judezmo ( konuşma dili olarak) adı verilen ve yapay olarak yaşatılan bir Kastilya lisanı idi bu... 1869'da bile, İmparatoriçe Eugéne ' nin ziyareti sırasında Osmanlı İmparatorluğu Başhahamı kendisine anadili olan İspanyolca ile hitap etmişti. 1873' te şehir civarında ilk kez demiryolları döşenmeye başladığında, Yahudiler, üç asırdan fazladır içinde yaşadıkları ülkenin dilini bilmediklerinden bu inşaatlarda görev alamamışlardı..

...Oruç günlerinde - ki  hiçbir cemaat Ermenilerden daha sıkı oruç tutmazdı - Patrik' in hizmetkarları sokaklarda dolaşır ve et kokusu olup olmadığını anlamak için köpek gibi havayı koklarlardı. Suçlu para cezasına çarptırılır ve bazen hapse, bazen de bir tımarhaneye gönderilirdi. Bir ayin sırasında, kilisenin altındaki mahzende zincirlenmiş olan "deliler" zincirlerini öyle çok şakırdatıp, öyle yürek paralayıcı çığlıklar attılar ki, varlıklı Ermeniler onlar için şehir dışında bir hastane yaptırılmasını istediler...

...Kağıt üzerinde, Hıristiyanlar ve Musevilerin deniz kıyısındaki evleri Müslüman evlerinden yaklaşık bir metre alçak olmak zorundaydı ama genellikle parayı bastırır ve bu kuraldan muaf olurlardı..Ne kadar tanıdık geldi değil mi ? !...

...Kanuni Süleymen ve oğlu 2. Selim sefirlerle konuşurdu. 1600 yılından sonra ise, sultanlar neredeyse suratlarına bakmamışlardır.. Sefirlere muhafızlık eden yeniçerilere kimi zaman "domuz çobanı" denildiği olurdu.

...Kauffer ve Le Chevalier isimli iki mühendis, 1786 yılında şehrin ilk yanlışsız haritasını yaptılar..

...    

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK