Sayfalar

17 ) ELÇİYE ZEVAL OLMAZ !. ( I. Bölüm )

   ABD Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardione' ye çok sinirleniyorum !. Koskoca Başbakan R.T. Erdoğan'a karşı çıkıp, kendi devletinin desteğini de arkasına alarak, eleştirilerde bulunması inanılacak bir şey değil doğrusu.. Bence, ikinci bir "One minute" zılgıtı yemeye hazırlansın !.. Zaten bu elçilerin yediği herzeler de bini aştı !. Doğuda, güneydoğuda fink atmalar, her fırsatta ülkemizin iç işlerine el atmalar, sanki ülkenin yönetiminde bir falso varmış gibi !..Bu elçi takımının biraz tarihimizin tozlu yapraklarını karıştırıp ders almaları gerek !..
   Örneğin 1513 yılında Macar elçisi, Türkler tarafından son zamanlarda Bosna' da fethedilen yerlerin iadesini ve neredeyse doğudaki tüm Hıristiyanların barış antlaşmasına dahil edilmesini talep etmişti. Huzura ilk kabulünde neredeyse yaka paça dışarı atıldı ve başından düşen başlığı da arkasından fırlatıldı !..
   Kanuni Süleyman' ın sadrazamı Rüstem Paşa' nın bir sözü şöyledir : "Kralların duyguları ayna gibidir, üzerine üflersen buğulanır."  Sultan'ın ağzından çıkacak kararı öğrenip, "Var git !" sözü üzerine huzurundan ayrılanlar yalan söylememeliydi, zira Hıristiyan elçilerden bazılarının birkaç kurnaz diplomatik yalanları ortaya çıkartılmıştı. Elçilerin arka arkaya sundukları birçok talimatları oluyordu. Türkler bunu bildiklerinden, konunun özüne daha çabuk gelmelerini sağlamak için kaba sözler kullanır ve yüzlerine sinirli bir ifade yerleştirirlerdi.

   Osmanlı, bazı ülkelerin elçilerine, ülkesine verdiği değerle orantılı olarak, daha çok değer verirdi. 16. yüzyılda bu ülkelerin başında Fransa geliyordu. İlk sürekli Fransız elçisi 1535 yılında geldi. O tarihten itibaren, Fransız elçinin diğer elçiler arasında önceliği oldu.. Aralarında istisnaları da oldu tabii..
   Örneğin, 1630 yılında XIII. Louis' nin temsilcisi Cesy, Fransa Kralı adına yapmış olduğu borçlardan dolayı Yedikule zindanını boylamıştı. Halefi olan, Marcheville Kontu Henri de Gournay' in de itibarı çok büyük değildi, ki 1632 yılında Kaptan-ı Derya oğlunu tutuklattı ve Ermeni asıllı tercümanını köle ticareti yüzünden kazığa oturttu.  Kısa bir süre sonra evi tamamen tahrip edildi. Meslektaşları arasında onur kaftanı almayan bir tek o oldu, ikinci tercümanı idam edildi ve nihayet Kont, Tersane' ye çağrıldı, bir gemiye bindirilerek ülke dışı edildi. Sultan 4. Murad, her şeyi sineye çeken "kardeşi" Fransa Kralı' nın bu değerli temsilcisine karşı, giderayak bol bol da tehdit savurmuştu... Bilhassa Kapitülasyonlar nedeniyle, Fransa bu tip davranışlara ve hakaretlere ses çıkaramıyordu...

   Başka bir Fransız elçi, Comte de Guılleragues, XIV. Louis' ye "Hıristiyan hükümdarlarının en büyüğü, en güçlüsü ve en görkemlisi" olarak hürmet edimesini sağlaması ve "dünyanın en büyük ve en güçlü iki imparatorluğu arasındaki eskiye dayalı ittifakı" koruması talimatıyla birlikte 1679' da başkente geldi. Fransa ise, öte yandan, müttefikten çok düşman gibi davranmayı sürdürdü. 1681 yılında, Kuzey Afrikalı korsan gemilerine misilleme olarak, bir Fransız filosu Sakız Adası' nı bombaladı. Bir cami tahrip oldu, Osmanlı tebaasından 250 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca elçi, Osmanlı savaş planları hakkında imparatorluğun Malta ve Lehistan' daki düşmanlarına gizlice bilgi gönderirdi. Kara Mustafa Paşa, kendisini Yedikule' ye hapsetmekle tehdit ettiğinde, XIV. Louis' nin gelip zindanın kapılarını açacağı cevabını verdi.
   Ne var ki, 1683 yılında Viyana' yı kuşatan Osmanlı orduları yenildi ve Kara Mustafa Paşa idam edildi. Ertesi yıl, dünyanın sonunu ilan eden davranışlara bir örnek olarak, elçiler sofada oturma hakkını elde etti. Sultan'ın taht odasındaki kabul sırasında ise, bir başka zafer daha kazandılar. Bundan böyle elçilerin çoğu, saray görevlileri kendilerini Sultan karşısında yere kapanmaya zorlarken, yerlerinden kıpırdamayıp, dimdik durdular.

   Elçilerin başkentteki yaşayışları gerçekten de çok tantanalı idi. Mektuplarda elçiliklere "saray" denilirdi ; Palazzo di Venezia, Palais de France, the Brıtısh Palace... Çünkü başka ülkelerde elçiler prens gibi yaşarken, İstanbul' da krallar gibi yaşıyorlardı... Osmanlı kayıtlarına göre 1750 yılında Hollanda elçiliğinin 38, İngiliz elçiliğinin 55, Fransız elçiliğinin 78 ve Venedik elçiliğinin (rahipler dahil) 118 kişilik personeli vardı. Elçilik kiliseleri, İstanbul kiliselerine göre bir ayrıcalık olarak, kendi çanlarını çalabilirlerdi...
   Fransız elçilik sınırları içinde bir rasathanenin yanı sıra bir matbaa ve Saint Louis des Français Kilisesi bulunurdu. Burası mahkeme ve hapishane olarak kullanılırdı. Yabancılara kendi yasalarına göre yaşama hakkını tanıyan kapitülasyon sistemi uyarınca, elçi, Fransız tebaası üzerinde yaşam ve ölüm hakkı tasarrufuna sahipti. Bazen ana kapının önüne kurulan darağacında cesetlerin sallandığı görülürdü..

    Bir yabancı seyyahın 17. yüzyılın ikinci yarısındaki bir gözlemine göre ;
    "Fransız elçisi 1673 yılında Paskalya ayinine giderken, önünde hizmetkarlar, yeniçeriler, tercümanlar ve "Jeunes e Langue" (dil oğlanları - 1669'dan sonra Doğu dilleri tahsil etmek üzere İstanbul'a gönderilen gençler) yürüyordu. Sokaklar dar ve Pera' nın üzerinde yer aldığı tepe fazlasıyla dik olduğundan, arabayla gitmemişti. Etrafında Yunan tarzı giyinmiş dört hizmetkarla at üzerinde ilerliyor, arkasından aile halkı ve çok sayıda Fransız taciri geliyordu...."

   Köprülü Fazıl Ahmed Paşa, "Fransızlar eski dostumuz olabilir ama biz onları hep düşmanlarımızın yanında görüyoruz" diyordu.  (Sanki şimdi değişen bir şey var !) Sadrazam, İngiliz elçisine karşı son derece sıcak tavırlı olduğu halde, Fransız elçisinin karşısında ise ağzından ancak tek heceli sözcükler ya da hakaretler çıkardı.. Bir Fransız elçisinin kafasına tabure fırlatılmıştı !. Marquis de Noıntel, 1671 yılında Sultan'a saygılarını sunarken ulaklar kafasını öyle şiddetli bastırmıştı ki, tahtın önünde yere yere yuvarlanmıştı.. Ama bütün bu davranışlar 1673 yılında kapitülasyonların Fransa lehine yenilenmesine engel oluşturmadı... Günümüzde de öyle olmuyor mu ? Medya vasıtası ile haklarında bol bol atıp tuttuğumuz ülkeler yine de istediklerini almıyorlar mı ?..

   Sonra, yavaş yavaş durumlar değişmeye başladı. Osmanlı' nın giderek zayıflamasıyla paralel olarak, ülkelerin ve dolayısı ile elçilerin de tavırları değişmeye başladı, eski teslimiyet hallerinden eser kalmadı...
   Fransız elçi Dubayet, 1796' da, askeri üniforma giymeden Babü's-Saade' de bulunmayı reddeden ilk elçi oldu.İhtilalin çocukları başlarını kaldırmaya başlamıştı artık...
   Bir başka Fransız elçi, Sebastiani, 1806 yılında Napoleon' un elçisi olarak İstanbul'a geldiğinde Babıali' nin gözdelerinden biri olmuş, Rus elçisi ise ülkesine dönmek zorunda bırakılmıştı.. Yedikule' ye hapsedilmeden giden ilk düşman elçisiydi..
   Fransa - Osmanlı ittifakı karşısında telaşa kapılan İngiltere, Malta' dan İstanbul'a bir filo gönderdi. 21 Şubat 1807 günü, 7 İngiliz savaş gemisi, sarayın top menzili içinde demirledi.1624 yılındaki Kazak saldırısından beri İstanbul'a yaklaşan ilk yabancı kuvvetti bu...
   Korkudan eli ayağına dolaşan 3. Selim, önce Sebastiani' den şehri terk etmesini istedi; sonra kendisini toparlayarak, biraz da Sebastiani' nin telkin ve askeri konulardaki önerileriyle, cömert ikramiyelere boğduğu binlerce işçiyle birlikte siper kazma çalışmalarına bizzat yardım etti. Kısa sürede onarılan surlar, 300 topla savunuldu. Eline silah olarak ne bulduysa geçiren bir halk güruhu ise bulabildikleri tüm deniz taşıtlarına binip, bağırarak çağırarak şehri teslim almanın kolay olmayacağını gösterdiler. İngiliz gemileri önce Adalar'a ve ardından, 3 Mart günü, Çanakkale Boğazı' ndaki bataryalardan açılan ateşle ağır yaralanmış bir halde, Ege' ye çekildi...

                                       Birinci Bölüm Sonu

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK