Sayfalar

18 ) CELLADI KAN TUTMAZ !...

   Blogspot' taki teknik arıza yüzünden, taslak halindeki iki günlük yazım kayboldu !.. Konuyla ilgili bir mesaj attım, yanıtını bekliyorum. "Elçiye zeval olmaz" başlıklı konunun ikinci ve üçüncü bölümlerini daha sonraki günlerde sunmaya çalışacağım..

   Frazer' ın incelemelerine göre 'kan' en önemli tabulardan birisidir. Bu tabuya dünyanın çeşitli yerlerinde rastlanır. Orta Asya' da da bu göze çarpar. Moğollar, yenecek hayvanları bile kan dökmeden öldürürler ve bu hususa uymayanları idam ederlerdi.
   Osmanlı' da bu yasağın hanedan üyelerine  de yaydırılmasının sebebi anlaşılmaktadır. Bildiğimiz gibi hanedan kutsaldır. O halde kutsal olan bu kimselerin katlinde kanlarının akıtılmaması gerekir. İdam edilecek bütün hanedan üyeleri mutlaka kement ile  boğulurlar, doğum anında katledilecek yavrular da göbekleri düğümlenerek öldürülürlerdi. Zira onların bile kanlarının akıtılması hanedana saygısızlık olarak kabul edilirdi..
   Hanedan üyelerinin kanlarının akıtılmadan idam edilmesine yalnız 3. Selim' in katli istisna oluşturur. Bunun dışında bu yasağa uyulmuştur..
   Yüksek devlet memurları da asil sayılarak, istisnaları dışında bu yasağa uyularak idam edilmişlerdir. Bazı asabi padişahlarımızın aniden celallenip kılıcıyla kendi işini kendisinin görmesi gibi ... Katledilen hanedan üyesinin cesedine özen gösterilir, kafası kesilmez. Ekseriya babalarının türbelerine gömülürler.. Yine birkaç istisna dışında..
   Bugünün başbakanına denk gelen vezir-i azam cinayetleri, o devirlerde iktidarın bedelinin bazen can vermek olabileceğini de gösteriyor. Sayın R. T. Erdoğan hani ,"biz yola çıkarken kellemizi de ortaya koyarak çıktık !" diyor ya işte o buradan geliyor !..
   1453 ile 1821 arasında tam 44 vezir-i azam katledilmiş. Yani 368 yıl içinde. Yani hemen hemen her sekiz yılda bir !..Bu konuda rekor altı vezir-i azam ile 4. Murad' ın elinde. Yeğeni 4. Mehmed amcasını kıskanıyor ve o da altı adet vezir-i azamı hallederek rekoru egale ediyor !. Ama iktidar sürelerini göz önüne alırsak, daha kısa tahtta kalan Murad averajla öne geçiyor !.. Üçüncülük ise 3. Ahmed' te. O, beş kişide kalmış.. Herhalde lale devrinin gevşekliğine kapıldı !..
   Bu arada, 600 yıllık saltanat süresince  padişahlarımız ;39 kardeş, 4 oğul, 6 torun, 2 amca, 5 yeğen, şehzadeye gebe 7 cariye, şehzade annesi 1 cariye, 1 kuzen, 1 kuzen çocuğu ve bir babaanne olmak üzere toplam 67 hanedan üyesini de katletmişler....
   Bu panorama içinde en cani ruhlu pozisyonda göze çarpan 3. Mehmed oluyor. 19 kardeş, 1 oğul ve 3
vezir-i azam !.. Ama onun böyle cani görünme sebebi, babası 3. Murad' ın 100' ün üzerinde çocuk sahibi olması !..

   Osmanlı' nın cellatları ise genel olarak Çingenelerden oluşuyordu. Saray cellatlarının, Bostancı Ocağı' nın bir kolu olan 'Cellat Ocağı' na bağlı olduklarını ve bu ocağın, 20 kadar neferden meydana geldiğini görürüz..
   Emirleri doğrudan doğruya Bostancıbaşı' ndan alan cellatların başında bir cellatbaşı, onun altında da cellatlar ve cellat yamakları yer alırlardı. İnfazlar genellikle satırla yapılırdı ; ama yüksek makamdaki memurların infazları kan akıtmadan, kementle boğularak ya da asılarak yerine getirilir, idam uygulanmadan önce de, makam ve mevkilerinin gerektirdiği saygı kendilerinden esirgenmezdi...
    Topkapı Sarayı' nın orta kapısı yanında "siyaset çeşmesi" veya "cellat çeşmesi" ve önünde bir kütük vardı.  Önemli kişilerin idamında Bostancıbaşı da  bu çeşmenin kadar gelir, infaz sırasında bizzat burada bulunurdu.. İnfazı burada uygulananlar, Devlet-i Ali'ye, Sadaret makamına veya şeriata karşı gelmiş, isyan etmiş ya da çalıp çırpmış, casusluk yapmış, Harem' e göz dikmiş suçlulardı...
   Her ne kadar Osmanlı' daki infaz şekli, idam hükümlerine göre kafa uçurularak, kementle boğularak ya da asılarak yapılmakta ise de, bu çeşmenin önü, adından da anlaşılacağı gibi, suçluların kafalarının gövdelerinden ayrıldığı yerdi..
   Suçlular buraya getirilir, elleri arkasından bağlanıp, diz çöktürülür ; cellat yamağı suçlunun saçlarından tutar, cellatbaşı da elindeki keskin satırı çok kuvvetli bir darbeyle ensenin orta yerine vurarak başı gövdeden ayırırdı.
   Padişah ve Sadrazam emriyle yapılan 'siyaseten' idamlarda cellatlar, satır yerine yağlı kement kullanır, infazı boğarak yapar, ancak maktulün başı, padişahın görmesi ya da 'ibret taşı' üzerine konulması için, 'şifre' adı verilen çok keskin bir ustura ile düzgün bir biçimde kesilirdi..
   Osmanlı tarihinde cellatlar, yerine getirdikleri infazlar dışında işkence uygulamalarıyla da nam salmışlardı. İşlenen ya da işlendiği öne sürülen suçun türüne ve oranına göre, kazığa oturtmadan çengele asmaya ; derinin yüzülmesinden çekiçle kemik kırmaya kadar, çok değişik işkence yöntemleri vardı..İşkencenin "püf noktası" da, suçlunun uzun süre ölmeden işkence çekmesini sağlayabilmekti !.Bu durum cellada nam kazandırır, yüklü bahşiş almasını sağlardı.
   Saray'ın bahçesinde, Bostancı fırınının hemen yanı başında, küçük bir hapishane vardı. Burası aynı zamanda işkencehane olarak kullanılırdı. İnfaz öncesi işkenceleri burada yapılırdı ve buraya " fırın " denirdi.. Topkapı Sarayı tarihinde, işkence görecekler için kullanılan ' fırına götürün' tabiri, buradan gelir.
   Sayın Turgay Tuna' nın bu konudaki diğer bazı bulguları da şöyle ;
   Cellatların bir başka önemli görevi de, başkentten uzaklarda gerçekleştirilen önemli idamlarda, kesilen başların salamura ya da bal içine konulup İstanbul' a gönderilmelerinden sonra, bunların temizlenip, Saray' ın Bab-ı Hümayun önündeki ibret taşları üzerine yerleştirilmesiydi..
   Saray' daki cellatlar arasında, özel olarak seçilmiş dilsiz cellatlar da vardı. Bunlar bilhassa gizli olarak yapılan infazları yerine getirirdi.
   Osmanlı döneminin gelmiş geçmiş ünlü cellatları arasında, adından en çok söz edileni şüphesiz, Kara Ali' dir. Naima ve Evliya Çelebi' nin de şöhretinden söz ederek adının andıkları bu cellatbaşı, 17. yüzyılda yaşamıştır ve yamağı Hamal Ali ile birlikte, bir padişah (Sultan İbrahim), 10' dan fazla sadrazam, bir o kadar da vezir ve paşanın başlarını uçurmuştur. Boğarak öldürdüğü, öldürdükten sonra da cesedine taş bağlayarak denize attığı ünlüler arasında, şair Nefi de vardır..
   Lakabından anlaşıldığı gibi, Kara Ali, bir Çingeneydi. Tarihçiler idam ettiği insanların sayısını hatırlamayan Kara Ali' nin, tek bir kişinin idamından kaçmaya çalıştığını ve infazı çekine çekine yerine getirdiğini söyler ; bu da 'deli' lakaplı Sultan İbrahim' dir..Vezir-i azam Sofu Mehmed Paşa tarafından, kaçıp saklandığı yerden alınıp dövüle dövüle zorla padişahın bulunduğu odaya sokularak infazı yerine getirmiş ama bir yandan da ağlamıştır.

   Osmanlı' daki adetlere göre, giysiden kösteğe, kunduradan mücevhere, idam edilen kişinin üzerindeki her şey, cellatların olur ; toplananlar yılda bir kez düzenlenen 'cellat mezadı' sırasında satılırdı.
   Cellatlar aslında halk arasında lanetlenmiş kişilerdi. Cellatlık mesleği 'uğursuz' sayıldığından, mezarlıkları bile ayrı idi. Eyüpsultan' da, 'Karyağdı' mevkiindeki cellat mezarlığı gibi, sur dışında kendilerine ayrılmış olan özel mezarlıklara gömülürlerdi. Ama cellatları anımsarken, Osmanlı döneminde halk arasında yayılmış şu deyişi de unutmamak gerek : "Hükm-ü sultan olmaz ise, gelmez hata cellattan".....

   Hafif  "Elm Sokağı" gibi oldu galiba !... Kansız günler dilerim !...

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK