Sayfalar

21) ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR !...

   Sultan Abdülaziz horoz dövüşüne çok meraklıdır. 1863 Nisan ayında, Veliefendi çayırındaki bir dövüşe bizzat katılmıştır. Bir gün önceden tellallar mahalleleri dolaşıp haber verdiği için, ertesi gün tüm İstanbul Veliefendi' yi doldurmuş, Sultan' ın içi atlas kaplı büyük çadırı da sabahtan çayırın sağ tarafına kurulmuştur. Serasker Hüseyin Avni Paşa, İngilizlerden yeni alınmış olan yedi bin şeşhane' yi (tüfek) dağıttığı erlerden kurulu İslimiye taburunu da çayıra getirtmiştir. Tekerlekleri yaldızlı arabasıyla padişah çayıra geldiğinde bütün meydanı doldurmuş olan halk, "padişahım, şevketinle, devletinle bin yaşa .." diye bağırmıştır..
   Cirit oyunları, pehlivan ve koç güreşlerinden sonra sıra horoz dövüşlerine gelmiş ; fakat kimse padişahın horozlarına karşı horoz çıkarmayı göze alamıyormuş. Boşu boşuna rakip bekleyen Sultan, yeni dönmüş olduğu Mısır gezisinde Mısır Valisi İsmail Paşa' nın hediyesi olan üç horozu meydana salmış. Birbirlerine dalan horozlara, bir an padişah olduğunu unutarak, bağırıyormuş : "Arpa vereyim, buğday vereyim, ha gözünü seveyim, kızıl ibiklim, mahmuzla babam, mahmuzla benekli şahinim.." Üç horoz birbirlerini al kanlar içinde bırakmış, yenişememişler ve sonunda Sultan, dövüşü durdurmuş..

   O dönemdeki horoz meraklılarının en ünlüsü Vefalı Mukbil Bey' in yetiştirip dünyaya tanıttığı siyah İspenç horozları varmış. Bir de Hacı Kadın cinsi horozları seçkin hale getirmiş. Bu horozlar uzun mu uzun, akları gözükmeyen sürmeli kömür gözlü, gagası ve ayakları yeşil, heybetli horozlarmış. Sultan Aziz bu horozları görünce çok beğenir fakat başyaveri Halil Paşa, "Sultanım bunlar maşa kadar Hint horozuna bile dayanamazlar" der. Sultan inanamaz ve denemek ister. Gerçekten de Hint horozu birer tokatta o heybetli horozları kaçırtır !.. Sultan Aziz şaşkınlık içinde, "Bu ne sert hayvan ! Aman buna nişan koysunlar " der..
   Elalemin ağzını büzemessiniz. Sultan' ın ağzından "nişan" sözü çıktı ya, o günden tezi yok, padişahın horozlara nişan dağıttığı söylentisi alır, yürür !.. Bir horoza Osmanlı Nişanı bile verildiği söylenmiştir !...

   Abdülaziz' in yeğeni Abdülhamid ise bir gün odasına girip bir daha hiç çıkmayan bir kediyi çok sevmiştir. Kızı Ayşe Sultan' ın "Pamuk" adındaki Van kedisidir bu.. Kediyi kızından istediğinde şu cevabı alır : "Kedi zaten sizindir efendimiz , lakin kediyi çok kıskandım !.."
   2. Abdülhamid sürgüne gönderildiği Selanik' e giderken bile "Pamuk" yanındadır..
   Bu kedinin en büyük özelliği ise, yemeğini, bakıcısının çatala batırarak sunmasıymış. Sofra artıklarını yemez, kendisine özel yemekler hazırlanırmış..
   2. Abdülhamid' in yemeğinden arta kalanlar kediye verilmezmiş ama 1899 yılında, bir defaya mahsus olmak üzere ve bin bir rica minnetle, Saray dışında bir erkek çocuğa götürülmüş. Dili tutulan ve konuşamayan çocuğa padişah yemeğinden arta kalanların iyi geleceği inancıyla !.. Din hocalarının bu önerisi işe yaramamış.. Bu çocuğun dedesi, Abdülhamid' e, İmparatorun hediyelerini Japonya' dan getirirken fırtınada batan ve beş yüzü aşkın gemicinin öldüğü Ertuğrul gemisinin kaptanı Ali Bey' miş. 2. Abdülhamid' in yemek artıklarının verilmesine izin vermesinin sebebi de buymuş. Bu çocuk sonradan Köy Enstitüleri' ni kuran, Milli Eğitim Bakanlığı yapan, rahmetli şair Can Yücel' in babası Hasan Ali Yücel' dir !....

   Bir başka "Ali" nin macerası için bir hayli gerilere gitmek gerekiyor. Bu defa yıl 1683..Yer Viyana civarları.. Şehri kuşatmak için yola çıkan Osmanlı ordusu, geride bıraktığı köylerde, kasabalarda, küçük kentlerde birkaç asker bırakıyormuş, tedbir olsun diye.. Viyana yakınlarındaki Lambach kentinde de bir grup asker bırakmışlar. Askerler şehirde günlerini gün ediyor, arkadaşları Viyana kapılarında ölürlerken, şarap şişesini sabah akşam ellerinden bırakmıyorlarmış..
   Kuşatma bozgunla sonuçlanıp, Osmanlı ordusu geri dönüşe hazırlanırken, civardaki köy ve kasabalara bırakılan yeniçerilere de haber vermişler. Lambach' taki askerlere de haber gelmiş ama içlerinden birisi meydanda yok !.. Ali adlı yeniçeriyi arayıp ta bulamayan arkadaşları, fazla zamanları olmadığından, aramaktan vazgeçip Lambach' dan ayrılmışlar.
   Ali sızdığı yerde sabah uyanıp da sokağa çıktığında halkın kendisine tuhaf bir şekilde bakmakta olduğunu fark etmiş. Eliyle belindeki kılıcını şöyle bir kavradıktan sonra biraz daha dolaşmış ama ahali eskisi gibi kendisinden korkmamaktaymış..Viyana kuşatmasının faturası ona kesilmiş ve bütün hesabı o ödeyecekmiş gibi korkuya kapılarak koşmuş ve kiliseye sığınmış. Ardından kapıyı kapayan papaz, halkı sakinleştirmiş ve Ali orada kalarak, boğaz tokluğuna, kilisenin bahçıvanlığını üstlenmiş... Unutulan yeniçeri aylarca kilisede kalmış ve bu arada Almanca' yı da öğrenmiş olduğundan sokağa çıkmak istemiş. Papaz, bunun için dininden dönüp Hıristiyan olması gerektiğini söylemiş.
   Bugün kilise mezarlığında, pala bıyıklı bir yeniçeri heykelinin altındaki bir mezarın taşında "Ali Lambacher", yani "Lambach' lı Ali " yazmaktadır....

   Bir de "Kör Ali" isimli bir vaiz varmış. Fatih Camii' nde anayasayı kabul etmediğini ilan etmiş ve 7 Ekim 1908 günü, Ramazan nedeniyle bir araya gelen büyük bir kalabalığı Yıldız Sarayı' na sürüklemiş ve pencereye çıkan Sultan'a, "Bir çoban istiyoruz !" diye seslenmişti. "Başında çobanı olmayan sürü yaşayamaz !.."
   Köktendinciler şeriat idaresi talep ediyor, meyhanelerin, tiyatroların ve fotoğraf çekiminin yasaklanmasını istiyor ; Müslüman kadınların şehirde serbestçe dolaşmasına karşı çıkıyordu. Söyledikleri, 17. yüzyılın ateşli Müslümanları Kadızadelilerin taleplerini andırıyordu. Bu, başka bir ifadeyle, şehrin İslami yaşamının devrimler ve anayasalardan bağımsız olarak kendi ivmesini koruduğunun işaretiydi..  Kör Ali hapse atıldı...    

   1908' de çobanını arayan halk ; 23 Mayıs 1919' da ise kapkara Türk bayraklarıyla, kadınları, çocuklarıyla Sultanahmet Meydanı' na doğru aktı. Kürsü üzerindeki siyah çarşaflı kadın hayaletleri ve siyah bayrak, o günlerin iki sembolü olarak kalmıştır..
   Divanyolu tarafında, meydandan gelip caddeyi tıkayan gürültülü halk kalabalığı, birden, eğer bir mahşer varsa tıpkı o kaynayışla, ilahi bir ruh hali içinde kendinden geçti : "Padişahım, Padişahım," diye haykırıyorlardı. Tahtını, sarayını bırakıp artık kendilerine katılmaya gelen Vahdeddin' in otomobilinden inerek önlerine geçtiğini sanıyorlardı. Padişahın aynı selamlıktaki üniformalı haline benzeyen bir adam, ta önde, heyecandan sapsarı, Beyazıt Meydanı' na doğru yürüyordu. Bakışlarda, seslerde, çırpınışlarda öyle bir çılgınlık vardı ki, nereye gitse gidecekler, ne istese yapacaklardı. Sanki padişah, milleti bir mucizeler ve tılsımlar yerine doğru sürüklüyordu..
   Fatih' lerin, Yavuz' ların evladı, nihayet, "Artık yeter !" demişti...
  "Padişahım..., padişahım..." diye bağrışanlar, düşüp bayılanlar, çiğnenenler, bir tersin yüze veya bir yüzün terse çevrilişi gibi, her insan kendi kendisinin başkası idi..
   Zavallılar, Şevket Turgut Paşa' yı Vahdeddin' e benzetmişlerdi !...
   Kalabalık, Harbiye Nezareti' nin kapanan dış kapısı önünde durdu. "Padişah " bir şey söyleyecekti, bir emir verecekti, onun sesini duyacaklardı.
   Bir yaver, Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa' nın kendilerini sükunetle dağılmaya davet ettiğini söyledi.
   Kıpkırmızı ateş suya düştü ve kömür rengi bağladı....

(Salah Birsel, Sunay Akın, Popüler Tarih, Falih Rıfkı Atay)  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK