Sayfalar

49) AMERİKA'NIN "KEŞİF BEDELİ" !..

    

    Üç tane yelkenli gemi, uzun zamandır esmeyen ve tayfaları neredeyse isyana sürükleyen rüzgarsız bir havadan sonra, şimdi güçlü esen bir rüzgarı ardına almış Atlantik Okyanusu'nun lacivert sularını yararak ilerlemektedir. En önde giden geminin adı "Pinta"dır. Adını Armatör Pinto'dan almaktadır. Uzunluğu yirmi iki metre, genişliği yedi metre olan geminin kaptanı  Alonsa Pinson'dur.
   En arkadan gelmekte olanın adı  "Santa Clara" dır ama gemiciler ona "Nina" demektedirler çünkü gemi, Nino di Palos ailesinindir. Kaptanı Vincente Yanez Pinzon'dur. Bunun uzunluğu yirmi metre, genişliği ise yedi metredir.
   Ortadaki gemi aslında en güçlüleridir ama sürati diğerlerine göre daha azdır.Uzunluğu otuz metrenin biraz üstünde, genişliği ise dokuz metredir. Bu geminin asıl adı "La Galleya" dır ama kaptanın emriyle  "Santa Maria" olarak değiştirilmiştir. Diğer gemiler gibi bunda da İspanya bayrağı dalgalanmaktadır, ama bir bayrak daha dalgalanmaktadır ; mavi bir fon üzerinde altın sarısı çapa resmi bulunan bu bayrak gemi kaptanını simgelemektedir yani Kristof Kolomb'u...
   Eğer İspanya Kraliçesi İsabella son anda kararını değiştirip Kolomb'un arkasına atlı askerler takmasa ve o askerler de kaptanı tam Fransa sınırında yakalayamasa, gemilerde İspanyol değil Fransız bayrağı dalgalanıyor olacağı gibi belki tarih de başka türlü yazılacaktır..
   Toplam seksen yedi gemici taşıyan gemilerin altları istiridye yapışmasın diye ziftle kaplanmıştır.
   3 Ağustos 1492'de İspanya'nın Barra di Saltes limanından  "daima Batı'ya" direktifi ile yola çıkar gemiler ve çok çileli geçen bir yolculuktan sonra, 11 Ekim'i 12 Ekim'e bağlayan geceyarısı saat 02'de gemiciler nihayet  "Kara..Kara.." sesi ile adeta bayram yaparlar. Bütün çekilenler bir anda unutulmuştur. Öndeki gemi hemen yavaşlar ve Kolomb'un gemisi öne geçer. Karayı ilk görene 5.000 maravedis para ödülü vaat edilmiştir ve tarihi yazan beyaz adam, bu gemicinin "Trianalı Rodrigez" olduğunu yazar..
   Kolomb bir de günce tutmuştur bu yolculukta. Bu güncede, "Bu zat gelişigüzel bir tayfa olmayıp Müslüman bahriyesine mensup idi. Gizli din ve isim taşıyordu. Bunu benden başka kimse bilmiyordu. Ben de Yeni Dünya'nın keşfi şerefini resmen bir Müslümana vermek istemediğimden mükafatı kendisine teslim etmek istemedim.." diye yazar !.. Rodrigez veya Kolomb'un yazdığı üzere Rodrigo Türk olabilir mi ? Harp okullarında topoğrafya dersleri vermiş olan harita uzmanı Sabri Tümer'e göre ; "Takma adı Rodrigo olan bu Türk denizcisi, Kemal Reis'in güvenilir, bilgili korsanları arasındadır. Kemal Reis'in düzenlediği bir plan dahilinde İspanyollara esir düştüğü kanaatindeyim. İspanya'da kaldığı uzun süren esaret hayatında forsalıktan kurtulmak için göstermelik olarak Hıristiyanlığı kabul etmiş görünmüş ve adını da değiştirmek zorunda kalmıştır."  Sabri Tümer, İngiliz yazar Samuel Elliot Morison'un "Christopher Columbos Mariner" adlı kitabını dayanak yapar düşüncesine. Bu kitapta Morison, hapishaneden çıkarılan üç Müslüman forsanın Kolomb'un üç seferine de katıldığını yazar. Tümer ayrıca, Barbaros'un Kanuni Süleyman'a gönderdiği bir mektupta Rodrigo'nun bir Türk olduğunu açıkladığını da belirtir !.. Tüm bunlar Piri Reis'in mükemmel denebilecek şekilde ve hiç görmeden çizdiği Amerika haritasının da nasıl çizildiğine bir ışık tutabilir mi acaba ?
   Kolomb'un bu güncesinde,  ilk iki haftalık süreçte tam yetmiş beş kere "altın" sözcüğü geçer !.. "Kadınlar dahil hepsi anadan doğma çıplaktı. Gençtiler, hiçbirisi otuzun üstünde değildi. Sağlıklı ve biçimli vücutları vardı. Yüzleri çok güzeldi. Saçları düz, parlak ve at kuyruğu gibi gürdü. Gözleri koyu renkli ve iri idi. Bacakları düz ve uzun, karınları yağsız ve düzgündü.."  Görüldüğü gibi Kolomb, kendisini esir pazarında gezinen bir tüccar yerine koyar !.. "Onlara kılıçlarımızı gösterdik. Keskin demirden silahları ilk kez gördükleri belli. Kesmenin ne demek olduğunu bilmediklerinden, bazıları kılıçların keskin tarafını tutunca ellerini kestiler..."
   İşte beyaz adam ile Kızılderililer arasındaki ilk kan, Kızılderililerin insan öldürmeye yarayan silahları tanımamış olduklarından dolayı akmıştır..
  "Bu insanlar ne herhangi bir mezhebe bağlılar, ne de puta tapıyorlar..Kötülüğü tanımıyorlar, birbirlerini öldürmeyi bilmiyorlar. Hiç silahları yok.."
   Kolomb, işte böyle bir topluluğa, yalnızca bulaşıcı hastalıkları değil, insanlığın sonunu hazırlayacak olan, "savaş" denilen ilkelliği de taşımıştır...
  "Kızılderililer son derece sade, dürüst ve eli açık insanlar. Herhangi birinden sahip olduğu herhangi bir şey istenince hemen veriyorlar. Kötülüğün ne olduğunu hiç bilmiyorlar. Çalmıyorlar, öldürmüyorlar. Komşularını kendileri kadar seviyorlar.."
   Ama güncesine şunları da yazmıştır : "Elli adamla bu halkın hepsini boyunduruk altına alabilir ve onlara her istediğimizi yaptırabiliriz.."  Güncesinde yeni bir seferi planladığının ipucunu verir Kolomb, ve gerçekten de 1493 yılı Eylül ayında ikinci seferine çıkar... Bu defa amacının ne olduğu artık belli olmuştur !...
    On yedi gemilik bir donanma, 1.200 asker, beş papaz, silahlar, toplar ve av köpekleri...
    Bu ikinci seferde adım attığı ilk adaya "San Salvador", kendisini çiçeklerle karşılayan kabileye de "Taine" adını verir. Güncesinde, adanın uçsuz bucaksız yeşil ormanlarını ve güzelliğini över.. Aradan üç yüz yıl geçtikten sonra ise ortada ne bitki örtüsü kalmıştır ne de Kızılderili !..
    Halbuki bu yok edilen insanların, bir sedir ağacı için yazdığı dizelerdeki şu inceliğe bakın :
   "Bak bana, dostum,
    giysi istemeye geldim senden
    sensin ömrümü uzatan,
    ricamı dinle.
    Zambak kökleri için
    senden sepet yapacağım,
    yalvarırım, dostum, kızma sakın !.."

   1494'te, ikinci sefer sırasında, Küba'nın ada olmadığına o kadar inanır ki, gemide bulunan Noter Fernand Perez de Luna'ya bir belge düzenlettirir ve bunu tüm denizcilere imzalattırır. 12 Haziran 1494 tarihli bu belgede Küba'nın bir kıta olmadığını söyleyen herkesten "10.000 maravides sikkesi" ceza alınacağı yazılıdır... Bir de, aksini iddia edenin dilinin kesileceği !..

   Üçüncü seferi 1498, dördüncü seferi de 1502 yıllarında gerçekleştiren Kolomb ; her defasında Kızılderililer, papağanlar ve az miktarda altınla geri döndüğünden, "Sinek Amirali" diye adlandırılır..
   
   20 Mayıs 1506'daki ölümünden sonra, bu defa tabutu seyahat etmeye başlar !... Önce Vallodolid'e gömülür. Sonra kemikleri 1509-1514 arasında Sevilla yakınlarında Las Cuevas kentinin Kartauser mezarlığına taşınır. 1537'de, sağlığında dört kez çıktığı yolculuğa yeniden başlar Kolomb !..Kemikleri Atlantik Okyanusu'nu aşarak Santa Domingo Katedrali'nin bodrumuna getirilir. Sonra da Fransız ordusundan korunmak amacıyla, oradan da çıkarılarak Küba'nın başkenti Havana'ya taşınır. 1899 yılında ise Atlantik yeniden geçilir ve Sevilla' da, onuruna dikilmiş bir heykelin ayakucuna gömülür !...

   Kolomb'a hayranlık duyan Papa IX. Pius, onun, Kilise tarafından cennetlik ilan edilmesi için 1866'da bir girişimde bulunur ama Kilise mahkemesinden bir tek olumlu oy çıkar.. Teklif reddedilir...

   Rus yazar Maksim Gorki'nin "Sarı Şeytanın Ülkesi" adlı, Amerika'yı anlatan bir kitabı vardır. İşte bu kitaba adını veren "sarı şeytan" , yani altın, koca bir ırkın yok olmasına neden olmuştur.. İspanyol rahip Antonio de Muntesinos, Kızılderililerin altın uğruna katledildiği gerçeğini daha ilk yıllarda görmüş ve şu soruyu sormuştur : "Kızılderilileri ne hakla böyle acımasız ve korkunç bir şekilde tutsak edersiniz ? Altın elde etmek amacıyla her gün öldükleri, daha doğrusu sizler tarafından öldürüldükleri bir gerçek değil mi ? Onları da kendiniz gibi sevmek zorunda değil misiniz ?..."    


Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK