Sayfalar

57) FIRSATLAR ÜLKESİ OSMANLI !..

   Osmanlı tarihi hiçbir tarihte rastlanmayan garip olaylarla dolu... Her olay da adeta birer macera romanı gibi.. Bunlardan biri de 3.Ahmed'in vezir-i azamı Hoca İbrahim Paşa ile ilgili ...
   Osmanlı'da liyakat sistemi geçerli olmuş uzun yıllar boyunca.. Birçok devşirme genç arasından yetenekleri ve becerisiyle üst kademelere çıkan çok kişi var. Aşçıbaşılıktan, cellatlıktan hatta kölelikten gelip de vezir-i azam olanlar var.. Ama bazen yetenek ve beceri dışında bir şey daha gerekiyor : Şans ...
   Serez doğumlu olan İbrahim, donanmada hocalık etmiş ve "Hoca" lakabını bu şekilde almış. Sonra sarayda cellatlık yapmış, Cezayir'e kaçıp çımacılık yapmış.. Bir süre sonra tekrar gelmiş İstanbul'a.. K ayıkçılıkla, ufaktan ufaktan balıkçılığa girişmiş..
   Bir gün 3. Ahmed, kılık değiştirmiş dolaşırken, bir rastlantı, Hoca İbrahim'in kayığına binmiş. Pek de hoşlanmış Hoca'nın muhabbetinden.. "Sen" demiş, "benim özel adamım olur musun ?" ..Hoca da, "Emredersiniz sultanım" demiş, "elbette olurum" .. Padişah, "Öyleyse dinle !" demiş, "gizlice Girit'e gideceksin, orada vali bulunan Kalaylıkoz Ahmed Paşa'ya, kendisini vezir-i azam tayin ettiğimi bildiren hatt-ı humayunumu vereceksin.."
   Yıl 1703... Bizim Hoca İbrahim Ağa, tüccar kılığına girerek bir gemiye kereste yüklemiş ve doğru tutmuş Girit'in yolunu.. Ve Girit valisi Kalaylıkoz Paşa'yı aynı gemiyle İstanbul'a getirip Küçük Çekmece'ye çıkartmış..
   Hoca'ya bu başarısına karşılık önce kalyon kaptanlığı verilmiş ; sonra kaptan-ı derya olmuş ve nihayet 1713 yılının 4 Nisan günü vezir-i azamlığa getiriliyor...
   Kokuşmuş gemici fesine sarılı burma sarığı çıkartılıp başına vezir kavuğu konulduğunda odaya yayılan pis koku, amber tütsüsü ile ancak dağıtılabilmiş !..
   3.Ahmed'in böyle serüvenci eski bir balıkçıyı vezir-i azam yapması çevresindekileri epey şaşırtmış.. Aralarında, "canım bu kadar da olur mu ?" gibisinden fısıldaşmışlar.. Eski hoca, cellat, çımacı, kayıkçı, balıkçı, kaptan, kaptan-ı derya ve çiçeği burnunda vezir-i azam Hoca İbrahim Paşa'nın değişik huyları olduğu hemen çıkmış ortaya.. Kalabalık yollarda kadınlara laf atmak gibi.. Aynı zamanda sevmediklerini, suikast düzenleyerek ortadan kaldırmaya da meraklıymış !..
   Önce padişahın damadı Silahtar Ali Paşa'yı, kendisine bağlı kayıkçılara öldürtmeye kalkışmış, işi denk getirememiş !.. Ali Paşa suikastı haber almış, daha dikkatli davranır olmuş..
   Bunun üstüne bizim Hoca İbrahim Paşa, Ali Paşa'yı zehirlemek için bir ziyafet ayarlıyor. Ziyafete elçileriyle birlikte İsveç Kralı 12. Şarl'ı, Kırım Hanı Kaplan Giray'ı, reis-ül küttap (dönemin dışişleri bakanı) Abdülkerim Bey'i ve tabii Ali Paşa'yı çağırıyor..
   Damat Ali Paşa, ne olur olmaz diyerek gitmemiş ziyafete.. Ayrıca kuşkusunu padişaha bir mektupla yazmış : "Şu herifi getirüp devleti kayırır deyu, vezir-i azam eyledin ; devlet nabzından bihaber.. Bana da sana da kasdı mukarrer ve yarın bütün ayan-ı devleti ve İsveç Kralını ve balyosları ziyafet ve meşveret bahanesiyle Edirne'ye davet edip beni ve İsveç Kralını öldürecektir. Öleceksem, beni sen öldür. gitmem..."
   Padişaha sığınmış olan İsveç Kralı da bir hastalık bahane ederek gitmemiş ziyafete...
   Padişah 3. Ahmed çağırmış taze vezir-i azamı : "Düşman ahvali ne oldu ? " diye sormuş. Hoca İbrahim Paşa da, " Yeniçeri ocağını kendime uydurdum, yeniçeri ağası ile de etle tırnak gibiyiz" demiş.. Padişah fena halde kuşkulanmış bu sözlerden.. Hemen mühr-ü humayunu aldırmış Hoca İbrahim Paşa'dan. Ve bir cellat gönderilmiş eski vezir-i azama ; Haseki Kara Mustafa..
   Kara Mustafa boğmuş vezir-i azamı ve kemendi boynuna geçirirken de şöyle demiş : "Nimet kadir bilmez hain.. Bir murdar kayıkçı iken seni bu surete getiren sultana suikast eyledin kafir !." Sonra başına birkaç yumruk vurup sersemlettikten sonra kemendi çekivermiş.. Cesedini de Tunca Nehri kıyısına gömmüş..
   Tarih : 27 Nisan 1713.. Sadareti yirmi bir gün sürebilmiş !..

   Tarihi genellikle bir tiyatro sahnesine benzetirler. Aktörlerinin, aktrislerinin, figüranlarının, sonunun ne olduğunu kendilerinin de bilmedikleri bir oyunu oynadıktan sonra kaybolup gittikleri bir tiyatro sahnesine...  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK