Sayfalar

98 ) İLK KURŞUN !... ( 1. BÖLÜM )

   Sokaklarda üçer beşer kişilik topluluklar olarak dolaşan gençler, tellakların bağırışlarını andırırcasına, evlerin pencerelerine bakarak şöyle bağırıyorlardı : "Vatanını seven Yahudi mezarlığına, maşatlığa gelsin !.."
   Şimdiki Bahri Baba Parkı, o zaman Yahudi mezarlığıydı. Üzerindeki tabelada "Hukuku Beşer  (İnsan Hakları) Gazetesi" yazılı bir kapıdan soluk soluğa uzun boylu, otuz yaşlarında bir adam fırladı ; hemen önünden geçen dağınık saçlı ve heyecanlı bir gencin kolundan yakaladı ve ona bir kucak dolusu gazete verdi : "Al şunları, önüne gelene ver ! " dedi. Sultani (ortaokul) öğrencisi olduğu anlaşılan genç, gazeteleri yüklenip uzaklaştı. Genç adam, giden delikanlının arkasından dalgın ve düşünceli baktı.
   Denizden ıslanarak gelen tatlı bir meltem, yüzünü okşayarak ve ciğerlerini doldurarak sokak boyunca geçip gidiyordu. Güzel bir Mayıs akşamı İzmir'in bütün göğünü ve havasını pembe bir buğu ile doldurmuştu.
   Genç adam ömrünün en önemli olaylarından birini, belki de en önemlisini yaşamak üzereydi. Ne var ki bu, ömrünün en büyük sesi olarak vatanın esir ufukları üzerinde, kim bilir belki de bütün yeryüzünde çın çın ötecek bir yankı bırakacaktı..


   Osman Nevres 1888'de Selanik'te doğmuştu. Babası Hasan Tahsin Recep'ti. Lise eğitimini Selanik'teki Fevziye Lisesinde bitirerek İstanbul'a gelmiş, Şamlı Mehmed Efendi mağazasında çalışan babasının yanında kalmıştı. Meşrutiyetin ilanı üzerine İttihat ve Terakki Cemiyetine girmiş, sivil muhafız olmuştu. Bütün isteği, Avrupa üniversitelerinden birine kapağı atmak ve eğitimini bütünlemekti. Ne yazık ki babasının aldığı üç beş kuruş, onun bu hevesini gerçekleştirmeye yetmiyordu. Sonra devlet sınavını kazandı ve bir arkadaşıyla ağabeysinin verdikleri on Napolyon altınını cebine indirerek Paris'e yollandı.Orada Siyasal Bilimler Akademisini bitirdikten sonra İstanbul'a döndüğünde Balkanlar kaynamaya başlamıştı. Amansız iki Türk düşmanı iki İngiliz, Baxton kardeşler, Balkanlar'da büyük bir propaganda gezisine çıkmışlardı. Osman Nevres, bunları yola getirmek için Talat Paşa ile İsmail Canbolat Bey'e başvurdu. Sofya'da yapılacak olan suikastı Sofya Ataşemiliteri Mustafa Kemal doğru bulmayarak Romanya'da yapılmasın salık verdi. Osman Nevres, Bulgaristan'dan Türkiye'ye dönerek buradan bir taka ile Romanya'ya geçti. Bükreş'te Baxton kardeşleri ağır yaralayarak Romen Adliyesinden on yıl hapis cezası yedi. Birinci Dünya Savaşı içinde Türk Ordusu Bükreş'e girince kurtularak yurda döndü. Ne var ki bu kez de verem olmuştu. Talat Paşa'nın yardımıyla tedavi edilmek üzere İsviçre'ye gönderildi. Osman Nevres, İsviçre'ye tedaviye giderken babasının nüfus kağıdıyla pasaport almak zorunda kaldığından Hasan Tahsin Recep adı sonradan üzerinde kaldı.
   İzmir'in Yunanlılara işgal ettirileceği haberini birçok İzmirli aydın yurttaş gibi o da çoktan almıştı. Hukuki Beşer Gazetesinin sayfalarında bomba gibi yazılar patlatmıştı.Aylardır dillerde dolaşan işgal haberi, işte en sonra gerçekleşmek üzereydi ve bunu önleyecek hiçbir kuvvet de görünürlerde yoktu... Genç adam, ayaklarının yorgunluktan artık daha ileri gitmediğini anlayarak önünden atlı tramvaylar geçen bir kahvenin dışarıdaki iskemlelerinden birine çöktü. O biliyordu, yurt sevgisi ile ruhları kaynayıp duran, vuruşmak için ufacık bir işaret bekleyen bu halkı durduran nedenleri çok iyi biliyordu. İzmir Valisi Kambur İzzet ile On Yedinci Kolordu Kumandanı Ali Nadir Paşa, İstanbul Hükumetinin ihanetini destekliyorlardı.
   Artık güzel İzmir'in savunması kadere bırakılmıştı. Bu şehri ancak bir mucize kurtarabilirdi. Bırakışma koşulları gereğince İzmir'deki kolordu karargahına gelen bir İngiliz subayı, alaylarda yalnızca dörder makineli tüfek bırakılmasını ve geri kalanının sandıklanarak gereken yerlere yollanmak üzere istasyonlara gönderilmesini söylemişti. Beşinci Tümenden İngilizlere hiçbir top teslim edilmemişse de bütün topçu cephanesi liman içinde bulunan Yenikale Tabyasına depolanmaktaydı. Harbiye Nazırlığından gelen emirde, tümenden sadece iki bin tüfek bırakılması ve geri kalanının sandıklanarak istasyonlara gönderilmesi bildiriliyordu.
   Zaten Mondros Bırakışmasından sonra yapılan terhis sonucunda taburlar, 100-150 silaha düşmüştü. İzmir' deki kolordu emrinde ayrıca iki bölüklü bir süvari alayı da bulunuyordu. Ne var ki bu alayın bir bölüğü tam 20 gündür İzmir'den uzaktaydı.
   Ayvalık'taki kıyı bataryaları içeri alınmış, İzmir'deki kale toplarının kamaları sökülmüştü. 14 Mayıs'tan birkaç gün önce İzmir Limanına bir sürü savaş gemisi gelmişti. Bunların arasında bir Amerikan dretnotu, bir İngiliz, bir İtalyan zırhlısı ve bir harp gemisiyle birkaç İngiliz torpidosundan meydana gelen bir filo da vardı. İngiliz Amirali Calthorpe da bu savaş gemileriyle İzmir'e gelmiş ve yapılan provada hazır bulunmuştu.
   Bir iki gün önce de donanma arasında bulunan Yunanlıların Kılkış ve Averof savaş gemilerinden karaya bir miktar Yunan askeri çıkarılmıştı. Bunlar, Kadifekale istihkamlarını ve Çandarlı'yı işgal provaları yapmışlardı.
       
   Ege kıyılarının incisi, daha Mondros Bırakışmasından önce, savaşta göstermiş olduğu yararlıklara karşılık Yunanistan'a bağışlanmıştı !.. Yunanlılar sadece bu olgun yemişi dalından devşirecekleri günü büyük bir sabırsızlıkla bekliyordu. Bunun için de alabildiğine gizli hazırlıklar yapılmaktaydı. Kıyıya yakın adalarda meydana getirilen Yunan çeteleri gizlice İzmir'e sokuluyor ve İzmir metropolitinin emrinde toplanıp teşkilatlanıyordu. Bunlar, İzmir'e basit birer yolcu olarak geliyorlardı.
   İtilaf devletleri, İzmir'in Yunanlılarca işgalinin haklı olduğunu gösteren kimi nedenler ileri sürmek zorunda idiler. Bunun için de bir iki tutamak noktası bulmuşa benziyorlardı : Aydın Hıristiyanlarının varlığı tehlikedeydi !. Türkler, düzenli ordularını güçlendirerek, çete teşkilatları da yaparak Rumlara katliam yapmak üzereydiler..
   İzmir'in işgali, Mondros Mütarekesinin 7 nci maddesine göre yapılacaktı. Bu maddeye dayanarak, ABD' nin de oluru ile İzmir şehrinin Yunanlılarca işgali istenmişti.
   7 Mayıs 1919'a kadar İzmir Limanına gelip demirleyen Amerikan, İngiliz, Fransız, Yunan donanmasından seçilmiş zırhlı, kruvazör, dretnot ve torpidolar İzmirli Rum hemşehrileri sevinçten çılgına döndürmüştü. İngiliz Amirali Webb, 14 Mayıs 1919 günü İtilaf Devletleri namına Babıali'ye bir nota vermişti. Bu notada Yunanlıların 15 Mayıs 1919 sabahı İzmir'i işgal edecekleri bildiriliyordu. Bu kararın da Paris'te toplanan Dörtler Yüksek Meclisince verildiği açıklanıyor ve Osmanlı askerlerinin İzmir Kalesini boşaltarak Yunanlılara teslimi, şehir içindeki asker ve subayların kışlalarında kalarak işgali beklemesi isteniyordu.
   Verilen ikinci bir notada da, her türlü üzücü olayları önlemek için çıkarma iskeleleri yakınındaki Pasaport ve Punta (Alsancak) 'daki karakollarda, müfrezelerden başka bütün birlikler ve müesseselerin, bulundukları garnizonlarda toplu bir halde kalarak Yunan işgal kuvvetleri komutanının vereceği emri beklemeleri ve dışarı ile haberleşmeyi önlemek üzere telgrafhanenin İngilizlerce işgal edilmek üzere olduğunu bildirmişti.


   14 Mayıs günü akşamı, Amiral Calthorpe'un notasından sonra Kolordu Kumandanı Ali Nadir Paşa, bütün subayların evlerine adam göndererek hepsinin gece kışlada toplanmasını emretmişti. Böylece İzmir'de bulunan subayların çoğunluğu, ayaklarını sürükleyerek gidip kışlaya kapanmıştı.

( BİRİNCİ  BÖLÜMÜN  SONU )
  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK