Sayfalar

124 ) KİTAPLARDA İZMİR, İZMİR'DE KİTAPLAR ...(1.)   Karşıyakalı ama aslında TAM 35 (!)  olan değerli yazar Yaşar Aksoy'un ; son derece rahat okunan, akıcı bir üslupla yazılmış, satır aralarında çok sevdiği İzmir'inden birçok değerli bilgiyi okuruyla paylaştığı, "Hayatım Kitap" adlı eserini, biraz geç olmakla birlikte, yeni okudum ve iki günde bitirdim. Bilhassa benim gibi bir bibliyofil için adeta hazine gibi bir kitaptı. Bu kitaptan altını çizdiğim bazı bölümleri sizlerle paylaşmak istedim..
   Örneğin ; "İzmir" isminin kapağında geçtiği en eski kitabın ; 1776 Edinburgh basımı, İngilizce, "Account of the Martyrs at Smyrna and Lyon" olduğunu biliyor muydunuz ?.. Bu kitapta Hıristiyan ermişleri anlatılmış ve büyük bir kısmı Aziz Polikarp'a ayrılmış. Bu aziz, "İzmir'in Efendisi" diye bilinirmiş. Bugün Pasaport'ta aynı isimli bir kilisesi de olan Aziz Polikarp, Romalılar tarafından Kadifekale'de bıçaklanarak öldürülmüş.. Bir bakıma onu "İzmir'in Havarisi" olarak adlandırabileceğimizi de söylüyor Aksoy...
   Bir de, Selçuklular zamanında Ege Bölgesinin Türkleşmesini anlatan, Şair Enveri'nin yazdığı, "Düstürname-i Enveri" manzumesi varmış.. Bu önemli kitabın aslı da İzmir Milli Kütüphanesi'nde bulunmaktaymış..
   Osmanlı'nın son yüzyılında İzmirli aydınlar arasında Türk gençlerini büyük bir kütüphaneye kavuşturma düşüncesi, Giritli Ali Efendi isimli bir kitapseverin Eşrefpaşa'da "Kıraathane" adı altında kurduğu ilk özel kütüphaneyle gerçekleşmiş, ama bu girişim uzun ömürlü olmamıştı..
Giritli Ali Aziz Efendi

   1911 yılında İbrahim Kadızade önderliğinde İlm-ü İrfan Cemiyeti tarafından "İzmir Milli Kütüphane Cemiyeti" kuruldu. 1912 yılında 2. Beyler Sokağının Salepçizade Konağı selamlık bölümünde hizmete girdi.İlk öncü kurucuları şunlardı : İbrahim Kadızade, Osmanzade Hamdi Aksoy, Süleyman Ferit Eczacıbaşı, Salih Akalın, Süleyman Tuser, Eczacı Faik Ener, Tüccar Cevahirci Şükrü, Mahmut Tahir, Celal Saygun Hoca (Adnan Saygun'un babası) ve İttihat-Terakki'nin İzmir sorumlu sekreteri Mahmud Celal (Bayar)...
   Tümü idealist kişilerden oluşan ve Türk gençliğini okutmak isteyen vatanperver kurucular, daha sonra büyük bir kütüphane binası inşa etmek amacıyla, Rahmi Bey Parkı'nın Devlet Hastanesi yönündeki köşesinde ideallerini gerçekleştirme fırsatını yakaladılar.. Hatta kütüphane binasının yanı başında bir patinaj ve eğlence birimini de kapsayacak şekilde bir sinema yapmaya da niyetlendiler. Kütüphane ile sinema yan yana olacaktı. Birinci Dünya Savaşı araya girdiği için bunda başarılı olunamadı ; hatta Yunan işgali döneminde isimleri "İslam Kütüphanesi" şekline çevrilmek istendi ama kurucular buna şiddetle karşı çıktılar. İşgalciler "İslam"da ısrar etti, kurucular "Milli"de direndiler..


   Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, 1926 yılında Elhamra Sarayı ismi verilen sinema binası (şimdiki Opera ve Bale Salonu), daha sonra da 30 Ekim 1933 tarihinde Milli Kütüphane açıldı...
   Kütüphanede 700.000'i aşkın kitabın yanı sıra ; Osmanlıca, Arapça, Farsça 4.500 el yazması, 72 adet el yazması Kur'an, 1.770 adet el yazması risale bulunmaktadır. Ayrıca 44 adet taş baskısı ve 1800'lü yıllardan günümüze 6.000 cilt eski gazete arşivi, Şair Enveri tarafından yazılmış, kütüphanenin en eski kitabı olan altı yüz yıllık "Düstürname-i Enveri", "Cihannüma"nın aslı, Gutenberg tarafından 1531'de basılan "Aristotales" kitabı da kütüphane envanterindedir...
   İzmir'le ilgili bazı önemli kitaplar da şunlardır :
..."Kalpaklılar" ve "Doludizgin" (SAMİM KOCAGÖZ)
..."Ege'de Kurtuluş Savaşı Başlarken" (NURDOĞAN TAÇALAN)
..."Anıt Adam Hasan Tahsin" (ZEYNEL KOZANOĞLU)
..."İzmir'de Yunanlıların Son Günleri" (BİLGE UMAR)
..."Yunan Ege'ye Nasıl Geldi, Nasıl Gitti ?" (TÜRKMEN PARLAK)
..."İzmir Şehri Tarihi" (RAİF NEZİHİ)
..."Kırk Yıl" (HALİD ZİYA UŞAKLIGİL)
..."Bir Roman Gibi" (BEZMİ NUSRET KAYGUSUZ)
..."Günler Boyunca İzmir" (NACİ GÜNDEM)
..."İzmir Tarihi" (HAKKI GÜLTEKİN)
..."Son Yüzyılda İzmir" (ADNAN BİLGET)
..."İzmir Tarihi" (ZEHRA AKSOY)
..."Tarih İçinde İzmir" (ÇINAR ATAY)
..."İzmir Tarihi" (TUNCER BAYKARA)
..."Bizim İzmir'imiz" (MELİH GÜRSOY)
..."İzmir Sinemaları" (OĞUZ MAKAL)
..."Bir Kent,Bir İnsan" (YAŞAR AKSOY)
..."İzmir'i Sevme Sanatı" (  "      "   )
..."İzmir Sevgisi" (  "     "   )

(BİRİNCİ  BÖLÜMÜN SONU)

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK