Sayfalar

136 ) TARİHTE VE OSMANLI'DA SAAT VE SAAT KULELERİ...   Mezopotamya ve Mısır'da görülen basit güneş saatlerinin ilk gelişme şekli "Güneşin Bahçesi" olan Anadolu'da meydana gelmiştir. Miletoslu Anaksimandres, oldukça gelişmiş bir düzeneğe sahip ilk güneş saatinin mucidi olarak kabul edilir.
   Anaksimandres'ten yüzyıllar sonra Romalılarca da kullanılan ve geliştirilen güneş saatlerine ilk ileri düzeneği İslam uygarlığı vermiştir. Çünkü İslamiyet'te günde beş vakit namaz kılındığından zaman çok daha hassas detaylar ile belirlenmiştir. Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namaz vakitlerinin doğru zaman aralıklarında belirlenebilmesi için İslam uygarlığınca kullanılan güneş saatleri daha önceki örneklerine nazaran çok daha hassas ölçülerde yapılmışlardır.


   Su saati ve kum saati de, saatin tarihçesi içerisinde karşımıza çıkan diğer saat türleridir. Su saatini özellikle Abbasiler tercih etmiştir. Abbasi Halifesi Hasan Raşid, su ile çalışan bir saati Alman İmparatoru Şarlken'e hediye etmiştir..
   Gerek Abbasi ve gerekse diğer İslam devletlerinde, namaz vakitlerini ve bunları saptamakla ilgili aletleri kullanan, tamirini ve ayarını yapmakla görevli kimselere "Muvakkit" denmektedir. Şarlman'a hediye edilen su saatini de muvakkit denilen bu görevliler yapmıştır..
   Bu memurlar, camilerin hemen yanındaki "muvakkithane" denilen yerlerde kalır. Burası bir anlamda astronomi eğitimi verilen bir yerdir. Bir muvakkit ; inceleme, uygulama ve hesaplamada usturlap, güneş saati, rubu tahtası ve kıblenüma (pusula) gibi aletleri kullanır..
  

   Saat, Doğu medeniyetleri tarafından icat edilmiş olmasına rağmen kule saati yapma geleneği ve ardından mekanik saati öncelikle Batı uygarlığı geliştirmiştir. İlk saat kulesi İtalya'da 1348'de yapılırken, ikincisini Henri de Vick 1360'da Fransa'da yapar. 18. yüzyılda yapılan ilk saatler ise bir anlamda matbaa ile birlikte Orta Çağı kapatan makine olarak görülür..Hatta Munford'a göre, "Teknolojinin başlangıcı, buhar makinesi ile değil saat ile olmuştur"..
   16. yüzyıla gelindiğinde tüm Avrupa'da yaygınlaşan saat kuleleri Osmanlı'da Kanuni Süleyman'dan sonra görülmeye başlar. İlk Osmanlı saat kulesi Üsküp'te 1577 yılında yapılmıştır.
   Bir anlamda Osmanlı'da ilk mekanik saat yapımı çalışmalarını III. Murad başlatmıştır diyebiliriz. Onun döneminde açılan ve Takiyüddin Efendi'nin kurduğu rasathane, devrine göre en ileri aletlerle donatılmıştır. Bu aletlerden birisi de saattir...
  

   14. yüzyılda itibaren tüm Avrupa'ya yayılan saat kuleleri yapma geleneği Osmanlı'ya ancak 18. ve 19. yüzyıllarda girebilmiştir. Bu geleneğin Anadolu genelinde yaygınlaşmasını sağlayan ise II. Abdülhamid'dir. 1901 yılında, yani tahta çıkışının yirmi beşinci yıl dönümünde, ülke genelinde yetmişin üzerinde anıtsal saat kuleleri yapılmasını emreder. Bu fermanla tüm şehirler anıtsal saat kuleleriyle şehircilik ölçüsünde süslenirken, zaman ölçmek anlamında Osmanlı'da bir devrim de gerçekleşmiş olur. Artık halk, zamanını ezan sesine göre değil, bilimsel ölçülere göre, yani saat ile belirler.
   Özellikle 1926'da miladi yıl uygulamasına geçilince, saatler bu esasa göre ayarlanarak ezani saat sistemi kaldırılmış olur. 1928 yılında ise Latin harf ve sayılarının kabulü üzerine bazı saat kulelerindeki kadranlarda bulunan Arap rakamlarının yanına Latin rakamları da yazdırılır.
   Osmanlı saat kuleleri içerisinde en estetik görünüşe sahip olanı kuşkusuz İzmir Saat Kulesi'dir. Abdülhamid'in tahta çıkışının yirmi beşinci yıl dönümü olan 1901'e kadar yetiştirilmeye çalışılan saat kulesinin bazı parçaları yurt dışından getirtilmiştir. Bir Belçika firmasının projesi ile yapılan kulenin saatini, Alman İmparatoru II. Wilhelm hediye etmiştir. 25 metre yüksekliğindeki çeşmeli saat kulesi, yaklaşık yüz yıllık bir süreç içerisinde yapılan tüm saat kuleleri arasında en güzelidir ve İzmir'in ilk çağdaş ve modern simgesi sayılır.
   Devrin İzmir valisi, şehrin üst düzey devlet adamları ve İzmir'in sivil ileri gelenlerince titizlikle planı ve projesi hazırlanan İzmir Saat Kulesi, uzun araştırmalardan sonra, 1.700 Osmanlı lirası karşılığında Mühendis Raymond Pere' ye ihale edilir. Bir ara mali sorunlar nedeniyle durma noktasına gelse de, valiliğin başlattığı yardım kampanyası sonunda 1.052 lira toplanır.
   1. Eylül. 1901 günü bütün İmparatorlukta düzenlenen görkemli cülus kutlamaları içinde en muhteşem olanı, İstanbul'dan sonra, İzmir'de saat kulesinin açılış töreniyle birlikte yapılandır.. Vali Kamil Paşa, idari ve askeri üst düzey yöneticiler, askeri erkan, yabancı elçiliklerin temsilcileri ve halkın büyük katılımıyla açılış yapılır..
     

   İzmir Saat Kulesi kadar, bu kulenin yapım sürecinde İstanbullu Zingulli Usta'ya yaptırılan kulenin maketi de ün kazanmıştır. Bu maket, Vali Kamil Paşa tarafından gümüşten yapımına ve Sultan Abdülhamid'e sunulmasına karar verilen makettir.  375 liraya Zingulli Usta'ya som gümüşten yaptırılan saat kulesi maketi 90 cm. boyundadır. Maketin kule kısmındaki saatler İsviçre saatleri olup üzerlerine II. Abdülhamid'in arması işlenmiştir. Kulenin üstündeki kubbe, pırlantalı kakma ile donatılmıştır. Bu maket üzerinde yakut, zümrüt ve elmas gibi değerli taşlar da kullanılmıştır. Gümüş maket, 23 Mart 1901 tarihinde II. Abdülhamid'e takdim edilmiştir. Maket de gerçeği kadar güzeldir. Bu maket günümüzde, Topkapı Sarayı mutfak kısmı karşısındaki "II.Abdülhamid'e ait gümüş eserler" bölümünde görülebilir...

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK