Sayfalar

210 ) İŞGAL ALTINDAKİ İZMİR...

   15 Mayıs 1919 sadece İzmir tarihinin değil, bütün Türklerin en kara günlerinden birisidir. Bu yıllar İzmirli Türkler için kayıp yıllar olup, pek çoğu İzmir dışına kaçmış ve gençlerin büyük kısmı da Milli Mücadeleye katılmak üzere Anadolu'nun içerilerine gitmişti.
   İzmir'deki yabancı iş çevreleri Yunan işgalini önlemeye çalışmışlardı. Zamanın ticaret odası, bir raporunda durumu şöyle değerlendiriyordu : "İzmir şehri gelişmesini İngiliz ve Fransız işadamlarına borçludur. Demiryolları, rıhtım, liman onların elindedir. Levant Co.'dan o tarihe kadar ihracat büyük ölçüde İngilizlerin elinde bulunmuş, ithalat işleri ise çeşitli milletlerin mensupları arasında dağılmıştır. Gemiler İngiliz, Fransız ve İtalyan bandıralıdır. Madenler, halı sanayii, meyan balı ticareti tamamen İngilizlerin, Amerikalıların ve İtalyanların elindedir."
   Bu gerekçeyle İngiliz Ticaret Odası "Times" gazetesine gönderdiği bir telgrafta," şehrin Yunanlılara verilmesinin felaketlere yol açacağını" belirttikten sonra, Hıristiyan halk kadar Türk halkının da bir İngiliz, Amerikan veya Fransız himayesini sevinçle karşılayacağını ileri sürüyorlardı. Bu değerlendirmelere rağmen Yunanlılar İzmir'i işgal etmiş ve bu işgal çok kanlı olmuştur. Gümrükteki mallar ve şehirdeki bazı mağaza ve dükkanlar tamamen yağma edilmiştir. Gümrükteki malların çoğu Fransızlara ait olduğu için Fransız Konsolosu bunların tazmin edilmesini Yunanlılar'dan isteyeceğini bildiriyordu.. 

   1919-1923 yılları arasında Hollanda Konsolosluğu'nun Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği raporları Dr. R. Anhegger, 1983 yılında Milli Türkoloji Kongresinde bir tebliğle açıklamıştır. 17 Eylül 1920 tarihli bir 
konsolosluk raporunda, Başkonsolos Pieterse Staal, İzmir'in geleceğinin pek iç açıcı olmadığını ve bu durum dolayısıyla bazı zengin Museviler'in İzmir'i terk ettiğini belirtiyor.. 
   15 Mayıs 1919 ile 9 Eylül 1922 arasında gönderilen raporlarda, işgal sırasında ve daha sonra yerli Rum halkın bir kısım Türkler'e karşı yaptığı taşkınlık ve zulümler açık bir şekilde anlatılmaktadır..
   Hollanda'nın yeni başkonsolosu Lamping, 1 Ağustos 1922 tarihli raporunda, Yunanlılar'ın kendilerine yardım ettiği için Lloyd George'a bir mektup yazdığını ve bu mektubun zamanın İzmir Belediye Başkanı Hasan Paşa tarafından da Türkler adına imzalandığını bildiriyor ve böyle bir mektubun Türk belediye başkanınca nasıl imzalandığı yolundaki hayretini de gizleyemiyor..
   Eldeki belgelere göre İzmir'in işgal yıllarında Yunanlılar'la işbirliği yapan Belediye Başkanı Hacı Hasan Paşa, 6 Eylül 1922'de körfez vapurlarından birisini Güzelyalı iskelesine yanaştırarak ailesi ve hazinesiyle birlikte Midilli'ye kaçmıştı. 9 Eylül'de Türk ordusunun İzmir'e girmesi sonucu bir süre belediye hizmetlerini askerler yönetmişti. Sonradan İçişleri Bakanı olan Şükrü Kaya, 1923 yılında İzmir'e atanan ilk sivil belediye bakanıydı.

   Annesi Whittall ailesinden olan Miss Ray Turrell, 1988 tarihinde Londra'da yayımlanan aile hatıralarını ve İzmir'de yaşadığı yıllara ait hatıralarını canlandıran kitabında, İzmir'in işgal yıllarını şöyle anlatıyor : 
"Dedem Charlton Whittall'in Bornova'daki 'Büyük Ev'ini ziyaret eden ve bu evde ağırlanan asillerden birisi de Yunan Prensi Andrew'du.  Prens Andrew'un Büyük Ev'i ziyareti, İzmir'in Yunanlılar tarafından Lloyd George'un teşviki ve Versailles'daki diplomasisi sayesinde işgali yıllarına rastlar. Avrupa'da müttefiklerle Almanya arasındaki savaş 1918 yılında sona ermişti. Almanya'nın yanında savaşan Türkiye'ye de bazı işgaller kabul ettirilmişti. İzmir 1915 yılında Yunanistan'a verilen bir rüşvetti. Kaizer'in kayınbiraderi olan Yunan Kralı Konstantin bu rüşveti reddetmişti, bunun üzerine Yunan Başbakanı Venizelos hemen istifa etti.
   Daha sonra İtalyanlar, St. Jean de Maurienne Konferansı'nda Lloyd George tarafından İzmir'in kendilerine söz verildiğini ileri sürdüler. Venizelos tekrar Yunan Başbakanı seçildikten sonra Türkiye' deki bazı milliyetçi hareketleri bastırmak üzere Türkiye'ye asker göndermeyi teklif etti ; Lloyd George ve Clemenceau bu teklifi kabul ettiler. İtalyanlar bu teklife karşı çıktılarsa da fikirlerini kabul ettiremediler, çünkü ABD Başkanı Wilson da Lloyd George ile aynı fikirdeydi..
   15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan işgali başlamıştı. Amerikan, Fransız ve İngiliz savaş gemilerinden oluşan bir donanma Yunan ordusunu İzmir limanına çıkarmıştı. Şehirdeki Yunanlılar, Yunan askerlerini delice bir coşku ile karşıladılar ve gördükleri Türk'ü öldürerek sevinçlerini gösterdiler. Sokaklarda Yunan güruhları evlere, dükkanlara saldırdılar, çaldılar, yağmaladılar ve öldürdüler..
   1920 Nisan'ında San Remo Konferansı Yunanlılara bütün Aydın vilayetini işgal etme yetkisini tanıdı. Ağustos 1920'de ise Sévres Antlaşması geldi. Yunanistan İzmir ve Batı Anadolu'nun büyük bir kısmı üzerinde hakimiyet kazanıyordu. İzmir'de yerel bir parlamento oluşturulacak ve beş yıl sonra Birleşmiş Milletler gözetiminde plesibit (halk oylaması) yapılacaktı. Eğer İzmir halkı Yunanistan'la birleşmek isterse birleşecekti.
   Türkler bu anlaşmayı hiçbir zaman onaylamadılar, onun için fiilen kabul ettirmek zordu ve bu anlaşma imzalanmadan önce Mustafa Kemal Ankara'da milliyetçi harekatın başına geçmişti..
   Konstantin ve hükumeti 13 Haziran 1921'de İzmir'e gittiler ve yeni bir hücumun planlarını hazırladılar. Sembolik olarak, limana değil, Haçlı Seferlerinde Richard'ın karaya çıktığı yerde, Karşıyaka'da karaya çıktılar. Bu, yanlış seçilen bir semboldü..    
   Hücum 13 Temmuz 1921'de başladı.. İsmet Paşa'nın çekildiği Sakarya'daki savaş 13 Ağustos'da başladı. 13 Eylül'de ise (Ah o uğursuz on üçler ! ) savaş kaybedilmişti ve Yunanlılar kaçıyordu.. 13 Eylül 1922'de ( Yine uğursuz on üç ! ) şehrin Ermeni mahallelerinde korkunç bir yangın başladı.. Gece yarısından sonra deniz kenarındaki hemen hemen bütün evler yanıyordu. Kalabalık bir halk kütlesi denize doğru geldi, birçokları denize atladılar veya düştüler ve boğuldular. Panik içinde oradan oraya koşuyorlardı ve bir taraftan da değerli eşyalarını doldurdukları torbaları taşımaya çalışıyorlardı. Alevlerin sesi sağır ediciydi fakat halkın çığlıkları bu sesi bastırıyordu. Kısa bir zaman sonra yangın sahilde iki millik bir mesafeyi bulmuştu.
   Sabahleyin rüzgar yön değiştirdi ve yangın yavaş yavaş sönmeye başladı. Avrupa şehri İzmir artık orada değildi. 25 bin bina yanmıştı. Mala olan zarar çok fazla olmakla beraber, halktan kayıp nispeten azdı. 30 bin kadar kayıp vardı ve bu arada Yunan Metropolü de öldürülmüştü. 
   İşgal sırasında Bornova'daki hayata gelince, her şey hemen hemen aynı devam ediyordu. Bornova Yunan askerine alışmıştı ve köyün ortasında kurulan Yunan Subay Kulübü bizlere çok güzel yemek yeme olanağı sağlıyordu. Kulüp birçok sosyal aktivitenin merkezi olmuştu. Balolar ve akşam partileri büyükler içindi fakat ikindi çayları pek aklımızdan çıkacak şeyler değildi.
   Sonra Anadolu'dan kötü haberler gelmeye başladı. Tiyatro ve kafelerde gösteriler devam ediyordu, belki de halkın moralinin yükselmesine yardıma çalışılıyordu. Londra'dan gelen teklif üzerine İngiliz Konsolosu Sir Harry Lamb, gitmek isteyen bütün İngilizler'in gidişleri için hazırlık yapmaya başladı. Bunlardan pek çoğu İngiliz Hastane Gemisi'ne binmişti bile. Bazı kimseler birkaç gün önce kendi olanaklarıyla şehri terk etmişlerdi. Biz de bu şanslı kimselerin arasında bulunuyorduk. Karşıyaka-İzmir arasında çalışan Körfez Vapur Şirketi'nin sahiplerinden bazıları babamın arkadaşıydı. Babam, ailesini, akrabalarını ve Yunan hizmetçilerini, işler karışıkken bu vapurlardan birinde yaşamaya davet etmişlerdi. 
   Temmuz-Ağustos 1922'de babam Karşıyaka'da yazlık bir ev kiralamıştı. Biz çocuklar için tatil zamanıydı ve babam da işine körfez vapuruyla gidip geliyordu. Babam, bu evi herhalde pratik bir düşünceyle tutmuştu. Çünkü İzmir'e giriş yollarından uzaktı. Annem herhalde daha pratikti, bütün gümüşleri ve değerli şeyleri elbiselere sarmış, aileyi hemen kaçabilecek hale getirmişti. Türk süvarileri İzmir'e girmeden bir iki gün önce, bindiğimiz Thalia adlı körfez vapuruyla en yakın ada olan Midilli'ye gittik.
   Bir kabile halinde olan ailenin otoritesinin kalmaması, çok büyük bir zenginliğin son bulması ve bu refahın göstergesi olan güç ve saygınlığın sona ermesi bizim için acınacak bir durumdu. İzmir biçim için yeni bir istilaya uğramıştı, öyle bir istila ki Whittall ailesinin büyüklüğünün, servetinin ve ellerinde bulunan her şeyin inişini, gerilemesini meydan getirmişti. Bu istila bugünkü modern Türkiye'yi yaratmıştı ve bir köyün karakterini tamamen değiştirmişti. Bütün bunlar şimdi bir tarihti..."
  
   Lord Kinross, İzmir'deki büyük iş sahiplerinin İzmir'in Türkler tarafından kurtarılmasındaki şaşkınlığını şöyle anlatıyor : " İzmir'deki Levantenler son dakikaya kadar sorunun bir konferans ile çözümleneceği düşüncesindeydiler. Türkler şehre girseler bile alışveriş eskisi gibi devam eder diyorlardı. İhracat mevsimi yaklaşıyor, depolar kuru üzüm ve incirle dolmaya başlıyordu. İtalya'dan, Hollanda'dan gemiler sonbahar yüklerini almak üzere limana gelmişlerdi bile..
   Kahvelerde tüccarlar aldıkları haberleri birbirlerine yetiştiriyorlar, bağlantılarını yerine getirip getiremeyeceklerini düşünüyorlardı. Derken Borsa birden duruverdi. İç kısımlardan üzüm, incir vagonları gelmez oldu. Yük gemileri, boş ambarlarla çabucak demir alıp kaçtılar. Yalnız eğlence durmuyordu. Otel Naim'in taraçasında yemekler veriliyor, Sporting Club'da bir İtalyan grubu Rigoletto'yu oynuyordu.."
   İzmir böylece 3 yıl, 3 ay, 3 hafta süren düşman işgalinden ve ekonomisinin yüz yıllar boyu yabancıların elinde kalmasından kurtulmuş oldu... Bu şehirin, Ata'sını bu kadar çok sevmesinin nedenlerinden en önemlisi belki de budur...  
  
(MELİH GÜRSOY'un  yazılarından derlenmiştir..)

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK