Sayfalar

220 ) İZMİR'İ KORUYAN KALELER ...  

   Prof.Dr.Necmi Ülker'e göre İzmir Körfezi, Eski Foça'dan İzmir'e kadar deniz yoluyla yaklaşık 74 km. kadardır. Bu doğal körfez başlıca üç bölüme ayrılabilir : Birincisi körfezin ana girişi, ikincisi Sancak Burnu ile Menemen sığları arasındaki boğazdan itibaren İzmir'e doğru olan bölge, üçüncüsü ise körfezin sonundaki İzmir limanıdır. Körfezin bu üç bölümüne de giriş, kaleler tarafından kontrol edilmektedir. Bunlar, körfeze giriş sırasına göre, eski ve yeni Foça kaleleri, Sancak Kale, St.Pierre veya Liman Kalesi'dir. Ayrıca Pagos Dağı üzerinde bulunan Kadifekale, körfezin ve İzmir'in savunma zincirinin son halkasını oluşturmaktadır.
   17. yüzyılın ikinci yarısında, İzmir'i denizden gelebilecek tehlikelere karşı savunan kalelerin en önemlisi Sancak Kale'dir. Yeni Kale olarak da bilinen bu kale, İzmir Körfezi'nin en dar yeri olan Sancak Burnu'ndadır.. Tavernier, kalenin yapımını Köprülü Mehmed Paşa'nın sadrazamlığı sırasında, 1656'da Venediklilerle ilgili bir olayın sonucuna bağlamaktadır. Tavernier'ye göre Köprülü Mehmed Paşa, Venediklilerle olan bir savaş sırasında İzmir Körfezi'nde bulunan Hıristiyan gemilerini kiralamak ister. Sadrazamın kiralama teklifini reddeden Hıristiyan gemilerin kaptanları İzmir önlerinden demir alıp hemen körfezi terk ederler. Bu durumdan etkilenen Sadrazam, böyle bir olayla tekrar karşılaşmamak için körfezin en dar yerine bir kale yaptırmaya karar verir ve bu kalenin yapılmasını emreder. Kalenin yapılması nedenlerinden ikincisini Evliya Çelebi belirtmektedir. Ona göre Sadrazamın Sancak Burnu'na bir kale yapılması için karar vermesinde en önemli etken, yabancı gemilerin İzmir koyuna girip çıkarlarken Osmanlı bayrağına selam vermelerini zorunlu tutmak ve taşıdıkları ticari malların gümrük vergilerini ödemelerini garanti altına almaktır..
   Yapılan kalenin tüm masraflarını Osmanlı Devleti finanse etmiştir. Evliya Çelebi bu kalenin planının dört köşe olduğunu yazmaktadır. Kalenin her köşesinde birer burç ve orta kısmında dört köşe bir kale inşa edilmişti. Kalenin yapımı bitince burada bir kumandan ve 200 er görevlendirilmişti. Kalede bulunanlar maaşlarını İzmir gümrüğünden alıyorlardı.


   Denizden İzmir'e gidiş yönünde ikinci savunma tesisi Liman Kalesi'dir. Bu kalenin ilk kez kimin tarafından yapıldığı hakkında tam bir bilgi yok. Tarih boyunca çeşitli isimlerle anılan bu kale Neon Kastron, Ceneviz Şatosu, Pers Kalesi, St.Pierre/St.Peter/St.Petros Kalesi, Liman Kalesi, Ok Kalesi, Soğan Kalesi, Hisar gibi çeşitli isimler almıştır. Bu kale hem iç limanın güveni hem de liman çevresindeki şehrin savunması görevini üstlenmişti.

   Eldeki bilgilere göre bu kalenin 12. yüzyıl sonlarında veya 13. yüzyıl başlarında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Kale, 13. yüzyılda Foçalı Ceneviz beyleri tarafından zaptedilmiştir. Aydınoğlu Mehmed Bey 1317 yılında Kadifekale'yi işgal edince, İzmir şehri tarihinde "Gavur İzmir", "Müslüman İzmir" diye ikili bir yönetim oluşmuştur.
   1402 yılına kadar, Liman Kalesi Türklerle Hıristiyanlar arasında birçok defalar el değiştirmiştir. 1402'de Timur tarafından son defa alınan Liman Kalesi, bu tarihten itibaren tamamen Türklerin yönetimine girmiştir. Timur bu arada kaleyi tamamen yıktırmıştır. Timur'un bölgeden çekilmesinden sonra kale Rodos Şövalyeleri tarafından yeniden yaptırılmış, fakat 1415'de Osmanlı İmparatoru I. Mehmed tarafından tekrar yıktırılmıştır. Venediklilerin 1472'de İzmir'e saldırıp yağmalamasından sonra Fatih Sultan Mehmed'in emriyle, şehrin güvencesi için kale tekrar inşa edilmiştir. Mevcut temeller üzerine inşa edilmiş olan kale üç köşeli bir plana sahipti. Kalenin düz kenarları yaklaşık 110 metre olup üzerlerinde güçlü ve köşeli burçlar vardı. 1671'de İzmir'e gelen Evliya Çelebi, kalenin çevresinin 1280 adım geldiğini, içinde bir mescit ve 20 asker lojmanı olduğunu, burada bir kale kumandanı ile 80 erin görev yaptığını yazıyor..
   17. yüzyılda Sancak Kale'nin yaptırılmasından sonra Liman Kale'nin önemini büyük ölçüde kaybetmesine rağmen kale görevini sürdürmüştür. 18. yüzyılın sonlarında içinde iki bin kadar er bulunan Liman Kale'nin civarına zamanla çarşı ve hanlar yapılmış, kale binalar arasında kalmıştı. 19. yüzyılın ikinci yarısında içinde garnizon ve er kalmayan kale bakımsızlıktan harap hale gelmiş ve 1870'de yıkılmasına karar verilmişti. 1872 yılında kale, içindeki evlerle beraber yıkılmış, geliri de hayır kurumlarına verilmiştir..


   İzmir Körfezi'ni koruyan üçüncü kale Pagos Dağı'ndaki Kadifekale idi. Körfezin ve çevrenin hemen her tarafından görülebilen Kadifekale, ilk yapıldığından beri İzmir savunma tesislerinin kilit noktasını oluşturmuştur. Yaklaşık 620 metre uzunluğu ve 200 metre genişliği olan kale, 85 hektar alanı kapsamaktadır. Surlar arazinin şekline uyarak düzensiz kıvrımlar oluşturmuştur. Bugün kalenin kuzey ve batı surları tamamen harap olmuş, yerlerini taşları alınmış moloz yığınları ve kale içine kadar sokulmuş gecekondular almıştır. Bizans İmparatoru John III. Ducas Vatatzes (1222-1254) devrine ait Akropolün kuzey kapısı üstündeki mermer kitabeden anlaşıldığına göre Pagos Kalesi Vatatzes zamanında onarılmıştır. Büyük bir olasılıkla bugünkü şekliyle esas Kadifekale, İmparator Ducas Vatetzes devrinden kalmış olabilir..
   Evliya Çelebi, "Seyahatname" sinde, Kadifekale'nin kayalık bir arazi üzerinde inşa edildiğini, hendeği olmadığını, beşgen planlı olup çevresinin 2.700 adım olduğunu kaydetmektedir. Kadifekale çeşitli yapı teknikleri kullanılarak değişik zamanlarda inşa edilmiş ve farklı kalınlıktaki sur ve kulelerden oluşmuş bir anıttır. Surların alt kısmının Helenistik, üst kısımlarının ise Bizans duvar tekniğiyle yapıldığı bellidir.


( MELİH GÜRSOY'un "BİZİM İZMİRİMİZ" adlı kitabından alınmıştır)

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK