Sayfalar

246 ) İZMİR'DE BİR YUNAN VALİ !..

  
              Stargiedis, en solda
    İzmir'e Yunan birliklerinin ayak basmasından beş gün sonra, rıhtım boyunda etkileyici ve ciddi görünüşlü bir bey görüldü. Gri bir takım elbise giymişti, altın çerçeveli gözlükleri vardı ve uzun bir baston taşıyordu. İlk bakışta, zengin bir doktor veya avukat sanılabilirdi. 58 yaşındaki Aristeidis Stergiadis aslında hukuk eğitimi almıştı ama İzmir'e atanmış yeni vali olarak gelmişti !..
   Onu zor bir görev bekliyordu. Bu parçalanmış şehre tekrar ahenk getirmesi ve farklı milletlerden halklar arasındaki bağları tekrar oluşturması bekleniyordu. Bundan da fazlası, Yunanistan'ın burayı yönetme kapasitesi olduğunu İtilaf Devletlerine de kanıtlamalıydı !..
   İnsanlar Stergiadis'le ilk karşılaştıklarında onun olağanüstü bir kişi olduğunu hissediyorlardı. İnanç ve prensip adamıydı. Prensiplerinin altında yatan dürüstlük, sert bir özle destekleniyordu. Bu görev için bizzat Venizelos tarafından dikkatle seçilmişti. İkisi de Girit dağlarında, ihtilal döneminde, yakın arkadaş olmuşlardı..
   Stergiadis İslam hukuku uzmanıydı ve Epir'in kültürlü valisi olarak ün yapmıştı.
   İngiliz Arnold Toynbee, onun İzmir'e geldikten sonraki garip davranışları ve yönetim biçiminden hayrete düşmüştü. Yine de iki taraf için de öldürücü olan bir anlaşmazlık sonucu bir yıkıntı haline gelmekte olan şehre düzen getirme yöntemi onu çok etkilemişti :  "Sinirli bir adamdı ; becerikli ve cesurdu ama değişken davranışları vardı ve kolayca hiddetleniyordu. İdare metodu da sanki zayıf bir davayı sunuyormuş veya umutsuz bir düelloda savaşıyormuş gibi beklenmedik zamanda ve sert bir şekilde vurmaktı. Daha kötü bir başlangıç olamazdı. Sorunlarla boğuşan şehri ayakta tutmak için çok akıllıca bir akrobasi yaptı.." 
   Stergiadis haydutlarla da, generallerle de, kilise büyükleriyle de görüşse her zaman istediğini kabul ettiren bir kişiydi. Soğuk tavrı şehre gelir gelmez herkesi kızdırmıştı. Bornova villalarında verilen çay partileri ve akşam yemekleri için yapılan davetlerin hepsini geri çevirmişti. Vilayet sarayında yalnız kalmayı tercih ediyordu. ABD Konsolosu Horton, "Bir münzevi gibi yaşıyordu ; hiçbir davet kabul etmiyor ve toplumda görülmüyordu."  Stergaidis, Horton'a "hiçbir iyilik kabul etmeyeceğini ve dostluk kurmayacağını" söylemişti. "Böylece herkese eşit derecede adil davranabilirdi." Levantenler ve Amerikalılara göre ters birisiydi ; arkadaş canlısı, cin kokteylleri seven Rahmi Bey'den çok farklıydı..
   Garip davranışları özellikle onun altında çalışan Yunanlılara ters gelmişti. Her zaman bir baston taşıyor,  bununla ona karşı çıkan elemanlarına vuruyordu !.
   Yerel Yunan nüfus tiksindirici bir şekilde davranıyordu, sanki zafer kazanmış fatihlermiş gibi Türklere efendilik taslıyorlardı. Hemen nefret etmeye başladıkları Stergiadis ve adamlarına karşı da aynı şekilde davranıyorlardı. Ordunun işgalini izleyen günlerde meydana gelen kanlı olaylara katılan herkesi ciddi şekilde cezalandıran valiyi Yunan toplumunda seven çok azdı. Askeri bir mahkeme kurulmuştu ve Türk mallarını yağmalayan Yunanlılara karşı açılan davalar dinlenmeye başlamıştı. İlk cezalar hemen uygulandı : Üç Yunanlı şiddet olaylarında yer aldıkları gerekçesiyle ölüme mahkum edildi. George Horton, "Buca ve İzmir'i birleştiren demiryolunun yanında bir meydana götürüldüler ve herkesin ortasında vurularak öldürüldüler. Böylece mezarları, şehirle sayfiye arasında gidip gelen herkes tarafından görülebilecekti" diye yazmıştı..
   Yeni vali titiz bir şekilde adil olan mahkemeler oluşturmaya kararlıydı. Zaman zaman Türk yanlısı bile olabiliyordu. Valinin yaptıklarından biri de Yunan işgalinden önce çalışan bütün Türk memurlara maaş artışı vererek görevlerinde kalmalarını sağlaması olmuştu.. Ayrıca, Ermeni ve Musevi topluluklarına bilgi vererek İzmir'in yönetiminde önemli bir rol oynamalarını beklediğini söylemişti. Amacı, şehrin halkını yansıtan farklı ırklardan kişilerden oluşmuş bir idare sağlamaktı.

          İzmir Metropolü Hıristomos
   Valiye karşı çıkanlar arasında yerel kilise liderleri vardı. Bunlar ateşli ve uzlaşısız vaazlarıyla nefret alevini körüklüyorlardı. Metropolit Hıristomos'un ateşli milliyetçiliği Stergiadis'in hoşuna gitmiyordu ve onu da kontrol altına almaya niyetliydi. Kısa bir süre sonra bu olanak eline geçti. Hıristomos'un vaaz verdiği bir kilise töreninde, vaaz kısa sürede politik konulara değinmeye başladığında, ayağa kalkıp tüm cemaat önünde onu durdurdu ve "size söylemiştim, bunların hiçbirini duymak istemiyorum" diye bağırdı !..   Hristomos şaşkındı ; bugüne kadar hiç kimse onunla bu şekilde konuşmamıştı. Kıpkırmızı kesildi, nefesi tıkandı ve aniden konuşmasını "Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına, Amin" diyerek bitirdi..
   Başka bir sefer, Stergiadis, annesinin yeterli parası olmadığı için, ölmüş bir çocuğun cenaze duasını yapmayı reddeden bir papazın olduğu köyü ziyaret etti. Belediye başkanı ve papazla tanıştırılan vali, papazı yüzüne karşı aşağıladı : Seni tanımak bile istemiyorum. Sen, Yunan ulusunun yüz karasısın" dedi.. Köylüler hayret içindeydi ; "Ama bu aynı papaz değil, Eksalansları ; bu adam iyi biri, biz eskisini kovduk" dediklerinde vali, hiç bozuntuya vermedi, sekreterine, "ona fakirler için 100 drahmi verin" dedi ve olay kapanıp gitti..
   Kilise liderlerine karşı davranışı, mutlak tarafsızlığıyla birleşince Stergiadis, yerel Yunanlıların çoğunun nefretini kazanmıştı. Onlar, tam da sıranın kendilerine geldiğini düşünürken Türklere sempati duyan bir vali tarafından idare edilmeye başlamışlardı.
   Vali, dış dünyaya, kendi krallığını tam bir adalet içinde yönettiğini duyuruyordu. Bu, Megalo İdea'nın bir sınavdan geçtiğini bilen Venizelos'un ondan yapmasını istediği şeydi.
   Stergiadis'in yönetiminin getirdiği denge, Avrupalıların İzmir'e geri dönmesini sağladı. Tüccarlar, konsoloslar ve şehrin önde gelenleri, savaş sırasında gittikleri yerlerden geri dönmeye başladılar. İzmir'in yabancı nüfusu savaş öncesi düzeyine ulaştığında, büyük mağazalar tekrar kara geçmeye başladılar. Ekonomi rahatladıkça şehrin kulüpleri ve restoranları tekrar iş yapmaya başlamıştı. İzmir'in hayatiyetini geri kazanma hızı, her zaman dinamik olan ve yönetiminin ilk haftalarında birçok engeli aşmayı bilen Stergiadis'in becerisiydi. 250.000 kadar Yunan mülteci şehre ve etrafındaki ilçelere geri dönmek istiyordu. Vali bunun bir askeri düzende yapılmasını sağladı. Evleri hasar görmüş 41.000 kişi için çadırlar kuruldu ve polis memurlarının makul bir şekilde yayılmasıyla Türkler ve Yunanlılar arasındaki olası çatışmalar önlendi.
   Stergiadis ayrıca Amerika'dan çok sayıda traktör ve pulluk ithal etti. İzmir etrafındaki bereketli topraklar üzerinde mekanik tarıma geçmek istiyordu. Tepeköy'de deneysel bir çiftlik kurdu. Bu yeni makinelerin kullanımını orada gerçekleştirecekti. Bu çiftlik onun favori projelerinden biriydi. Çok daha büyük ölçekli bir diğer projesi de İzmir İyonya Üniversitesi'nin kurulmasıydı. Amacı ; ırk veya milliyet gözetilmeksizin herkes için eğitim olanağı sağlamaktı.. Üniversitenin başına kimin geçeceği konusunda, Göttingen Üniversitesi'nde matematik profesörü olan, modern görüşlü Profesör Karatheodoris ile anlaştı. Profesör kendini tam anlamıyla bu işe adadı ve valinin fikirlerinin hepsini hayata geçirdi. Üniversitenin felsefesi "Ex Oriente Lux" idi ve çok farklı disiplinlerde eğitim sunma amacındaydı. Öğretilecek diller arasında Türkçe, Arapça, Farsça, İbranice, Yunanca ve Ermenice vardı. Birinci sınıf öğrencileri için eğitimin Eylül 1922'de başlaması umuluyordu.
   Başlarda Yunan işgaline kesinlikle karşı olan Levanten tüccar prensler Vali Stergiades'in bir mucize yarattığını kabullenmek zorunda kalmışlardı. Herbert Octavius Whittall, Yunan valiye tam ve açık desteğini vermişti. "The Times"'a yazdığı mektupta : "İzmir'in en eski İngiliz halkından biri olarak şu anki Yunan sivil otoritenin ve özellikle Bay Stergiadis'in tarafsız ve doğru tavırlarına tanık olduğumu söyleyebilirim. Türkler hakkındaki dayanılmaz tarafsızlığı nedeniyle, Yunanlılar ona deli oluyorlar" diyordu..
   15 Kasım 1920 sabahında Lloyd George kötü haberler içeren bir telgraf aldı : Bir gün önceki Yunan genel seçimlerinde Venizelos fena bozguna uğramıştı !.. Bu hezimetin nedeni uzun boylu, sarı saçlı, yumuşak mavi gözlü ve şaşırtıcı gülümsemeli biriydi. 1917'den beri sürgünde yaşayan Kral Konstantin muhalefetin kurtuluş umudu olmuştu. "Megalo Idea" çok popüler olduğundan Venizelos'u dış politikasında yenemeyeceklerinin farkında olan muhalefetteki politikacılar, karalı öne çıkarmışlardı.
   İzmir'deki İngiliz konsolos yardımcısı James Morgan şehrin ciddi bir soruna doğru yol aldığını ilk fark eden kişi oldu. Ocak 1921'de iç bölgelerden her yıl gelen kervanların bu yıl gelmediğini fark etti. Birçok Musevi tüccarın depolarını satıp şehri terk ettiklerini görmüştü ; ilerideki kötü zamanların bir işaretiydi bu..
   Stergiadis'in yönetimindeki belediyenin artık işlevi kalmamıştı. Şehrin tüm aydınlanmasını sağlayan Osmanlı Gaz Şirketi de kapanmıştı. Gece olunca bir iki otel ve büyük mağazalar dışında tüm şehir karanlığa gömülüyordu.. Sokakların temizliği, tamir, bakım ve şehir kanalizasyon şebekesi de artık çalışmıyordu.
   7 Eylül 1922 sabahı ve öğleden sonra memurlar, katipler ve sekreterler eşyalarını topladılar ve Yunanistan'a gidebilmenin yollarını aramaya başladılar. Güneş batarken, şehirdeki jandarmalar da eşyalarını toplayıp ayrıldılar. İzmir'de ne bir polis ne de bir sivil koruma görevlisi kalmıştı. Son ayrılan Yunanlı devlet görevlisi de Stergiadis olmuştu. Evinden çıkıp onu bekleyen gemiye binmek üzere kıyıya ulaşmak için birkaç adım atması yeterliydi ama bu kısa mesafede bile Yunanlı nüfus tarafından yuhalandı..
   Stergiadis, Yunanistan'a dönmeyi ve ana yurdunun gazabıyla yüzleşmeyi göze alamadı. İzmir'den bir İngiliz gemisiyle kaçtıktan sonra Güney Fransa'ya gitti ve yaşamının geri kalan kısmını burada, bir  günah keçisi olarak, sürgünde geçirdi.. Bugün bile Yunanistan'da sevilmeyen bir kişiliktir..

( Giles Milton'ın, "Kayıp Cennet, Smyrna 1922" adlı kitabından derlenmiştir )

2 yorum:

kelebekce dedi ki...

Savaşlar çok değişik olaylarla doludur. Biraz evvel 2. Dünya savaşında Yunanistan’da olan bir bayanın anılarında ilk ön ce mussolinin emriyle İtalyan’ların hucum ettiği ve isteksiz geldikleri için bombalarını boş arazilere bıraktıkları kalmış. Sonra gelen Alman’ların özellikle Pire’yi bombaladıklarını. Yıllar sonrada Kaş’dan geçtiği Meis adasında yaşlı bir yerlinin Alman’ların taş taş üstünde bir şey bırakmayacak şekilde bombaladıklarını savaş öncesi 1500 olan nufusun harpte ilk önce İsrail’e oradan da dünyanın dört bir yanına dağıldıklarını yıllar sonra ancak 150 kişinin dönebildiğini anlatığını söyledi. Kendisinin çocukken sığınaklarda bombardımanın geçmesi için kalabalıktan yedi saat ayakta durmak zorunda kaldıklarını anlattı. Savaşın canlı şahidinin ufak bir anlatımı

Adsız dedi ki...

Sitenizi sıklıkla takip ediyoruz . Dizüstü servisi olarak paylaşımlarınızın devamını bekliyoruz .

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK